Inlåningsräntor

Jämför De Bästa Inlåningsräntorna 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
SaveLend

Högsta inlåningsräntan 2024

SaveLend erbjuder den högsta inlåningsräntan 2024. SaveLend erbjuder ett fasträntekonto där pengar investeras i lån. Sparräntan är 6,00% och bindningstiden 12 eller 24 månader. Till skillnad från traditionella sparkonton skyddas inte dessa medel av den statliga insättningsgarantin, men de omfattas av ett specifikt kapitalskydd från SaveLend.

Översikt: Här är Sveriges 53 bästa inlåningsräntor 2024

Jämför inlåningsräntor 2024

 • En av Sveriges högsta sparräntor 2024
  Saldo Bank logo

  Saldo Bank

  Betyg: 4.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  -
  3 mån
  -
  6 mån
  4,30%
  1 år
  4,30%
  2 år
  4,30%
  3 år
  4,30%
  5 år
  3,00%
  Insättningsgaranti

  Ja

  Saldo Bank skyddas av den litauiska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  10 000 kr
 • Hög sparränta
  Multitude Bank logo

  Multitude Bank

  Betyg: 4.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  4,30%
  3 mån
  4,40%
  6 mån
  4,40%
  1 år
  4,40%
  2 år
  4,30%
  3 år
  4,30%
  5 år
  -
  Insättningsgaranti

  Ja

  Multitude Bank skyddas av den maltesiska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  1 kr
 • Spara i lån och krediter
  SaveLend logo

  SaveLend

  Betyg: 3.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  -
  3 mån
  -
  6 mån
  -
  1 år
  6,00%
  2 år
  6,00%
  3 år
  -
  5 år
  -
  Insättningsgaranti
  Nej
  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  10 000 kr
 • Nordnet logo

  Nordnet

  Betyg: 5.0/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  3,30%
  3 mån
  -
  6 mån
  -
  1 år
  -
  2 år
  -
  3 år
  -
  5 år
  -
  Insättningsgaranti

  Ja

  Nordnet skyddas av den svenska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  1 kr

Vad är inlåningsräntor?

Inlåningsräntor, även kända som bankräntor eller sparräntor, är de räntesatser som en finansiell institution, som en bank eller ett kreditinstitut, erbjuder sina kunder för deras insatta pengar. Dessa räntor beräknas vanligtvis som en årlig procent av de insatta pengarna och kan variera beroende på flera faktorer, inklusive bankens egna kostnader och den rådande monetära politiken. Räntan ackumuleras oftast över tid och läggs till det totala sparade beloppet, vilket ger spararen en passiv inkomst.

För sparare är inlåningsräntor viktiga eftersom de representerar en möjlighet till avkastning på sparade pengar. Högre räntor innebär högre avkastning, vilket kan uppmuntra till mer sparande. Detta är särskilt relevant i ekonomiska klimat där konsumenterna känner sig osäkra och föredrar att spara snarare än att spendera.

För ekonomin i stort spelar inlåningsräntor en viktig roll i att reglera penningmängden och därmed kontrollera inflationen. Genom att justera inlåningsräntorna kan centralbanker som Riksbanken i Sverige påverka hur attraktivt det är för allmänheten att hålla sina pengar på banken jämfört med att spendera dem. Högre räntor kan locka fler att spara, vilket minskar penningmängden i omlopp och därmed kan dämpa inflationstendenser. Å andra sidan kan lägre räntor stimulera till ökad konsumtion och investeringar, vilket kan ge ekonomiska stimulanser i lågkonjunkturer.

Hur skiljer sig inlåningsräntor från utlåningsräntor?

Inlåningsräntor och utlåningsräntor är två sidor av samma mynt inom bankverksamheten. Medan inlåningsräntan är det spararen får för att deponera sina pengar hos en bank, är utlåningsräntan den kostnad som banken tar ut av låntagaren för att få använda bankens pengar. Generellt sett är utlåningsräntorna högre än inlåningsräntorna. Denna skillnad i räntesatser, känd som räntemarginalen, utgör en stor del av bankernas intäkter. Genom att erbjuda lägre räntor till sparare och högre räntor till låntagare genererar bankerna en vinst från de pengar som flödar genom deras system.

Översikt av faktorer som påverkar inlåningsräntor

Inlåningsräntorna påverkas av en mängd faktorer, både mikroekonomiska och makroekonomiska. Här är några av de viktigaste:

 • Centralbankens politik: Centralbankernas, såsom Riksbanken, beslut om styrräntor har en direkt påverkan på inlåningsräntorna. När centralbanken höjer sin styrränta tenderar även inlåningsräntorna att stiga, och vice versa.
 • Ekonomiskt klimat: I tider av ekonomisk osäkerhet eller lågkonjunktur kan bankerna sänka inlåningsräntorna för att uppmuntra till mer utlåning och därmed stimulera ekonomin.
 • Inflation: Inlåningsräntorna justeras ofta för att spegla inflationstakten. Högre inflation kan leda till högre räntor eftersom spararna annars skulle se en minskning av det reala värdet på deras insatta pengar.
 • Bankens finansiella hälsa och konkurrens: En bank i god finansiell ställning kan erbjuda mer förmånliga räntor för att locka och behålla kunder. Konkurrensen på marknaden spelar också en roll, där banker i en konkurrensutsatt miljö kan höja sina räntor för att sticka ut och locka kunder.

Dessa faktorer och deras inverkan på inlåningsräntor är avgörande för såväl sparare som för dem som försöker förstå de bredare ekonomiska och finansiella landskapen. Genom att hålla sig informerad om dessa kan individer och företag bättre planera och fatta beslut som gynnar deras ekonomiska mål.

Historisk utveckling av inlåningsräntor

Förståelsen av inlåningsräntornas historiska utveckling är avgörande för att förstå både nuvarande räntenivåer och framtida trender. Genom att studera hur inlåningsräntorna har förändrats över tid, kan vi identifiera mönster som är kopplade till bredare ekonomiska förändringar.

Trender i inlåningsräntor under de senaste årtiondena

Under de senaste årtiondena har inlåningsräntorna genomgått betydande förändringar som speglar den globala ekonomiska miljön. På 1980- och 1990-talen var inlåningsräntorna generellt högre än de är idag, vilket delvis berodde på högre inflationstakter och en annan penningpolitisk miljö. Under dessa årtionden var det inte ovanligt med inlåningsräntor som översteg 10 procent i många länder.

Från början av 2000-talet och framåt började räntorna sjunka. Denna nedgång accelererade efter den globala finanskrisen 2008, när många centralbanker sänkte sina styrräntor till rekordlåga nivåer för att stimulera ekonomierna. Detta ledde till att även inlåningsräntorna sjönk, ofta till nära nollnivåer i många utvecklade länder. Den låga räntenivån har varit ett kännetecken för det ekonomiska klimatet under 2010-talet och fram till idag, som en del av en bredare strategi för att motverka ekonomisk stagnation och låg inflation.

Påverkan av ekonomiska kriser på inlåningsräntor

Ekonomiska kriser har ofta en direkt och dramatisk effekt på inlåningsräntor. Under tider av finansiell osäkerhet och ekonomiska nedgångar, som finanskrisen 2008 eller coronapandemin 2020, tenderar centralbanker att sänka räntorna för att främja utlåning och investeringar, vilket sänker inlåningsräntorna. Denna politik syftar till att underlätta ekonomisk återhämtning genom att göra det billigare att låna pengar, vilket i teorin ska öka konsumtionen och investeringarna.

Dessa kriser visar också på hur snabbt räntor kan ändras som svar på plötsliga ekonomiska chocker. Efter kriserna följer ofta en långsam återhämtningsprocess, där räntorna gradvis börjar stiga igen när ekonomin stabiliseras och börjar växa.

Sammanfattningsvis visar den historiska utvecklingen av inlåningsräntor på hur globala och nationella ekonomiska förhållanden, inklusive ekonomiska kriser, har en direkt inverkan på de räntor som sparare mottar. Förståelsen av dessa trender är viktig för alla som vill fatta informerade finansiella beslut eller förstå de ekonomiska krafter som påverkar deras dagliga liv.

Jämförelse av inlåningsräntor mellan olika banker

Inlåningsräntor kan variera avsevärt mellan olika banker och finansiella institutioner. Det är viktigt för sparare att jämföra dessa räntor för att maximera sin potentiella avkastning. Nedan går vi igenom vilka banker som traditionellt erbjuder de bästa inlåningsräntorna och ger några praktiska tips för hur man effektivt kan jämföra dessa räntor.

Vilka banker erbjuder de bästa inlåningsräntorna?

Det är svårt att generellt säga vilka banker som erbjuder de bästa inlåningsräntorna eftersom detta kan förändras över tid beroende på marknadskonditioner och den enskilda bankens strategi. Traditionellt sett kan dock mindre, mer nischade banker och onlinebaserade banker ofta erbjuda högre räntor jämfört med de större traditionella bankerna. Anledningen till detta är att de mindre och onlinebaserade bankerna ofta har lägre driftskostnader och kan därför erbjuda mer fördelaktiga räntor för att locka kunder.

Det är också vanligt att vissa banker erbjuder kampanjräntor för nya kunder eller för nya insättningar. Det är viktigt att vara uppmärksam på sådana erbjudanden, även om det också är viktigt att se till de långsiktiga villkoren och räntorna eftersom kampanjer ofta är tillfälliga.

Tips för att jämföra inlåningsräntor

När du överväger var du ska placera dina sparpengar, är det viktigt att jämföra inlåningsräntor mellan olika banker för att säkerställa att du får bästa möjliga avkastning på dina investeringar. Här är några användbara tips för att hjälpa dig att göra en informerad jämförelse:

 1. Jämför aktuella räntor: Använd jämförelsesajter och bankernas egna webbsidor för att få en översikt över de aktuella inlåningsräntorna. Det är viktigt att kontrollera räntorna regelbundet eftersom de kan förändras.
 2. Läs villkoren noggrant: Förutom själva räntan, se till att förstå villkoren för kontot. Kolla om det finns några avgifter, minimiinsättningskrav eller andra villkor som kan påverka den effektiva avkastningen.
 3. Titta på insättningsgarantin: Kontrollera att banken är ansluten till den statliga insättningsgarantin. I Sverige garanteras upp till 1 050 000 kronor per person och bank i händelse av bankens konkurs.
 4. Överväg bindningstiden: Vissa konton med högre räntor kan kräva att pengarna binds under en viss period. Bestäm om du är bekväm med att låsa dina medel och vilken ränta som gäller för olika bindningstider.
 5. Beakta bankens rykte och service: En hög ränta kan vara lockande, men det är också viktigt att banken är känd för god kundservice och stabilitet. Läs recensioner och kundomdömen för att få en känsla av bankens rykte.

Genom att noggrant jämföra och överväga dessa faktorer kan sparare göra välgrundade beslut som optimerar deras avkastning på sparade medel. Att välja rätt bank och rätt sparkonto kan göra en stor skillnad i den totala avkastningen över tid.

Hur påverkas inlåningsräntor av penningpolitiken?

Penningpolitiken är ett kraftfullt verktyg som centralbanker använder för att styra ekonomin genom att påverka räntenivåerna. I Sverige är det Riksbanken som ansvarar för denna politik. Genom att förstå sambandet mellan penningpolitiken och inlåningsräntor kan vi få en djupare insikt i hur våra egna ekonomiska beslut påverkas av dessa högre ekonomiska styrningar.

Riksbankens roll i regleringen av räntor

Riksbanken, som är Sveriges centralbank, spelar en central roll i att bestämma landets penningpolitik, vilket inkluderar att sätta och justera reporäntan—den ränta till vilken Riksbanken lånar ut pengar till kommersiella banker. Genom att höja eller sänka reporäntan kan Riksbanken påverka de räntor som bankerna i sin tur erbjuder sina kunder, både när det gäller inlånings- och utlåningsräntor.

Effekten av reporänta på inlåningsräntor

Reporäntan har en direkt och indirekt påverkan på inlåningsräntorna:

 • Direkt påverkan: När Riksbanken ändrar reporäntan, justerar bankerna vanligtvis sina egna räntor som ett svar. En höjning av reporäntan kan leda till att bankerna höjer sina inlåningsräntor för att attrahera mer kapital och därmed stärka sin egen likviditet. På motsatt sätt kan en sänkning av reporäntan leda till lägre inlåningsräntor eftersom det blir billigare för bankerna att låna pengar från centralbanken.
 • Indirekt påverkan: Reporäntan påverkar också inflationen och den allmänna ekonomiska tillväxten, vilka i sin tur påverkar hur attraktivt det är att spara jämfört med att investera eller spendera. Om Riksbanken till exempel sänker reporäntan i ett försök att stimulera ekonomin under en lågkonjunktur, kan detta leda till att sparare ser lägre avkastning på sina insättningar, vilket kan uppmuntra till högre konsumtion eller investering i andra tillgångar.

Genom dessa mekanismer spelar Riksbanken en avgörande roll för de räntor som sparare möter när de beslutar var de ska placera sina pengar. Förståelsen av dessa samband är viktig för att kunna navigera i sparandets och investeringarnas värld, särskilt i en tid när den ekonomiska politiken och marknadsförhållandena kan förändras snabbt.

Inlåningsräntor i olika typer av sparformer

När det gäller sparande är det viktigt att förstå de olika typerna av sparformer som finns tillgängliga, och hur dessa olika alternativ påverkas av inlåningsräntor. De två vanligaste formerna av sparande är sparkonton med fria uttag och bundna konton. Varje form har sina specifika fördelar och nackdelar, och valet mellan dem kan påverkas av både personliga omständigheter och rådande ekonomiska förhållanden.

Sparkonton med fria uttag

Sparkonton med fria uttag är de mest flexibla sparformerna. De tillåter spararen att sätta in och ta ut pengar nästan utan begränsningar. Detta gör dem till ett utmärkt alternativ för de som behöver enkel och snabb tillgång till sina pengar.

Fördelar:

 • Tillgänglighet: Medel är lättillgängliga vilket är idealiskt för oväntade utgifter eller kortfristiga behov.
 • Säkerhet: Pengarna är säkra och ofta skyddade av en statlig insättningsgaranti.

Nackdelar:

 • Lägre räntor: På grund av den höga tillgängligheten erbjuder dessa konton oftast lägre räntor jämfört med andra sparformer.
 • Inflation: Risken är att värdet på pengarna kan eroderas av inflation, speciellt om räntan är lägre än inflationstakten.

Bundna konton

Bundna konton, såsom fasträntekonton eller andra former av låsta sparkonton, kräver att pengarna binds över en bestämd tidsperiod. Räntan på dessa konton är vanligtvis fast under bindningstiden.

Fördelar:

 • Högre räntor: Dessa konton erbjuder ofta högre räntor jämfört med sparkonton med fria uttag, vilket kan ge en högre avkastning över tid.
 • Räntegaranti: Fast ränta ger en förutsägbar avkastning och skydd mot räntefluktuationer under bindningstiden.

Nackdelar:

 • Begränsad tillgänglighet: Medel på dessa konton är inte tillgängliga för uttag förrän efter att bindningstiden löpt ut, vilket kan vara problematiskt vid oförutsedda behov av kontanter.
 • Straffavgifter: Tidigt uttag av medel kan medföra höga straffavgifter eller förlust av ränteintäkter.

Valet av sparform

Valet mellan dessa två typer av konton beror på individens finansiella mål och behov av likviditet. För de som prioriterar säkerhet och tillgänglighet kan ett sparkonto med fria uttag vara det bästa valet. Å andra sidan, för de som kan tänka sig att låsa sina pengar för en längre tid i utbyte mot högre räntor, kan ett bundet konto vara mer fördelaktigt.

Att förstå dessa olika sparformer och hur de påverkas av räntor kan hjälpa sparare att identifiera den bästa sparformen och göra välgrundade beslut som bäst matchar deras ekonomiska strategi och behov.

Skatteeffekter relaterade till inlåningsräntor

Att förstå skatteeffekterna av inlåningsräntor är viktigt för alla som sparar pengar i räntebärande konton. I Sverige beskattas ränteinkomster, vilket innebär att en del av de intjänade räntorna måste betalas till staten. Det är viktigt att korrekt deklarera dessa inkomster för att undvika problem med Skatteverket.

Skatt på ränteinkomster

I Sverige beskattas ränteinkomster som en del av kapitalinkomsterna. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 %. Det innebär att om du till exempel tjänar 1 000 kronor i ränta på ditt sparkonto under ett år, behöver du betala 300 kronor i skatt på dessa pengar. Skatten dras oftast direkt av banken innan räntan betalas ut till kontoinnehavaren, vilket kallas för källskatt.

Hur deklarerar man ränteinkomster?

För att säkerställa att du korrekt deklarerar dina ränteinkomster och undviker eventuella böter, följ dessa steg:

 1. Förberedelse: Samla information om alla räntor du har tjänat under året från alla sparkonton du har. Bankerna skickar vanligtvis ut årsbesked som visar den totala räntan som har betalats ut och den skatt som har dragits.
 2. Deklarationsblanketten: När du fyller i din deklaration ska du inkludera dina ränteinkomster. I de flesta fall rapporteras ränteinkomsterna automatiskt till Skatteverket av banken, och denna information fylls i förhandsvis på din deklarationsblankett.
 3. Kontrollera uppgifterna: Det är viktigt att du kontrollerar att de uppgifter som förhandsvis fyllts i stämmer överens med dina egna uppgifter och årsbesked från bankerna. Om det finns några olikheter behöver du korrigera dessa.
 4. Elektronisk inlämning: Det enklaste sättet att deklarera är elektroniskt via Skatteverkets webbtjänst eller app. Genom att deklarera elektroniskt kan du också få din eventuella skatteåterbäring snabbare.
 5. Betalning av eventuell ytterligare skatt: Om det visar sig att för lite skatt har dragits, måste du betala den återstående skatten. Om för mycket skatt har dragits får du en återbäring från Skatteverket.

Genom att noggrant hantera deklarationen av ränteinkomster kan du se till att du inte betalar mer skatt än nödvändigt och undvika eventuella böter för felaktig information. Att ha god kunskap om hur skatteeffekterna påverkar dina sparade pengar kan också hjälpa dig att planera din ekonomi mer effektivt.

Tips för sparare i en miljö med låga inlåningsräntor

I en tid med låga inlåningsräntor kan det vara en utmaning för sparare att hitta sätt att maximera avkastningen på sina insatta medel. Här följer några strategier och alternativa sparformer som kan övervägas för att förbättra den potentiella avkastningen.

Alternativa sparformer när inlåningsräntorna är låga

När inlåningsräntorna är låga, kan dessa alternativa sparformer erbjuda bättre avkastningsmöjligheter:

 • Aktier och aktiefonder: Att investera i aktier eller aktiefonder kan erbjuda högre avkastning jämfört med traditionella sparkonton. Dock medför detta också en högre risk. Det är viktigt att göra en riskbedömning och eventuellt konsultera med en finansiell rådgivare innan man gör sådana investeringar.
 • Obligationer och obligationsfonder: Obligationer, särskilt de som utfärdas av staten eller stora företag, kan erbjuda en relativt stabil avkastning. Obligationsfonder, som investerar i en portfölj av olika obligationer, kan också vara ett säkrare alternativ till aktier.
 • Fastigheter och fastighetsfonder: Att investera i fastigheter eller fastighetsfonder kan vara ett bra alternativ för dem som söker tillgångar som inte är lika volatila som aktiemarknaden. Fastigheter tenderar att upprätthålla sitt värde över tid och kan ge kontinuerliga inkomster genom uthyrning.
 • Peer-to-peer-lån (P2P-lån): P2P-lån är en form av crowd-lending där individer lånar ut pengar till andra privatpersoner eller småföretag via en onlineplattform. Denna sparform kan erbjuda högre räntor än traditionella bankkonton, men även riskerna är högre.
 • Insättningsbonuskonton: Vissa banker erbjuder bonuskonton där du kan få en bonus baserad på insättningsstorleken och tidsperioden pengarna är insatta. Dessa konton kan erbjuda bättre villkor än standardkonton, särskilt under kampanjperioder.

Tips för att maximera avkastning på insatta medel

För att maximera avkastningen på dina sparmedel i en miljö med låga räntor, överväg följande strategier:

 • Diversifiera investeringarna: Genom att sprida dina investeringar över olika tillgångsslag (aktier, obligationer, fastigheter, etc.) kan du minska risken och öka potentialen för stabil avkastning.
 • Automatisera sparandet: Att sätta upp automatiska överföringar till spar- och investeringskonton kan hjälpa till att bygga upp kapitalet över tid och dra nytta av ränta-på-ränta-effekten.
 • Övervaka och justera portföljen regelbundet: Reguljär övervakning och justering av din investeringsportfölj är viktigt för att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och säkerställa att investeringsmålen uppfylls.
 • Se över avgifter och villkor: Var medveten om alla avgifter och villkor som är kopplade till dina investeringar. Höga förvaltningsavgifter kan erodera avkastningen, så det lönar sig att leta efter kostnadseffektiva alternativ.
 • Var tålmodig och långsiktig: Historiskt sett har marknaden tenderat att återhämta sig från nedgångar och fortsätta att växa på lång sikt. En långsiktig strategi kan därför vara fördelaktig, särskilt i turbulenta tider.

Genom att utforska dessa alternativ och strategier kan sparare hitta effektiva sätt att förvalta och öka sina sparmedel även i en miljö med låga inlåningsräntor.

Vanliga frågor och svar

Inlåningsräntor kan justeras av bankerna vid olika intervaller, beroende på bankens villkor och rådande ekonomiska förhållanden. Det är vanligt att bankerna reviderar sina räntor i samband med förändringar i centralbankens styrränta eller vid marknadssvängningar.

Det är ovanligt men inte omöjligt att förhandla om inlåningsräntan, särskilt om du har en stor summa pengar att deponera. Det skadar aldrig att fråga din bank om möjligheten till förbättrade räntor eller villkor.

Globala ekonomiska händelser såsom internationella finanskriser, stora förändringar i utländska styrräntor, eller stora ekonomiska avtal och konflikter kan påverka inlåningsräntorna i Sverige, eftersom de kan påverka Riksbankens penningpolitik och den allmänna ekonomiska tillväxten i landet.

En förändring i Sveriges kreditbetyg kan påverka inlåningsräntorna indirekt. Ett högre kreditbetyg kan leda till lägre upplåningskostnader för landet och potentiellt lägre räntor, medan ett sänkt kreditbetyg kan leda till högre räntor då risken ökar.