Buffert vid behov

Bästa Checkkrediterna För Företag 2022

Med en checkkredit så får ditt företag en extra buffert som det kan förbruka efter behov. Skillnaderna mellan checkkrediter och företagslån är många. Den största skillnaden är att en checkkredit inte betalas ut till ditt konto direkt, istället spenderar du pengar från krediten efter behov. När du förbrukar krediten så tillkommer en ränta på det förbrukade beloppet—till skillnad från lån där hela lånet betalas ut till ditt företag direkt och därefter tillkommer en ränta på hela beloppet.

För att komma igång med en checkkredit till ditt företag, jämför nedanstående kreditgivare. Välj kreditgivaren som passar dina behov bäst. För att filtrera din sökning efter specifika preferenser, bocka för dina val i filterlådorna ovanför listan så filtreras listan och visar kreditgivare som uppfyller dina krav.

Klicka här för att komma igång. För information om hur checkkrediter fungerar och saker att veta innan man ansöker om en checkkredit, klicka här.

CrediNord

Bästa checkkrediten för September 2022

CrediNord erbjuder företagslån mellan 10 000 kr och 1 000 000 kr. Ansökan görs på långivarens hemsida och svar på ansökan ges inom en timme. Lånet betalas ut samma dag som ansökan beviljas. Återbetalningen sker inom 18 månader.

Startavgift: 0 kr, aviavgift: 0 kr. CrediNords månadsavgift är fast och ingen månadsränta tillkommer.

Hur mycket söker du i kredit?

Filtrera för:
Sortera efter
Mest relevant
Lägst ränta (genomsnittlig) Ett räntespann, till exempel: 2,95% - 333,31%, betyder inte att du kommer få den lägsta räntan. En individuell bedömning avgör räntan. Den genomsnittliga räntan visar minsta ränta, plus högsta ränta, för att få fram ett genomsnittligt värde på räntan. Lån med låg genomsnittlig ränta visar på en god möjlighet till låg ränta.
Lägst ränta
(spann)Räntespann visar lånen som har lägsta möjliga räntan. Kom ihåg att det inte är garanterat att du får den lägsta räntan när du ansöker.
Högst beviljandegrad
Nyast
 • CrediNord

  Lån mellan10 000 -
  1 000 000 kr
  Effektiv räntaFast månadsavgift
  Löptid180 dgr -
  1,5 år
  min. Ålder18
  Checkkredit
  CrediNord recension

  CrediNords grundkrav:

  • Personlig borgen
  • Minst en årsredovisning
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Folkbokförd i Sverige
  Räkneexempel: Startavgift: 0 kr, aviavgift: 0 kr. CrediNords månadsavgift är fast och ingen månadsränta tillkommer.
 • Qred

  Lån mellan10 000 -
  2 000 000 kr
  Effektiv räntaFast månadsavgift
  Löptid30 dgr -
  1,5 år
  min. Ålder18
  Direkt Utb.
  Utbetalning samma dag till alla storbanker under öppettider.
  Bet anm OK
  Checkkredit
  Lån till nystartat företag
  Qred recension

  Qreds grundkrav:

  • Personlig borgen
  • Folkbokförd i Sverige
  Räkneexempel: Vid ett lån på 200 000 kr, återbetalningstid 6 mån med en fast månadsavgift på 3 000 kr ger en totalkostnad på 218 000 kr för lånet. Startavgift: 0 kr, aviavgift: 0 kr. Qreds månadsavgift är fast och ingen månadsränta tillkommer.
 • CapitalBox

  Lån mellan20 000 -
  2 000 000 kr
  Effektiv ränta2,9%
  Löptid180 dgr -
  2 år
  min. Ålder18
  Checkkredit
  CapitalBox recension

  CapitalBoxs grundkrav:

  • Personlig borgen
  • Minst en årsredovisning
  • Årsomsättning på minst 500 000 kr/årMåste ha minst 500 000 kr i årsomsättning.
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Folkbokförd i Sverige
  Räkneexempel: Vid ett lån på 20 000 kr, återbetalningstid 1 år med en effektiv ränta på 2,9% ger en totalkostnad på 20 580 kr för lånet. Startavgift: 2,5% kr, aviavgift: 0 kr.
 • BestRate

  Lån mellan50 000 -
  3 000 000 kr
  Effektiv ränta2,95% -
  29,95%
  Löptid1 år -
  5 år
  min. Ålder18
  Bet anm OK
  Checkkredit
  Låneförmedlare
  BestRate recension

  BestRates grundkrav:

  • Personlig borgen
  • Minst en årsredovisning
  • Folkbokförd i Sverige
  Räkneexempel: Vid ett lån på 200 000 kr, återbetalningstid 12 år med en nominell ränta på 5,5 % (effektiv ränta 5,69 %) ger en totalkostnad på 273 744 kr för lånet (1 901 kr per månad. 144 avbetalningar). Startavgift: 0 kr, aviavgift: 0 kr.
 • Capcito

  Lån mellan10 000 -
  15 000 000 kr
  Effektiv ränta0,8% -
  4%
  Löptid180 dgr -
  4 år
  min. Ålder18
  Bet anm OK
  Checkkredit
  Ej UC
  Capcito recension

  Capcitos grundkrav:

  • Personlig borgen
  • Minst en årsredovisning
  • Folkbokförd i Sverige
  Räkneexempel: Vid ett lån på 201 000 kr, återbetalningstid 6 mån med en fast månadsavgift på 2 384 kr ger en totalkostnad på 215 304 kr för lånet. Startavgift: 0 kr, aviavgift: 0 kr.
 • Behöver du hjälp med att hitta en långivare som passar?Klicka här för att begränsa din sökning.

  Mynt

  Lån mellan10 000 -
  500 000 kr
  Effektiv räntaBedöms individuellt
  Löptid30 dgr -
  1,5 år
  min. Ålder18
  Checkkredit
  Ej UC
  Utan borgen
  Mynt recension

  Mynts grundkrav:

  • Minst en årsredovisning
  • Årsomsättning på minst 500 000 kr/år
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Folkbokförd i Sverige
  Räkneexempel: Startavgift: 0 kr, aviavgift: 0 kr.
 • Svea Ekonomi

  Lån mellan10 000 -
  1 000 000 kr
  Effektiv ränta195 kr + 1% -
  2,5%
  LöptidLöpande
  min. Ålder18
  Checkkredit
  Utan borgen
  Svea Ekonomi recension

  Svea Ekonomis grundkrav:

  • Minst en årsredovisning
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Folkbokförd i Sverige
  Räkneexempel: Startavgift: 995 kr, aviavgift: 0 kr.

Om checkkrediter

Uppdaterad av Johan K.

När ett företag är i behov av finansiering finns det ett antal olika alternativ. Företaget kan till exempel ansöka om ett traditionellt företagslån, använda sig av factoring eller välja att leasa viss utrustning i stället för att själv köpa utrustningen.

Ett av de vanligaste sätten att finansiera verksamheten är emellertid att företaget använder sig av en checkkredit, något som ofta även benämns för kreditlina eller kontraktkredit. Som bekant har kärt barn många namn, vilket även gäller för checkkrediter.

Fördelar med en checkkredit

En av de avgörande fördelarna med en checkkredit är att företaget kan styra över sin företagskredit och hur den ska användas. Så länge företaget inte använder krediten så betalar man inte heller någon ränta.

Det är även möjligt att själv avgöra i vilken takt som man vill återbetala den kredit som man har förbrukat. När företaget har ett positivt kassaflöde så kan man enkelt göra större avbetalningar på checkkrediten. Under svårare tider så är det möjligt att minska återbetalningen. I vissa fall så är det även möjligt att helt och hållet stoppa återbetalningen tillfälligt.

Vem som kan ansöka om en checkkredit

Checkkrediter och andra kontraktskrediter är avsedda för företag. Det har inte någon betydelse vilken företagsform som verksamheten har. Checkkrediter kan användas av såväl enskilda firmor och aktiebolag som handelsbolag och kommanditbolag.

Vad man bör tänka på när man ska låna pengar till företag

När man ska låna pengar till ett företag gäller, som alltid, att det är viktigt att man jämför de olika alternativen. Det finns ett stort antal typer av företagskrediter och varje kreditgivare har sina specifika kreditvillkor. Ofta så är det stora skillnader på villkoren, framförallt vad avser den effektiva räntan och vilken säkerhet som krävs för krediten. Det lönar sig därför att lägga ner tid och energi på att jämföra villkoren, innan man bestämmer sig för vilken checkkredit som man ska välja.

Läs mer: Vilka företagslån erbjuder lån utan krav på personlig borgen?

Av

Johan K.

Johan K.

Ekonomirådgivare, över 4 års erfarenhet, examen Örebro Universitet.

Vanliga frågor och svar

Vad är en checkkredit?

Checkkrediter är, till skillnad från lån, krediter som företag kan välja att förbruka eller inte förbruka.

Varför ska man ansöka om checkkrediter?

Checkkrediter ger företag flexibilitet i form av en extra buffert som man kan förbruka efter behov.

Hur mycket kostar checkkrediter?

Hos vissa är det gratis att ha en checkkredit medan det hos andra kostar månatligt. Vid förbrukande tillkommer en ränta. Hur stor räntan är och vad uppläggningsavgiften är framgår hos kreditgivaren.

Hur stor checkkredit kan man få?

Många företag använder sig av en checkkredit, eller ”kontokredit” i stället för ett traditionellt företagsl...