Samla företagslån

Samla företagslån – samlingslån för företag

Att samla företagslån kan vara nödvändigt för företag som vill förbättra sin likviditet och minska sina räntekostnader. På Payup kan du enkelt jämföra och ansöka om samlingslån för företag, vilket hjälper dig att hitta en lösning som passar ditt företags behov.

 • Kostnadsfri jämförelse
 • Effektiv, trygg och digital process
 • 17 olika alternativ
 • Sveriges största låneguide sedan 2020

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

50 000
3 000 000
Har företaget du vill låna till gjort minst en årsredovisning?
När du använder vår tjänst anger du det lånebelopp du söker och dina lånepreferenser. Vi matchar dig sedan med långivare som kan uppfylla dina behov. Du slipper leta efter lämpliga långivare och kan istället fokusera på att jämföra de bästa alternativen. Vår tjänst är kostnadsfri, ej bindande och ingen kreditupplysning tas vid användning. För att kunna ansöka måste du ha ett tillräckligt starkt kassaflöde för att betala tillbaka lånet, ha varit verksam i minst 6 månader, ha ägare som är bosatta i Sverige, i vissa fall ha en personlig borgen eller kunna påvisa minst ett årsbokslut samt uppfylla långivarens specifika krav som du finner under "Detaljer" bredvid varje långivare.

Ett urval av våra partners

FrodaFakturinoKreaFedeltaToborrowZmartaCreddoQredKomparLendo

Vad är samlingslån för företag?

Ett samlingslån för företag, ofta refererat till som företagskonsolidering av lån, är en finansiell process där ett företag kombinerar flera befintliga skulder och lån till en enda kredit. Syftet med detta är att förenkla skuldhanteringen genom att ersätta flera betalningar med en enda månatlig betalning. Detta lån har vanligtvis en längre återbetalningsperiod och kan potentiellt ha en lägre ränta jämfört med de ursprungliga skuldernas genomsnittsränta.

Ett samlingslån ger företag möjlighet att omstrukturera sin skuld och kan bidra till att förbättra företagets kassaflöde. Genom att samla skulder kan ett företag få en bättre överblick och kontroll över sin finansiella situation, vilket underlättar budgetering och ekonomisk planering.

Samlingslån skiljer sig från traditionella företagslån på flera sätt:

 • Syfte: Medan traditionella företagslån ofta används för att finansiera specifika behov som utrustningsinköp, expansionsprojekt eller rörelsekapital, är syftet med ett samlingslån att samla befintliga skulder.
 • Struktur: Samlingslån involverar att ta ett nytt lån för att betala av flera mindre skulder. Detta skiljer sig från vanliga företagslån där företaget lånar en summa pengar för ett specifikt ändamål.
 • Ränta och villkor: Samlingslån kan erbjuda lägre räntor jämfört med summan av räntorna på de enskilda skulderna. Dessutom kan återbetalningsvillkoren vara mer flexibla, med möjlighet till längre återbetalningstider, vilket kan minska det månatliga betalningsbeloppet.
 • Kreditpåverkan: Samlingslån kan ha en positiv inverkan på ett företags kreditvärdighet över tid. Genom att minska antalet aktiva krediter och genom att hålla en konsekvent återbetalningshistorik, kan företag förbättra sin kreditprofil.

Fördelar med att samla företagslån

Att samla företagslån kan erbjuda flera betydande fördelar för ett företag, vilket kan leda till bättre finansiell stabilitet och effektivitet. Nedan utforskar vi de primära fördelarna i detalj.

Förbättrad översikt över företagets skulder

En av de största fördelarna med att samla lån är att det ger en klarare och mer sammanhållen översikt över företagets skulder. Genom att konsolidera flera lån till ett enda, blir det lättare att spåra och hantera återbetalningar. Detta eliminerar komplexiteten med att hantera olika betalningar, förfallodatum och lånevillkor som är associerade med flera separata lån. En förenklad skuldstruktur underlättar för företag att göra mer exakta finansiella prognoser och effektiviserar budgeteringsprocessen.

Potentiella besparingar på räntor och avgifter

Ett annat viktigt motiv för att samla företagslån är möjligheten att minska de totala kostnaderna för skulden. Genom att konsolidera skulder kan företag ofta förhandla fram lägre räntor jämfört med de räntor som betalas på individuella lån. Dessutom kan konsolidering hjälpa till att eliminera olika avgifter och kostnader som är förknippade med att underhålla flera lån och kreditkonton. Dessa besparingar kan i sin tur frigöra kapital som kan användas för andra affärsområden, som investeringar eller tillväxtinitiativ.

Förenklad administration och hantering

Att hantera flera lån kan vara en administrativ börda, särskilt för små och medelstora företag med begränsade resurser. Genom att samla lån minskas den tid och de resurser som krävs för att hantera lån och betalningar. Detta innebär färre fakturor att granska, färre betalningar att göra varje månad och mindre tid som läggs på att kommunicera med olika långivare. En förenklad lånehantering kan även minska risken för missade betalningar, vilket är viktigt för att upprätthålla en god kreditvärdighet.

Sammanfattningsvis kan samlingslån för företag erbjuda väsentliga fördelar i form av ökad översikt, potentiella kostnadsbesparingar och förenklad administration. Dessa faktorer kan bidra till att förbättra företagets finansiella hälsa och skapa en stabil grund för framtida tillväxt och framgång.

När är det lämpligt att samla företagslån?

Att besluta om att samla företagslån är ett stort steg som kräver noggrann övervägning. Det är viktigt att identifiera rätt tidpunkt för att samla lån och förstå de omständigheter under vilka denna strategi är fördelaktigast.

Nedan följer några tips som kan hjälpa till att avgöra när det är dags att samla företagslån:

 • Försämrad översikt över skulder: Om ett företag hanterar flera lån med olika räntor, betalningsvillkor och förfallodatum, kan konsolidering erbjuda en mer hanterbar och överskådlig finansiell situation.
 • Höga räntor och avgifter: Om de befintliga lånen har relativt höga räntor eller betungande avgifter, kan det vara lämpligt att överväga konsolidering för att minska de totala lånekostnaderna.
 • Förändrade finansiella förhållanden: Ett företag som har förbättrat sin kreditvärdighet eller ekonomiska situation sedan de ursprungliga lånen togs kan dra nytta av att omförhandla sina lånevillkor genom skuldsamling.
 • Behov av förbättrat kassaflöde: Företag som söker efter sätt att förbättra sitt kassaflöde kan finna att samling av lån kan hjälpa till att sänka de månatliga betalningarna och därmed frigöra kapital.

Dessa exempel visar att tidpunkten och omständigheterna för att samla företagslån varierar beroende på företagets specifika situation. Det är viktigt för företagsledare och finanschefer att noggrant analysera sitt företags finansiella tillstånd och behov innan de fattar ett beslut om att samla sina lån.

Processen för att samla företagslån

Att samla företagslån kan vara en komplex process som kräver noggrann planering och förberedelse. Nedan följer en steg-för-steg-guide som kan hjälpa företag att navigera i processen på ett effektivt sätt.

Steg-för-steg-guide

Att samla företagslån kan vara en effektiv strategi för att förbättra ett företags ekonomiska hantering. Nedan följer en steg-för-steg-guide som beskriver processen:

 1. Bedöm företagets nuvarande finansiella situation: Det första steget är att göra en grundlig översyn av alla befintliga lån och skulder. Detta inkluderar att notera de totala beloppen, räntorna, återbetalningstiderna och eventuella avgifter.
 2. Utvärdera behovet av konsolidering: Baserat på översynen, bedöm om konsolidering av lån verkligen är den bästa lösningen för företagets specifika situation.
 3. Samla nödvändig finansiell information och dokument: Detta innebär att samla ihop alla relevanta finansiella dokument som inkomstdeklarationer, balansräkningar och kreditupplysningar.
 4. Jämför olika långivare och erbjudanden: Forska och jämför olika långivares erbjudanden, inklusive räntor, avgifter och villkor. Använd denna information för att hitta det mest fördelaktiga erbjudandet.
 5. Ansök om samlingslån: När ett passande erbjudande har identifierats, ansök om det nya lånet. Se till att ge all nödvändig information och dokumentation som långivaren begär.
 6. Lösa befintliga skulder: När samlingslånet har beviljats, används pengarna för att betala av de befintliga skulderna. Detta bör hanteras av låntagaren eller i vissa fall direkt av den nya långivaren.
 7. Implementera en återbetalningsplan: Slutligen, fastställ en plan för att hantera återbetalningen av det nya samlingslånet. Detta bör inkludera en budget för att säkerställa att betalningarna görs i tid.

Nödvändiga dokument och information

För att ansöka om ett samlingslån behöver ett företag vanligtvis följande dokument och information:

 • Finansiella rapporter och balansräkningar
 • Skattredovisningar och inkomstdeklarationer
 • Uppgifter om befintliga lån och krediter
 • Företagets kreditrapport och kreditbetyg
 • Affärsplan eller finansiell prognos (i vissa fall)

Välja rätt långivare och låneerbjudande

Att välja rätt långivare och erbjudande är avgörande. Viktiga faktorer att överväga inkluderar:

 • Räntor: Jämför de effektiva räntorna för att hitta det mest kostnadseffektiva erbjudandet.
 • Avgifter och kostnader: Var medveten om eventuella uppläggningsavgifter, aviseringsavgifter eller avgifter för förtidsbetalning.
 • Återbetalningsvillkor: Se till att återbetalningsplanen är realistisk och hanterbar för företagets budget.
 • Långivarens rykte: Forska långivarens bakgrund, kundtjänst och recensioner för att säkerställa att du arbetar med en pålitlig partner.

Genom att noggrant följa dessa steg kan företag effektivisera processen att samla sina företagslån, vilket kan leda till en mer hållbar och hanterbar finansiell framtid.

Risker och nackdelar

Även om samlingslån kan erbjuda betydande fördelar för företag, är det viktigt att vara medveten om potentiella risker och nackdelar. Att förstå dessa risker kan hjälpa företag att fatta välgrundade beslut och minimera eventuella negativa konsekvenser.

Möjliga risker med samlingslån

Innan man överväger samlingslån är det viktigt att förstå de möjliga riskerna:

 • Längre återbetalningstid: Samlingslån kan innebära längre återbetalningstider, vilket kan leda till att företaget betalar mer i ränta över tid, även om de månatliga betalningarna är lägre.
 • Högre total kostnad: Beroende på lånevillkoren kan det totala beloppet som betalas tillbaka, inklusive räntor och avgifter, vara högre än om de ursprungliga lånen betalades av som planerat.
 • Säkerhet för lånet: I vissa fall kan samlingslån kräva säkerhet, såsom företagets tillgångar. Detta ökar risken eftersom dessa tillgångar kan tas i anspråk om företaget inte kan uppfylla återbetalningskraven.
 • Förändring i kreditvärdighet: Att samla lån kan initialt påverka företagets kreditvärdighet negativt. Dessutom, om företaget inte sköter sina nya betalningar, kan det ytterligare skada kreditvärdigheten.
 • Frestelse att öka skuldbördan: Med en till synes lägre månatlig betalningsbörda kan vissa företag frestas att ta på sig ytterligare skulder, vilket kan leda till en ohållbar finansiell situation.

Hur man undviker fallgropar

För att undvika dessa fallgropar, bör företag vidta följande åtgärder:

 • Gör en noggrann kostnadsanalys: Innan man samtycker till ett samlingslån, är det viktigt att räkna ut den totala kostnaden för lånet över hela löptiden, inklusive alla räntor och avgifter.
 • Välj rätt lånevillkor: Försök att hitta en balans mellan rimliga månatliga betalningar och en total återbetalningstid som inte överstiger det nödvändiga.
 • Var försiktig med säkerhet: Noga överväg de risker som är förknippade med att säkra lånet med företagets tillgångar.
 • Övervaka och hantera skulder: Fortsätt att aktivt hantera och övervaka företagets skuldbörda även efter att lån har konsoliderats.
 • Undvik att ta på sig ytterligare skulder: Upprätthåll en disciplinerad finansiell strategi för att undvika att dra på sig ytterligare skulder som kan underminera syftet med lånekonsolideringen.

Genom att vara medveten om dessa risker och vidta proaktiva åtgärder för att hantera dem kan företag dra nytta av samlingslån samtidigt som de minimerar potentiella nackdelar.

Alternativ till samlingslån

Även om samlingslån kan vara en effektiv lösning för vissa företag, finns det flera andra finansieringsmöjligheter som kan vara mer lämpliga beroende på företagets specifika behov och situation. Nedan utforskar vi några av dessa alternativ och jämför dem med samlingslån.

Andra finansieringsmöjligheter för företag

Det finns flera finansieringsalternativ för företag bortom samlingslån. Nedan utforskar vi dessa olika möjligheter och hur de kan passa olika företagsbehov och situationer.

 • Kortfristiga företagslån: Dessa lån är avsedda för omedelbara eller tillfälliga finansiella behov. De har ofta kortare återbetalningstider än samlingslån och kan vara lämpliga för företag som behöver snabb finansiering.
 • Företagskrediter: En företagskredit ger flexibilitet genom att tillåta företag att låna upp till en viss gräns och betala ränta endast på det använda beloppet. Det är användbart för företag med varierande kapitalbehov.
 • Leasing och utrustningsfinansiering: För företag som behöver ny utrustning kan leasing eller utrustningsfinansiering vara ett bättre alternativ. Dessa lån är specifikt kopplade till inköp av utrustning och kan erbjuda skattemässiga fördelar.
 • Factoring och fakturafinansiering: Detta innebär att sälja eller belåna obetalda fakturor till en tredje part för att få omedelbar tillgång till kapital. Det är ett bra alternativ för företag som har långa betalningstider på sina fakturor.
 • Riskkapital och affärsänglar: För startups och tillväxtföretag kan riskkapital eller affärsänglar vara ett alternativ. Dessa investeringar innebär oftast en del ägande i företaget och är lämpliga för företag som söker betydande kapital för expansion.

Jämförelse med samlingslån

Att förstå skillnaderna mellan samlingslån och andra finansieringsalternativ är avgörande för företag som utforskar sina ekonomiska möjligheter. Denna jämförelse belyser nyckelskillnaderna för att underlätta välgrundade finansiella beslut.

 • Återbetalningsvillkor: Medan samlingslån ofta har längre återbetalningstider, kan andra lån som kortfristiga affärslån och kreditlinar erbjuda mer flexibilitet med kortare löptider.
 • Syfte och användning: Samlingslån är specifikt avsedda för att hantera och konsolidera befintlig skuld, medan andra finansieringsalternativ kan vara bättre lämpade för specifika behov som utrustningsinköp eller tillfälligt kapitalbehov.
 • Kostnad och ränta: Kostnaden för olika finansieringsalternativ varierar beroende på risk och återbetalningstid. Samlingslån kan potentiellt erbjuda lägre räntor jämfört med vissa kortfristiga lån eller kreditlinar.
 • Flexibilitet: Företagskrediter och fakturafinansiering ger högre flexibilitet i termer av finansieringsanvändning och återbetalning jämfört med samlingslån.
 • Krav på säkerhet: Medan vissa samlingslån kan kräva säkerhet, kan alternativ som factoring eller leasing ha andra typer av krav eller inga säkerhetskrav alls.

För varje företag är det viktigt att noggrant överväga de olika finansieringsalternativen och välja det som bäst passar deras unika behov och finansiella situation. Att konsultera med en finansiell rådgivare kan också ge värdefulla insikter och hjälpa till att fatta ett välgrundat beslut.

Juridiska och skattemässiga aspekter

Att förstå de juridiska och skattemässiga aspekterna är avgörande när man överväger att samla företagslån. Dessa faktorer kan ha en betydande inverkan på företagets ekonomi och bör beaktas noggrant.

Lagar och regler kring samlingslån för företag

Samlingslån för företag i Sverige regleras av konsumentkreditlagen och andra relevanta finansiella föreskrifter, vilket ställer krav på transparens och rättvisa i lånevillkor.

 • Kreditavtalslagstiftning: I Sverige regleras kreditavtal, inklusive samlingslån, av konsumentkreditlagen och andra relevanta finansiella regelverk. Dessa lagar säkerställer att långivare agerar på ett rättvist och öppet sätt och att låntagare är väl informerade om villkoren för sitt lån.
 • Informationskrav: Långivare är skyldiga att ge fullständig och tydlig information om lånevillkoren, inklusive räntor, avgifter och återbetalningsplan. Detta är för att säkerställa att företagen fullt ut förstår sina åtaganden.
 • Säkerhetskrav: Beroende på lånebeloppet och företagets finansiella situation kan samlingslån kräva säkerheter. Detta kan inkludera företagets tillgångar, vilket kan innebära juridiska konsekvenser om företaget inte kan uppfylla sina återbetalningsskyldigheter.

Skattekonsekvenser av att samla lån

Skatteeffekterna av samlingslån inkluderar möjligheter till ränteavdrag och påverkan på företagets skattepliktiga inkomst, vilket kräver noggrann övervägning och planering.

 • Ränteavdrag: Räntekostnader för företagslån, inklusive samlingslån, är vanligtvis avdragsgilla i företagets skattedeklaration. Detta kan minska det totala skattebeloppet som företaget är skyldigt att betala.
 • Påverkan på skattepliktig inkomst: Genom att konsolidera lån och potentiellt minska de månatliga betalningarna kan ett företag förbättra sin finansiella ställning. Detta kan i sin tur påverka företagets skattepliktiga inkomst.
 • Skatteplanering: Att samla lån kan vara en del av ett företags övergripande skatteplaneringsstrategi. Det är viktigt att samordna denna strategi med en kvalificerad skatterådgivare för att optimera skatteeffekten.
 • Försäljning av tillgångar för säkerhet: Om företaget säljer tillgångar som används som säkerhet för att lösa sina skulder, kan detta resultera i skattemässiga konsekvenser, inklusive kapitalvinstskatt.

Det är viktigt att komma ihåg att juridiska och skattemässiga regler kan variera beroende på företagets specifika omständigheter och den aktuella lagstiftningen. Därför är det rekommenderat att konsultera med juridiska och skatterådgivare för att få en fullständig förståelse för de lagar och regler som gäller för samlingslån för företag.

Fallstudier och verkliga exempel

Att titta på verkliga exempel och fallstudier kan ge värdefulla insikter i hur företag framgångsrikt har samlat sina lån och de lärdomar som kan dras från dessa erfarenheter. Nedan presenterar vi fallstudier som belyser olika aspekter och resultat av att samla företagslån.

Fallstudie 1: Småföretaget som förbättrade sitt kassaflöde

 • Situationen: Ett mindre tjänsteföretag hade flera små lån och kreditmöjligheter med höga räntor. Detta skapade en betydande månatlig finansiell belastning och komplicerade kassaflödeshantering.
 • Åtgärd: Företaget valde att samla alla sina lån i ett enda lån med en lägre ränta och längre löptid.
 • Resultat: Genom att konsolidera sina skulder minskade företaget sina månatliga betalningar och förbättrade sitt kassaflöde, vilket möjliggjorde investeringar i verksamhetsutveckling.
 • Lärdom: Att samla lån kan vara särskilt fördelaktigt för småföretag som kämpar med höga räntekostnader och behöver förbättra sitt kassaflöde.

Fallstudie 2: Medelstort företag minskar sin skuldbörda

 • Situationen: Ett medelstort tillverkningsföretag med flera långfristiga skulder hade förbättrat sin kreditvärdighet avsevärt.
 • Åtgärd: Företaget beslutade att samla sina lån för att dra nytta av sin starkare finansiella ställning och få tillgång till bättre lånevillkor.
 • Resultat: Efter konsolidering lyckades företaget sänka sina totala räntekostnader och korta ned sin återbetalningstid, vilket resulterade i en snabbare skuldminskning.
 • Lärdom: För företag med förbättrad kreditvärdighet kan konsolidering av lån vara ett effektivt sätt att minska totala räntekostnader och påskynda skuldavbetalning.

Fallstudie 3: Storföretag omstrukturerar sin skuldportfölj

 • Situationen: Ett stort, diversifierat företag med komplexa finansiella strukturer och olika typer av skulder.
 • Åtgärd: Företaget genomgick en omfattande skuldomstrukturering, inklusive konsolidering av lån, för att förenkla sin skuldportfölj och minska finansiella kostnader.
 • Resultat: Denna strategi ledde till en mer hanterbar och kostnadseffektiv skuldportfölj, och gav företaget en starkare position för framtida finansieringsinitiativ.
 • Lärdom: För stora företag kan en omfattande skuldkonsolidering vara en del av en större strategi för att optimera finansiell struktur och förbättra långsiktig finansiell hållbarhet.

Dessa fallstudier visar att framgångsrik konsolidering av företagslån beror på en rad faktorer, inklusive företagets storlek, den befintliga skuldbördan, kreditvärdigheten och den övergripande finansiella strategin. Viktiga insikter inkluderar att en noggrann analys av företagets finansiella situation är avgörande och att strategisk planering kan leda till betydande långsiktiga fördelar.

5 populära samlingslån för företag hos Payup

LångivarePayup betygmin. Beloppmax. Beloppmin. Räntamax. Räntamin. Löptidmax. Löptid
Froda 4,5/510 000 kr15 000 000 krGer offert efter ansökanGer offert efter ansökan1 mån36 mån
Fakturino 4,5/520 000 kr30 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare1 mån60 mån
Krea 4,5/510 000 kr30 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare1 mån60 mån
Fedelta 4,0/525 000 kr1 000 000 krfr. 6%fr. 6%6 mån36 mån
Toborrow 4,0/5100 000 kr20 000 000 krBeror på långivareBeror på långivare3 mån36 mån

Vanliga frågor och svar

Ja, de flesta företag inklusive enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag kan ansöka om samlingslån, förutsatt att de uppfyller långivarens kreditkrav.

Samlingslån kan påverka företagets kreditvärdighet, vilket i sin tur kan påverka förmågan att få nya lån. En positiv återbetalningshistorik kan dock förbättra kreditbetyget över tid.

Ja, det är ofta möjligt att kombinera både företagslån med och utan säkerhet när man ansöker om ett samlingslån.

Behandlingsprocessen för låneansökningar varierar beroende på långivaren, men det kan ta från några dagar till några veckor att få ett samlingslån godkänt.

Ja, ränteavdrag på samlingslån kan erbjuda vissa skattefördelar, men det är viktigt att konsultera med en skatterådgivare för att förstå de specifika skattemässiga konsekvenserna.

Ja, det är ofta möjligt att förtidslösa ett samlingslån, men det kan innebära extra avgifter eller kostnader beroende på lånevillkoren.

Ja, samlingslån kan ibland kombineras med andra åtgärder för skuldlättnad, men det är viktigt att överväga alla alternativ och dess konsekvenser noggrant.

Att ta ett samlingslån påverkar inte direkt företagets möjligheter att dra nytta av stöd eller subventioner, men företagets övergripande finansiella situation kan påverka kvalifikationerna för sådana program.

Relaterad läsning