Sparkonto med rörlig ränta

Sparkonto med rörlig ränta 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Multitude Bank

Bästa sparkontot med rörlig ränta 2024

Multitude Bank är bästa sparkontot med rörlig ränta 2024. Multitude Bank erbjuder en rad sparprodukter som möter olika kunders behov, från obundna sparkonton till bundna konton med fasta löptider för de som önskar högre räntor. Banken erbjuder nu en maximal sparränta på 4,35% för vissa sparprodukter, vilket gör deras erbjudande attraktivt på marknaden. Alla konton är skyddade av den maltesiska insättningsgarantin, vilket ger en trygg sparform. Registreringsprocessen är enkel, med möjlighet att hantera kontot digitalt.

Payups Topplista: Sveriges 52 bästa sparkonton med rörlig ränta 2024

Jämför sparkonton med rörlig ränta 2024

Hög sparränta
Multitude Bank logo

Multitude Bank

Betyg: 4.5/5

Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

Rörlig
4,30%
3 mån
4,35%
6 mån
4,35%
1 år
4,35%
2 år
4,00%
3 år
3,80%
5 år
-
Insättningsgaranti

Ja

Multitude Bank skyddas av den maltesiska insättningsgarantin.

Uttagsavgift
Fria uttag
Min. insättning
1 kr
Avanza logo

Avanza

Betyg: 5.0/5

Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

Rörlig
3,60%
3 mån
3,75%
6 mån
3,50%
1 år
3,40%
2 år
3,25%
3 år
-
5 år
-
Insättningsgaranti

Ja

Avanza skyddas av den svenska insättningsgarantin.

Uttagsavgift
Fria uttag
Min. insättning
1 kr
Nordnet logo

Nordnet

Betyg: 5.0/5

Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

Rörlig
3,35%
3 mån
-
6 mån
-
1 år
-
2 år
-
3 år
-
5 år
-
Insättningsgaranti

Ja

Nordnet skyddas av den svenska insättningsgarantin.

Uttagsavgift
Fria uttag
Min. insättning
1 kr

Vad är ett sparkonto med rörlig ränta?

Ett sparkonto med rörlig ränta, eller obundet sparkonto, är ett bankkonto där räntesatsen kan förändras över tiden baserat på marknadens ränteläge eller bankens egna räntevillkor. Till skillnad från ett sparkonto med fast ränta (fasträntekonto), där räntan är låst under en bestämd period, anpassas den rörliga räntan regelbundet för att spegla ekonomiska förändringar. Detta kan innebära att räntan ökar i takt med att ekonomin växer, men även att den minskar vid ekonomisk nedgång.

Beräkningen av rörlig ränta börjar med en basränta, ofta en välkänd referensränta såsom Riksbankens styrränta eller STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) i Sverige. Till denna basränta lägger banken sedan en marginal som kan variera beroende på bankens kostnader, riskbedömning och konkurrenssituation. Marginalen bestäms av flera faktorer, inklusive kundens kreditvärdighet och den ekonomiska miljön. Summan av basräntan och marginalen blir den totala rörliga räntan som spararen eller låntagaren får.

Det finns flera faktorer som kan påverka nivån på en rörlig ränta:

 • Monetär politik (penningpolitik): Centralbankens beslut om räntesatser är kanske den största faktorn. När centralbanken höjer eller sänker styrräntan, följer marknadsräntorna ofta efter, vilket påverkar rörliga räntor direkt.
 • Marknadens förväntningar: Förväntningar på framtida ekonomisk utveckling och inflation påverkar också räntesatserna. Om marknaden förväntar sig hög inflation, kan räntorna stiga som ett sätt för bankerna att kompensera för den minskade köpkraften över tid.
 • Ekonomiska indikatorer: Data som arbetslöshetssiffror, BNP-tillväxt och konsumtionsnivåer påverkar hur ekonomiska aktörer ser på framtiden och därmed även hur räntor ställs in.
 • Bankens egna förhållanden: Bankens kostnader för att låna ut pengar, dess likviditet och konkurrensläge på marknaden kan också spela in i hur de sätter sina räntemarginaler.

Genom att förstå dessa faktorer kan sparare få en bättre uppfattning om de potentiella riskerna och fördelarna med ett sparkonto med rörlig ränta, och hur dessa kan variera i olika ekonomiska klimat.

Fördelar med sparkonton med rörlig ränta

Sparkonton med rörlig ränta erbjuder en unik kombination av flexibilitet och potential för högre avkastning. Dessa konton anpassar sig efter marknadens ränteförändringar, vilket kan gynna sparare i tider av ekonomisk uppgång.

Flexibilitet i ränteutveckling

En av de främsta fördelarna med sparkonton med rörlig ränta är deras flexibilitet. Räntan på dessa konton anpassas löpande för att spegla aktuella marknadsförhållanden, vilket kan vara till fördel i ett snabbt föränderligt ekonomiskt landskap. Detta ger spararen möjlighet att dra nytta av ränteuppgångar utan att behöva binda sina pengar till en fast ränta under en lång period.

Möjligheter till högre avkastning vid ränteuppgångar

När räntorna på marknaden stiger, justeras också den rörliga räntan uppåt, vilket kan resultera i högre avkastning på insatta pengar jämfört med ett konto med fast ränta. Denna dynamik gör det möjligt för sparare att optimera sin avkastning i takt med att ekonomiska förhållanden förbättras, vilket kan vara särskilt fördelaktigt under perioder av ekonomisk tillväxt.

Jämförelse med sparkonton med fast ränta

Jämfört med sparkonton med fast ränta, där räntan är fastställd under hela bindningstiden, erbjuder sparkonton med rörlig ränta en unik fördel genom sin anpassningsbarhet. Medan fast ränta ger en garanterad avkastning och en känsla av säkerhet under bindningstiden, kan den vara mindre fördelaktig om marknadsräntorna stiger betydligt under perioden. Sparkonton med rörlig ränta är därför mer lämpade för sparare som är beredda att acceptera viss osäkerhet för chansen att få högre avkastning när räntorna går upp.

Dessa fördelar gör sparkonton med rörlig ränta till ett attraktivt val för den som söker både flexibilitet och möjlighet till högre avkastning, speciellt i en ekonomi där räntorna förväntas stiga. Nästa del av artikeln kommer att undersöka nackdelarna med dessa konton för att ge en balanserad bild av när och för vem de kan vara mest lämpliga.

Nackdelar med sparkonton med rörlig ränta

Även om sparkonton med rörlig ränta erbjuder vissa fördelar, finns det även nackdelar och risker som är viktiga att förstå innan man väljer detta sparalternativ.

Risker med räntefluktuationer

Den kanske mest uppenbara nackdelen med rörlig ränta är den osäkerhet som kommer med fluktuationer i räntesatsen. Eftersom räntan på dessa konton kan förändras i takt med marknadens svängningar, är det möjligt att räntan sjunker, vilket direkt påverkar avkastningen på sparade medel. För sparare som behöver en stabil och förutsägbar inkomst från sina besparingar kan detta vara en betydande risk.

Osäkerhet i sparandets avkastning

Ett sparkonto med rörlig ränta kan ge högre avkastning när räntorna stiger, men det omvända gäller också – när räntorna faller minskar avkastningen. Denna osäkerhet gör det svårt för sparare att planera sin ekonomi på lång sikt, eftersom den faktiska avkastningen kan bli mycket lägre än förväntat om räntorna sjunker.

Exempel på negativa scenarier vid räntenedgång

För att illustrera hur en räntenedgång kan påverka sparare negativt kan vi tänka oss ett scenario där en större ekonomisk nedgång leder till att centralbanken sänker styrräntorna för att stimulera ekonomin. Som ett resultat sjunker referensräntorna, och därmed också de rörliga räntorna på sparkonton. För sparare som är beroende av intäkterna från sina besparingar kan detta innebära en plötslig minskning av deras inkomster, vilket kan påverka allt från daglig budgetering till långsiktiga sparmål.

Även om det finns potential för högre avkastning, måste sparare som överväger ett sparkonto med rörlig ränta vara medvetna om och bekväma med de risker som följer med osäkerheten i ränteutvecklingen. Det är också viktigt att ha en solid ekonomisk buffert och inte vara helt beroende av de potentiella intäkterna från sådana konton. I nästa avsnitt kommer vi att titta närmare på vilka som kan ha mest nytta av sparkonton med rörlig ränta och vilka som kanske bör överväga andra sparformer.

Vem bör välja ett sparkonto med rörlig ränta?

Att välja rätt typ av sparkonto är en viktig finansiell beslut som bör baseras på ens individuella ekonomiska mål, risktolerans, och tidsram för sparandet. Sparkonton med rörlig ränta passar inte för alla, men för vissa kan de vara ett utmärkt verktyg för att öka värdet på deras besparingar.

Profil av den typiska spararen som gynnas av rörlig ränta

Den typiska spararen som gynnas mest av ett sparkonto med rörlig ränta är ofta någon som:

 • Har en flexibel tidshorisont för sitt sparande, vilket innebär att de inte behöver tillgång till alla sina pengar på kort sikt.
 • Är villig att acceptera viss osäkerhet i avkastningen för möjligheten att få en högre ränta när marknadsräntorna stiger.
 • Har en stark finansiell buffert och är inte beroende av detta sparande som sin enda inkomstkälla.
 • Är insatt i och har förståelse för ekonomiska marknader och kan fatta välgrundade beslut baserade på ränteutveckling och ekonomiska prognoser.

Tips för olika sparbehov och risktolerans

 • För den riskkänslige spararen: Om du föredrar förutsägbarhet och stabilitet i ditt sparande, kan ett sparkonto med fast ränta vara ett bättre val. Dessa konton erbjuder en garanterad ränta över en fast period och skyddar dig mot räntenedgångar.
 • För den som kan acceptera risk: Om du är bekväm med att dina ränteintäkter kan variera och är beredd på att möta både uppgångar och nedgångar i räntan, kan ett sparkonto med rörlig ränta vara lämpligt. Detta är särskilt sant om du har en långsiktig sparhorisont och kan vänta ut perioder med låg ränta.
 • För den aktiva spararen: Om du gillar att följa med i ekonomiska trender och känner dig trygg med att justera ditt sparande efter rådande ekonomiska förhållanden, kan du dra fördel av de möjligheter som ett sparkonto med rörlig ränta erbjuder. Det kräver dock en aktiv förvaltning och uppmärksamhet på marknadsförändringar.

För att välja rätt typ av sparkonto är det viktigt att noggrant överväga dina egna ekonomiska mål, behov och risktolerans. Att diskutera med en finansiell rådgivare kan också hjälpa dig att förstå de olika alternativen och göra ett välgrundat beslut som passar din ekonomiska situation.

Skatter och juridiska aspekter

När du sparar pengar på ett sparkonto, oavsett om räntan är fast eller rörlig, är det viktigt att vara medveten om de skatte- och juridiska aspekter som kan påverka ditt sparande. Här nedan följer en genomgång av de viktigaste reglerna och övervägandena.

Skatteregler relaterade till ränteintäkter från sparkonton

I Sverige beskattas ränteintäkter från sparkonton som kapitalinkomst. Skattesatsen för kapitalinkomst är för närvarande 30 %. Det innebär att 30 % av de ränteintäkter du erhåller från ditt sparkonto ska betalas i skatt till staten. Denna skatt dras ofta automatiskt av banken innan räntan betalas ut till ditt konto, vilket gör processen enkel för spararen.

Det är också viktigt att komma ihåg att deklarera dina ränteintäkter i din årliga inkomstdeklaration, även om skatten redan har dragits. Alla banker är skyldiga att rapportera ränteintäkter till Skatteverket, så dessa uppgifter bör redan finnas med i din förifyllda deklaration.

Juridiska överväganden vid sparande på konton med rörlig ränta

När du överväger ett sparkonto med rörlig ränta är det viktigt att ha kunskap om de juridiska ramverk och regelverk som påverkar ditt sparande.

 • Insättningsgarantin: I Sverige skyddas insättningar i bank upp till 1 050 000 SEK per person och bank genom den statliga insättningsgarantin. Detta skydd är särskilt viktigt att ha i åtanke om banken skulle råka ut för ekonomiska svårigheter. Insättningsgarantin gäller per bank, vilket innebär att om du har konton i flera banker är varje konto skyddat upp till gränsen.
 • Avtalsvillkor: När du öppnar ett sparkonto är det viktigt att noga läsa igenom och förstå avtalsvillkoren. Dessa villkor definierar bland annat hur räntan beräknas, när och hur den betalas ut, samt eventuella avgifter eller begränsningar för insättningar och uttag. Att förstå dessa detaljer är avgörande för att undvika missförstånd och för att säkerställa att kontot uppfyller dina förväntningar och behov.
 • Överföringar och uttag: Vissa konton med rörlig ränta kan ha restriktioner gällande hur ofta du kan ta ut pengar eller överföra pengar till andra konton. Det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar eftersom de kan påverka din likviditet och tillgång till dina medel.

Genom att förstå både skattereglerna och de juridiska aspekterna av ditt sparkonto med rörlig ränta kan du göra mer informerade beslut som optimerar både din ekonomiska säkerhet och din avkastning. Denna kunskap är avgörande för att hantera ditt sparande effektivt och för att uppfylla både kortsiktiga och långsiktiga finansiella mål.

Tips för att maximera avkastningen på ett sparkonto med rörlig ränta

Att hantera ett sparkonto med rörlig ränta kräver en aktiv inställning och god förståelse för räntemarknaden. Här är några strategier och tips som kan hjälpa dig att skydda ditt sparande mot räntenedgång och dra nytta av ränteuppgångar.

Strategier för att skydda sig mot räntenedgång

För att minimera risken för negativ påverkan från räntenedgångar, överväg dessa strategier:

 • Diversifiera ditt sparande: Placera inte alla dina pengar i ett sparkonto med rörlig ränta. Genom att sprida ditt sparande över olika kontotyper, inklusive några med fast ränta, kan du minska risken att räntenedgångar påverkar hela ditt sparande negativt.
 • Övervakning och reaktion: Håll ett öga på ekonomiska indikatorer och centralbankens räntebeslut. Om det verkar som att en räntenedgång är på väg, kan du överväga att flytta en del av ditt kapital till alternativ med lägre risk och mer stabila avkastningar.
 • Automatisera granskning av kontovillkor: Vissa banker erbjuder möjligheten att automatiskt flytta pengar mellan konton med olika räntevillkor baserat på förinställda kriterier. Detta kan hjälpa dig att reagera snabbt på förändringar i ränteläget utan att manuellt behöva göra överföringar.

Tips för att dra nytta av ränteuppgångar

När räntorna stiger, finns det flera sätt att maximera avkastningen på ditt sparkonto med rörlig ränta:

 • Var redo att agera: När ekonomiska prognoser eller marknadsindikatorer antyder att räntorna kan komma att stiga, se till att ha en del av ditt kapital i konton med rörlig ränta för att kunna dra nytta av högre räntor.
 • Använd en räntetrappa: Vissa banker erbjuder sparkonton med en räntetrappa som ökar räntan ju längre pengarna är insatta. Dessa kan vara särskilt attraktiva i en stigande räntemiljö.
 • Förhandla med banken: Om du har en stor summa pengar eller har varit en långvarig kund, kan du ibland förhandla fram bättre räntevillkor. Det skadar aldrig att fråga om bättre villkor, särskilt när räntorna generellt sett är på väg uppåt.

Genom att följa dessa tips och strategier kan du effektivt hantera ditt sparkonto med rörlig ränta för att maximera din avkastning samtidigt som du skyddar ditt kapital mot alltför stora svängningar i ränteläget. Det är viktigt att hålla sig informerad och aktiv i hanteringen av ditt sparande för att säkerställa att du uppnår dina ekonomiska mål.

Vanliga frågor och svar

Rörliga räntor kan justeras i olika intervall beroende på bankens villkor och det underliggande index som räntan baseras på. Det är vanligt att räntorna justeras månadsvis, kvartalsvis eller årligen.

Vissa banker kan ha ett regelverk som sätter en övre eller nedre gräns för hur mycket räntan på ett sparkonto med rörlig ränta kan förändras under en viss period. Detta kan ge ett visst skydd mot extrema räntefluktuationer.

Ja, de flesta banker tillåter dig att byta mellan olika typer av sparkonton. Det kan dock förekomma vissa villkor eller avgifter associerade med att byta kontotyp.

Nej, valet av sparkonto påverkar inte din kreditvärdighet. Däremot kan din sparhistorik och ditt sätt att hantera konton påverka hur banker ser på din ekonomiska stabilitet vid ansökningar om lån eller krediter.

Om banken du sparar hos går i konkurs är dina pengar skyddade upp till 1 050 000 SEK per person och bank genom den statliga insättningsgarantin. Detta ger ett grundläggande skydd mot förlust av dina insatta medel.

Relaterad läsning