Samla Lån med Medsökande

Bästa Samlingslånen med Medsökande och Borgensman 2024
Payup P icon
Sambla

Bästa samlingslånet med medsökande 2024

Sambla är det bästa samlingslånet med medsökande enligt Payup. Sambla är en låneförmedlare som jämför privatlån och samlingslån upp till 600 000 kr. Sambla har över 39 anslutna samarbetspartners, vars låneerbjudanden du kan jämföra och välja mellan. Den effektiva räntan ligger mellan 4,54% - 33,18% och återbetalningstiden är mellan 1 och 15 år. Ansökan är inte bindande.

Räkneexempel: Ett lån om 150 000 kr, med en löptid på 12 år och en rörlig nominell ränta på 6,4% (effektiv ränta på 6,59%), resulterar i en total kostnad av 215 282 kr, fördelat på 144 månadsbetalningar om 1495 kr vardera. Uppläggningsavgift: Beror på långivare. Aviseringsavgift: Beror på långivare.

Payups Topplista: Bästa samlingslånen med medsökande 2024

 • SamblaBäst Överlag 2024
 • Marginalen BankBäst för Låg Ränta
 • NstartBäst för Skuld Hos Kronofogden
 • AnyfinBäst för Trots Betalningsanmärkning
 • LendoBäst för att Jämföra Flera Erbjudanden

Jämför 15 st. samlingslån med medsökande

Hur mycket vill du samla?
Filtrera för:
Sortera efter
Mest relevant
Högst betyg
Lägst snittränta

När du ser ett räntespann, som 2,95 - 333,31%, representerar det de möjliga räntorna du kan erbjudas. Däremot är din faktiska ränta beroende av en individuell bedömning. Med sorteringsalternativet Lägst snittränta beräknar vi medelvärdet av varje räntespann och sorterar lånen så att de med bäst potential till lägst ränta visas först.

Lägst räntespann

Sorteringsalternativet Lägst räntespann visar lånen baserat på deras lägsta möjliga ränta. Kom dock ihåg att den angivna räntan inte alltid är den du erbjuds vid ansökan.

Flest beviljade
Nyast
Hittade 15 st. erbjudanden
 • Offertgivning direkt efter ansökan
  Sambla logo

  Sambla

  Betyg: 4.0/5
  Lån mellan5 000 -
  600 000 kr
  Ränta4,54 -
  33,18%
  Löptid1 år -
  20 år
  Antal partners39 st.
  Låneförmedlare
  Accepterar medsökande
  Erbjuder samlingslån
  Räkneexempel: Ett lån om 150 000 kr, med en löptid på 12 år och en rörlig nominell ränta på 6,4% (effektiv ränta på 6,59%), resulterar i en total kostnad av 215 282 kr, fördelat på 144 månadsbetalningar om 1495 kr vardera. Uppläggningsavgift: Beror på långivare. Aviseringsavgift: Beror på långivare.
 • Syftar till att sänka din ränta
  Anyfin logo

  Anyfin

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan1 -
  300 000 kr
  Ränta6,48 -
  19,9%
  Löptid1 år -
  10 år
  Uppl.avgift0 kr
  Accepterar medsökande
  Erbjuder samlingslån
  Räkneexempel: Besparingen blir 832 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 20.77% till 16.18%. Den nya månadskostnaden blir då 352 kr med 36 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 17.44% och det totala beloppet att återbetala 12 689 kr.

Alla Samlingslån med medsökande 2024

Vad är samlingslån?

Ett samlingslån, även känt som skuldfinansieringslån, saneringslån eller nystartslån, är ett finansiellt verktyg som möjliggör för låntagare att samla flera lån och skulder till ett enda lån. Målet med ett samlingslån är att förenkla skuldbetalningen genom att ersätta flera betalningar med en enda månatlig betalning, ofta till en lägre ränta. Detta kan leda till lägre månadskostnader och en mer överskådlig ekonomisk situation.

Förklaring av termer: Medsökande, Medlåntagare och Borgensman

För att navigera effektivt i processen att samla lån med en medsökande, är det avgörande att förstå några nyckelbegrepp som ofta förekommer i sammanhanget. Här följer förklaringar till dessa termer:

 • Medsökande: En medsökande är en person som ansöker om ett lån tillsammans med huvudlåntagaren och delar ansvaret för lånet. I praktiken innebär detta att båda parter är gemensamt ansvariga för återbetalningen av lånet. Om den ena parten inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden, faller ansvaret på den andra parten. Att ha en medsökande kan öka chanserna att få lånet beviljat och möjligen till bättre villkor, eftersom långivaren tar hänsyn till båda parternas ekonomiska situation.
 • Medlåntagare: Termen medlåntagare används ofta synonymt med medsökande, men kan också referera till en person som senare tillkommer ett låneavtal, inte nödvändigtvis från början. Precis som en medsökande, delar en medlåntagare det fulla ansvaret för lånet med huvudlåntagaren.
 • Borgensman: En borgensman är något annorlunda från en medsökande eller medlåntagare. En borgensman garanterar betalningen av lånet, men är inte direkt involverad i lånet från start. Borgensmannens ansvar aktiveras endast om huvudlåntagaren misslyckas med att betala lånet enligt överenskommelsen. Borgensmannen fungerar som en säkerhet för långivaren, men har inte samma rättigheter eller tillgång till de pengar som lånet ger.

Genom att förstå dessa begrepp kan låntagare bättre navigera i processen att samla lån och ta välgrundade beslut om att inkludera en medsökande eller borgensman i sin ansökan. Det är viktigt att noggrant överväga alla aspekter och potentiella konsekvenser innan man går vidare med en sådan åtgärd.

Fördelar med att samla lån med medsökande

Att samla lån med en medsökande kan erbjuda betydande fördelar jämfört med att ansöka om ett samlingslån som ensam låntagare. Dessa fördelar sträcker sig från möjligheten att säkra en lägre ränta till en effektivare hantering av hushållets skulder. Nedan följer en närmare titt på dessa fördelar.

Möjlighet till lägre ränta

En av de största fördelarna med att samla lån med en medsökande är potentialen att kvalificera sig för en lägre ränta. Långivare bedömer risk baserat på låntagarnas kreditvärdighet, inkomst och andra ekonomiska faktorer. Genom att lägga till en medsökande med stabil inkomst och stark kreditvärdighet kan den samlade ansökan framstå som mindre riskfylld för långivaren. Detta kan resultera i en lägre ränta på det samlade lånet, vilket minskar den totala kostnaden för lånet över tid och ger en mer fördelaktig månadskostnad.

Förbättrade chanser för godkännande

En annan viktig fördel är ökade möjligheter till godkännande. För individer som kanske inte uppfyller alla villkor för ett lån på egen hand, särskilt de som har en betalningsanmärkning eller en lägre kreditvärdighet, kan tillägget av en medsökande med bättre ekonomiska förutsättningar öka sannolikheten för att få lånet beviljat. Detta är särskilt viktigt om huvudlåntagaren har en lägre inkomst. Medsökandens ekonomiska situation förstärker ansökan, vilket möjliggör för låntagare att få tillgång till finansieringsalternativ som annars skulle vara otillgängliga.

Effektivare hantering av hushållets skulder

Att samla lån med en medsökande kan också leda till en mer effektiv hantering av hushållets skulder. För par eller familjemedlemmar som delar ekonomiska ansvar, erbjuder ett gemensamt samlingslån en strömlinjeformad översikt över skuldsituationen. Istället för att hantera flera skulder med olika räntor och betalningsdatum, kan hushållet fokusera på en enda återbetalningsplan. Detta kan underlätta budgetering och finansiell planering, minska stressen som kommer med att hantera flera skulder och bidra till en mer harmonisk ekonomisk situation i hemmet.

Sammanfattningsvis erbjuder ett samlingslån med en medsökande inte bara möjligheten till bättre finansiella villkor utan också en väg mot en enklare och mer samordnad skuldhantering. Genom att noggrant överväga potentiella medsökande och deras ekonomiska situation, kan låntagare ta ett informerat beslut som gynnar hela hushållets ekonomiska välbefinnande.

Att välja rätt medsökande

Att välja rätt medsökande är avgörande när man överväger att samla lån. En väl vald medsökande kan leda till bättre lånevillkor, inklusive lägre räntor och högre chanser för godkännande. Här följer några viktiga aspekter att tänka på.

Kriterier för en ideal medsökande

När man överväger att samla lån med en medsökande, är det avgörande att välja någon som inte bara stärker låneansökan utan också delar ansvaret på ett pålitligt sätt. Nedan är de kriterier som utgör en ideal medsökande.

 • God kreditvärdighet: En medsökande med hög kreditvärdighet anses vara mindre riskabel för långivare, vilket kan leda till fördelaktigare lånevillkor.
 • Stabil inkomst: En stabil och tillräcklig inkomst från medsökanden visar på förmågan att bidra till lånebetalningarna, vilket är särskilt viktigt om huvudlåntagarens inkomst inte skulle räcka för att täcka lånekostnaderna ensam.
 • God ekonomisk historik: Utöver kreditvärdighet, bör en ideal medsökande ha en historik av ansvarsfull ekonomisk hantering, inklusive punktliga betalningar och hantering av tidigare skulder.
 • Pålitlig relation: Det är viktigt att ha en pålitlig relation med medsökanden, eftersom båda parter kommer att dela ansvaret för lånet. Detta kan vara en livspartner, en familjemedlem eller en mycket nära vän.

Juridiska och ekonomiska överväganden

Att gå in i ett finansiellt avtal med en medsökande innebär både juridiska och ekonomiska åtaganden. Det är viktigt att förstå dessa aspekter fullt ut innan man fattar ett sådant beslut. Här följer några av de viktigaste övervägandena.

 • Delat ansvar: Båda parter måste vara medvetna om att de delar det fulla ansvaret för lånet. Om en part inte kan betala, faller ansvaret på den andra parten.
 • Påverkan på framtida kreditmöjligheter: Att vara medsökande på ett lån kommer att påverka båda parters kreditvärdighet och kan påverka deras möjligheter att få framtida lån.
 • Juridiska konsekvenser: Det är viktigt att förstå de juridiska konsekvenserna av att vara medsökande, inklusive vad som händer vid betalningssvårigheter eller i händelse av separation mellan parterna.

Kommunikation och överenskommelse mellan parterna

Grunden för en framgångsrik överenskommelse mellan låntagare och medsökande ligger i öppen kommunikation och tydliga överenskommelser. Dessa punkter belyser vikten av att etablera en stark kommunikationsbas och formella överenskommelser.

 • Öppen kommunikation: Det är avgörande med öppen och ärlig kommunikation om ekonomiska förhållanden och förväntningar innan man ingår ett avtal som medsökande.
 • Skapa en överenskommelse: Det kan vara klokt att upprätta en skriftlig överenskommelse mellan parterna som beskriver varje parts ansvar och åtaganden. Detta kan inkludera hur betalningar ska hanteras, hur eventuella extra inkomster ska allokeras och vad som händer om relationen mellan parterna förändras.

Att noggrant överväga vem man väljer som medsökande och ha en klar förståelse för alla aspekter och konsekvenser är nödvändigt för att skydda både den egna och medsökandens ekonomiska framtid. Genom att följa dessa riktlinjer kan låntagare och medsökande tillsammans navigera i processen att samla lån på ett sätt som är fördelaktigt för båda parter.

Processen att ansöka om samlingslån med medsökande

Att ansöka om ett samlingslån med en medsökande innebär en process där flera steg och viktiga överväganden ingår. Här nedan finner du en steg-för-steg guide som går igenom hur du och din medsökande kan förbereda och genomföra ansökningsprocessen.

Steg-för-steg guide

Att ansöka om ett samlingslån med en medsökande kan verka som en omfattande process, men genom att följa dessa steg kan ni tillsammans navigera den smidigt och effektivt.

 1. Utvärdera din ekonomiska situation: Börja med att noggrant granska både din och din medsökandes ekonomiska situation. Detta inkluderar att sammanställa en lista över alla befintliga skulder som ska konsolideras, samt en översikt över era inkomster och utgifter.
 2. Jämför långivare och villkor: Gör en omfattande jämförelse av olika långivare och de villkor de erbjuder för samlingslån. Ta hänsyn till räntor, avgifter, lånebelopp och återbetalningstider. Använd onlineverktyg och kalkylatorer för att få en uppfattning om hur de olika alternativen påverkar er månatliga betalning och den totala kostnaden för lånet.
 3. Välj en lämplig långivare: Efter att ha jämfört olika långivare, välj den som bäst uppfyller era behov och erbjuder de mest fördelaktiga villkoren för er situation.
 4. Samla nödvändiga dokument och information: Innan ni ansöker, se till att ni har alla nödvändiga dokument och information till hands. Detta kan inkludera personbevis, inkomstuppgifter (t.ex. lönespecifikationer eller skattedeklarationer), information om befintliga skulder och lån, och bankutdrag.
 5. Ansök tillsammans: Fyll i ansökningsformuläret tillsammans och se till att all information är korrekt och komplett. Dubbelkolla att båda era namn och ekonomiska uppgifter inkluderas i ansökan.
 6. Invänta bedömning och beslut: Efter att ni har skickat in er ansökan kommer långivaren att genomföra en kreditbedömning baserat på den information ni tillhandahållit. Detta steg inkluderar en granskning av er kreditvärdighet, inkomster och andra relevanta ekonomiska uppgifter.
 7. Granska och underteckna låneavtalet: Om er ansökan godkänns, kommer ni att få ett låneerbjudande att granska. Se till att ni noggrant läser igenom låneavtalet, inklusive villkor, räntor, avgifter och återbetalningsschema. Om allt är till belåtenhet, underteckna avtalet tillsammans.
 8. Upprätta en plan för återbetalning: Slutligen är det viktigt att ni tillsammans upprättar en plan för hur ni ska hantera återbetalningen av lånet. Detta bör inkludera hur ni fördelar betalningsansvaret och hur ni hanterar eventuella ekonomiska förändringar i framtiden.

Bedömning av långivare

När ni utvärderar olika långivare, överväg följande faktorer:

 • Räntor och avgifter: Sök efter långivare som erbjuder konkurrenskraftiga räntor och låga avgifter.
 • Flexibilitet: Långivare som erbjuder flexibilitet i återbetalningsplaner och lånevillkor kan vara mer fördelaktiga, särskilt om er ekonomiska situation skulle förändras.
 • Kundservice: En långivare med god kundservice och tillgänglighet kan göra processen smidigare och ge er stöd när ni behöver det.
 • Reputation: Läs recensioner och omdömen från andra kunder för att få en känsla av långivarens rykte och pålitlighet. En långivare med goda recensioner och högt kundnöjdhet betyg är oftast ett tecken på att de är tillförlitliga och har en bra kundservice.
 • Specialerbjudanden: Vissa långivare kan erbjuda speciella villkor eller rabatter för nya kunder eller för dem som väljer att samla sina lån. Det kan vara värt att utforska sådana möjligheter för ytterligare besparingar.

Genom att noggrant överväga dessa aspekter kan ni bättre bedöma vilken långivare som bäst passar era behov och erbjuder de mest fördelaktiga villkoren för ert samlingslån.

Risken med att vara medsökande eller borgensman

Att gå in som medsökande eller borgensman för ett lån är ett stort åtagande som bär med sig betydande risker. Det är viktigt att fullt ut förstå de potentiella ekonomiska konsekvenserna och hur det kan påverka ens kreditvärdighet och framtida låneförmåga. Här utforskar vi de huvudsakliga riskerna.

Ekonomiska konsekvenser vid missade betalningar

Att vara medsökande eller borgensman förbinder dig till ekonomiskt ansvar. Här är några av de direkta konsekvenserna om betalningar missas:

 • Direkt ansvar för återbetalningar: Som medsökande eller borgensman är du juridiskt ansvarig för lånet. Om huvudlåntagaren misslyckas med att göra sina betalningar i tid, blir du ansvarig för att täcka de missade betalningarna. Detta kan innebära en plötslig och oväntad finansiell belastning.
 • Möjliga rättsliga åtgärder: I värsta fall kan långivare vidta rättsliga åtgärder för att återkräva skulden, vilket kan inkludera löneutmätning eller indrivning av tillgångar.

Påverkan på kreditvärdighet och låneförmåga

Din kreditvärdighet och förmåga att låna i framtiden kan påverkas avsevärt. Här är hur:

 • Nedgång i kreditvärdighet: Missade betalningar eller förseningar som registreras på lånet kommer att påverka både låntagarens och medsökandens eller borgensmannens kreditrapporter negativt. Detta kan leda till en nedgång i kreditvärdigheten, vilket gör det svårare och dyrare att låna pengar i framtiden.
 • Reducerad låneförmåga: Att vara medsökande eller borgensman för ett lån innebär att skulden räknas som en del av din totala skuldbörda. Detta kan minska din låneförmåga eftersom långivare ser att du redan har ett finansiellt åtagande.

Avtal och skyldigheter

Innan du åtar dig rollen som medsökande eller borgensman, är det viktigt att förstå dina juridiska skyldigheter och avtalets långsiktiga karaktär. Tänk på följande:

 • Förstå avtalets villkor: Det är avgörande att noggrant läsa igenom och förstå alla villkor i låneavtalet innan du går med på att vara medsökande eller borgensman. Se till att du känner till dina rättigheter och skyldigheter.
 • Långsiktig bindning: Kom ihåg att ett åtagande som medsökande eller borgensman inte är tillfälligt. Du är bunden av låneavtalet tills skulden är fullständigt återbetald, vilket kan ta flera år.
 • Möjlighet till befrielse: I vissa fall kan det finnas möjlighet att bli befriad från ansvar som medsökande eller borgensman, till exempel genom att huvudlåntagaren omfinansierar lånet endast i sitt namn. Det är dock inte alltid en garanterad möjlighet och beror på långivarens villkor och huvudlåntagarens ekonomiska situation.

Innan du accepterar att vara medsökande eller borgensman, är det viktigt att diskutera potentiella scenarier med huvudlåntagaren och överväga din egen ekonomiska förmåga att hantera en eventuell betalningsbörda. Att ta professionell finansiell rådgivning kan också hjälpa till att belysa de fulla konsekvenserna av ditt beslut.

Alternativ till samlingslån med medsökande

Även om samlingslån med en medsökande kan erbjuda flera fördelar, som lägre ränta och förenklad skulthantering, är det inte alltid det bästa alternativet för alla. Det finns olika vägar att utforska för dem som söker skuldlättnad eller en mer hanterbar finansiell situation utan att involvera en medsökande. Här är några alternativ:

Individuella samlingslån

För de som föredrar att hantera sin skuldsamling individuellt, finns det möjligheter att ansöka om enskilda samlingslån.

 • Utan medsökande: Om du föredrar att inte ha en medsökande kan du undersöka möjligheten att ansöka om ett samlingslån som ensam låntagare. Detta kan vara ett alternativ om du har en tillräckligt hög inkomst och en stark kreditvärdighet för att kvalificera dig på egen hand.
 • Online-långivare och kreditinstitut: Det finns många långivare, inklusive online-plattformar, som erbjuder samlingslån med konkurrenskraftiga villkor. Jämför erbjudanden från flera långivare för att hitta det bästa alternativet för din situation.

Förhandling om befintliga lånevillkor

 • Kontakta långivare direkt: Om du kämpar med dina nuvarande skulder, kan ett alternativ vara att direkt kontakta dina långivare för att diskutera möjligheten att omförhandla dina lånevillkor. Vissa långivare kan vara villiga att justera betalningsplaner, sänka räntor eller erbjuda andra lättnader för att hjälpa dig hantera din skuld.
 • Tillfälliga lättnadsåtgärder: Under vissa omständigheter, som ekonomiska kriser eller personliga nödsituationer, kan långivare erbjuda tillfälliga lättnadsåtgärder, inklusive betalningsuppehåll eller förlängda återbetalningsperioder.

Skuldsanering och andra skuldlättnadsalternativ

 • Skuldsanering: I Sverige erbjuder Kronofogden skuldsanering som ett lagstadgat program för personer med långvariga och ohållbara skulder. Programmet syftar till att ge individer en möjlighet att starta om ekonomiskt genom att efter en fastställd period få sina kvarstående skulder avskrivna.
 • Budget- och skuldrådgivning: Kommunal budget- och skuldrådgivning kan ge dig verktygen och kunskapen att hantera din skuld mer effektivt. De kan också hjälpa dig att utforska olika alternativ för skuldlättnad och utarbeta en plan för att minska din skuldbörda.
 • Informella skulduppgörelser: I vissa fall kan du förhandla direkt med dina långivare om en informell skulduppgörelse. Detta kan innebära att du kommer överens om att betala en del av skulden som en engångssumma i utbyte mot att resten av skulden avskrivs.

Det är viktigt att noga överväga varje alternativ och dess potentiella konsekvenser för din finansiella framtid. I vissa fall kan det vara klokt att konsultera med en finansiell rådgivare för att få hjälp med att navigera i din specifika situation och välja det bästa alternativet för dig.

Fallstudier och exempel

Att utforska verkliga exempel och fallstudier kan ge värdefull insikt i hur samlingslån med medsökande har fungerat för andra och vilka faktorer som bidrog till deras framgång. Nedan presenteras ett sammanfattat exempel baserat på typiska scenarier, följt av en analys av nyckelfaktorer som bidrog till positiva utfall.

Fallstudie: Anna och Erik samlar sina lån

Här presenteras historien om Anna och Erik, ett par som framgångsrikt omstrukturerade sin skuldsituation genom att samla sina lån med en medsökande. Deras exempel lyfter fram de åtgärder de vidtog och de positiva effekterna av deras val.

 • Bakgrund: Anna och Erik är ett gift par som tillsammans dragit på sig diverse skulder, inklusive kreditkortsskulder, ett billån, och några mindre smålån. Deras sammanlagda skuldbörda uppgår till 250 000 kr med varierande räntor från 5,5% till 19,5%. Med olika förfallodatum och flera långivare att hantera, blir det alltmer utmanande för dem att hålla koll på betalningarna och sin ekonomi.
 • Lösningen: Efter att ha övervägt sina alternativ bestämmer de sig för att ansöka om ett samlingslån med Erik som huvudlåntagare och Anna som medsökande. De väljer ett lån på 250 000 kr med en löptid på 7 år till en ränta på 7,5%, vilket ger dem en enda månatlig betalning istället för flera.
 • Resultat: Genom samlingslånet lyckas Anna och Erik sänka sina månatliga betalningar avsevärt, minska den totala räntekostnaden över lånets löptid och förenkla hanteringen av deras ekonomi. De lyckas också betala av lånet i förtid tack vare bättre översikt och kontroll över deras ekonomi.

Analys av vad som gick rätt

I denna analys går vi igenom de avgörande faktorerna som bidrog till Anna och Eriks framgång med att samla sina lån. Detta belyser vikten av genomtänkta val och strategier i processen.

 • Starkt samarbete: Att Anna och Erik agerade tillsammans som huvudlåntagare och medsökande stärkte deras ansökan, vilket ledde till bättre lånevillkor än vad de skulle ha fått individuellt. Deras gemensamma ansökan visade på en starkare ekonomisk grund för långivaren.
 • Grundlig förberedelse: De tog sig tiden att noggrant granska sin ekonomiska situation och jämföra olika långivares erbjudanden. Denna forskning gjorde att de kunde välja det bästa samlingslånet för deras behov.
 • Öppen kommunikation: Genom hela processen underhöll Anna och Erik en öppen kommunikation, inte bara med varandra utan också med långivaren. De var transparenta om sin ekonomiska situation och sina mål, vilket hjälpte dem att navigera i låneansökningsprocessen effektivt.
 • Realistisk återbetalningsplan: De valde en återbetalningsplan som realistiskt matchade deras budget och ekonomiska kapacitet, vilket minimerade risken för finansiell stress och möjliggjorde tidig återbetalning.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer lyckades Anna och Erik inte bara konsolidera sina skulder till ett mer hanterbart lån, utan de förbättrade också sin ekonomiska välbefinnande på lång sikt. Deras historia illustrerar vikten av god planering, samarbete och kommunikation när man överväger ett samlingslån med medsökande.

5 populära samlingslån hos Payup

LångivarePayup betygmin. Beloppmax. Beloppmin. Räntamax. Räntamin. Löptidmax. LöptidAnsökningskravUppläggningsavgiftAviseringsavgiftKreditupplysningLåneförmedlare (Banker)Not
Sambla 4,0/55 000 kr600 000 kr4,54%33,18%12 mån240 månÅlder: 18 år
Inkomst: 8 400 kr/mån
Beror på långivareBeror på långivareUCJa (39)
Anyfin 4,5/51 kr300 000 kr6,48%19,9%12 mån120 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuellt
0 kr0 krUCNej
Nstart 3,5/530 000 kr500 000 kr17,80%27,95%24 mån180 månÅlder: 18 år
Inkomst: 22 000 kr/mån
995 kr29 kr/månUCNej
Bank Norwegian 3,0/55 000 kr600 000 kr8,29%19,99%12 mån180 månÅlder: 23 år
Inkomst: Deklarerad inkomst
0 - 399 kr0 - 19 kr/månUCNej
Advisa 4,0/55 000 kr600 000 kr4,54%33,18%12 mån240 månÅlder: 18 år
Inkomst: 120 000 kr/år
Beror på långivareBeror på långivareUCJa (39)

Vanliga frågor och svar