Borgenslån

Jämför De Bästa Borgenslånen 2024

Payup P icon
Advisa

Bästa borgenslånet 2024

Advisa är det bästa borgenslånet för lån på 50 000 kr enligt Payup. Advisa är en låneförmedlare som samarbetar med 39 olika långivare. När du ansöker hos dem får du flera olika låneerbjudanden som du kan jämföra och välja mellan. En ansökan är kostnadsfri och inte bindande, vilket innebär att du inte behöver gå vidare med något av låneerbjudandena om de inte passar. Du kan låna från 5000 upp till 600 000 kr, och kreditupplysningen tas hos UC.

Räkneexempel: Ett lån om 600 000 kr, med en löptid på 1 år och en rörlig nominell ränta på 7,95% (effektiv ränta på 8,25%), resulterar i en total kostnad av 626 150 kr, fördelat på 12 månadsbetalningar om 52 179 kr vardera. Uppläggningsavgift: Beror på långivare. Aviseringsavgift: Beror på långivare.

Payups Topplista: Bästa borgenslånen 2024

Jämför 20 st. borgenslån

Hur mycket vill du låna?
Filtrera för:
Sortera efter
Mest relevant
Högst betyg
Lägst snittränta

När du ser ett räntespann, som 2,95 - 333,31%, representerar det de möjliga räntorna du kan erbjudas. Däremot är din faktiska ränta beroende av en individuell bedömning. Med sorteringsalternativet Lägst snittränta beräknar vi medelvärdet av varje räntespann och sorterar lånen så att de med bäst potential till lägst ränta visas först.

Lägst räntespann

Sorteringsalternativet Lägst räntespann visar lånen baserat på deras lägsta möjliga ränta. Kom dock ihåg att den angivna räntan inte alltid är den du erbjuds vid ansökan.

Flest beviljade
Nyast
Hittade 20 st. erbjudanden
 • Ger svar på ansökan direkt
  Advisa logo

  Advisa

  Betyg: 4.0/5
  Lån mellan5 000 -
  600 000 kr
  Ränta4,54 -
  33,18%
  Löptid1 år -
  20 år
  Antal partners39 st.
  Låneförmedlare
  Borgenslån
  Räkneexempel: Ett lån om 600 000 kr, med en löptid på 1 år och en rörlig nominell ränta på 7,95% (effektiv ränta på 8,25%), resulterar i en total kostnad av 626 150 kr, fördelat på 12 månadsbetalningar om 52 179 kr vardera. Uppläggningsavgift: Beror på långivare. Aviseringsavgift: Beror på långivare.
 • Syftar till att sänka din ränta
  Anyfin logo

  Anyfin

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan1 -
  300 000 kr
  Ränta6,48 -
  19,9%
  Löptid1 år -
  10 år
  Uppl.avgift0 kr
  Borgenslån
  Räkneexempel: Besparingen blir 832 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 20.77% till 16.18%. Den nya månadskostnaden blir då 352 kr med 36 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 17.44% och det totala beloppet att återbetala 12 689 kr.

Vad är borgenslån?

Ett borgenslån är ett lån där en tredje part, kallad borgensman, går i god för låntagarens skulder. Det innebär att om låntagaren inte klarar av att betala tillbaka lånet, blir borgensmannen ansvarig för att återbetala skulden till långivaren. Denna tredje part blir i princip en form av försäkring för långivaren, som därmed tar en lägre risk när ett lån beviljas. Borgenslånet dokumenteras oftast genom ett borgensavtal, som beskriver villkoren och parternas skyldigheter.

Det finns huvudsakligen två typer av borgen: enkel borgen och proprieborgen.

 • Enkel borgen: I detta fall blir borgensmannen bara skyldig att betala tillbaka lånet om långivaren inte kan få betalt från låntagaren. Det betyder att långivaren måste först försöka kräva in skulden från låntagaren innan de kan rikta krav mot borgensmannen.
 • Proprieborgen: Denna form av borgen är striktare och innebär att långivaren kan kräva betalning direkt från borgensmannen utan att först söka betalning från låntagaren. Borgensmannen och låntagaren är i detta fall solidariskt ansvariga för lånet.

Det är extremt viktigt att både låntagaren och borgensmannen förstår vilken typ av borgen det handlar om och vilka skyldigheter som följer med detta. Det rekommenderas att rådgöra med skuld- och budgetrådgivningen i din kommun för att helt förstå de rättsliga aspekterna och konsekvenserna av ett borgensavtal.

Skillnad mellan borgenslån och vanliga lån

Ett vanligt lån utan borgen innebär att långivaren gör en riskbedömning av enbart låntagaren baserat på dennes ekonomiska förutsättningar och kreditvärdighet. I fallet med ett borgenslån kommer långivaren även att ta hänsyn till borgensmannens ekonomiska situation. Eftersom det finns en extra säkerhet i form av borgensmannen, kan låntagaren i vissa fall få lån trots lägre kreditvärdighet, eller till och med få tillgång till högre lånebelopp eller lägre ränta.

Det är dock viktigt att förstå att borgenslån medför en risk inte bara för låntagaren utan också för borgensmannen. Om låntagaren inte klarar av sina betalningar, kan borgensmannen bli tvungen att ta över skulden.

Varför används borgenslån?

Att ta ett lån med borgen har både sina fördelar och nackdelar. Nedan utforskar vi de olika anledningarna till varför någon skulle vilja använda sig av ett borgenslån och i vilka situationer det kan vara särskilt fördelaktigt.

Anledningar till att ta ett lån med borgen

Det finns flera anledningar till att både låntagare och långivare kan finna det fördelaktigt att använda sig av borgenslån. Nedan är några vanliga skäl:

 • Förbättrade lånevillkor: Med en borgensman kan en låntagare ibland få tillgång till bättre lånevillkor, såsom lägre ränta eller högre lånebelopp.
 • Låg eller ingen kreditvärdighet: För personer som har låg kreditvärdighet eller ingen kreditvärdighet alls (till exempel unga vuxna eller invandrare utan lokal kredithistorik) kan det vara nästan omöjligt att få ett lån utan en borgensman.
 • Affärsprojekt: Nystartade företag eller småföretag kan ha svårt att få tillgång till finansiering. En borgensman kan göra det möjligt för dessa företag att få lån för att finansiera tillväxt eller investeringar.
 • Stora investeringar: För stora personliga investeringar, som att köpa ett hus eller en bil, kan det ibland krävas en borgensman för att lånet ska beviljas.
 • Bygga kreditvärdighet: Ett borgenslån kan vara en bra möjlighet för låntagaren att bygga upp sin egen kreditvärdighet, förutsatt att lånet betalas tillbaka i tid.
 • Säkerhetsnät: Borgensmannen fungerar som ett ekonomiskt säkerhetsnät för långivaren, vilket kan göra det mer sannolikt att lånet beviljas.

Fall då borgenslån är fördelaktigt

Borgenslån kan vara särskilt fördelaktiga i vissa situationer:

 • Ungdomar och studenter: Denna grupp har ofta inte haft tid att bygga upp en kreditvärdighet och kan därför dra nytta av en borgensman när de tar studentlån eller andra lånetyper.
 • Förstagångsköpare av fastighet: Personer som köper sitt första hem kan ibland behöva en borgensman för att klara av bankens lånekrav.
 • Nystartade företag: Många banker och finansinstitut är tveksamma till att låna ut pengar till nystartade företag. Med en borgensman kan dock företaget ha större chans att få det kapital det behöver.
 • Konsolidering av skuld: För de som har flera högkostnadslån kan ett borgenslån vara ett sätt att samla dessa till ett enda lån med bättre villkor, givet att de hittar en villig borgensman.
 • Ekonomisk rehabilitering: Personer som genomgår en period av ekonomisk instabilitet kan använda borgenslån som en del av en bredare strategi för att reparera sin finansiella situation.

Det är dock viktigt att noggrant överväga alla alternativ och potentiella konsekvenser innan man ingår ett borgensavtal. Både låntagare och borgensman bör vara fullt medvetna om sina skyldigheter och de potentiella riskerna.

Akter och avtal

Innan du går vidare med ett borgenslån, är det viktigt att ha en djupgående förståelse för de juridiska dokument och aspekter som är involverade. Nedan går vi igenom de viktigaste komponenterna som du bör vara medveten om.

Borgensavtal

Ett borgensavtal är det juridiska dokument som definierar villkoren för borgenslånet. Det beskriver de skyldigheter och rättigheter som låntagaren och borgensmannen har gentemot varandra och gentemot långivaren. Avtalet kommer vanligtvis att inkludera:

 • Lånebeloppet
 • Räntan och eventuella avgifter
 • Återbetalningsschema
 • Villkor för att aktivera borgensmannens ansvar
 • Typ av borgen (enkel eller proprieborgen)

Det är av yttersta vikt att båda parter noggrant läser igenom och förstår alla punkter i avtalet innan det undertecknas.

Juridiska aspekter av borgenslån

För att ett borgensavtal ska vara giltigt, måste det uppfylla vissa juridiska kriterier:

 • Samtycke: Båda parter måste fritt och frivilligt gå med på att delta i avtalet.
 • Kapacitet: Parterna måste vara i en position att förstå konsekvenserna av avtalet, vilket vanligtvis utesluter minderåriga och personer som inte kan ta hand om sina egna affärer.
 • Ocker: Borgensavtalet får inte innehålla ocker, det vill säga oskäligt höga räntor eller avgifter.

Utöver dessa generella aspekter, finns det också särskilda lagar och förordningar som reglerar borgenslån i Sverige, inklusive Konsumentkreditlagen och avtalslagen. Därför kan det vara till fördel att konsultera skuld- och budgetrådgivningen i din kommun innan du ingår ett sådant avtal.

Vad händer vid brott mot avtalet?

Om låntagaren inte kan eller inte vill betala tillbaka lånet enligt de överenskomna villkoren, kan detta leda till flera olika scenarier beroende på avtalets utformning:

 • Påminnelseavgifter och räntepåslag: Initialt kan detta leda till påminnelseavgifter och eventuella räntepåslag.
 • Inträde av borgensman: Om låntagaren inte kan uppfylla sina åtaganden, kommer borgensmannen att bli involverad. Exakt hur och när detta sker beror på om det är frågan om enkel eller proprieborgen.
 • Juridiska åtgärder: Om ingen betalning sker, kan långivaren vidta juridiska åtgärder, vilket kan inkludera indrivning via Kronofogden och i värsta fall utmätning av både låntagarens och borgensmannens tillgångar.

Det är därför extremt viktigt att både låntagaren och borgensmannen är medvetna om och beredda att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet.

Hur fungerar borgenslån?

Att förstå den praktiska sidan av ett borgenslån är avgörande, inte bara för att veta hur man ansöker om ett, men också för att förstå de involverade parternas ansvar under lånets löptid. Nedan ger vi en översikt av processen från ansökan till återbetalning.

Processen för att ansöka om ett borgenslån

För att effektivisera ansökan om borgenslån och öka chanserna att hitta ett fördelaktigt erbjudande, följ dessa steg:

 1. Jämför olika lån: Starta med att använda ett jämförelseverktyg för att utvärdera olika borgenslån. Verktyget bör hjälpa dig att jämföra viktiga aspekter som räntesatser, återbetalningstid och långivarnas omdömen.
 2. Välj en långivare: När du har en klar bild av alternativen, välj den långivare som bäst matchar dina behov. Du kommer därefter att dirigeras till långivarens hemsida för att fortsätta processen.
 3. Ansök och genomgå kreditkontroll: På långivarens webbplats, fyll i ansökningsformuläret och genomgå en kreditkontroll. Under detta steg kommer både du och din borgensman att få ett borgensavtal att granska. Om lånet beviljas ska avtalet undertecknas.
 4. Slutför ansökningsprocessen: Efter att avtalet undertecknats och lånet godkänts, övergår du till återbetalningsfasen och följer de villkor som avtalats.

Genom att noggrant jämföra och välja, kan du enklare hitta ett lämpligt borgenslån och smidigt hantera hela ansökningsprocessen med den utvalda långivaren.

Återbetalningsprocess

Återbetalningsprocessen för ett borgenslån skiljer sig inte mycket från andra lånetyper, men det finns några specifika aspekter att tänka på:

 • Återbetalningsschema: Ett återbetalningsschema kommer att fastställas i borgensavtalet, vilket båda parter måste följa.
 • Tidiga återbetalningar: I vissa fall kan låntagaren betala tillbaka lånet i förtid, men det kan vara bra att först kontrollera om detta medför extra avgifter.
 • Förseningsavgifter och påföljder: Om låntagaren missar en betalning kan detta leda till förseningsavgifter och eventuellt att borgensmannen blir ansvarig för betalningen.
 • Slutfasen: När alla betalningar har gjorts enligt avtalet, kommer lånet att anses som fullgjort, och borgensmannens ansvar upphör.
 • Dokumentation: Det är rekommenderat för både låntagaren och borgensmannen att behålla alla dokument och bevis på betalningar för framtida referens.

Förståelse av dessa steg och krav kan hjälpa både låntagaren och borgensmannen att navigera genom borgenslånets alla faser på ett tryggt och ansvarsfullt sätt.

Roller och ansvar

För att förstå dynamiken i ett borgenslån är det viktigt att klargöra de olika rollerna och deras ansvar. Det handlar inte enbart om låntagaren och borgensmannen; långivarens roll är också central i denna ekvation. Nedan beskrivs vad som förväntas av varje part.

Borgensmans ansvar

Borgensmannens huvudansvar är att stå som en ekonomisk garanti för lånet. Det innebär att:

 • Betala vid försummelse: Om låntagaren inte kan fullfölja sina betalningsskyldigheter, är det borgensmannens ansvar att ta över dessa.
 • Informerad om villkor: Borgensmannen bör noggrant läsa och förstå villkoren i borgensavtalet innan det undertecknas.
 • Kontinuerlig övervakning: Det är klokt för borgensmannen att hålla sig informerad om låntagarens ekonomiska situation och återbetalningsstatus, för att förhindra eventuella överraskningar.
 • Juridiska förpliktelser: Borgensmannen kan hållas juridiskt ansvarig om låntagaren inte kan återbetala lånet, vilket kan inkludera rättsliga åtgärder från långivarens sida.

Låntagarens ansvar

Låntagaren är den som tar initiativet till lånet och har därför flera ansvarsområden:

 • Återbetalning: Huvudansvaret är självklart att återbetala lånet enligt avtalet.
 • Kommunikation: Låntagaren bör hålla en öppen och ärlig kommunikation både med borgensmannen och långivaren, särskilt om det finns risk för att missa en betalning.
 • Följa avtalsvillkor: Låntagaren måste följa de villkor och riktlinjer som fastställts i lånavtalet, vilket kan inkludera allt från betalningsdatum till eventuella extra avgifter.
 • Information till borgensman: Låntagaren bör informera borgensmannen om alla viktiga detaljer och förändringar som rör lånet.

Bankens eller långivarens roll

Långivaren, som kan vara en bank eller annan finansiell institution, har också en central roll i processen:

 • Rättvis bedömning: Långivaren är ansvarig för att göra en rättvis och objektiv bedömning av både låntagarens och borgensmannens kreditvärdighet.
 • Tydliga villkor: Långivaren måste tillhandahålla klara och begripliga avtalsvillkor, och se till att både låntagare och borgensman förstår dem.
 • Utbetalning och uppföljning: Efter godkännande är långivaren ansvarig för att utbetala lånebeloppet och följa upp återbetalningar enligt avtal.
 • Hantering av missade betalningar: Om en betalning missas, är det långivarens ansvar att på ett korrekt och rättvist sätt hantera situationen, vilket kan inkludera att kontakta borgensmannen.

Förståelsen av dessa roller och deras respektive ansvar hjälper alla parter att bättre navigera de komplexiteter som kan uppstå under lånets löptid.

Risker och fördelar

För att fatta ett välgrundat beslut kring ett borgenslån är det viktigt att vara medveten om både risker och fördelar. Dessa kan variera beroende på din roll i avtalet—om du är låntagare eller borgensman. Nedan går vi igenom de relevantaste aspekterna.

Risker för borgensmannen

Förståelsen av de potentiella riskerna är särskilt viktig för borgensmannen, som i vissa fall tar en betydande ekonomisk risk. Riskerna inkluderar:

 • Ekonomisk påverkan: Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, blir det borgensmannens ansvar att göra det.
 • Kreditvärdighet: Missade betalningar eller juridiska problem på grund av lånet kan negativt påverka borgensmannens kreditvärdighet.
 • Relationsskada: Ekonomiska transaktioner mellan närstående kan ibland leda till konflikter och skada relationer.
 • Tidsåtagande: Hanteringen av ett borgenslån kan vara tidskrävande, särskilt om det blir problem med återbetalningen.

Fördelar för låntagaren

Ett borgenslån kan erbjuda flera fördelar för låntagaren, bland annat:

 • Högre chans till godkännande: Med en borgensman är det oftare möjligt att få ett lån godkänt, jämfört med att ansöka på egen hand.
 • Bättre räntevillkor: När en borgensman är involverad kan det ibland resultera i fördelaktigare räntevillkor.
 • Flexibilitet: Vissa långivare erbjuder mer flexibla återbetalningsplaner om en borgensman är involverad.
 • Bygga kreditvärdighet: Ett framgångsrikt återbetalt borgenslån kan hjälpa låntagaren att bygga upp en bättre kreditvärdighet.

Risker för låntagaren

Det finns även risker för låntagaren som bör beaktas:

 • Skuldförpliktelse: Grundläggande men viktigt; du har en skuld att betala tillbaka, och om du misslyckas kommer det att påverka din ekonomiska situation.
 • Räntekostnader: Borgenslån kan ibland ha högre räntor, vilket ökar den totala kostnaden för lånet.
 • Kreditvärdighet: Misslyckande med att betala tillbaka lånet i tid kommer att påverka din kreditvärdighet negativt.
 • Relationsskada: Precis som för borgensmannen kan det finnas en risk för relationsskada om du inte kan uppfylla dina återbetalningsskyldigheter.

Att ha en fullständig bild av både risker och fördelar gör det lättare att fatta ett genomtänkt beslut när det kommer till borgenslån.

Ekonomiska aspekter

Förutom att förstå de grundläggande mekanismerna och rollerna i ett borgenslån, är det också viktigt att ta en närmare titt på de ekonomiska aspekterna. Dessa påverkar direkt både låntagaren och borgensmannen, och kan ha långsiktiga konsekvenser.

Räntor och avgifter

Räntor och avgifter är en central del av varje lån, inklusive borgenslån. Nedan följer några punkter att ha i åtanke:

 • Fast eller rörlig ränta: Vissa borgenslån har fast ränta medan andra har en rörlig ränta som kan förändras över tid.
 • Uppläggningsavgift: Många långivare tar ut en initial avgift för att etablera lånet, vilket läggs till lånebeloppet eller måste betalas separat.
 • Övriga avgifter: Det kan också finnas andra avgifter, som för sent betalda räkningar eller administrationskostnader, som du bör vara medveten om.
 • Total lånekostnad: Det är viktigt att räkna på den totala kostnaden för lånet, inklusive alla räntor och avgifter, för att förstå det ekonomiska åtagandet fullt ut.

Påverkan på kreditvärdighet

Ditt beteende i samband med lånet, vare sig du är låntagare eller borgensman, påverkar din kreditvärdighet.

 • Positiv inverkan: Regelmässiga betalningar och ett framgångsrikt avslutat lån kan ha en positiv inverkan på din kreditvärdighet.
 • Negativ inverkan: Missade betalningar, återkallelse av lån eller rättsliga processer kan skada din kreditvärdighet i hög grad.
 • Tidsram: Notera att negativa händelser kan stanna kvar i kreditupplysningen under en längre period, vanligtvis upp till tre år.

Skattemässiga konsekvenser

Det kan finnas vissa skattemässiga konsekvenser i samband med borgenslån som du bör vara medveten om:

 • Ränteavdrag: I vissa fall kan räntekostnader vara avdragsgilla. Detta beror på lånetyp och användning.
 • Gåvor och skatter: Om en borgensman betalar av en del av eller hela lånet, kan detta eventuellt betraktas som en gåva, vilket kan ha skattemässiga implikationer.
 • Skattepliktiga inkomster: Om lånet skulle avskrivas, vilket är ovanligt men möjligt, kan det resulterande beloppet betraktas som skattepliktig inkomst.

Att vara medveten om de ekonomiska aspekterna av ett borgenslån gör dig bättre rustad att hantera lånet på ett ansvarsfullt och informerat sätt.

Alternativ till borgenslån

Borgenslån är inte den enda finansieringsmöjligheten tillgänglig på marknaden. Det finns flera andra lånetyper och finansieringsalternativ som kan vara mer lämpliga beroende på din specifika situation och behov.

Privatlån utan säkerhet

Ett privatlån utan säkerhet är ett lån där låntagaren inte behöver tillhandahålla någon form av säkerhet, som fastighet eller bil, för att säkra lånet.

 • Flexibilitet: Dessa lån kan ofta användas för en mängd olika ändamål, från renovering till resor.
 • Högre ränta: Eftersom dessa lån är riskfyllda för långivaren, är räntan ofta högre än för lån med säkerhet.
 • Snabbare process: Processen för att godkännas för ett personligt lån utan säkerhet är ofta snabbare eftersom det inte krävs någon värdering av säkerhet.

Lån med säkerhet

Lån med säkerhet är lån där låntagaren tillhandahåller en form av säkerhet, som en fastighet eller en bil, för att säkra lånet.

 • Lägre ränta: Eftersom långivaren tar mindre risk, erbjuds ofta lägre räntor.
 • Större lånebelopp: Det är ofta möjligt att låna större belopp med säkerhetslån, eftersom långivaren har en form av säkerhet.
 • Risk för förlust av säkerhet: Om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet, riskerar denne att förlora den tillgång som använts som säkerhet.

Crowdfunding och peer-to-peer lån

Crowdfunding och peer-to-peer (P2P) lån är moderna alternativ som har blivit allt mer populära.

 • Social finansiering: Dessa alternativ involverar ofta ett stort antal personer som var för sig bidrar med mindre summor till lånet.
 • Ingen säkerhet krävs: Oftast krävs ingen säkerhet eller borgensman, vilket kan göra denna typ av finansiering mer tillgänglig.
 • Varierande ränta: Räntan kan variera kraftigt och beror vanligtvis på låntagarens kreditvärdighet och det totala lånebeloppet.

Förståelsen av alternativen till borgenslån kan hjälpa dig att göra en mer informerad beslutsprocess och potentiellt hitta en finansieringslösning som bättre passar dina behov.

Lagar och regleringar

När det kommer till borgenslån är det av högsta vikt att förstå de lagar och regler som gäller. Olika jurisdiktioner har olika lagstiftning, och det är bra att känna till vilka regler som gäller specifikt i Sverige och inom EU.

Svensk lagstiftning kring borgenslån

Svensk lagstiftning kring borgenslån regleras främst av obligationsrätten som ingår i svensk civilrätt. Nedan följer några viktiga punkter att tänka på:

 • Skriftlighet: Enligt svensk lag ska ett borgensåtagande helst vara skriftligt för att kunna verkställas.
 • Borgensman: Lagen specificerar vilka krav som ställs på en borgensman, inklusive ålder och bosättningsstatus.
 • Återkallande: I vissa fall kan en borgensman dra tillbaka sitt borgensåtagande, men det finns strikta regler för detta.
 • Konkurs och skuldsanering: Vad som händer i händelse av konkurs eller skuldsanering för antingen låntagare eller borgensman är också reglerat.

EU-direktiv och internationella regler

Förutom svensk lagstiftning finns det även EU-direktiv och internationella regler som kan påverka borgenslån:

 • Konsumentkreditdirektivet: Detta EU-direktiv reglerar villkor och rättigheter kopplade till kreditavtal, inklusive borgenslån, för konsumenter.
 • Internationella avtal: Om borgensmannen, låntagaren eller långivaren är baserad i ett annat land, kan internationella avtal och lagstiftning också komma att påverka borgensåtagandet.
 • Dataskydd och GDPR: Dataskydd och personlig integritet är också viktiga aspekter som regleras både på EU-nivå genom GDPR och nationellt.

Att förstå de lagar och regler som omgärdar borgenslån är avgörande för att navigera på ett juridiskt säkert och ansvarsfullt sätt i samband med dessa finansiella åtaganden.

Fallgropar att undvika

När det gäller borgenslån är det en mängd fallgropar och misstag som kan uppstå om man inte är noggrant informerad och förberedd. Att förstå dessa potentiella fallgropar är avgörande för att kunna navigera säkert genom processen med att ta ett borgenslån.

Vanliga misstag

Här är några av de vanligaste misstagen som människor gör när det kommer till borgenslån:

 • Otillräcklig information: Många gör misstaget att inte helt och hållet förstå villkoren, inklusive räntor och avgifter, innan de går in i en borgenssituation.
 • Överskattning av ekonomisk kapacitet: Både låntagare och borgensman kan överskatta sin egen förmåga att betala tillbaka lånet, vilket kan leda till ekonomiska problem längre fram.
 • Förhastade beslut: Att agera förhastat och inte jämföra olika lån och borgensvillkor kan leda till dåliga ekonomiska beslut.
 • Inget skriftligt avtal: Ett muntligt borgensåtagande är svårare att verkställa och kan leda till tvister.

Exempel på dåligt hanterade borgenslån

Följande är exempel på dåligt hanterade borgenslån som illustrerar potentiella risker och problem:

 • Familjekonflikter: En borgensman i en familj kan känna sig pressad till att ta på sig en ekonomisk börda, vilket kan leda till spända relationer och potentiella konflikter.
 • Juridiska problem: Om det inte finns ett klart och tydligt avtal kan borgensmannen ställas inför rätta för att inte ha uppfyllt sitt åtagande.
 • Ekonomisk ruin: I värsta fall kan både låntagaren och borgensmannen drabbas av ekonomisk ruin om lånet inte hanteras korrekt, med potentiell skuldsättning och konkurs som följd.
 • Kreditvärdighet: Felsteg kring återbetalningar eller överträdelser av avtalet kan negativt påverka alla parters kreditvärdighet.

Att vara medveten om dessa fallgropar och hur man bäst undviker dem kan vara skillnaden mellan en positiv och en negativ upplevelse med borgenslån. Det är alltid bäst att agera med full insikt och förståelse för processen och de medföljande riskerna.

5 populära långivare som erbjuder borgenslån hos Payup

LångivarePayup betygmin. Beloppmax. Beloppmin. Räntamax. Räntamin. Löptidmax. LöptidAnsökningskravUppläggningsavgiftAviseringsavgiftKreditupplysningLåneförmedlare (Banker)Not
Advisa 4,0/55 000 kr600 000 kr4,54%33,18%12 mån240 månÅlder: 18 år
Inkomst: 120 000 kr/år
Beror på långivareBeror på långivareUCJa (39)
Anyfin 4,5/51 kr300 000 kr6,48%19,9%12 mån120 månÅlder: 18 år
Inkomst: Bedöms individuellt
0 kr0 krUCNej
Banky 3,5/520 000 kr150 000 kr29,5%29,5%120 mån144 månÅlder: 18 år
Inkomst: 10 000 kr/mån
0 kr0 krD&BNej
Bank Norwegian 3,0/55 000 kr600 000 kr8,29%19,99%12 mån180 månÅlder: 23 år
Inkomst: Deklarerad inkomst
0 - 399 kr0 - 19 kr/månUCNej
Coop Bank 3,5/515 000 kr600 000 kr5,20%16,95%24 mån144 månÅlder: 20 år
Inkomst: 240 000 kr/år
0 - 495 kr0 - 35 kr/månUCNej

Vanliga frågor och svar