Bankräntor

Jämför och Hitta De Bästa Bankräntorna 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
SaveLend

Högsta bankräntan 2024

SaveLend erbjuder den högsta bankräntan 2024. SaveLend erbjuder ett fasträntekonto där pengar investeras i lån. Sparräntan är 6,00% och bindningstiden 12 eller 24 månader. Till skillnad från traditionella sparkonton skyddas inte dessa medel av den statliga insättningsgarantin, men de omfattas av ett specifikt kapitalskydd från SaveLend.

Översikt: Här är Sveriges 53 bästa bankräntor 2024

Jämför bankräntor 2024

 • En av Sveriges högsta sparräntor 2024
  Saldo Bank logo

  Saldo Bank

  Betyg: 4.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  -
  3 mån
  -
  6 mån
  4,30%
  1 år
  4,30%
  2 år
  4,30%
  3 år
  4,30%
  5 år
  3,00%
  Insättningsgaranti

  Ja

  Saldo Bank skyddas av den litauiska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  10 000 kr
 • Hög sparränta
  Multitude Bank logo

  Multitude Bank

  Betyg: 4.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  4,30%
  3 mån
  4,40%
  6 mån
  4,40%
  1 år
  4,40%
  2 år
  4,30%
  3 år
  4,30%
  5 år
  -
  Insättningsgaranti

  Ja

  Multitude Bank skyddas av den maltesiska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  1 kr
 • Spara i lån och krediter
  SaveLend logo

  SaveLend

  Betyg: 3.5/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  -
  3 mån
  -
  6 mån
  -
  1 år
  6,00%
  2 år
  6,00%
  3 år
  -
  5 år
  -
  Insättningsgaranti
  Nej
  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  10 000 kr
 • Nordnet logo

  Nordnet

  Betyg: 5.0/5

  Payup baserar sitt betyg på företagets produkt, pris, tillgänglighet, kundupplevelse och kundnöjdhet. Datan hämtas bl.a. ur Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätningar. Betyget bestäms av Payups redaktion.

  Rörlig
  3,30%
  3 mån
  -
  6 mån
  -
  1 år
  -
  2 år
  -
  3 år
  -
  5 år
  -
  Insättningsgaranti

  Ja

  Nordnet skyddas av den svenska insättningsgarantin.

  Uttagsavgift
  Fria uttag
  Min. insättning
  1 kr

Vad är bankränta?

Bankränta, även känd som sparränta eller inlåningsränta, är den räntesats vid vilken en bank antingen lånar ut pengar till sina kunder eller betalar ränta på deras insättningar. Den är central för bankernas funktion som finansiella mellanhänder i ekonomin. Räntan styr kostnaden för lånade pengar och belöningen för sparade pengar, vilket direkt påverkar ekonomisk aktivitet och konsumtionsbeteenden.

Bankräntor kan variera beroende på vilken finansiell produkt eller tjänst de tillämpas på. De vanligaste typerna inkluderar:

 1. Ränta på lån
  • Bolån: Ofta den största skulden en individ tar på sig. Räntan bestäms av faktorer som låntagarens kreditvärdighet och marknadsvillkor.
  • Privatlån: Här kan räntorna vara högre eftersom dessa lån ofta är osäkerställda, vilket innebär högre risk för banken.
  • Kreditkort: Vanligtvis har kreditkort höga räntor på grund av bekvämligheten och den höga risken för utebliven betalning.
 2. Ränta på sparkonton
  • Traditionella sparkonton: Ger en lägre ränta men med högre säkerhet.
  • Högavkastningskonton: Erbjuder en högre ränta i utbyte mot vissa villkor som högre minsta insättning eller begränsningar i uttag.
  • Tidsbundna insättningar: Fast ränta över en bestämd period, vanligtvis högre än på vanliga sparkonton.
 3. Referensräntor
  • Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate): Den ränta till vilken banker är villiga att låna ut pengar till varandra utan säkerhet.
  • Repurchase agreements (Repor): Används av centralbanken för att styra penningmängden, där bankerna säljer värdepapper med avtal om återköp.
  • LIBOR (London Interbank Offered Rate): Tidigare en global standardränta för kortfristiga räntor mellan banker.

Varje typ av ränta fyller en specifik funktion i finansmarknaden och påverkar olika typer av ekonomiska beslut.

Faktorer som påverkar bankräntor

Bankräntor påverkas av en mängd olika faktorer som kan variera över tid och geologiskt område. Dessa faktorer inkluderar ekonomiska indikatorer, centralbankens politik, samt rådande marknadstrender. Förståelsen av dessa kan ge insikt i hur räntorna sätts och justeras.

Ekonomiska indikatorer

Ekonomiska indikatorer spelar en viktig roll i att forma räntenivåer. Dessa indikatorer inkluderar:

 • Inflation: Ett av de främsta målen för centralbanker är att hålla inflationen under kontroll. Högre inflation leder ofta till högre räntor eftersom pengarnas värde minskar och därmed krävs högre räntor för att behålla kapitalets köpkraft.
 • Arbetslöshet: Höga arbetslöshetsnivåer kan leda till lägre räntor då centralbanker försöker stimulera ekonomisk aktivitet genom att göra det billigare att låna pengar.
 • BNP-tillväxt: Stark BNP-tillväxt kan signalera en hälsosam ekonomi och kan leda till höjda räntor för att förhindra överhettning, medan en svag tillväxt kan leda till sänkta räntor för att uppmuntra till investeringar och konsumtion.

Centralbankens politik

Centralbankens beslut är avgörande för räntesättningen. Dessa beslut baseras på deras mandat att främja ekonomisk stabilitet och tillväxt:

 • Räntepolitik: Genom att höja eller sänka styrräntan kan centralbanken direkt påverka räntorna för lån och sparande. Höjda räntor avskräcker från lån och uppmuntrar sparande, medan sänkta räntor stimulerar lån och investeringar.
 • Kvantitativa lättnader: Ibland använder centralbanker kvantitativa lättnader som ett verktyg för att pressa ned räntorna och öka pengamängden i ekonomin, vilket kan sänka lånekostnaderna och stimulera ekonomisk aktivitet.

Marknadstrender

Bankräntor påverkas också av bredare marknadstrender och förväntningar:

 • Marknadens ränteförväntningar: Förväntningar på framtida ekonomisk utveckling och centralbankens politik kan ha stor inverkan på räntorna. Om marknaden förutser en höjning av centralbankens räntor, kan även bankernas räntor börja stiga i förväg.
 • Globala ekonomiska förhållanden: Internationella händelser, såsom finanskriser eller större ekonomiska politiska förändringar i stora ekonomier, kan ha genomslag globalt och påverka räntor världen över.

Genom att övervaka dessa faktorer kan individer och företag bättre förstå när det kan vara en bra tid att låna pengar eller investera i räntebärande instrument.

Så påverkar bankräntan din ekonomi

Bankräntor har en omfattande påverkan på såväl individens ekonomi som på nationalekonomin i stort. Räntesatserna styr kostnaden för lånade pengar och avkastningen på sparade medel, vilket påverkar allt från hushållens budgetar till stora företags investeringsbeslut.

Påverkan av ränteförändringar på lån och sparande

På lån:

 • Höjda räntor: När räntorna höjs blir det dyrare att ta lån. Detta kan leda till att mindre pengar läggs på konsumtion och investeringar, vilket potentiellt kan bromsa ekonomisk tillväxt. För dem med rörliga räntor på sina lån, som bolån, kan månadskostnaderna öka, vilket belastar hushållets ekonomi.
 • Sänkta räntor: Omvänt kan sänkta räntor göra det billigare att låna pengar, vilket kan uppmuntra till både konsumtion och investeringar. För befintliga lån med rörlig ränta kan detta innebära lägre månadskostnader och mer disponibel inkomst för andra utgifter eller sparande.

På sparande:

 • Höjda räntor: För sparare kan höjda räntor innebära högre avkastning på sparade pengar, vilket gör sparande mer attraktivt. Detta kan vara särskilt gynnsamt under perioder av hög inflation, där behovet av att skydda pengarnas köpkraft är stort.
 • Sänkta räntor: När räntorna sänks minskar avkastningen på traditionella sparformer som sparkonton och insättningar, vilket kan få sparare att söka sig till alternativa investeringsformer med högre risk och potentiell högre avkastning, såsom aktiemarknaden.

Exempel och fallstudier

Exempel 1: Bolån i en högräntemiljö

 • Situation: En familj har ett bolån med rörlig ränta. När centralbanken höjer styrräntan för att bekämpa inflation, ökar även deras bolåneränta.
 • Effekt: Familjens månadskostnad för bolånet ökar, vilket minskar deras månatliga budget för andra utgifter. Detta kan kräva omstrukturering av deras ekonomi eller nedskärningar på icke-nödvändiga utgifter.

Exempel 2: Sparande under perioder med låga räntor

 • Situation: Ett par har pengar insatta på ett sparkonto med hög avkastning, men under en period av låga räntor ser de en minskning i avkastning.
 • Effekt: Paret beslutar att omallokera en del av sina sparade medel till aktiemarknaden för att försöka uppnå högre avkastning, vilket bär med sig en högre risk men också möjlighet till större ekonomisk vinst.

Dessa scenarier visar hur ränteförändringar direkt kan påverka enskilda hushåll och individuella ekonomiska beslut.

Guide till att få bästa möjliga bankränta

Att säkra den bästa möjliga bankräntan kan göra en betydande skillnad i din ekonomiska situation, oavsett om det gäller lån eller sparande. Här följer några strategier och tips för att förhandla om räntor samt en genomgång av vad som menas med räntebindningstid och hur ränteavtal fungerar.

Tips för att förhandla om räntor

För att säkerställa att du får den bästa möjliga räntan på ditt lån eller sparande, bör du följa dessa beprövade strategier:

 1. Förbered dig väl: Innan du går till banken, se till att ha en klar bild av din ekonomiska situation. Kolla upp din kreditvärdighet, din inkomst och dina nuvarande skulder. Ju bättre kreditvärdighet, desto starkare står du i förhandlingarna.
 2. Jämför erbjudanden: Använd jämförelsetjänster för att se vilka räntor som erbjuds av olika banker och låneinstitut. Det ger dig en referens och bra argumentation i din förhandling.
 3. Var beredd att förhandla: Många tänker inte på att räntor ofta är förhandlingsbara. Gå in med inställningen att du kan påverka erbjudandet. Framhäv din goda kreditvärdighet eller din lojalitet som kund som skäl för en bättre ränta.
 4. Överväg en ränteförmedlare: En ränteförmedlare kan hjälpa till att förhandla fram bättre villkor på dina lån, speciellt om du inte känner dig bekväm att göra det själv.
 5. Tänk långsiktigt: Ibland kan det vara värt att acceptera en något högre ränta om den kommer med bättre villkor på andra områden, som flexiblare återbetalningsplan eller lägre avgifter.

Förståelse av räntebindningstid och ränteavtal

Räntebindningstid:

 • Definition: Räntebindningstiden är den period under vilken räntan på ditt lån är fast. Det innebär att räntan inte kommer att ändras oavsett vad som händer med marknadsräntorna.
 • Val av bindningstid: Valet av räntebindningstid kan ha stor inverkan på din ekonomiska trygghet. En längre bindningstid ger mer förutsägbarhet i din budget, medan en kortare bindningstid kan innebära lägre räntekostnader om räntorna sjunker.

Ränteavtal:

 • Fast ränta: Ett fast räntaavtal innebär att du och banken överenskommer om en specifik räntesats som gäller över hela räntebindningstiden. Det ger en hög grad av säkerhet och förutsägbarhet.
 • Rörlig ränta: Med en rörlig ränta följer ditt lån marknadens ränteförändringar. Detta kan vara fördelaktigt när räntorna sjunker, men riskabelt om de börjar stiga.

Att välja rätt räntebindningstid och förstå villkoren i ditt ränteavtal är viktigt för att optimera din ekonomiska strategi.

Teknologiska verktyg för att hantera bankräntor

I takt med att teknologin fortsätter att utvecklas, finns det allt fler verktyg som kan hjälpa individer att hantera och optimera sina finansiella beslut kring bankräntor. Dessa teknologiska lösningar sträcker sig från mobilappar och webbplattformar till automatiserade system för räntebevakning. Här utforskar vi några av de mest användbara verktygen.

Mobilappar och webbplattformar

Med ett ständigt växande utbud av mobilappar och webbplattformar kan du enkelt jämföra och hantera dina bankräntor direkt från din smartphone eller dator.

 • Bankappar: De flesta banker erbjuder mobilappar där du kan övervaka dina konton, följa dina räntor, och få notiser om förändringar. Dessa appar gör det enkelt att hålla koll på dina finanser i realtid.
 • Jämförelsesajter: Webbplatser som hjälper dig att jämföra räntor från olika banker och kreditinstitut är ovärderliga när du vill hitta de bästa villkoren. Dessa plattformar tillhandahåller verktyg för att effektivt analysera och jämföra olika finansiella produkter baserade på aktuella marknadsräntor, vilket underlättar ditt beslutsfattande.
 • Finansiella planeringsverktyg: Verktyg som Tink och Dreams låter dig integrera information från olika bankkonton för att ge en helhetsbild av din ekonomi, inklusive hur ränteförändringar påverkar ditt sparande och dina lån.
 • Sparappar: För den som fokuserar specifikt på sparande finns det appar som hjälper till att maximera sparandets effektivitet genom att analysera och anpassa räntor baserat på dina sparvanor och ekonomiska mål. Dessa appar kan ge automatiserade rekommendationer och insikter som hjälper till att öka ditt sparande över tid.
 • Investeringsplattformar: Plattformar som Avanza och Nordnet erbjuder avancerade verktyg för att övervaka och hantera investeringar, inklusive de som är känsliga för ränteändringar, såsom obligationer.

Automatisering av räntebevakning

Automatisering av räntebevakning kan revolutionera hur du övervakar och reagerar på förändringar i bankräntor, vilket optimerar både tidsåtgång och ekonomiska beslut.

 • Räntebevakningsverktyg: Det finns tjänster som automatiskt notifierar dig när räntorna ändras eller när det finns en möjlighet att omförhandla eller omlägga dina lån. Dessa system kan hjälpa dig att agera snabbt för att dra nytta av bättre räntor.
 • Automatiserade investeringsrådgivare: Kända som robo-rådgivare, dessa verktyg använder algoritmer för att ge skräddarsydda investeringsråd baserade på ränteläget och din personliga riskprofil. Exempel på detta inkluderar Lysa och Opti, som justerar din portfölj beroende på förändrade marknadsförhållanden.
 • Larmtjänster: Enklare tjänster som räntelarm från olika finansiella institutioner kan skicka uppdateringar direkt till din mobil eller e-post när specifika ränteförändringar inträffar, vilket ger dig möjlighet att vidta åtgärder i rätt tid.

Genom att integrera dessa teknologiska verktyg i din finansiella strategi kan du inte bara spara tid och pengar, utan också öka din finansiella kunskap och kontroll.

Vanliga frågor och svar

En negativ ränta innebär att räntesatsen faller under noll. Det kan hända när ekonomin är svag och centralbanker försöker stimulera ekonomisk aktivitet. För privatpersoner betyder det oftast lägre kostnader för lån men också mycket låg eller ingen avkastning på sparande på banken. Det kan också leda till avgifter på större insättningar i banken.

Bankräntor kan ändras ofta, beroende på marknadsförhållanden och centralbankens penningpolitik. För lån och sparkonton med rörlig ränta kan ändringar ske månadsvis eller till och med dagligen. Fast ränta förblir oförändrad under den avtalade bindningstiden.

När man säger att bankräntan är "stabil" menas det att den inte förändras markant över en längre period. Detta kan indikera en stabil ekonomi där centralbanken inte känner ett behov av att justera styrräntan för att stimulera eller svalka ekonomin.

Nominell bankränta är den räntesats du betalar eller får för ett lån eller ett sparande utan justering för inflation. Real bankränta är den nominella räntan justerad för inflationens effekt på penningvärdet. Real ränta ger en mer exakt bild av den faktiska kostnaden eller avkastningen av ditt kapital.