Företagslån Till Nystartat Företag

Jämför De Bästa Företagslånen Till Nystartade Företag 2024
Payup P icon
Froda

Bästa företagslånet för nystartade företag 2024

Froda är det bästa företagslånet för nystartade företag för lån på 200 000 kr enligt Payup. Froda erbjuder företagslån mellan 10 000 kr och 15 000 000 kr. Du får prisförslag några minuter efter inskickad ansökan och lånelöfte samma dag. Froda ger även ett s.k lägsta-pris garanti. Det tillkommer inga avgifter utöver räntan. En ansökan hos Froda är kostnadsfri och inte bindande.

Payups Topplista: Bästa företagslånen för nystartade företag 2024

Jämför 6 st. företagslån till nystartade företag

Hur mycket vill du låna?
Filtrera för:
Sortera efter
Mest relevant
Högst betyg
Lägst snittränta

När du ser ett räntespann, som 2,95 - 333,31%, representerar det de möjliga räntorna du kan erbjudas. Däremot är din faktiska ränta beroende av en individuell bedömning. Med sorteringsalternativet Lägst snittränta beräknar vi medelvärdet av varje räntespann och sorterar lånen så att de med bäst potential till lägst ränta visas först.

Lägst räntespann

Sorteringsalternativet Lägst räntespann visar lånen baserat på deras lägsta möjliga ränta. Kom dock ihåg att den angivna räntan inte alltid är den du erbjuds vid ansökan.

Flest beviljade
Nyast
Hittade 6 st. erbjudanden
 • Froda logo

  Froda

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan10 000 -
  15 000 000 kr
  RäntaGer offert efter ansökan
  Löptid30 dgr -
  3 år
  Uppl.avgift0 kr
  Använder D&B
  Lån till nystartat företag
 • Fakturino logo

  Fakturino

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan20 000 -
  60 000 000 kr
  RäntaBeror på långivare
  Löptid30 dgr -
  5 år
  Antal partners38 st.
  Låneförmedlare
  Erbjuder factoring
  Lån till nystartat företag

Alla Företagslån till nystartat företag 2024

Vad är ett företagslån?

Ett företagslån är en summa pengar som en institution, ofta en bank eller annan finansiell organisation, lånar ut till ett företag med förväntningen att det ska återbetalas inom en bestämd tidsperiod. Lånet inkluderar vanligtvis också ränta, vilket är den kostnad företaget måste betala för att låna pengarna. Villkoren för lånet, inklusive räntesats, återbetalningstid och eventuella säkerheter, fastställs i ett låneavtal.

Skillnader mellan privatlån och företagslån

Det finns några viktiga skillnader mellan privatlån och företagslån:

 • Syfte: Ett privatlån är oftast avsett för individens personliga utgifter, medan ett företagslån är avsett för affärsrelaterade utgifter.
 • Ansvarighet: I fallet med ett privatlån är det den enskilda individen som är ansvarig för återbetalningen. För ett företagslån kan företaget självt vara ansvarig, vilket kan minska den personliga risken för företagets ägare.
 • Bedömning och krav: Kriterierna för att bevilja ett företagslån inkluderar ofta företagets finansiella historik, affärsplan och marknadspotential, medan ett privatlån främst beviljas baserat på individens kreditvärdighet.
 • Räntesats och villkor: Företagslån har ofta mer komplexa ränte- och återbetalningsstrukturer, anpassade efter företagets behov och riskprofil.
 • Skattemässiga konsekvenser: Ränteutgifterna på ett företagslån är oftast avdragsgilla som en affärsutgift, vilket inte alltid är fallet med privatlån.

Användningsområden för företagslån i nystartade företag

För nystartade företag kan företagslån användas för en mängd olika ändamål:

 • Startkostnader: Initiala kostnader för att etablera företaget, som registrering, inköp av utrustning och anställning av personal.
 • Kapital för expansion: Om företaget vill växa snabbt kan ett lån ge det nödvändiga kapitalet för att t.ex. öppna nya butiker, lansera nya produkter eller öka produktionskapaciteten.
 • Kassaflödeshantering: Alla företag, särskilt nystartade, kan uppleva perioder då intäkterna är låga. Ett företagslån kan hjälpa till att täcka löpande kostnader under dessa perioder.
 • Marknadsföring och försäljning: För att nå ut till potentiella kunder kan företag behöva investera i marknadsföring och reklam. Ett lån kan finansiera dessa initiativ.
 • Investering i teknologi och utrustning: Modern utrustning eller teknologi kan vara kostsam men nödvändig för företagets konkurrenskraft. Ett lån kan göra dessa investeringar möjliga.

Genom att förstå dessa grundläggande aspekter av företagslån kan nystartade företag bättre navigera i finansieringslandskapet och hitta de lösningar som passar dem bäst.

Varför behöver nystartade företag låna pengar?

För att förstå vikten av företagslån i kontexten av nystartade företag, måste man först förstå de ekonomiska utmaningar som dessa företag står inför. Det handlar inte bara om att ha en bra idé eller en innovativ produkt; det krävs även kapital för att realisera dessa idéer och skapa en hållbar affärsverksamhet. Nedan kommer vi att gå igenom några av de viktigaste områdena där nystartade företag ofta behöver ekonomisk hjälp.

Startkostnader

När ett företag är i sin uppstartsfas, finns det många initiala utgifter som måste täckas. Detta inkluderar allt från företagsregistrering och juridiska kostnader till inköp av utrustning och marknadsföringsmaterial. Dessa startkostnader kan snabbt ackumuleras och bli en tung börda för företaget, särskilt om det ännu inte genererar några intäkter. Ett företagslån kan hjälpa till att täcka dessa kostnader och ge företaget en stabil grund att stå på.

Kapitalbehov för expansion

För många nystartade företag är målet att expandera verksamheten snabbt för att dra nytta av en marknadsmöjlighet eller för att skala upp verksamheten. Expansion kan dock vara kostsamt och inkluderar ofta utgifter som anställning av mer personal, lansering av nya produkter eller tjänster, eller öppnande av nya kontor eller butiker. Ett företagslån kan erbjuda det nödvändiga kapitalet för att finansiera denna typ av tillväxt.

Kassaflödeshantering

Alla företag, oavsett storlek, måste hantera sitt kassaflöde effektivt. För nystartade företag, som ofta har ojämna eller oförutsägbara intäktsströmmar, kan det vara särskilt utmanande. Ett lån kan ge den finansiella bufferten som krävs för att hantera löpande kostnader som löner, hyra och råmaterial, särskilt under perioder av låga intäkter.

Nödvändiga investeringar (utrustning, lokal, etc.)

Nästan alla företag behöver göra någon form av investering för att driva sin verksamhet. Detta kan inkludera inköp av maskiner och utrustning, renovering eller hyra av lokaler, eller investering i teknologi och programvara. Dessa investeringar är ofta för kostsamma för att finansieras enbart genom företagets egna kassaflöde, särskilt i dess initiala faser. Ett företagslån kan göra dessa nödvändiga investeringar möjliga, vilket i sin tur kan bidra till företagets långsiktiga framgång.

Genom att förstå dessa olika behov och hur ett företagslån kan adressera dem, blir det tydligare varför företagslån ofta är en kritisk resurs för nystartade företag.

Typer av företagslån för nystartade företag

För att uppfylla de olika finansiella behov som vi nämnt tidigare, har nystartade företag tillgång till en rad olika låne- och finansieringsalternativ. Varje alternativ kommer med sina egna för- och nackdelar, och det som passar bäst för ditt företag beror på en mängd faktorer som din affärsmodell, marknaden du är verksam i, och din finansiella situation. Nedan kommer vi att gå igenom några av de populäraste typerna av företagslån och finansieringsalternativ som är tillgängliga för nystartade företag.

 • Banklån: Banklån är den vanligaste formen av företagsfinansiering. De erbjuds av finansinstitut och kommer oftast med strikta ansökningskrav, inklusive en stark affärsplan och finansiell historik. Fördelarna med banklån inkluderar ofta lägre räntor och möjligheten att låna större summor. Nackdelarna kan inkludera en lång handläggningstid och krav på säkerhet. På Payup är majoriteten av tillgängliga företagslån denna typ av lån.
 • Företagskredit: En företagskredit är en form av finansiering som ger företaget möjlighet att göra inköp och betalningar upp till en viss kreditgräns, som sedan ska betalas tillbaka enligt överenskomna villkor. Till skillnad från traditionella företagslån, där en engångssumma betalas ut, tillåter företagskredit en mer flexibel tillgång till kapital som kan användas vid behov. Det är en användbar resurs för att hantera kortsiktiga kapitalbehov och ojämna kassaflöden, men det kan komma med högre räntor och avgifter om det inte hanteras klokt.
 • Mikrolån: Mikrolån är mindre lån som vanligtvis riktar sig till småföretagare och startups som kan ha svårt att kvalificera sig för traditionella banklån. Dessa lån är ofta enklare att få och kan ha en snabbare behandlingstid, men de kommer vanligtvis med högre räntor och mindre lånebelopp.
 • Riskkapital: Riskkapital är inte ett lån i traditionell mening, utan snarare en investering i företaget i utbyte mot en ägarandel. Riskkapitalister är ofta villiga att investera stora summor pengar i utbyte mot en betydande ägarandel, och de söker vanligtvis företag med hög tillväxtpotential. Fördelen är att det inte behöver återbetalas som ett lån, men nackdelen är att du ger upp en del av ägandet i ditt företag.
 • Affärsänglar: Finansiering via affärsänglar liknar riskkapital men kommer oftast från enskilda investerare snarare än från kapitalfonder. Affärsänglar är oftast mindre formella och kan vara mer flexibla med sina investeringsvillkor. De kan också erbjuda affärsmässigt stöd och nätverk, förutom finansiering.
 • Crowdfunding: Crowdfunding är en relativt ny form av finansiering där du samlar in små belopp från ett stort antal människor, vanligtvis via en online-plattform. Det finns olika former av crowdfunding, inklusive donation-baserad, belöning-baserad, och aktiebaserad. Det är ett flexibelt sätt att generera kapital men kan kräva en betydande marknadsföringsinsats.
 • Statliga och regionala stöd: Många kommuner i Sverige erbjuder olika former av statliga lån och bidrag för att stödja nystartade företag. Dessa lån har ofta mer förmånliga villkor och kan vara lättare att kvalificera sig för jämfört med traditionella banklån. De kan dock vara begränsade till vissa sektorer eller syften.

Genom att förstå dessa olika typer av företagslån och finansieringsalternativ kan nystartade företag bättre bedöma vilket alternativ som är lämpligast för deras unika behov och situation.

Hur man ansöker om ett företagslån till nystartat företag

När du har beslutat att ditt nystartade företag behöver ett företagslån, finns det en rad steg du bör följa. Nedan går vi igenom processen för att ansöka om ett företagslån, från förberedelser till att jämföra olika lånealternativ, och vad som händer därefter.

Förberedelser och nödvändiga dokument

För att öka chanserna för ett godkänt lån är det viktigt att ha följande dokument och information redo:

 • En välutvecklad affärsplan
 • De senaste finansiella rapporterna och bankutdragen
 • Företagets registreringsbevis
 • Aktuella skattehandlingar
 • Information om eventuell borgen eller annan säkerhet, om det krävs av långivaren

Att vara väl förberedd med dessa handlingar kan göra jämförelseprocessen mer effektiv och öka dina chanser att hitta ett lämpligt lån.

Ansökningsprocessen steg för steg

 1. Jämför lånealternativ: Börja med att jämföra olika långivares räntor, villkor och eventuella avgifter.
 2. Välj en långivare: Efter jämförelsen, välj den långivare som bäst uppfyller ditt företags behov.
 3. Ansök hos långivaren: Besök den valda långivarens webbplats för att påbörja den faktiska ansökningsprocessen, där du kommer att behöva fylla i ytterligare information och ladda upp de nödvändiga dokumenten.
 4. Invänta godkännande och utbetalning: Efter att ansökan är inskickad, vänta på långivarens beslut. Om ansökan godkänns, kommer lånebeloppet att överföras till företagets konto.

Viktigt om borgen

Många långivare kräver en form av borgen för företagslån till nystartade företag. Det kan vara en personlig borgen eller annan form av säkerhet. Borgen innebär att en eller flera personer, vanligtvis företagets ägare, personligen garanterar lånet. Om företaget inte kan betala tillbaka lånet, blir borgensmannen ansvarig för betalningen.

Det finns olika typer av borgen:

 • Enkel borgen: Borgensmannen ansvarar för betalningen endast efter att långivaren försökt, men misslyckats, att få betalt från huvudgäldenären.
 • Proprieborgen: Borgensmannen och företaget är gemensamt ansvariga, och långivaren kan kräva betalning från vilken som helst av dem.
 • Solidarisk borgen: Borgensmannen är lika ansvarig som företaget för hela lånebeloppet och kan krävas på betalning direkt om företaget inte kan betala.

Att noggrant läsa och förstå villkoren för borgen är viktigt innan du fortsätter med låneansökan.

Att vara förberedd och informerad kan göra processen att ansöka om ett företagslån mer hanterbar och öka ditt nystartade företags möjligheter att växa och utvecklas.

Faktorer som påverkar lånebeslutet

När du ansöker om ett företagslån till ett nystartat företag är det viktigt att förstå vilka faktorer långivare beaktar innan de fattar ett beslut. Genom att förstå dessa faktorer kan du förbättra din ansökan och öka dina chanser att få lånet godkänt. Nedan följer några av de viktigaste faktorerna.

Kreditvärdighet

Din kreditvärdighet, både som företag och individ, spelar en stor roll i långivarens beslutsprocess. En hög kreditpoäng signalerar att du har en historik av att sköta dina ekonomiska åtaganden, vilket minskar risken för långivaren.

 • Personlig kreditpoäng: Om ditt företag är nystartat och saknar en egen kreditvärdighet, kan din personliga kreditvärdighet vara extra viktig.
 • Företagets kreditvärdighet: Om ditt företag har varit verksamt en tid kan även dess kreditvärdighet komma att bedömas.

Affärsidé och marknadspotential

Långivaren kommer att vara intresserad av hur lönsamt ditt företag potentiellt kan bli. Detta utvärderas ofta genom att granska din affärsplan, där du bör inkludera:

 • En översikt av affärsidén
 • En marknadsanalys
 • En beskrivning av ditt unika värdeerbjudande
 • En plan för hur du avser att tjäna pengar

Säkerheter

Vissa typer av företagslån kräver att du ställer någon form av säkerhet, som borgen, fastigheter, maskiner eller lager. Säkerheten fungerar som en garanti för långivaren och kan öka dina chanser att få ett lån.

 • Fysiska säkerheter: Som maskiner, fordon eller fastigheter.
 • Finansiella säkerheter: Som sparkonton eller investeringar.
 • Borgen: En tredje part garanterar för lånet, vilket kan vara till hjälp om företaget saknar egna säkerheter.

Finansiella prognoser

För att ge långivaren en idé om hur kapabelt ditt företag är att återbetala lånet kommer du sannolikt att behöva presentera finansiella prognoser. Dessa bör inkludera:

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesprognos
 • Budgetar för kommande år

Genom att noggrant förbereda och presentera information kring dessa faktorer kan du öka din trovärdighet och chanser att få ditt företagslån godkänt. Var alltid så ärlig och transparent som möjligt i din ansökan för att bygga ett långsiktigt förhållande med din långivare.

Kostnader förknippade med att låna pengar till nytt företag

När du ansöker om ett företagslån är det viktigt att inte enbart fokusera på det belopp du behöver låna, utan även på de totala kostnaderna för lånet. Dessa kostnader kan snabbt ackumuleras och påverka din förmåga att betala tillbaka lånet och driva ditt företag framgångsrikt. Nedan går vi igenom de olika kostnaderna du bör vara medveten om.

Räntor

Räntan är den uppenbaraste kostnaden och den kan variera kraftigt beroende på långivare och lånetyp. Räntan kan vara:

 • Fast ränta: Räntan förblir densamma under hela lånets löptid.
 • Rörlig ränta: Räntan kan ändras under lånets löptid, ofta kopplat till någon form av referensränta.

Det är viktigt att räkna ut den totala räntekostnaden över lånets löptid för att förstå hur mycket lånet faktiskt kommer att kosta dig.

Avgifter

Utöver räntor finns det ofta en rad avgifter som kan appliceras. Några exempel är:

 • Uppläggningsavgift: En engångskostnad för att upprätta lånet.
 • Administrationsavgifter: Kan vara månatliga eller årliga kostnader för långivarens administration av lånet.
 • Förseningsavgifter: Om du inte klarar av att göra dina betalningar i tid.
 • Aviavgifter: Kostnad för att skicka ut fakturor eller betalningsavi.

Övriga kostnader (t.ex. försäkringar)

I vissa fall kan det också vara krav på att teckna specifika försäkringar i samband med lånet, som exempelvis:

 • Betalningsskydd: En försäkring som träder in och täcker dina månatliga betalningar om du skulle bli arbetslös eller sjukskriven.
 • Livförsäkring: I vissa fall kan en livförsäkring vara obligatorisk för att säkra lånet.

Genom att vara medveten om och förstå alla potentiella kostnader associerade med att låna pengar till ett nystartat företag, kan du göra en mer informerad bedömning av vilket lån som är kostnadseffektivast för just ditt företag. Det hjälper dig också att planera din budget och kassaflöde på ett mer realistiskt sätt.

Fallgropar och vanliga misstag

Att låna pengar för att finansiera ett nystartat företag kan vara en utmaning fylld med potentiella fallgropar. Det är viktigt att vara medveten om och undvika de vanligaste misstagen för att optimera chanserna för företagets framgång. Nedan följer några av de fallgropar och misstag du bör vara extra uppmärksam på:

Överskattning av inkomster

Många entreprenörer är optimistiska av naturen, vilket kan leda till överdrivna förväntningar på företagets inkomster. Detta kan i sin tur:

 • Göra det svårt att betala tillbaka lånet i tid.
 • Leda till orealistiska affärsplaner och budgetar.

Underskattning av kostnader

Precis som det är lätt att överskatta inkomster, är det också vanligt att underskatta de kostnader som är förknippade med att driva ett företag. Detta kan inkludera:

 • Driftskostnader
 • Marknadsföring och försäljning
 • Personal
 • Räntor och avgifter för lånet

Otillräcklig affärsplan

En bristfällig eller ogenomtänkt affärsplan kan snabbt sätta krokben för ditt företags framgång och göra det svårare att få ett lån. En solid affärsplan bör inkludera:

 • En noggrann marknadsanalys
 • En tydlig beskrivning av produkter eller tjänster
 • En realistisk finansiell plan

För hög belåning

Att ta ett för stort lån kan vara farligt, särskilt för ett nystartat företag. För hög belåning kan:

 • Skapa stress och press på företaget att generera inkomster snabbt.
 • Leda till att du måste ta ytterligare lån för att täcka de höga kostnaderna, vilket skapar en ond cirkel av skuldsättning.

Genom att vara medveten om dessa vanliga fallgropar och misstag kan du planera bättre, göra mer informerade beslut och förbättra ditt företags chanser för framgång och långsiktig hållbarhet.

Alternativ till företagslån

Att låna pengar är inte det enda sättet att finansiera ett nystartat företag. Det finns flera andra alternativ som kan vara mer lämpliga beroende på ditt företags unika behov och omständigheter. Nedan går vi igenom några av dessa alternativ och deras för- och nackdelar.

Egenfinansiering

Egenfinansiering innebär att du använder dina egna pengar för att starta eller driva ditt företag. Detta kan inkludera besparingar, investeringar eller andra personliga tillgångar.

 • Fördelar: Inga räntor eller avgifter, ingen skuldsättning, full kontroll över företaget.
 • Nackdelar: Begränsad tillgång till kapital, personlig finansiell risk.

Partnerskap och samarbeten

Att ingå i ett partnerskap eller samarbete kan ge dig tillgång till ytterligare finansiering samt andra resurser som expertis och arbetskraft.

 • Fördelar: Tillgång till fler resurser och kunskap, delad finansiell risk.
 • Nackdelar: Förlorad kontroll, potentiella konflikter kring företagets riktning och beslut.

Bidrag och stipendier

Det finns en mängd olika bidrag och stipendier som kan vara tillgängliga för nystartade företag, beroende på bransch, geografiskt läge och andra faktorer.

 • Fördelar: Finansiering som inte behöver betalas tillbaka, inga räntor eller avgifter.
 • Nackdelar: Ofta konkurrens om dessa medel, kan ha strikta villkor och krav.

För att maximera dina chanser att framgångsrikt finansiera ditt företag är det en god idé att överväga en kombination av dessa metoder. Det hjälper dig inte bara att minska risken utan ger också möjlighet att utnyttja olika typer av resurser och finansiella verktyg.

Vanliga frågor och svar