Sparränta med Insättningsgaranti

Sparränta med Insättningsgaranti 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Multitude Bank

Bästa sparräntan med insättningsgaranti 2024

Multitude Bank erbjuder den bästa sparräntan med insättningsgaranti 2024. Multitude Bank erbjuder en rad sparprodukter som möter olika kunders behov, från obundna sparkonton till bundna konton med fasta löptider för de som önskar högre räntor. Banken erbjuder nu en maximal sparränta på 4,40% för vissa sparprodukter, vilket gör deras erbjudande attraktivt på marknaden. Alla konton är skyddade av den maltesiska insättningsgarantin, vilket ger en trygg sparform. Registreringsprocessen är enkel, med möjlighet att hantera kontot digitalt.

Topplista: Bästa sparräntorna med insättningsgaranti i Sverige 2024

Jämför sparräntor med insättningsgaranti 2024

 • Hög sparränta
  Multitude Bank logo

  Multitude Bank

  Betyg: 4.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  4,30%
  3 mån
  4,40%
  6 mån
  4,40%
  1 år
  4,40%
  2 år
  4,30%
  3 år
  4,30%
  5 år
  -
  Insättningsgaranti

  Ja

  Multitude Bank skyddas av den maltesiska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  1 kr
 • En av Sveriges högsta sparräntor 2024
  Saldo Bank logo

  Saldo Bank

  Betyg: 4.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  -
  3 mån
  -
  6 mån
  4,30%
  1 år
  4,30%
  2 år
  4,30%
  3 år
  4,30%
  5 år
  3,00%
  Insättningsgaranti

  Ja

  Saldo Bank skyddas av den litauiska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  10 000 kr
 • Avanza logo

  Avanza

  Betyg: 5.0/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  3,80%
  3 mån
  3,75%
  6 mån
  3,50%
  1 år
  3,40%
  2 år
  3,25%
  3 år
  -
  5 år
  -
  Insättningsgaranti

  Ja

  Avanza skyddas av den svenska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  1 kr
 • Nordnet logo

  Nordnet

  Betyg: 5.0/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  3,30%
  3 mån
  -
  6 mån
  -
  1 år
  -
  2 år
  -
  3 år
  -
  5 år
  -
  Insättningsgaranti

  Ja

  Nordnet skyddas av den svenska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  1 kr

Vad är insättningsgaranti?

Insättningsgarantin är en säkerhetsmekanism som skyddar individers sparade pengar i händelse av att en bank eller finansiell institution skulle gå i konkurs eller på annat sätt bli oförmögen att återbetala insättare. Syftet med insättningsgarantin är att upprätthålla förtroendet för det finansiella systemet genom att garantera att sparare inte förlorar sina pengar upp till ett visst belopp, även om deras bank skulle hamna i ekonomisk kris. Detta skydd bidrar till den finansiella stabiliteten genom att minska risken för bankrusningar, där ett stort antal kunder försöker ta ut sina pengar samtidigt, vilket kan förvärra en finansiell kris.

Insättningsgarantin aktiveras när en finansiell institution, som omfattas av garantin, går i konkurs eller får betalningsproblem. Insättningsgarantin täcker en bestämd summa per insättare och institution, vilket i Sverige för närvarande är upp till 1 050 000 kronor. Det betyder att om du har mer än detta belopp hos en och samma bank, är endast upp till 1 050 000 kronor av din totala insättning skyddad. Garantin gäller per person och per bank, vilket innebär att om du har pengar i flera olika banker är varje insättning skyddad upp till garantinivån.

När en bank fallerar och insättningsgarantin träder i kraft, arbetar Riksgälden (eller motsvarande myndighet i andra länder) för att säkerställa att insättare får tillbaka sina pengar upp till det skyddade beloppet. Återbetalningen syftar till att ske inom en snäv tidsram, ofta inom 7-20 arbetsdagar efter det att garantin har aktiverats.

Insättningsgarantin täcker de flesta typer av bankkonton hos institutioner som är auktoriserade av Finansinspektionen i Sverige. Detta inkluderar:

 • Traditionella banker
 • Sparbanker
 • Medlemsbanker
 • Vissa kreditmarknadsbolag

För att en institution ska erbjuda insättningsgaranti måste den vara ansluten till det svenska insättningsgarantisystemet eller motsvarande system i annat EES-land. Det är viktigt för sparare att kontrollera att deras bank eller finansiella institution faktiskt är ansluten till insättningsgarantisystemet för att säkerställa att deras insättningar är skyddade. Informationen om vilka institutioner som omfattas av insättningsgarantin är offentlig och kan vanligtvis hittas på Finansinspektionens webbplats eller direkt hos de finansiella institutionerna.

Insättningsgarantin erbjuder en viktig säkerhetsnivå för sparare, som kan känna sig trygga med vetskapen att deras pengar är skyddade upp till en viss gräns. Detta system spelar en avgörande roll i att upprätthålla förtroendet för det finansiella systemet och skyddar den enskilda spararens intressen.

Fördelar med sparräntor med insättningsgaranti

Att spara pengar på konton som erbjuder sparränta, även kallad bankränta eller inlåningsränta, med insättningsgaranti kommer med en rad fördelar, inte minst när det gäller den ekonomiska och psykologiska tryggheten för spararen. Här utforskar vi några av de mest betydande fördelarna.

Säkerhet för dina sparade pengar

Huvudfördelen med sparräntor på konton som omfattas av insättningsgaranti är den säkerhet det erbjuder dina pengar. Oavsett vad som händer med banken eller den finansiella institutionen där dina pengar är placerade, är dina insättningar skyddade upp till 950 000 kronor per person och per institution i Sverige. Detta betyder att du kan vara säker på att dina sparpengar är säkra upp till garantinivån, även om banken skulle råka ut för finansiella svårigheter eller i värsta fall gå i konkurs.

Psykologisk trygghet för sparare

Utöver den finansiella säkerheten bidrar insättningsgarantin även till en psykologisk trygghet. Att veta att dina pengar är skyddade bidrar till en känsla av säkerhet och lugn, vilket är särskilt viktigt i osäkra ekonomiska tider. Denna trygghet gör att du som sparare kan fokusera på dina långsiktiga finansiella mål utan att ständigt oroa dig för den aktuella ekonomiska stabiliteten hos din bank.

Jämförelse med andra sparformer utan insättningsgaranti

När man jämför sparkonton med insättningsgaranti med andra sparformer som inte erbjuder samma skydd, framträder ytterligare fördelar. Exempelvis erbjuder aktieinvesteringar och fonder potentiellt högre avkastning men medför också en större risk. Dina investeringar kan variera i värde, och det finns ingen garanti för att du får tillbaka det investerade beloppet. På samma sätt kan andra mer spekulativa sparformer, som kryptovalutor, erbjuda hög avkastning men också innebära en mycket hög risk för förlust.

Sparkonton med insättningsgaranti erbjuder en stabil och säker avkastning genom sparräntan utan samma grad av risk som associeras med andra investeringsformer. Även om sparräntan kanske inte är lika hög som den potentiella avkastningen från aktier eller fonder, är den förutsägbarhet och säkerhet som dessa konton erbjuder en viktig faktor för många sparare, särskilt de som söker en riskfri placering för sina pengar.

Sammanfattningsvis erbjuder sparräntor med insättningsgaranti en kombination av ekonomisk säkerhet och psykologisk trygghet, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för sparare som värderar stabilitet och säkerhet. Denna typ av sparkonto är särskilt fördelaktig jämfört med sparformer utan insättningsgaranti, särskilt för de som söker en mindre riskfylld sparform.

Nackdelar och begränsningar

Även om sparräntor med insättningsgaranti erbjuder en säker och trygg sparform, finns det även vissa nackdelar och begränsningar som är viktiga att överväga. Dessa inkluderar begränsningar i själva garantin, jämförelser med avkastningen från andra investeringsformer, och vissa potentiella risker.

Begränsningar i insättningsgarantis skydd

En av de främsta begränsningarna med insättningsgaranti är att skyddet är begränsat till ett visst belopp per person och institution, vilket i Sverige är upp till 1 050 000 kronor. Detta betyder att om du har insättningar som överstiger detta belopp hos en och samma institution, är den överskjutande delen inte skyddad under insättningsgarantin. Det är därför viktigt att sprida sina sparanden mellan olika banker om man har ett större sparande, för att maximera skyddet under insättningsgarantin.

Jämförelse av avkastning mot andra investeringsformer

En annan nackdel med sparkonton som erbjuder sparränta med insättningsgaranti är den relativt låga avkastningen jämfört med andra investeringsformer som aktier, obligationer och fonder. Dessa kan potentiellt erbjuda högre avkastning, men medför också en högre risk. För sparare som är villiga att acceptera en högre risk för chansen till högre avkastning, kan sparkonton med insättningsgaranti kännas som ett mindre attraktivt alternativ.

Potentiella risker

Även om insättningsgaranti ger ett betydande skydd, finns det vissa scenarier där sparare ändå kan stöta på problem. Till exempel, i händelse av en större finansiell kris där flera banker skulle hamna i svårigheter samtidigt, kan processen för att få tillgång till insatta medel under garantin bli komplicerad och tidskrävande. Dessutom kan den garanterade summan, trots att den är betydande, inte vara tillräcklig för alla sparare, särskilt för dem som har sparat för större mål såsom pensionssparande eller köp av bostad.

En ytterligare risk är inflationen, som kan erodera köpkraften av de sparade pengarna över tid, speciellt om sparräntan är lägre än inflationstakten. Detta innebär att även om ditt sparande är säkert i termer av nominella värden, kan det reella värdet (köpkraften) av dina sparpengar minska.

Sammanfattningsvis, även om sparräntor med insättningsgaranti erbjuder en hög grad av säkerhet för sparare, finns det begränsningar och potentiella risker som bör övervägas. Begränsningarna i garantis skydd, den relativt låga avkastningen jämfört med andra investeringsformer, och risker såsom långsam återbetalning och inflation, är alla faktorer som sparare bör ha i åtanke när de väljer denna sparform.

Så väljer du det bästa sparkontot med insättningsgaranti

Att hitta det bästa sparkontot med insättningsgaranti kräver att du tar hänsyn till flera olika faktorer. Genom att noggrant jämföra alternativen och förstå de underliggande villkoren kan du maximera din sparande effektivitet och säkerhet. Här är några viktiga steg och överväganden i processen:

Viktiga faktorer att överväga

För att säkerställa att du väljer ett sparkonto som bäst passar dina behov, bör du ta hänsyn till följande nyckelfaktorer.

 • Insättningsgaranti: Kontrollera först att sparkontot är täckt av insättningsgaranti. Detta ger en grundläggande säkerhetsnivå för dina pengar upp till det skyddade beloppet.
 • Ränta: Sparräntan är avgörande eftersom den bestämmer hur mycket dina sparade pengar kommer att växa över tiden. Jämför räntor mellan olika banker och finansiella institutioner för att hitta det mest fördelaktiga erbjudandet.
 • Räntans bindningstid: Vissa konton erbjuder högre räntor om du är villig att binda dina pengar under en viss period. Överväg hur länge du kan tänka dig att avstå från tillgången till dina pengar för att få en bättre avkastning.
 • Räntans utbetalningsfrekvens: Hur ofta räntan betalas ut kan påverka det totala värdet av ditt sparande genom ränta-på-ränta-effekten. Jämför om räntan betalas ut månadsvis, kvartalsvis eller årligen.
 • Flexibilitet och tillgänglighet: Överväg hur lätt du kan ta ut dina pengar. Vissa konton kan erbjuda högre räntor men med striktare uttagsregler.

Jämförelse av sparräntor

Det finns flera webbplatser och tjänster som tillåter dig att jämföra sparräntor från olika banker och finansiella institutioner. Använd dessa resurser för att hitta de bästa tillgängliga räntorna, men kom ihåg att också ta hänsyn till andra faktorer som avgifter och kontovillkor.

Läs det finstilta: avgifter och villkor

Det är avgörande att förstå de fullständiga villkoren för ditt sparkonto. Var särskilt uppmärksam på dessa punkter för att undvika oönskade överraskningar.

 • Avgifter: Vissa sparkonton kan ha dolda avgifter för kontohantering, uttag eller andra tjänster. Dessa avgifter kan äta upp en del av din avkastning, så det är viktigt att vara medveten om dem från början.
 • Villkor: Var noga med att läsa igenom och förstå villkoren för sparkontot. Detta inkluderar krav på minsta insättning, maximalt skyddat belopp under insättningsgarantin, och vilka uttagsregler som gäller.
 • Räntans stabilitet: Överväg om räntan är fast eller rörlig. En fast ränta ger förutsägbarhet över avkastningen, medan en rörlig ränta kan ändras beroende på marknadsförhållanden.

Att noggrant jämföra och överväga dessa faktorer kan hjälpa dig att hitta det sparkonto med insättningsgaranti som bäst passar dina behov och sparande mål. Kom ihåg att det alltid lönar sig att göra en omfattande jämförelse och att inte enbart fokusera på sparräntan, utan också att noggrant överväga de andra avgörande faktorerna.

Insättningsgarantin i praktiken

Insättningsgarantin är en viktig del av det finansiella säkerhetsnätet som skyddar spararnas pengar. Dess betydelse blir tydligast i händelse av en banks fallissemang. Genom åren har det funnits flera historiska exempel där insättningsgarantin har trätt i kraft för att skydda spararnas tillgångar. Dessa exempel visar hur garantin fungerar i praktiken och ger insikt i processen för utbetalning när en bank går i konkurs.

Historiska exempel där insättningsgarantin trätt i kraft

Ett av de mest noterbara exemplen i Sverige var under finanskrisen i början av 1990-talet när flera sparbanker och Gota Bank hamnade i svårigheter. Regeringen och Riksbanken ingrep då för att stabilisera banksystemet och skydda insättarnas pengar. Detta ledde till en översyn och förstärkning av det svenska insättningsgarantisystemet.

I internationell kontext kan vi se exempel från 2008 års globala finanskris, där flera banker världen över drabbades av likviditetsproblem. I USA trädde Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) in för att skydda insättare i bankerna IndyMac, Washington Mutual och flera andra institutioner. Dessa fall visar på insättningsgarantisystemets roll i att upprätthålla förtroendet för banksystemet under ekonomiska kriser.

Processen för utbetalning vid en banks konkurs

När en bank går i konkurs och insättningsgarantin aktiveras, finns det en fastställd process för hur insättarna får tillbaka sina pengar:

 1. Officiellt erkännande: Först måste den finansiella situationen för banken officiellt erkännas som ohållbar, vilket vanligtvis görs av den nationella bankinspektionen eller motsvarande myndighet.
 2. Information till insättare: Insättarna informeras om situationen och om hur processen för utbetalning kommer att gå till. I Sverige sköts detta av Riksgälden.
 3. Identifiering av berättigade insättningar: Bankens register granskas för att identifiera vilka insättningar som är berättigade till skydd under insättningsgarantin.
 4. Utbetalningsprocess: Riksgälden (eller motsvarande myndighet) inleder sedan processen för att återbetala de berättigade insättningarna till spararna, upp till det skyddade beloppet. I Sverige är målet att detta ska ske inom sju arbetsdagar.
 5. Återbetalning: Insättarna får tillbaka sina pengar antingen genom överföring till ett angivet konto hos en annan bank eller genom annat arrangemang som meddelas av garantimyndigheten.

Det är viktigt att notera att insättningsgarantin endast täcker belopp upp till den fastställda gränsen per insättare och bank. Om en insättare har pengar som överstiger detta belopp, behandlas de överskjutande pengarna som en vanlig fordran i bankens konkursprocess och kan potentiellt resultera i förlust.

Insättningsgarantin är ett kritiskt instrument för att skydda spararnas intressen och upprätthålla förtroendet för det finansiella systemet. Genom att förstå hur garantin fungerar i praktiken och processen för utbetalning vid en banks konkurs, kan sparare känna sig tryggare med sina val av sparformer.

Vanliga frågor och svar

Ja, du kan ha flera sparkonton med insättningsgaranti hos olika banker. Garantin täcker upp till 1 050 000 kronor per person och institution, vilket innebär att du kan vara skyddad för större belopp totalt om du sprider dina insättningar över flera banker.

Ja, i Sverige täcker insättningsgarantin konton oavsett valuta. Beloppet för garantin omräknas till svenska kronor enligt den växelkurs som gäller vid tidpunkten för bankens konkurs eller liknande.

Du kan kontrollera om din bank är ansluten till insättningsgarantisystemet genom att besöka Finansinspektionens webbplats eller direkt på bankens egen webbplats. För utländska banker som verkar i Sverige, kontrollera att de omfattas av ett motsvarande garantisystem i sitt hemland. Banker som är anslutna till systemet brukar också informera om detta i sina kontorslokaler och på kontoutdrag.

Nej, storleken på insättningsgarantin påverkas inte av den ränta som banken betalar. Garantin skyddar belopp upp till 1 050 000 kronor per person och institution, oberoende av räntan.

Om du har mer än 1 050 000 kronor hos en bank och banken går i konkurs, är det endast upp till 1 050 000 kronor som är skyddat av insättningsgarantin. Belopp som överstiger denna summa behandlas som en vanlig fordran i konkursen och kan resultera i att du inte får tillbaka hela beloppet.

Insättningsgarantin i Sverige gäller främst för privatpersoner. Dock finns det ett begränsat skydd för vissa typer av företagskonton, till exempel de som avser medel som tillhör och kan identifieras för en specifik person. För detaljerad information om vilka företagskonton som omfattas, rekommenderas att konsultera Riksgälden eller Finansinspektionen.