Företagslån utan borgen

Jämför de bästa företagslånen utan borgen 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

50 000
3 000 000
Har företaget du vill låna till gjort minst en årsredovisning?
När du använder vår tjänst anger du det lånebelopp du söker och dina lånepreferenser. Vi matchar dig sedan med långivare som kan uppfylla dina behov. Du slipper leta efter lämpliga långivare och kan istället fokusera på att jämföra de bästa alternativen. Vår tjänst är kostnadsfri, ej bindande och ingen kreditupplysning tas vid användning. För att kunna ansöka måste du ha ett tillräckligt starkt kassaflöde för att betala tillbaka lånet, ha en fungerande affärsplan, ha varit verksam i minst 6 månader, ha ägare som är bosatta i Sverige, i vissa fall ha en personlig borgen eller kunna påvisa minst ett årsbokslut samt uppfylla långivarens specifika krav som du finner under "Detaljer" bredvid varje långivare.

Ett urval av våra partners

FakturinoKreaZmartaLendoSvea Bank

Vad innebär ett ”företagslån utan borgen”?

Ett ”företagslån utan borgen” är en typ av finansiering där företag kan låna pengar utan att behöva ge personlig säkerhet eller borgen. Det skiljer sig markant från traditionella företagslån där företagsledare ofta måste ställa personlig egendom som säkerhet. I detta upplägg baseras lånet på företagets kreditvärdighet och förmåga att generera kassaflöde, snarare än på ägarens personliga finansiella situation.

Denna typ av lån är särskilt relevant för små och medelstora företag (SMF). För dessa företag kan kravet på personlig borgen utgöra en betydande risk och hinder. Företagslån utan borgen tillåter dem att säkra nödvändigt kapital utan att utsätta personlig egendom för risk, vilket är viktigt för företag i uppstartsfaser, under expansion eller omstrukturering.

Typer av företagslån utan borgen

Företagslån utan borgen kan komma i olika former, anpassade efter företagets behov och den finansiella situationen. Några vanliga typer inkluderar:

 • Osäkrade lån: Dessa lån kräver ingen specifik säkerhet och baseras på företagets kreditvärdighet.
 • Företagskrediter: Liknar ett kreditkort, där företaget får tillgång till en förbestämd kreditgräns som det kan använda vid behov.
 • Fakturabelåning: Här använder företaget sina utestående fakturor som en grund för att få lån, utan att ge personlig borgen.

Dessa olika typer av lån möjliggör för företag att välja den finansieringsform som bäst passar deras unika situation och behov, utan att behöva oroa sig för de personliga risker som traditionellt är förknippade med företagslån.

Fördelar med företagslån utan borgen

Företagslån utan borgen erbjuder en mängd fördelar som kan vara särskilt attraktiva för små och medelstora företag. Dessa lån skiljer sig från traditionella lån genom att de inte kräver personlig borgen eller säkerhet, vilket leder till både ökad säkerhet för företagsledaren och större flexibilitet för företaget. Nedan följer är några av de viktigaste fördelarna som dessa lån tillhandahåller:

 • Mindre personlig finansiell risk: Eftersom lån utan borgen inte kräver personlig säkerhet, är företagsledarens personliga tillgångar inte i riskzonen om företaget inte kan återbetala lånet. Detta minskar den personliga finansiella risken avsevärt.
 • Snabbare handläggningsprocesser: Utan kravet på att värdera personliga säkerheter, kan långivare godkänna lån snabbare. Detta är idealiskt för företag som snabbt behöver tillgång till kapital för att hantera omedelbara behov eller utnyttja nya affärsmöjligheter.
 • Flexibilitet i användning av lånebeloppet: Många företagslån utan borgen ger låntagaren frihet att använda pengarna där det behövs mest, oavsett om det är för att förbättra likviditet, finansiera expansionsplaner, eller stärka marknadsföringsinsatser.

Dessa fördelar gör företagslån utan borgen till ett lockande alternativ för företag som söker finansiering utan de traditionella riskerna och begränsningarna som ofta förknippas med säkerställda lån.

Nackdelar och risker med företagslån utan borgen

Även om företagslån utan borgen erbjuder många fördelar, finns det även viktiga nackdelar och risker som företag bör vara medvetna om innan de fattar ett beslut om finansiering. Nedan följer är några av de mest framträdande:

 • Potentiellt högre räntor och avgifter: Eftersom långivare tar en högre risk genom att erbjuda lån utan borgen eller säkerhet, kan detta återspeglas i högre räntor och avgifter jämfört med säkerställda lån. Detta kan i sin tur öka den totala kostnaden för lånet över tid.
 • Begränsningar i lånebelopp: Företagslån utan borgen har ofta lägre lånebelopp jämfört med lån som kräver säkerhet. Detta beror på att långivaren tar en större risk. Dessa begränsningar kan vara en utmaning för företag som behöver större summor kapital för sina investeringar eller verksamhet.
 • Strikta kriterier för kreditvärdighet: För att kompensera för avsaknaden av säkerhet eller borgen, ställer långivare ofta högre krav på företagets kreditvärdighet. Detta kan göra det svårare för nystartade företag eller företag med en svagare finansiell historik att kvalificera sig för lån.

Dessa nackdelar och risker måste vägas mot de potentiella fördelarna. Företag bör göra en noggrann analys av sin finansiella situation och behov innan de beslutar sig för ett företagslån utan borgen, för att säkerställa att det är det mest lämpliga finansieringsalternativet för deras specifika situation.

Jämförelse med andra finansieringsalternativ

När företag överväger finansieringsalternativ, är det viktigt att förstå hur företagslån utan borgen jämför sig med andra former av finansiering. Varje alternativ har sina egna unika fördelar och begränsningar, och det bästa valet beror på företagets specifika situation och behov. Nedan följer en jämförelse med några vanliga finansieringsalternativ:

Företagslån med borgen

 • Säkerhet krav: Till skillnad från lån utan borgen, kräver företagslån med borgen att låntagaren ställer personlig eller företagsmässig egendom som säkerhet.
 • Lägre räntor: På grund av den lägre risken för långivaren, tenderar dessa lån att ha lägre räntor jämfört med osäkerställda lån.
 • Större lånebelopp: Företag kan ofta låna större belopp när de erbjuder säkerhet.

Riskkapital och investerare

 • Ej lån: Denna finansieringsform innebär inte ett lån utan en investering i företaget i utbyte mot en andel i ägandet.
 • Ingen återbetalningsskyldighet: Till skillnad från lån, behöver inte pengarna betalas tillbaka, men investerare förväntar sig en avkastning på sin investering.
 • Resurser och nätverk: Investerare kan ofta bidra med värdefulla resurser och kontakter, utöver kapital.

Leasing och factoring

 • Leasing: Istället för att köpa utrustning, kan företag leasa den, vilket kräver mindre kapital uppfront och kan inkludera underhåll och service.
 • Factoring: Detta innebär att sälja utestående fakturor till en tredje part i utbyte mot omedelbar betalning. Detta kan förbättra kassaflödet men innebär en kostnad.

Varje finansieringsmetod har sina egna styrkor och svagheter. Företagslån utan borgen erbjuder snabbare tillgång till kapital och minskad personlig risk, men kan innebära högre kostnader. Företagslån med borgen har ofta lägre kostnader men ökar den personliga risken. Riskkapital ger tillgång till kapital utan återbetalningsskyldighet men minskar ägarens andel i företaget. Leasing och factoring kan förbättra kassaflödet utan traditionella lån, men kan vara mindre flexibla och mer kostsamma på lång sikt. Valet av finansieringsmetod bör grundas på en noggrann analys av företagets ekonomiska förhållanden, framtidsutsikter och övergripande strategiska mål.

Ansökningsprocessen för företagslån utan borgen

Att ansöka om ett företagslån utan borgen innebär en process som varierar beroende på långivaren, men det finns generella steg och krav som gäller i de flesta fall. Förståelse för dessa steg kan hjälpa företag att förbereda sig bättre och öka chansen för en framgångsrik ansökan.

Krav på kokumentation

För att ansöka om ett företagslån utan borgen är det första steget att förbereda och samla in nödvändig dokumentation. Denna dokumentation ger långivaren en omfattande bild av företagets finansiella och operativa hälsa.

 • Affärsplan: En tydlig och välstrukturerad affärsplan som visar företagets mål, strategier, marknadspotential och finansiella prognoser.
 • Finansiella rapporter: Balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Dessa dokument visar företagets ekonomiska hälsa och historik.
 • Skattedeklarationer: Både för företaget och ibland för ägarna, för att verifiera inkomster och skattestatus.
 • Bankutdrag: För att ge en bild av företagets dagliga finansiella aktiviteter och kassaflödeshantering.
 • Juridiska dokument: Detta kan inkludera organisationsdokument, kommersiella licenser och eventuella avtal som är relevanta för företagets verksamhet.

Bedömning av företagets finansiella hälsa

När dokumentationen är inlämnad, kommer långivaren att genomföra en grundlig utvärdering av företagets finansiella situation. Denna bedömning är avgörande för att bestämma lånevillkoren och godkännandet av lånet.

 • Kreditvärdering: Långivare kommer att granska företagets kreditvärdighet för att bedöma risken med att låna ut pengar.
 • Skuldsättningsgrad: En utvärdering av företagets befintliga skulder i förhållande till dess tillgångar och inkomster.
 • Kassaflödesanalys: En genomgång av hur väl företaget kan generera kassaflöde för att täcka löpande utgifter och låneåterbetalningar.

Tidsramar och beslutsprocess

Efter att ansökan och alla nödvändiga dokument har lämnats in, följer en specifik tidsram och beslutsprocess. Denna fas innefattar granskning, bedömning och slutligen ett beslut om låneansökan.

 • Ansökningstid: Processen kan variera från några dagar till veckor, beroende på långivaren och hur snabbt all nödvändig dokumentation kan samlas in och granskas.
 • Beslutsprocess: När all dokumentation har inlämnats, kommer långivaren att genomgå en intern granskningsprocess. Detta inkluderar bedömning av dokumentationen, kreditkontroller och ibland ytterligare intervjuer eller möten med företagsrepresentanter.
 • Utbetalning: Efter godkännande kan tidsramen för att få tillgång till lånebeloppet variera, men många långivare strävar efter att göra medlen tillgängliga så snabbt som möjligt.

Att förstå dessa steg och förbereda sig noggrant kan öka chansen att få ett företagslån utan borgen. Det är viktigt för företag att noga överväga sina behov och möjligheter innan de påbörjar ansökningsprocessen för att säkerställa att de väljer det bästa finansieringsalternativet för deras specifika situation.

Välja rätt långivare för företagslån utan borgen

När det kommer till att välja rätt långivare för ett företagslån utan borgen, finns det flera viktiga faktorer att överväga. Att förstå skillnaderna mellan olika typer av långivare och vad de erbjuder kan hjälpa företag att fatta ett välgrundat beslut. Nedan följer några aspekter att tänka på:

Banker jämfört med alternativa långivare

När du överväger att ansöka om ett företagslån utan borgen, är ett av de första stegen att välja rätt typ av långivare. Valet mellan traditionella banker och alternativa långivare kan ha en stor inverkan på lånevillkor, räntor och hela låneprocessen. Nedan följer en jämförelse av vad dessa två typer av långivare vanligtvis erbjuder:

 • Banker: Traditionella banker erbjuder ofta företagslån med mer konkurrenskraftiga räntor och längre återbetalningstider. Deras processer kan dock vara mer tidskrävande och krävande när det gäller dokumentation och kreditkontroller.
 • Alternativa långivare: Dessa inkluderar online-långivare, kreditföreningar och andra finansiella institutioner som ofta har mindre strikta krav och snabbare behandlingsprocesser. De kan dock ha högre räntor och kortare återbetalningstider.

Jämförelse av räntor och villkor

Att noggrant jämföra räntor och lånevillkor från olika långivare är avgörande. Titta på den totala kostnaden för lånet, inklusive räntor, avgifter och andra kostnader, samt villkor som återbetalningstid och flexibilitet.

Kundrecensioner och rykte

Ett effektivt sätt att bedöma en långivares pålitlighet och servicekvalitet är att läsa kundrecensioner och utvärdera deras rykte i branschen. Detta kan ge insikter om långivarens kundservice, ansökningsprocess och hur de hanterar eventuella problem eller tvister.

Att välja rätt långivare är en viktig del av processen för att säkra ett företagslån utan borgen. Det krävs en balans mellan att hitta fördelaktiga räntor och villkor samt att säkerställa att långivaren är pålitlig och har ett gott rykte. En grundlig jämförelse och utvärdering av dessa faktorer kan leda till ett mer informerat och gynnsamt finansieringsbeslut.

Fallstudier och exempel på företagslån utan borgen

För att ge en djupare förståelse för företagslån utan borgen, kan det vara användbart att titta på konkreta exempel och fallstudier. Dessa visar inte bara hur företag har lyckats säkra finansiering, utan även de utmaningar de stött på och hur de har hanterat dem. Nedan följer några exempel:

 • Startup inom teknik: Ett nystartat teknikföretag lyckades få ett företagslån utan säkerhet för att finansiera forskning och utveckling. Trots brist på lång finansiell historik, kunde de visa på en stark affärsplan och potential för framtida inkomster.
 • Expanderande familjeföretag: Ett familjeägt företag inom detaljhandeln ansökte om och erhöll ett företagslån utan borgen för att öppna nya butiker. Genom noggrann dokumentation av deras stadiga kassaflöde och etablerade marknadsposition, kunde de övertyga långivaren om deras förmåga att återbetala lånet.

Utöver att illustrera framgångsrika ansökningar, ger fallstudierna också insikt i de utmaningar företag kan möta och strategierna de använt för att övervinna dem. Detta ger värdefulla lärdomar för andra företag som förbereder sig för att ansöka om företagslån utan borgen:

 • Hög konkurrens i branschen: Ett företag inom en konkurrensutsatt bransch stötte på svårigheter att övertyga långivare om dess stabilitet och tillväxtpotential. De övervann detta genom att noggrant analysera marknaden och presentera en detaljerad plan för hur de skulle differentiera sig och växa.
 • Begränsad kreditvärdighet: Ett företag med begränsad kreditvärdighet hade initialt svårt att hitta en lämplig långivare. Genom att förbättra sin finansiella rapportering och visa på en plan för förbättring av kreditvärdigheten, kunde de till slut hitta en långivare som var villig att ta risken.

Dessa fallstudier visar på mångfalden och komplexiteten i processen att ansöka om företagslån utan borgen. De lyfter fram vikten av en stark affärsplan, tydlig finansiell dokumentation och en välutvecklad strategi för att hantera potentiella utmaningar. Genom att lära av dessa exempel kan andra företag förbereda sig bättre inför sin egen ansökningsprocess.

Tips och vägledning för ansökan om företagslån utan borgen

Att ansöka om ett företagslån utan borgen kan vara en komplex process, och det finns flera nyckelaspekter som företag bör tänka på för att öka chanserna för godkännande. Nedan följer några viktiga tips och vägledningar.

Förberedelse av affärsplan och finansiella rapporter

En grundlig förberedelse är avgörande när man ansöker om ett företagslån utan borgen. En detaljerad affärsplan och noggrant sammanställda finansiella rapporter är viktiga för att övertyga långivare om företagets potential och stabilitet.

 • Detaljerad affärsplan: En genomarbetad och realistisk affärsplan är avgörande. Den bör inkludera en klar strategi, marknadsanalys, konkurrensanalys, och finansiella prognoser. Visa på hur företaget avser att generera inkomster och hantera utgifter.
 • Välorganiserade finansiella rapporter: Ordentligt förberedda och aktuella finansiella rapporter är ett måste. Se till att inkludera balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalyser. Detta ger långivaren en klar bild av företagets ekonomiska hälsa och historia.

Förståelse för räntor och avgifter

Det är viktigt att ha en klar förståelse för de räntor och avgifter som är associerade med lånet. Att jämföra olika erbjudanden och förstå den totala kostnaden är nödvändigt för att göra en välgrundad finansiell beslut.

 • Jämför erbjudanden: Ta dig tid att jämföra olika låneerbjudanden, inklusive räntor och avgifter. Var medveten om att lägre räntor kan åtföljas av dolda avgifter.
 • Totala kostnaden: Förstå den totala kostnaden för lånet över hela löptiden. Detta inkluderar inte bara räntor utan också eventuella avgifter och kostnader som kan uppstå under lånets löptid.

Vikten av att ha en klar användningsplan för lånet

Långivare vill se en tydlig plan för hur lånet kommer att användas. Att presentera en genomtänkt strategi för låneanvändning och återbetalning kan vara avgörande för att få din ansökan godkänd.

 • Tydlig användningsplan: Långivare vill veta hur lånet kommer att användas. En tydlig plan för hur lånebeloppet kommer att bidra till företagets tillväxt och stabilitet kan öka chanserna för godkännande.
 • Mål och återbetalningsstrategi: Det är också viktigt att förklara hur lånet kommer att hjälpa företaget att uppnå specifika mål och hur dessa mål i sin tur kommer att möjliggöra återbetalning av lånet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan företag förbättra sina möjligheter att inte bara säkra ett företagslån utan borgen men även att se till att det är i linje med deras långsiktiga finansiella strategier och affärsmål. Att vara väl förberedd och informerad är nyckeln till en framgångsrik ansökningsprocess.

Regelverk och lagstiftning för företagslån utan borgen

När det gäller företagslån utan borgen, är det viktigt att förstå de rättsliga ramverken och lagstiftningarna som påverkar dessa lån. Både svensk och EU-lagstiftning spelar en roll i hur dessa lån regleras, och dessa lagar kan ha en direkt inverkan på lånevillkoren. Nedan följer några viktiga punkter att beakta.

Relevant svensk och EU-lagstiftning

Det är viktigt för företag att vara medvetna om de lagar och regler som gäller för företagslån utan borgen, både på nationell nivå i Sverige och inom EU. Dessa lagar kan ha en direkt påverkan på lånevillkoren och låntagarens rättigheter.

 • Konsumentskyddslagar: Dessa lagar syftar till att skydda låntagare från orättvisa eller vilseledande affärspraktiker och kan påverka villkor som räntor och avgifter.
 • Kreditvärderingsregler: Regler som styr hur långivare får bedöma ett företags kreditvärdighet och risk kan påverka vilka företag som är kvalificerade för lån utan borgen.

Påverkan av lagar på lånevillkor

Lagstiftningen kring företagslån utan borgen påverkar inte bara vilka som kan få lån, utan också villkoren för dessa lån. Det är viktigt att förstå hur dessa regelverk påverkar aspekter som räntor, avgifter och låntagarens skyldigheter.

 • Krav på transparens: Lagar som kräver att långivare måste vara tydliga och transparenta om alla villkor och avgifter, vilket hjälper företag att förstå det fulla åtagandet och kostnaderna för lånet.
 • Räntetak och avgiftsregleringar: Vissa lagar kan begränsa hur mycket ränta och avgifter långivare kan ta ut, vilket påverkar lånekostnaden.

Förståelse för dessa rättsliga aspekter är viktigt när man ansöker om och tar emot ett företagslån utan borgen. Dessa lagar är utformade för att skydda både låntagare och långivare, och att ha kännedom om dem kan hjälpa företag att göra mer informerade finansiella beslut.

5 populära företagslån som inte har krav på borgen hos Payup

LångivarePayup betygmin. Beloppmax. Beloppmin. Räntamax. Räntamin. Löptidmax. Löptid
Fakturino 4,5/520 000 kr30 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare1 mån60 mån
Krea 4,5/510 000 kr30 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare1 mån60 mån
Zmarta 4,5/510 000 kr5 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare1 mån60 mån
Lendo 4,0/550 000 kr5 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare12 mån180 mån
Svea Bank 3,0/510 000 kr1 000 000 krGer offert efter ansökanGer offert efter ansökan00

Vanliga frågor och svar

Om ett företag inte kan återbetala ett företagslån utan borgen, kan långivaren vidta åtgärder för att återfå skulden, såsom att ta juridiska steg. Eftersom lånet är utan personlig borgen, är företagsledarens personliga tillgångar vanligtvis inte inom riskzonen, men företagets tillgångar kan påverkas.

Ja, nystartade företag kan ansöka om företagslån utan borgen, men de kan behöva visa starka affärsplaner och potential för framtida inkomster för att kompensera för brist på finansiell historik.

Även om ett företagslån utan borgen inte kräver personlig borgen, kan en företagsledares personliga kreditvärdighet ibland påverka lånevillkoren, särskilt för små företag och nystartade företag.

Ja, räntekostnader på företagslån är vanligtvis avdragsgilla som affärsutgifter. Det är dock viktigt att rådgöra med en skatterådgivare för att förstå alla skatteeffekter i ditt specifika fall.

Ja, företagslån utan borgen kan användas för att refinansiera befintliga skulder. Detta kan vara en strategi för att konsolidera skulder och potentiellt få lägre räntor eller bättre villkor.

Relaterad läsning