Ingen säkerhet

Företagslån Utan Säkerhet

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Froda

Bästa företagslånet utan säkerhet 2024

Froda är det bästa företagslånet utan säkerhet för lån på 200 000 kr enligt Payup. Froda erbjuder företagslån mellan 10 000 kr och 2 000 000 kr. Du får prisförslag några minuter efter inskickad ansökan och lånelöfte samma dag. Froda ger även ett s.k lägsta-pris garanti. Det tillkommer inga avgifter utöver räntan. En ansökan hos Froda är kostnadsfri och inte bindande.

Se Frodas villkor

Payups Topplista: Bästa företagslånen utan säkerhet 2024

 • FrodaBäst Överlag 2024
 • ZmartaNyast
 • KreaBäst för Med EU-garanti
 • CapcitoBäst för Låg Kreditvärdighet
 • FakturinoBäst för att Jämföra Flera Erbjudanden
 • FedeltaBäst för Snabb Utbetalning

Jämför 17 st. företagslån utan säkerhet

Vi hjälper dig jämföra 17 st. långivare, kreditgivare och banker som erbjuder företagslån utan säkerhet för att du ska kunna hitta det alternativ som bäst passar dig 2024. Ange helt enkelt det belopp du söker i lån nedan. Det kommer att filtrera listan. Jämför därefter alternativen och välj det som bäst passar dina behov.

Hur mycket vill du låna?
Filtrera för:
Sortera efter
Mest relevant
Högst betyg
Lägst snittränta När du ser ett räntespann, som 2,95 - 333,31%, representerar det de möjliga räntorna du kan erbjudas. Däremot är din faktiska ränta beroende av en individuell bedömning. Med sorteringsalternativet Lägst snittränta beräknar vi medelvärdet av varje räntespann och sorterar lånen så att de med bäst potential till lägst ränta visas först.
Lägst räntespannSorteringsalternativet Lägst räntespann visar lånen baserat på deras lägsta möjliga ränta. Kom dock ihåg att den angivna räntan inte alltid är den du erbjuds vid ansökan.
Flest beviljade
Nyast
 • Froda logo

  Froda

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan10 000 -
  15 000 000 kr
  RäntaGer offert efter ansökan
  Löptid30 dgr -
  3 år
  Uppl.avgift0 kr
  Använder D&B
  Utan säkerhet
  Froda recension
 • Fakturino logo

  Fakturino

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan20 000 -
  60 000 000 kr
  RäntaBeror på långivare
  Löptid30 dgr -
  5 år
  Antal partners38 st.
  Låneförmedlare
  Erbjuder factoring
  Utan säkerhet

Vad innebär företagslån utan säkerhet?

Ett företagslån utan säkerhet är en finansiell lösning där företag kan låna pengar utan att behöva erbjuda fysiska tillgångar som säkerhet för lånet. Detta koncept liknar privatlån utan säkerhet, men är anpassat för företagens behov. Till skillnad från traditionella lån, där en säkerhet krävs för att skydda långivaren mot risker om låntagaren inte kan återbetala lånet. I stället baseras godkännandet av ett osäkrade lån på faktorer som företagets kreditvärdighet, finansiella historia, och dess förmåga att generera intäkter. Dessa lån är ofta mer flexibla än traditionella lån och kan snabbt tillhandahålla kapital för företagets behov.

Skillnaden mellan företagslån med och utan säkerhet

Den grundläggande skillnaden mellan företagslån med och företagslån utan säkerhet ligger i kravet på säkerhet. Företagslån med säkerhet kräver att låntagaren ställer en tillgång, såsom fastighet eller utrustning, som garanti för lånet. Om låntagaren inte kan återbetala lånet, har långivaren rätt att ta över denna tillgång. Å andra sidan, vid företagslån utan säkerhet, finns ingen sådan fysisk tillgång att falla tillbaka på för långivaren. Detta ökar risken för långivaren, vilket ofta resulterar i högre räntor jämfört med företagslån med säkerhet.

För- och nackdelar med företagslån utan säkerhet

När det gäller företagslån utan säkerhet är det viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna för att fatta ett välgrundat beslut. Dessa lån erbjuder unika möjligheter men kommer också med särskilda utmaningar.

Fördelar

 1. Ingen säkerhet krävs: Det primära draget är att företag inte behöver riskera viktiga tillgångar som säkerhet.
 2. Snabb finansiering: Processen för att erhålla ett företagslån utan säkerhet är ofta snabbare och mindre byråkratisk än för företagslån med säkerhet.
 3. Flexibilitet: Dessa lån kan användas för en rad olika företagsbehov, från kapitalinvesteringar till att täcka kortsiktiga kassaflödesbrister.

Nackdelar

 1. Högre räntor: För att kompensera för den ökade risken tenderar företagslån utan säkerhet att ha högre räntor.
 2. Strängare kreditkrav: Långivare kan ställa högre krav på företagets kreditvärdighet och finansiella stabilitet.
 3. Begränsade lånebelopp: På grund av den högre risken kan långivare erbjuda lägre lånebelopp jämfört med företagslån med säkerhet.

Att förstå dessa nyckelaspekter av företagslån utan säkerhet är avgörande för företagare som överväger att ansöka om denna typ av finansiering.

Användningsområden för företagslån utan säkerhet

Företagslån utan säkerhet erbjuder en mångsidig finansieringslösning för företag, anpassad till en rad olika behov och situationer. Från att stödja tillväxtplaner till att hantera oväntade utgifter, dessa lån erbjuder en värdefull källa till kapital utan kravet på säkerhet.

Expansion och tillväxt

Företagslån utan säkerhet är ett idealiskt verktyg för att finansiera expansions- och tillväxtinitiativ. Detta kan inkludera att öppna nya kontor eller butiker, utvidga produktlinjer eller tjänster, eller gå in på nya marknader. För företag som ser mot en expansion inom den Europeiska Unionen, kan EU-lån vara ett värdefullt alternativ. Dessa lån, ofta subventionerade eller stödda av EU, erbjuder förmånliga villkor för företag som vill växa över gränserna.

För företagare som startar nya verksamheter kan det vara särskilt utmanande att få tillgång till traditionella finansieringsmetoder. I sådana fall kan företagslån anpassade för nystartade företag, även kända som uppstartslån eller starta-eget-lån, erbjuda skräddarsydda lösningar som är mer tillgängliga.

Kassahantering och likviditet

Likviditetsbrist kan vara en stor utmaning för många företag, särskilt för små och medelstora företag. Företagslån utan säkerhet kan hjälpa till att hantera dessa kortsiktiga finansiella gap. Dessa lån erbjuder flexibilitet och tillgänglighet, vilket är avgörande för att upprätthålla ett stabilt kassaflöde.

För företag som söker ytterligare flexibilitet i hanteringen av sina dagliga finanser, kan kontokrediter vara ett effektivt alternativ. Kontokrediter tillåter företag att dra nytta av förutbestämda kreditgränser. Dessa krediter ger möjligheten att hantera omedelbara eller oväntade utgifter och snabbt reagera på föränderliga affärsbehov.

Dessutom kan företagslån utan borgen vara ett attraktivt alternativ för företag som inte vill eller kan använda sina tillgångar som säkerhet. Dessa lån ger företag tillgång till finansiering utan krav på en borgensman. Detta är särskilt fördelaktigt för företag som prioriterar att behålla full kontroll över sina tillgångar.

Investeringar i utrustning och teknologi

Teknologiska framsteg och modern utrustning är nyckeln till att behålla konkurrenskraften. Företagslån utan säkerhet kan finansiera köp av ny utrustning och mjukvaruuppgraderingar. Dessa investeringar ökar effektiviteten och produktkvaliteten, vilket kan leda till ökad försäljning.

För större expansioner eller uppgraderingar kan expansionslån vara idealiska. Dessa lån är utformade för företag i tillväxtfasen, vilket stödjer större projekt som kan förbättra lönsamheten och bredda produkt- eller tjänsteutbudet.

Omstrukturering av befintliga skulder

Ibland kan företag behöva konsolidera eller omstrukturera sina befintliga skulder för att förbättra sin finansiella ställning. Företagslån utan säkerhet kan erbjuda en möjlighet att samla flera skulder med höga räntor till en enda skuld med lägre ränta. Detta koncept, ofta kallat att ”samla företagslån”, kan förenkla skuldbetalningarna genom att ha en enda kreditgivare att hantera. Att konsolidera skulder på detta sätt kan också minska den totala månadskostnaden för skulden, vilket frigör kassaflöden som kan användas för andra strategiska initiativ.

Företagslån utan säkerhet erbjuder flexibel och tillgänglig finansiering för olika företagsbehov, från tillväxt och likviditetsförbättring till teknikinvesteringar och skuldhantering. Det är viktigt att företagare noggrant överväger lånets påverkan och ser till att det stödjer företagets långsiktiga mål.

Processen för ansökan och godkännande

Att förstå ansöknings- och godkännandeprocessen för ett företagslån utan säkerhet är avgörande för att navigera framgångsrikt genom finansieringslandskapet. Nedan ger vi en översikt över de steg och dokument som krävs för att förbereda och genomföra en lyckad låneansökan.

Steg-för-steg genom ansökningsprocessen

Processen för att ansöka om ett företagslån utan säkerhet involverar flera steg, från förberedelse till mottagandet av medel.

 1. Förberedelse: Innan du påbörjar ansökan, se till att du har en tydlig förståelse av ditt företags finansiella behov och hur du planerar att använda lånet.
 2. Val av långivare: Utforska olika långivare, inklusive banker och alternativa finansieringskällor. Jämför villkor, räntor och avgifter för att hitta det bästa alternativet.
 3. Samla nödvändiga dokument: Förbered och samla alla nödvändiga dokument. Detta kan variera beroende på långivaren men inkluderar ofta finansiella rapporter, affärsplaner och skattedeklarationer.
 4. Fyll i ansökan: Komplett och lämna in låneansökan. Var noggrann och se till att all information är korrekt och uppdaterad.
 5. Kreditkontroll och utvärdering: Långivaren kommer att genomföra en kreditkontroll och utvärdera din ansökan baserat på ditt företags kreditvärdighet, finansiella hälsa och andra relevanta faktorer.
 6. Godkännande: Om din ansökan godkänns, kommer långivaren att tillhandahålla ett låneavtal med detaljerade villkor, räntor och återbetalningsschema.
 7. Undertecknande och mottagande av medel: Efter att ha granskat och godkänt avtalet, undertecknar du det och långivaren överför sedan lånebeloppet till ditt företags bankkonto.

Dokument och information som behövs

Att samla rätt dokument och information är ett viktigt steg i ansökningsprocessen. Detta inkluderar finansiella rapporter, skattedeklarationer och affärsplaner.

 • Finansiella rapporter: Balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser.
 • Skattedeklarationer: Företagets skattedeklarationer från de senaste åren.
 • Affärsplan: En uppdaterad affärsplan som visar företagets framtidsutsikter och hur lånet kommer att användas.
 • Personlig och företags kreditrapport: Beroende på långivarens krav kan även personliga kreditrapporter för företagets ägare behövas.

Tidsram för godkännande och utbetalning

Tidsramen för godkännande och utbetalning av ett företagslån utan säkerhet kan variera, beroende på flera faktorer inklusive långivarens granskningsprocess.

 • Godkännandeprocessen: Tidsramen för godkännande kan variera från några dagar till flera veckor, beroende på långivare och komplexiteten i din ansökan.
 • Utbetalning av medel: Efter godkännande och undertecknande av låneavtalet kan utbetalningen av medel ske relativt snabbt, ofta inom några arbetsdagar.

Det är viktigt att vara noggrann och förberedd genom hela ansökningsprocessen. Att ha alla nödvändiga dokument och information redo kan påskynda processen och öka chanserna för ett framgångsrikt lån.

Risker och fallgropar

Att ta ett företagslån utan säkerhet kan erbjuda många möjligheter och fördelar för ett företag, men det är också viktigt att vara medveten om potentiella risker och fallgropar som är förknippade med denna typ av finansiering.

 • Högre räntor och kostnader: Eftersom företagslån utan säkerhet generellt innebär högre risk för långivaren, återspeglas detta ofta i högre räntor jämfört med företagslån med säkerhet. Det är viktigt för låntagare att noggrant överväga de totala kostnaderna för lånet, inklusive räntor och eventuella avgifter, för att säkerställa att lånet är ekonomiskt hållbart för företaget.
 • Skuldfällor och betalningsproblem: Ett annat område av oro är risken för att hamna i en skuldfälla. Om ett företag tar på sig mer skuld än det kan hantera, eller om de ekonomiska förutsättningarna förändras negativt, kan det leda till betalningssvårigheter. Det är kritiskt att företag utvärderar sin betalningsförmåga noggrant och skapar en realistisk plan för återbetalning innan de tar ett lån.
 • Juridiska konsekvenser vid misslyckad återbetalning: Vid misslyckad återbetalning av ett företagslån utan säkerhet kan det finnas betydande juridiska konsekvenser. Även om inga fysiska tillgångar är satta som säkerhet, kan långivare vidta rättsliga åtgärder för att återfå sina pengar, vilket kan inkludera att kräva betalning genom företagets andra tillgångar eller intäkter. Detta kan ha allvarliga konsekvenser för företagets ekonomiska hälsa och rykte.

Att ta ett företagslån utan säkerhet innebär både möjligheter och risker. Företag bör noggrant överväga dessa aspekter och säkerställa att de har en hållbar återbetalningsplan. Medvetenhet om högre räntor, skuldrisker och juridiska konsekvenser är viktigt för att skydda företagets ekonomiska välmående.

Alternativ till företagslån utan säkerhet

Även om företagslån utan säkerhet erbjuder en flexibel finansieringslösning, finns det andra alternativ som företag kan överväga för att uppfylla sina kapitalbehov. Dessa alternativ kan vara mer lämpliga beroende på företagets specifika situation, storlek och tillväxtplaner.

Offentliga finansieringsalternativ

Det finns en rad offentliga finansieringsalternativ tillgängliga för företag, ofta i form av bidrag, subventionerade lån eller skattelättnader. Dessa alternativ är särskilt fördelaktiga eftersom de ofta kommer med lägre kostnader jämfört med traditionella lån. Regeringen och olika statliga myndigheter erbjuder dessa program för att stödja innovation, regional utveckling, och tillväxt i specifika sektorer. Företag bör undersöka vilka offentliga medel som är tillgängliga och vilka kriterier som gäller för att ansöka.

Privata investeringar och affärsänglar

Privata investeringar, som kapital från affärsänglar eller riskkapitalbolag, är ett annat alternativ för företag som söker finansiering. Dessa investerare tillhandahåller kapital i utbyte mot aktier eller intresse i företaget. Affärsänglar och riskkapitalbolag kan också erbjuda värdefullt affärsrådgivning och nätverk, vilket kan vara lika viktigt som det finansiella kapitalet de tillhandahåller. Detta alternativ är särskilt lämpligt för startups och tillväxtorienterade företag med en stark affärsidé och potential för hög avkastning.

Crowdfunding och bootstrapping

Crowdfunding har blivit en populär metod för att skaffa kapital, speciellt för småföretag och startups. Genom plattformar som Kickstarter eller Indiegogo kan företag samla in pengar direkt från allmänheten, ofta i utbyte mot produkter eller andra incitament. Detta alternativ är inte bara ett sätt att finansiera en affärsidé, utan också ett sätt att testa marknaden och bygga en kundbas.

Bootstrapping, å andra sidan, innebär att finansiera företagets tillväxt och utveckling genom interna flöden, såsom intäkter och personligt kapital. Detta alternativ kräver ingen extern finansiering, vilket innebär att företagaren behåller full kontroll över företaget, men det kan också begränsa tillväxttakten.

Varje finansieringsalternativ har sina unika fördelar och utmaningar. Det är viktigt för företagare att noggrant överväga sina behov och mål innan de väljer en finansieringsväg.

Fallstudier och exempel

Att utforska fallstudier och verkliga exempel kan ge företagare en djupare förståelse för hur företagslån utan säkerhet och alternativa finansieringsmetoder används framgångsrikt. Det kan också hjälpa dem att identifiera potentiella utmaningar och strategier för att övervinna dem.

Framgångsrika användningsfall

Ett exempel på en framgångsrik användning av ett företagslån utan säkerhet är en mindre handelsverksamhet som behövde snabb finansiering för att utöka lagerkapaciteten inför en större kampanj. Trots att företaget inte hade tillräcklig säkerhet för ett traditionellt företagslån, kunde det säkra ett företagslån utan säkerhet baserat på sin starka försäljningshistorik och solida affärsplan. Lånet möjliggjorde för företaget att genomföra sin kampanj framgångsrikt, vilket resulterade i ökad försäljning och vinst.

Ett annat exempel involverar en tech-startup som vände sig till crowdfunding för att finansiera sin produktutveckling. Genom att ställa ut sin idé till allmänheten, kunde företaget inte bara samla in det nödvändiga kapitalet, men också skapa värdefull publicitet och kundengagemang runt deras produkt.

Problem och utmaningar i verkligheten

Emellertid är processen med att säkra företagsfinansiering inte alltid smidig, och det finns många utmaningar som företag kan möta. Till exempel hade ett mindre tillverkningsföretag tagit ett företagslån utan säkerhet för att finansiera en ny produktlinje. Men på grund av oväntade förseningar i produktutvecklingen, kunde företaget inte börja sälja produkten som planerat och hade svårt att betala tillbaka lånet.

Ett annat vanligt problem är att företag underskattar den totala kostnaden för lånet. Till exempel kan ett företag som har tagit ett lån med en variabel ränta finna att deras betalningar ökar betydligt om räntorna stiger. Utan en solid återbetalningsplan kan detta leda till finansiella svårigheter.

Dessa fallstudier och exempel illustrerar betydelsen av att noggrant planera och förbereda innan man ansöker om ett företagslån utan säkerhet eller utforskar alternativa finansieringsalternativ.

Lagstiftning kring företagslån utan säkerhet

Företagslån utan säkerhet regleras av flera lagar och bestämmelser för att skydda både långivare och låntagare från ekonomiska risker. I Sverige är de två huvudsakliga lagarna som gäller i detta sammanhang konsumentkreditlagen och lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Trots att dessa lagar primärt skyddar konsumenter, innehåller de också bestämmelser som gäller för företagslån. Till exempel krävs att långivare klart och tydligt informerar om alla villkor, räntor och avgifter i samband med lånet.

Skattekonsekvenser för företag

Räntan på företagslån utan säkerhet är vanligtvis avdragsgill i företagets skattedeklaration, vilket kan minska företagets skattebörda. Men det är också viktigt att notera att utbetalningar till långivare, såsom amorteringar och ränta, belastar företagets resultat och kassaflöde, vilket kan ha en inverkan på företagets lönsamhet och tillväxtmöjligheter.

Framtidsutsikter och trender

Företagslån utan säkerhet förväntas fortsätta växa i popularitet bland företag, drivna av den fortgående digitaliseringen av finansiella tjänster och den ökade tillgängligheten av alternativa långivare. Dessa trender kommer troligen att göra ansökningsprocessen ännu snabbare och effektivare, vilket gör det möjligt för företag att snabbt skaffa kapital för oväntade kostnader eller tillväxtmöjligheter.

På längre sikt kan teknik som artificiell intelligens och maskininlärning förbättra riskutvärdering och kreditbedömning, vilket kan leda till bättre låneprodukter och villkor för företag. Dock kommer det även att innebära större krav på företagets insyn, informationshantering och datasäkerhet att skydda företagets ekonomiska information.

Att navigera genom alternativen för företagsfinansiering kan vara en utmaning, men med rätt information och förståelse kan företag hitta den lämpligaste finansieringslösningen för deras specifika behov. Oavsett strategi är det viktigt att noggrant undersöka och överväga alla faktorer innan man träffar ett beslut.

5 populära företagslån utan säkerhet hos Payup

LångivarePayup betygmin. Beloppmax. Beloppmin. Räntamax. Räntamin. Löptidmax. LöptidAnsökningskravUppläggningsavgiftAviseringsavgiftKreditupplysnings­bolagLåneförmedlare (Antal partners)Erbjuder factoring
Froda 4,5/510 000 kr15 000 000 krGer offert efter ansökanGer offert efter ansökan1 mån36 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuellt
0 kr0 krD&BNejNej
Fakturino 4,5/520 000 kr60 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare1 mån60 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuellt
Beror på långivareBeror på långivareUCJa (38)Ja
Krea 4,5/510 000 kr30 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare1 mån60 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuelltVarje låneansökan bedöms individuellt men många av de långivare Krea samarbetar med en omsättning på minst 50 000 kr/mån eller 600 000 kr/år.
Beror på långivareBeror på långivareUCJa (38)Ja
Fedelta 4,5/525 000 kr1 000 000 krfr. 6%fr. 6%6 mån36 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuellt
0 kr0 krUCNejNej
Toborrow 4,0/5100 000 kr20 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare3 mån36 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuellt
Beror på långivareBeror på långivareUCJa (20)Nej

Vanliga frågor och svar