Samla Lån och Krediter i Samlingslån

Jämför De Bästa Samlingslånen 2024: Samla Lån och Krediter
Payup P icon
Sambla

Bästa alternativet för att samla lån 2024

Sambla är det bästa alternativet för att samla lån enligt Payup. Sambla är en låneförmedlare som jämför privatlån och samlingslån upp till 600 000 kr. Sambla har över 39 anslutna samarbetspartners, vars låneerbjudanden du kan jämföra och välja mellan. Den effektiva räntan ligger mellan 4,54% - 33,18% och återbetalningstiden är mellan 1 och 15 år. Ansökan är inte bindande.

Räkneexempel: Ett lån om 150 000 kr, med en löptid på 12 år och en rörlig nominell ränta på 6,4% (effektiv ränta på 6,59%), resulterar i en total kostnad av 215 282 kr, fördelat på 144 månadsbetalningar om 1495 kr vardera. Uppläggningsavgift: Beror på långivare. Aviseringsavgift: Beror på långivare.

Payups Topplista: Bästa samlingslånen 2024

 • SamblaBäst Överlag 2024
 • MoankBäst för Låg Ränta
 • AnyfinBäst för Med Medsökande
 • NstartBäst för Skuld Hos Kronofogden
 • AdvisaBäst för Trots Betalningsanmärkning
 • LendoBäst för att Jämföra Flera Erbjudanden

Jämför 20 st. samlingslån

Hur mycket vill du samla?
Filtrera för:
Sortera efter
Mest relevant
Högst betyg
Lägst snittränta

När du ser ett räntespann, som 2,95 - 333,31%, representerar det de möjliga räntorna du kan erbjudas. Däremot är din faktiska ränta beroende av en individuell bedömning. Med sorteringsalternativet Lägst snittränta beräknar vi medelvärdet av varje räntespann och sorterar lånen så att de med bäst potential till lägst ränta visas först.

Lägst räntespann

Sorteringsalternativet Lägst räntespann visar lånen baserat på deras lägsta möjliga ränta. Kom dock ihåg att den angivna räntan inte alltid är den du erbjuds vid ansökan.

Flest beviljade
Nyast
Hittade 20 st. erbjudanden
 • Offertgivning direkt efter ansökan
  Sambla logo

  Sambla

  Betyg: 4.0/5
  Lån mellan5 000 -
  600 000 kr
  Ränta4,54 -
  33,18%
  Löptid1 år -
  20 år
  Antal partners39 st.
  Låneförmedlare
  Accepterar medsökande
  Erbjuder samlingslån
  Räkneexempel: Ett lån om 150 000 kr, med en löptid på 12 år och en rörlig nominell ränta på 6,4% (effektiv ränta på 6,59%), resulterar i en total kostnad av 215 282 kr, fördelat på 144 månadsbetalningar om 1495 kr vardera. Uppläggningsavgift: Beror på långivare. Aviseringsavgift: Beror på långivare.
 • Syftar till att sänka din ränta
  Anyfin logo

  Anyfin

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan1 -
  300 000 kr
  Ränta6,48 -
  19,9%
  Löptid1 år -
  10 år
  Uppl.avgift0 kr
  Accepterar medsökande
  Erbjuder samlingslån
  Räkneexempel: Besparingen blir 832 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 20.77% till 16.18%. Den nya månadskostnaden blir då 352 kr med 36 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 17.44% och det totala beloppet att återbetala 12 689 kr.

Alla Samlingslån 2024

Vad är ett samlingslån?

Ett samlingslån, som också kan benämnas hopbakslån, omstartslån, nystartslån, skuldsaneringslån och skuldfinansieringslån, innebär att man samlar sina befintliga lån och krediter under ett och samma tak. Detta enskilda lån ersätter då de tidigare skulderna, vilket resulterar i en enda månadsbetalning snarare än flera olika. Målet med ett samlingslån är att förenkla ekonomisk hantering och förbättra lånevillkoren, vilket ger låntagaren en tydlig översikt över sin skuldsättning och en förenklad betalningsprocess. Denna strategi kan för många vara nyckeln till att lösa upp en komplicerad skuldsituation och ta sig mot en mer stabil och trygg ekonomisk framtid.

Vanliga lån och krediter som kan samlas i ett samlingslån inkluderar:

Genom att inkludera dessa olika typer av skulder i ett samlingslån kan låntagaren få en mer hanterbar månadsbetalning och potentiellt bättre lånevillkor, vilket underlättar den ekonomiska planeringen och bidrar till en mer stabil finansiell framtid.

Fördelar med samlingslån

Att välja att samla sina lån och krediter i ett samlingslån kan innebära flera fördelar för konsumenten. Dessa fördelar sträcker sig från direkta ekonomiska vinster till en övergripande förenkling av den personliga ekonomiska hanteringen. Nedan utforskar vi de främsta fördelarna som ofta förknippas med samlingslån.

Färre administrativa kostnader

Med flera lån och krediter följer ofta en mängd administrativa kostnader, inklusive uppläggningsavgifter, aviavgifter och andra hanteringsavgifter. Genom att samla dessa skulder till ett enda samlingslån kan många av dessa extra kostnader elimineras eller åtminstone minskas. Detta beror på att det endast är ett lån som ska hanteras, vilket naturligtvis leder till färre administrativa avgifter.

Enkelhet i ekonomisk hantering

Att hantera en enda skuld är avsevärt enklare än att jonglera flera betalningar med olika räntor, villkor, och förfallodatum varje månad. Samlingslån förenklar den ekonomiska hanteringen genom att samla alla skulder till en enda månadspost. Detta gör det lättare att hålla koll på ekonomin och minskar risken för missade betalningar, vilket kan leda till ytterligare ekonomiska straff och negativ påverkan på kreditvärdigheten.

Potentiellt lägre räntor

Ett av huvudmålen med att omstrukturera skulder genom ett samlingslån är att säkra en lägre ränta jämfört med de ursprungliga lånen och krediterna. Kreditkortsskulder och vissa typer av smålån kommer ofta med höga räntor, vilket kan göra dem kostsamma över tid. Genom att samla dessa skulder i ett lån med en lägre ränta kan totala räntekostnader minskas, vilket potentiellt kan spara pengar över lånets löptid.

Sammanfattningsvis erbjuder samlingslån en rad fördelar som kan göra en betydande skillnad i en persons ekonomiska situation. Genom att eliminera onödiga administrativa avgifter, förenkla hanteringen av personliga finanser, och sänka de totala räntekostnaderna, kan samlingslån vara en kraftfull verktyg för att återställa eller förbättra ekonomisk stabilitet.

Nackdelar och risker med samlingslån

Även om samlingslån erbjuder flera fördelar, är det viktigt att även vara medveten om potentiella nackdelar och risker. Dessa faktorer kan påverka beslutet om huruvida ett samlingslån är den rätta lösningen för en persons unika ekonomiska situation. Nedan utforskar vi några av de vanligaste nackdelarna och riskerna som kan uppstå med samlingslån.

Möjliga längre återbetalningstider

En av de mest framträdande nackdelarna med samlingslån är den potentiellt längre återbetalningstiden. För att uppnå lägre månadskostnader sträcks ofta löptiden på lånet ut, vilket innebär att låntagaren kan behöva betala av lånet under en längre tid än de ursprungliga skulderna. Även om detta kan ge en omedelbar lättnad i den månatliga budgeten, innebär det också att låntagaren förbinder sig att hantera skulden under en förlängd period, vilket kan påverka framtida finansiella beslut och möjligheter.

Risk för högre total kostnad

Trots den möjligheten till lägre månatliga betalningar och räntor, kan den totala kostnaden för lånet öka på grund av den förlängda återbetalningstiden. Det innebär att även om räntan är lägre, kan den totala summan av räntekostnader som betalas över hela lånets löptid bli högre än vad de separata skulderna skulle ha genererat. Det är därför kritiskt att göra en noggrann kalkyl för att förstå hur samlingslånet påverkar den totala kostnaden för skulderna.

Förutsättningar och fallgropar

Att ansöka om och bli beviljad ett samlingslån är inte alltid enkelt. Det finns strikta kreditkrav och långivarna kommer att göra en grundlig bedömning av låntagarens ekonomiska situation. Detta kan inkludera kreditvärdighet, inkomst, och andra skulder. Om låntagaren inte uppfyller dessa krav, kan ansökan bli nekad. Dessutom finns det risker associerade med att ta ett nytt lån för att betala av befintliga skulder, inklusive att falla in i en skuldfälla om de underliggande orsakerna till skuldsättningen inte adresseras. Det är viktigt att förstå dessa förutsättningar och potentiella fallgropar innan man förbinder sig till ett samlingslån.

Sammanfattningsvis, även om samlingslån kan erbjuda en väg ut ur komplex skuldsättning och bidra till en mer hanterbar ekonomisk situation, är det viktigt att väga de potentiella nackdelarna och riskerna. Längre återbetalningstider, risk för högre total kostnad, samt strikta förutsättningar och fallgropar är faktorer som bör tas i beaktande. En noggrann analys och förståelse för de egna ekonomiska målen och situationen är avgörande för att avgöra om samlingslån är en lämplig lösning.

Vilka kan ansöka om samlingslån?

Samlingslån kan framstå som en attraktiv lösning för många som kämpar med flera skulder, men det är inte alla som automatiskt kvalificerar för ett sådant lån. Långivare har specifika krav och förutsättningar som måste uppfyllas för att en ansökan ska bli godkänd. Här utforskar vi vilka som kan ansöka om samlingslån, de krav som ställs, och några av de vanligaste anledningarna till att en ansökan kan bli nekad.

Krav och förutsättningar

För att ansöka om ett samlingslån måste låntagaren uppfylla vissa grundläggande kriterier som fastställts av långivaren. Dessa kriterier kan variera mellan olika långivare men inkluderar ofta:

 • Ålderskrav, vanligtvis måste låntagaren vara minst 18 år gammal.
 • En stabil och regelbunden inkomst för att säkerställa att låntagaren har möjlighet att återbetala lånet.
 • En viss nivå av kreditvärdighet, vilket indikerar låntagarens tidigare betalningshistorik och ekonomiska pålitlighet.
 • Ett svenskt personnummer och folkbokföring i Sverige.
 • Ett bankkonto i låntagarens namn.

Kreditvärdighet och inkomstkrav

Kreditvärdighet spelar en avgörande roll i bedömningen av en ansökan om samlingslån. Långivaren kommer att genomföra en kreditkontroll för att utvärdera låntagarens tidigare skötsel av ekonomiska åtaganden. En god kreditvärdighet tyder på en lägre risk för långivaren, vilket ökar chanserna för godkännande. Vidare är inkomstkravet centralt för att bevisa låntagarens återbetalningsförmåga. Låntagaren måste kunna visa upp en stabil inkomstkälla som kan täcka de månatliga återbetalningarna av samlingslånet.

Anledningar till varför du kan bli nekad att samla lån

Det finns flera anledningar till att en ansökan om samlingslån kan bli nekad, inklusive:

 • Otillräcklig kreditvärdighet: En historik av missade betalningar eller betalningsanmärkningar kan leda till ett avslag. Vissa långivare kan överväga ansökningar även från personer med låg kreditvärdighet eller skulder hos Kronofogden, men detta beror på långivarens specifika villkor och den sökandes totala ekonomiska situation.
 • Låg inkomst: Om inkomsten inte anses vara tillräcklig för att täcka de nya återbetalningarna, kan långivaren bedöma risken som för hög.
 • För hög skuldsättning: Om den totala skuldsättningen är för hög i förhållande till inkomsten, kan detta indikera att låntagaren inte kommer att kunna hantera ytterligare ett lån.
 • Ostabila inkomstkällor: Om inkomsten är oregelbunden eller kommer från tillfälliga anställningar, kan detta påverka långivarens bedömning av återbetalningsförmågan.

För att öka chanserna att bli godkänd för ett samlingslån är det viktigt att ha en stabil ekonomi, en god kreditvärdighet och en regelbunden inkomst. Det kan också vara hjälpsamt att först arbeta med att förbättra sin ekonomiska situation, till exempel genom att betala av utestående skulder eller förbättra sin kreditvärdighet, innan man ansöker om ett samlingslån.

Hur man ansöker om samlingslån

Att ansöka om ett samlingslån kan vara en process som kräver noggrannhet och förberedelse. Nedan följer en steg-för-steg guide som beskriver hur du går tillväga för att ansöka om ett samlingslån, vilka dokument och information du behöver ha till hands, samt vad du kan göra om du behöver hjälp med att samla dina lån.

Steg-för-steg guide

Att ansöka om ett samlingslån kräver noggrann planering och förberedelse. Här är en steg-för-steg guide som hjälper dig att navigera genom ansökningsprocessen.

 1. Utvärdera din ekonomiska situation: Innan du ansöker, är det viktigt att ha en klar bild av din ekonomi. Detta inkluderar att känna till den totala summan av dina nuvarande skulder, de räntor du betalar och dina månatliga betalningar.
 2. Granska olika långivare: Jämför olika långivares erbjudanden, räntor, avgifter och villkor. Använd gärna jämförelsetjänster online för att hitta det bästa erbjudandet.
 3. Ansök online eller i butik: De flesta långivare tillåter dig att ansöka direkt på deras webbplats, men vissa kan också erbjuda möjligheten att ansöka personligen.
 4. Vänta på beslut: Efter att du har skickat in din ansökan kommer långivaren att behandla den och genomföra en kreditkontroll. Du kommer sedan att få besked om din ansökan har godkänts eller inte.
 5. Granska och acceptera låneavtalet: Om din ansökan godkänns, se till att noggrant läsa igenom och förstå villkoren innan du accepterar låneavtalet.
 6. Samling av skulder: När lånet har beviljats kommer långivaren att använda dessa medel för att lösa dina befintliga skulder. Därefter börjar du betala av ditt nya samlingslån enligt de överenskomna villkoren.

Viktiga dokument och information

För att ansöka om ett samlingslån behöver du vanligtvis följande:

 • BankID, Personbevis eller ID-kort
 • Senaste lönespecifikationer och/eller andra intyg som bevisar din inkomst
 • Utdrag från banken som visar dina senaste transaktioner
 • Information om dina nuvarande skulder, inklusive långivare, kvarstående belopp och räntesatser
 • Skattedeklaration eller annan dokumentation som styrker din ekonomiska situation

Om du behöver hjälp med att samla dina lån

Om processen känns överväldigande eller om du är osäker på var du ska börja, finns det flera resurser och tjänster som kan hjälpa dig:

 • Skuldrådgivning: Många kommuner erbjuder gratis skuldrådgivningstjänster där du kan få hjälp med att planera din ekonomi och få råd om samlingslån.
 • Finansiella rådgivare: Professionella finansiella rådgivare kan erbjuda personlig rådgivning och hjälpa dig att navigera i låneprocessen.
 • Onlineverktyg och guider: Det finns många onlineverktyg och guider som kan hjälpa dig att förstå mer om samlingslån och hur du ansöker om ett.

Genom att följa dessa steg och utnyttja tillgängliga resurser kan du underlätta processen att ansöka om och bli beviljad ett samlingslån, vilket kan vara ett viktigt steg mot att återfå kontroll över din ekonomi.

Relaterat: Vilka är de bästa bankerna för samlingslån?

Att jämföra samlingslån

När du överväger att ta ett samlingslån för att samla dina skulder är det avgörande att du inte bara väljer det första bästa erbjudandet du stöter på. Att jämföra samlingslån från olika långivare kan hjälpa dig att hitta det fördelaktigaste alternativet som passar din ekonomiska situation. Här utforskar vi vikten av att jämföra räntor och villkor, användningen av jämförelsetjänster och vikten av att förstå alla detaljer i avtalet.

Vikten av att jämföra räntor och villkor

Räntan på ett samlingslån kan variera betydligt mellan olika långivare, och även en liten skillnad i räntesats kan ha stor påverkan på den totala kostnaden för lånet över tid. Förutom räntan är det också viktigt att jämföra villkoren för lånet, såsom återbetalningstid, eventuella uppläggningsavgifter och möjligheten till extra amorteringar utan kostnad. Genom att jämföra dessa faktorer kan du säkerställa att du får det fördelaktigaste lånet för din situation.

Användning av jämförelsetjänster

Det finns flera onlinebaserade jämförelsetjänster, låneförmedlare och plattformar som gör det enkelt att jämföra samlingslån från olika långivare. Dessa tjänster tillåter dig att ange dina önskemål och din ekonomiska situation för att snabbt få en översikt över de lån som bäst matchar dina behov. Många av dessa tjänster är gratis att använda och kan spara dig både tid och pengar genom att ge dig en klar och jämförbar bild av marknadens erbjudanden.

Förståelse av avtalets detaljer

Det är oerhört viktigt att noggrant läsa igenom och förstå det finstilta i låneavtalet innan du binder dig till ett samlingslån. Det finstilta innehåller ofta viktig information om lånevillkoren, inklusive avgifter och sanktioner vid försenad betalning, samt villkor för förtida inlösen av lånet. Att missa viktig information i det finstilta kan leda till oväntade kostnader eller begränsningar som påverkar din förmåga att hantera lånet effektivt.

Genom att jämföra räntor och villkor, använda jämförelsetjänster och noggrant läsa det finstilta kan du göra en välgrundad beslutning när du ansöker om ett samlingslån. Detta är nyckelsteg för att säkerställa att du får det fördelaktigaste lånet och att du är väl förberedd för att hantera återbetalningen på ett sätt som gynnar din ekonomiska hälsa på lång sikt.

Förbättra dina chanser för att få samlingslån beviljat

För att öka dina chanser att få ett samlingslån beviljat finns det flera strategier du kan använda för att förbättra din ekonomiska profil och framstå som en mer attraktiv låntagare för långivare. Att ansöka om ett samlingslån innebär att du önskar samla flera befintliga skulder till ett enda lån, ofta för att få bättre räntor och villkor. Här är några effektiva sätt att förbättra dina chanser för att bli beviljad ett samlingslån:

Förbättra din kreditvärdighet

Din kreditvärdighet är en av de viktigaste faktorerna långivare ser på när de bedömer din låneansökan. Att ha en god kreditvärdighet visar att du har en historik av att betala tillbaka dina skulder i tid.

 • Betala räkningar i tid: Se till att alltid betala räkningar, inklusive kreditkorts- och lånebetalningar, i tid.
 • Minska kreditkortsskulden: Betala ner på dina kreditkortsskulder så mycket som möjligt. En lägre skuldkvot förbättrar din kreditvärdighet.
 • Kontrollera din kreditupplysning: Beställ en kopia av din kreditupplysning och kontrollera att all information är korrekt. Felaktigheter kan påverka din kreditvärdighet negativt.

Läs mer: Hur du förbättrar din kreditvärdighet

Stabilisera din inkomst

Långivare vill se att du har en stabil och tillräcklig inkomst för att kunna hantera återbetalningen av det nya lånet.

 • Regelbunden inkomst: En fast anställning eller regelbunden inkomst från andra källor kan stärka din ansökan.
 • Dokumentera din inkomst: Se till att du kan uppvisa lönespecifikationer eller andra bevis för din inkomst när du ansöker om lånet.

Minska din totala skuldbörda

Innan du ansöker om ett samlingslån kan det vara en god idé att minska din totala skuldbörda.

 • Betala av små skulder: Om möjligt, betala av mindre skulder helt och hållet. Detta kan förbättra din skuldkvot och göra din ekonomiska situation mer attraktiv för långivare.

Förbered din ansökan noggrant

När du ansöker om ett samlingslån, se till att din ansökan är komplett och korrekt.

 • Samla nödvändiga dokument: Se till att du har alla nödvändiga dokument och information redo innan du börjar din ansökan. Detta inkluderar ekonomiska utlåtanden, inkomstbevis och information om befintliga skulder.
 • Var ärlig: Ge korrekt information i din ansökan. Felaktigheter eller utelämningar kan leda till avslag.

Överväg en medsökande

Att ansöka om ett samlingslån tillsammans med en medsökande, som en partner eller en familjemedlem, kan öka dina chanser att bli godkänd. En medsökandes goda kreditvärdighet och stabila inkomst kan stärka låneansökan ytterligare.

 • Välj rätt medsökande: Se till att personen du väljer som medsökande har en stabil ekonomi och en god kreditvärdighet.
 • Gemensamt ansvar: Kom ihåg att ett lån med en medsökande innebär att ni båda är gemensamt ansvariga för återbetalningen av lånet.
 • Kommunikation: Ha en öppen dialog med din medsökande om era ekonomiska åtaganden och förmåga att hantera lånet.

Genom att följa dessa steg kan du förbättra dina chanser att få ett samlingslån beviljat och ta ett steg mot en mer hanterbar ekonomisk situation.

Alternativ till samlingslån

Om ett samlingslån inte visar sig vara det bästa alternativet för din ekonomiska situation, finns det andra strategier du kan utforska för att hantera och minska din skuldbörda. Att förbättra din ekonomiska situation kräver ofta en kombination av budgetdisciplin, skuldsaneringstekniker, och alternativ finansiering. Här utforskar vi några av dessa alternativ.

Budgetering och skuldsanering

Budgetering är grunden för en sund ekonomi. Att skapa och följa en noggrant utformad budget kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan minska utgifterna och öka dina avbetalningar på skulder.

 • Skapa en budget: Översikt över dina inkomster och utgifter för att identifiera hur mycket pengar du kan avsätta för att betala av skulder varje månad.
 • Prioritera skulder: Använd metoder som snöbollsmetoden (betala av den minsta skulden först) eller lavinmetoden (betala av skulden med högst ränta först) för att effektivisera din skuldbetalningsstrategi.

Skuldsanering kan vara ett alternativ för de som befinner sig i en djupare skuldsättning. Detta kan innefatta förhandlingar med långivare om lägre räntor eller att skriva ner en del av skulderna.

 • Kontakta långivare: Försök förhandla fram lägre räntor eller en förändrad återbetalningsplan.
 • Skuldsaneringsprogram: I vissa fall kan du kvalificera för formella skuldsaneringsprogram som kan erbjuda en väg ut ur skulder genom rättsliga förfaranden.

Skuldfinansiering utan samlingslån

För de som kanske inte kvalificerar för ett samlingslån, eller som söker andra vägar för skuldfinansiering, finns det alternativ som kan erbjuda lättnad utan att samla skulder.

 • Kreditkort med 0% ränta på balansöverföringar: Om du har en god kreditvärdighet, kan ett kreditkort med en introduktionsränta på 0% för balansöverföringar vara ett sätt att minska räntekostnader på befintliga skulder. Det är viktigt att betala av beloppet innan den räntefria perioden upphör.
 • Peer-to-peer-lån (P2P): Peer-to-peer-lån kan erbjuda en alternativ finansieringskälla där individer lånar ut pengar till andra individer genom en onlineplattform, ofta till lägre räntor än traditionella banklån.

Oavsett vilken väg du väljer för att hantera din skuldsättning, är det viktigt att ha en genomtänkt plan och att förstå de långsiktiga konsekvenserna av ditt val. Att söka rådgivning från ekonomiska rådgivare eller kommunala skuld- och budgetrådgivningstjänster kan ge ytterligare insikter och stöd i processen.

Fallstudier och exempel

Att utforska verkliga exempel och insikter från ekonomiska rådgivare kan ge en djupare förståelse för hur samlingslån fungerar i praktiken och vilken inverkan de kan ha på enskildas ekonomiska situation. Nedan presenteras en sammanfattning av fiktiva fallstudier för att illustrera olika aspekter och utfall av samlingslån.

Fallstudie 1: Ekonomin återställd

 • Bakgrund: Anna, en 42-årig projektledare, kämpade med flera kreditkortsskulder och ett privatlån som tillsammans uppgick till 250 000 kr. Varje månad kämpade hon med att hålla reda på olika betalningar och räntor, vilket ledde till ökad stress och ekonomisk osäkerhet.
 • Åtgärd: Efter att ha rådfrågat en ekonomisk rådgivare beslutade Anna att ansöka om ett samlingslån på 250 000 kr med en lägre ränta och en återbetalningsplan på 5 år.
 • Resultat: Med samlingslånet kunde Anna samla alla sina skulder till en enda månadsbetalning. Den lägre räntan och den förlängda återbetalningstiden sänkte hennes månadskostnader, vilket gav henne mer andrum i budgeten och möjlighet att spara. Efter 5 år var hon helt skuldfri.

Fallstudie 2: Fördjupad skuldfälla

 • Bakgrund: Johan, en 35-årig egenföretagare, ansökte om ett samlingslån för att hantera sin växande skuldbörda på 300 000 kr, i hopp om att minska sina månatliga utgifter.
 • Åtgärd: Johan beviljades ett samlingslån men utan att göra de nödvändiga livsstilsförändringarna fortsatte han att ackumulera ny skuld.
 • Resultat: Även om samlingslånet initialt minskade Johans månadskostnader, ledde hans oförändrade utgiftsvanor till att han hamnade i en ännu djupare skuldfälla.

Dessa fallstudier understryker vikten av att noggrant överväga både möjligheter och risker med samlingslån. Framgång kräver mer än bara att samla skulder; det kräver en genomtänkt strategi, disciplin och ibland förändringar i hur man hanterar sin ekonomi.

Juridiska aspekter och lagstiftning

Juridiska aspekter och lagstiftning kring samlingslån, räntetak och konsumenträttigheter är viktiga faktorer att överväga när man hanterar eller överväger att ta ett samlingslån. I Sverige regleras marknaden för krediter och lån av flera lagar och förordningar för att skydda konsumenterna och säkerställa en sund kreditgivning. Här utforskar vi några av dessa aspekter.

Räntetak och konsumenträttigheter

Räntetak och konsumenträttigheter är centrala element i konsumentskyddet när det gäller krediter och lån. Dessa bestämmelser syftar till att skydda konsumenter från orimligt höga kostnader och säkerställa transparens och rättvis behandling i kreditprocessen.

 • Räntetak: För att skydda konsumenter mot ocker och oskäligt höga räntor, kan det finnas lagstadgade räntetak som begränsar hur hög räntan på ett lån får vara. Detta kan inkludera både den nominella räntan och den effektiva räntan, vilken inkluderar alla lånekostnader uttryckt som en årlig procent av lånebeloppet.
 • Konsumentkreditlagen: I Sverige regleras konsumentkrediter av Konsumentkreditlagen, som syftar till att skydda konsumenter genom att ställa krav på kreditgivare. Lagen omfattar bland annat regler för kreditprövning, informationsskyldighet och konsumentens rätt till förtida återbetalning av lånet.
 • Konsumenträttigheter vid kreditavtal: Konsumenter har rätt till tydlig och transparent information om lånevillkor, inklusive räntor, avgifter, och återbetalningsplan innan ett avtal undertecknas. Detta inkluderar även rätten till en standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) vid ansökan om eller erbjudande om kredit.

Lagar och regleringar kring krediter och lån

Sverige har ett omfattande regelverk som styr utlåningspraxis för att skydda både låntagare och den finansiella marknadens integritet. Dessa lagar och regleringar omfattar allt från kreditgivning och räntesättning till konsumenters rättigheter och skyldigheter.

 • Finansinspektionen: Finansinspektionen är den myndighet som övervakar finansmarknaden i Sverige, inklusive banker och andra kreditinstitut. De säkerställer att finansbranschen följer de lagar och regler som finns för att skydda konsumenterna och främja stabiliteten i det finansiella systemet.
 • Dataskydd och integritet: Vid ansökan om samlingslån hanteras personliga och finansiella uppgifter, vilket innebär att dataskyddslagar såsom Dataskyddsförordningen (GDPR) blir tillämpliga. Detta ger konsumenter rättigheter avseende hur deras personuppgifter hanteras och skyddas av långivare.
 • Rätt till ångerrätt: Enligt svensk lag har konsumenter rätt till en 14-dagars ångerrätt vid kreditavtal, vilket ger möjlighet att ångra låneavtalet utan att behöva ange någon särskild anledning.

Förståelsen av dessa juridiska aspekter och lagstiftning är avgörande för att säkerställa att konsumenters rättigheter respekteras och att de fattar välgrundade beslut kring samlingslån. Det rekommenderas att alltid rådgöra med juridisk expertis eller konsumentvägledning för att få en djupare förståelse och råd anpassade till den egna situationen.

Samla lån utan UC (Upplysningscentralen)

Att samla lån utan kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC) kan vara ett alternativ för dig som önskar förbättra din ekonomiska situation men har svårt att få ett lån med en UC-kontroll. Processen kräver dock noggrant övervägande och förberedelse för att säkerställa att det är det bästa steget för din ekonomi. Här är några steg du kan följa:

 1. Utforska lånealternativ: Börja med att utforska vilka lånealternativ som finns tillgängliga utan UC-kontroll. Det finns flera långivare som erbjuder denna lånetyp, och informationen är ofta tillgänglig på deras webbplatser. Det kan ge dig en överblick över vilka alternativ som finns och vilka villkor som gäller.
 2. Sortera lånealternativ: När du har en lista över potentiella långivare, använd deras sorteringsverktyg för att hitta de kostnadseffektivaste alternativen. Många webbplatser tillåter dig att sortera lånen efter ränta, vilket gör det enklare att hitta de lågkostnadsalternativ som bäst passar dina behov.
 3. Jämför och analysera: Innan du bestämmer dig för ett lån, är det viktigt att jämföra de erbjudna räntorna med räntorna på dina befintliga lån. Om det nya lånet erbjuder en lägre ränta kan det vara en indikation på att det är ett ekonomiskt gynnsamt alternativ.
 4. Ansök om lån: Har du hittat ett lånealternativ som ser gynnsamt ut? Då är nästa steg att ansöka. Fyll i ansökningsformuläret hos långivaren, vilket ofta kan göras direkt på deras webbplats. Se till att du har all nödvändig information och dokumentation tillgänglig för att underlätta processen.
 5. Följ upp: Om din låneansökan godkänns, kommer du att ha tillgång till medlen som du kan använda för att betala av dina befintliga, dyrare lån. Detta kan leda till en förenkling av din ekonomi och potentiellt lägre kostnader över tid.

Viktig notering: Det är viktigt att komma ihåg att lån utan UC-kontroll ofta har högre räntor jämfört med traditionella lån som involverar en kreditkontroll hos UC. Därför är det avgörande att noggrant jämföra räntor och villkor. Se till att du verifierar de exakta räntorna och kostnaderna på långivarens webbplats och gör en detaljerad kalkyl för att säkerställa att lånet verkligen innebär en ekonomisk besparing för dig. Att ta ett välövervägt beslut är nyckeln till att förbättra din ekonomiska situation på lång sikt.

5 populära samlingslån hos Payup

LångivarePayup betygmin. Beloppmax. Beloppmin. Räntamax. Räntamin. Löptidmax. LöptidAnsökningskravUppläggningsavgiftAviseringsavgiftKreditupplysningLåneförmedlare (Banker)Not
Anyfin 4,5/51 kr300 000 kr6,48%19,9%12 mån120 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuellt
0 kr0 krUCNej
Nstart 3,5/530 000 kr500 000 kr17,80%27,95%24 mån180 månÅlder: 18 år
Inkomst: 22 000 kr/mån
995 kr29 kr/månUCNej
Bank Norwegian 3,0/55 000 kr600 000 kr8,29%19,99%12 mån180 månÅlder: 23 år
Inkomst: Deklarerad inkomst
0 - 399 kr0 - 19 kr/månUCNej
Northmill 4,5/51 000 kr50 000 kr7,90%25,90%LöpandeLöpandeÅlder: 18 år
Inkomst: 10 000 kr/mån
0 kr19 kr/månUCNej
Svea Bank 3,0/510 000 kr400 000 kr8,40%25,95%24 mån180 månÅlder: 20 år
Inkomst: 180 000 kr/årMåste ha en årsinkomst på minst 180 000 kr/år. Önskar du låna 200 000 kr eller mer så måste du ha en medlåntagare som tjänar minst 90 000 kr/år. Vid betalningsanmärkningar så får du bara låna mindre belopp, dock så är inkomstkravet också mindre då: 120 000 kr/år.
495 kr25 - 45 kr/månUCNej

Vanliga frågor och svar