Kom igång

Värdepapper: Allt Du Behöver Veta 2023

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

IG

Bästa värdepappersmäklaren 2023 enligt Payup

IG är den bästa värdepappersmäklaren 2023 enligt Payup. IG är en global investeringsplattform som erbjuder tillgång till tusentals marknader. Den kombinerar användarvänlighet, omfattande utbildningsresurser och exceptionell kundtjänst, vilket gör den idealisk för både nybörjare och erfarna investerare som vill diversifiera sina investeringsportföljer.

Se IGs villkor

Jämför 4 st. bästa mäklarna för att investera med värdepapper 2023

Vad vill du investera i?
 • IG

  På IG kan du investera med:
  • CFD
  • Optioner
  • Valutor

  CFD, optioner, Turbo24, warranter. Med IG kan du investera i CFD-kontrakt, optioner och turbowarranter. Du kan spekulera på dina favorittillgångar med hävstång. IG är kraftfull för såväl ny som erfaren investerare. IG omdöme

  Minimum insättning: 3 000 SEK
  CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Den här sidan gäller inte för den belgiska allmänheten.
 • eToro

  På eToro kan du investera med:
  • CFD
  • Valutor
  • Aktier
  • Fonder

  Tusentals tillgångar, investera med CFD-kontrakt. Med eToro handlar du CFD-kontrakt med bl.a. börshandlade produkter som underliggande tillgångar. Aktier, råvaror, index, valutor och mer. Hävstångseffekt på upp till 1:30 erbjuds. eToro omdöme

  Minimum insättning: $50 USD
  76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Kryptovalutor är volatila och oreglerade handelsinstrument. De har ingen investeringsskydd inom EU. eToro regleras av CySEC (#250/14).
 • Nordnet

  På Nordnet kan du investera med:
  • Optioner
  • Aktier
  • Fonder

  En av Sveriges mest använda handelsplattformar för aktier. Nordnet är en av Sveriges populäraste handelsplattformar för värdepapper. Hos Nordnet kan du handla aktier, optioner och andra börshandlade produkter. Nordnet är en av Sveriges populäraste nätmäklare för aktier. Nordnet omdöme

  Minimum insättning: 100 SEK
 • Avanza

  På Avanza kan du investera med:
  • Optioner
  • Aktier
  • Fonder

  Populärast bland aktiehandlare i Sverige. Avanza är en av Sveriges största handelsplattformar för aktier, optioner, warranter och andra börshandlade produkter. Avanza har funnits sedan 1999 och är en av de populäraste plattformarna för aktier. Avanza omdöme

  Minimum insättning: Ingen

Vad ett värdepapper är

Ett värdepapper är ett finansiellt dokument som representerar ägande- eller transaktionsrätt i en viss tillgång, till exempel aktier, kontrakt, optioner, obligationer, certifikat, m.m. Värdepapper brukade en gång i tiden vara fysiska papper, och därför kallades de för ”värdepapper”, men numer är allt digitalt och alla värdepapper handlas digitalt på digitala handelsplattformar.

Det finns många olika slags värdepapper:

Värdepapperna gör det möjligt för investerare att delta i den öppna marknaden, genom att köpa och sälja finansiella instrument till marknadsbaserade priser, på ett smidigt och digitalt sätt utan att behöva hantera fysiska papper. De är viktiga för att effektivisera den finansiella handeln och göra det enklare att få exponering mot olika marknader. De gör det också enklare att få exponering mot marknader som historiskt sett varit svåra att få exponering mot, till exempel oljemarknader, guldmarknader och fler.

Värdepapper och aktier är inte samma sak

Trots att ordet ”värdepapper” ofta används för att syfta på aktier så är aktier och värdepapper inte samma sak. Skillnaden mellan dem är att aktier är ägarandelar i bolag, medan värdepapper är ett samlingsbegrepp som syftar på finansiella instrument du kan handla. Aktier är, med andra ord, värdepapper, men alla värdepapper behöver inte alltid vara aktier. Värdepapper kan till exempel också vara fondandelar, optioner, warranter, och så vidare.

Hur du köper, säljer och handlar

Värdepapper köper, säljer och handlar du på plattformar för värdepappershandel. Exempel på plattformar är Avanza och Nordnet.

Plattformarna är digitala handelsplatser där investerare kan köpa och sälja finansiella tillgångar. Plattformarna erbjuder många verktyg som hjälper investerare förstå marknadsaktiviteter och fatta mer informerade beslut. De erbjuder också säkerhet och skydd, som gör att investeringarna kan ske på ett bra och effektivt sätt.

Vill du börja investera med värdepapper besöker du någon av handelsplattformarna direkt. Du skapar ett konto, sätter in pengar och kan sedan börja handla värdepapper.

För att skapa ett konto på en handelsplattform för värdepappershandel gör du så här:

 1. Besök handelsplattformen du vill handla värdepapper på, till exempel Avanza eller Nordnet.
 2. Öppna ett konto, ofta med BankID.
 3. Fyll i kundkännedomen.
 4. Sätt in pengar.
 5. Börja handla.

Att öppna ett konto tar vanligtvis inte mer än några minuter och så snart du har öppnat kontot kan du sätta in pengar och direkt börja handla.

Innan du börjar är det viktigt att förstå risken som är förknippad med värdepappersinvesteringar, och att du använder verktygen som finns på plattformen för att fatta så informerade beslut som möjligt. Exempel på verktyg är grafer, börsinformation, nyckeltal och faktablad.

Fördelar

Investeringar i värdepapper kan ha flera fördelar.

Till exempel:

 • Investera i olika marknader.
 • Potential till kapitalvinster.
 • Skydda sig mot kapitalförlust.
 • Skydd mot inflation.
 • Diversifierad investeringsportfölj.
 • Snabb och effektiv handel.
 • Kontroll över egna investeringar.
 • Långsiktiga avkastningar.
 • Möjlighet till att tjäna pengar på uppgång och nedgång.

Att investera i värdepapper kan ha flera fördelar, dock är det viktigt att du förstår hur marknader fungerar och är påläst innan du bestämmer dig för att gå vidare. Det är också viktigt att du förstår vilka regler och skatter som gäller för din handel.

Nackdelar

Investeringar i värdepapper är inte riskfria och trots att det finns fördelar, så finns det också nackdelar man behöver ta hänsyn till.

Några av de vanligaste nackdelarna med att investera i värdepapper:

 • Det finns alltid en risk att förlora pengar. Investeringar i värdepapper är till stor del baserade på marknadsförhållanden som är svåra att förutspå.
 • Värdepapper är ofta komplexa, vilket kan göra det svårt att förstå dem.
 • Det kan vara svårt att förutse marknaden och att veta vilka värdepapper som kommer att ge de bästa avkastningarna.
 • Det finns risk för att man köper värdepapper man inte läst på om, vilket leder till en stor chans till att man förlorar pengar eller inte får den avkastning man förväntade sig.

Investeringar i värdepapper är inte för alla, men de kan vara en bra investeringsmöjlighet för de som är villiga att ta risker och förstå marknaden. Det är viktigt att läsa på så mycket om marknaden som möjligt innan man investerar i värdepapper och att man förstår vilka risker man tar.

Strategier

När man investerar i värdepapper finns det flera populära strategier som ofta används.

Nedan följer några av de vanligaste:

 • Buy and Hold: Du köper värdepapper och håller dem i en längre tid. Detta är en långsiktig strategi som vanligtvis innebär att du investerar med långsiktiga avkastningsmål.
 • Daytrading: Du köper och säljer värdepapper inom samma dag eller till och med inom samma minut. Det här är en mer aggressiv strategi som kräver att du har stor kunskap om marknaden och är beredd på att ta större risker.
 • Shortselling: En riskfylld strategi som inkluderar att du köper ett värdepapper och säljer det direkt, med obligation att köpa tillbaka aktien i framtiden. Det är ett sätt att tjäna pengar på prisnedgång, men du går också med förlust på prisuppgång.
 • Diversifiering: Du investerar i flera olika värdepapper inom flera olika marknader för att öka din riskspridning och minimera din risk. Genom att diversifiera din investeringsportfölj, kan du minska risken för att förlora pengar om en enskild investering minskar i värde.

Att investera i värdepapper är ett utmärkt sätt att skapa en finansiell säkerhet och få tillgång till marknader som i övriga fall kan vara svåra att få exponering mot. Följer du någon av dessa strategier, är det viktigt att du fortsätter se över marknaden och marknadsförhållandena för att kunna anpassa dig till förändringar som kan ha stor inverkan på dina investeringar.

Skatteregler

Skattereglerna för värdepapper kan variera beroende på vad du väljer att investera i. Vanligtvis är kapitalvinster vid försäljning av värdepapper skattepliktiga. Kapitalvinsterna kan vara skattefria om de hålls längre än ett år, men för vissa värdepapper kan skattesatsen variera. Använder du investeringssparkonto (ISK) gäller andra skatteregler.

Du kan alltid ta reda på vad som gäller för dina investeringar på Skatteverkets hemsida.

Värdepapper som har mest risk

Generellt sett anses derivat som terminer, CFD och optioner vara mer riskfyllda värdepapper jämfört med traditionella aktier och obligationer. Anledningen till detta är att derivatinstrumenten är komplexa produkter som kan innebära hög hävstång och utsätta investerare för betydande kapitalförluster.

Nedan följer korta förklaringar av varje instrument och deras specifika risker:

 • Terminer (futures): En termin är ett kontrakt som ger köparen rätten och skyldigheten att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris och på ett bestämt datum i framtiden. Terminer innebär hög hävstång, vilket innebär att små prisrörelser kan resultera i stora vinster eller förluster. Dessutom finns det en kreditrisk där motparten kanske inte kan uppfylla kontraktet.
 • CFD: En CFD (Contract for Difference) är en finansiell produkt som låter en investerare spekulera i prisrörelser på en tillgång utan att faktiskt äga den. CFD:er innebär också hög hävstång, vilket innebär hög potential för stora vinster eller förluster. Dessutom finns det en marknadsrisk där priset på tillgången kan röra sig i en riktning som inte är gynnsam för investeraren.
 • Optioner: En option är ett kontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris och på ett bestämt datum i framtiden. Optioner innebär också hög hävstång och prissättning på dessa produkter är ofta komplex, vilket kan göra det svårt att förutse framtida prisrörelser. Dessutom löper optioner vanligtvis ut, vilket innebär att de kan bli värdelösa om de inte används innan utgången.

Alla investeringar innebär en viss risk och investerare bör alltid läsa på och utbilda sig om de olika alternativen och riskerna med dem innan de bestämmer sig för att investera sina pengar.

Vanliga frågor och svar