Investera i silver

Investera i silver: Här kan du handla/blanka 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
eToro

Bästa CFD-plattformen för att spekulera på silver enligt Payup 2024

eToro är den bästa CFD-plattformen för att spekulera på silver enligt Payup 2024 2024. eToro erbjuder handel med ett brett spektrum av finansiella instrument såsom aktier, kryptovalutor genom CFD:er, valutor och råvaror. Plattformen tillhandahåller unika sociala handelsfunktioner, inklusive möjligheten att kopiera andra investerares handel. Med konkurrenskraftiga avgifter, ett flerspråkigt gränssnitt inklusive svenska, och ett starkt fokus på säkerhet, ger eToro tillgång till globala marknader för investerare på alla nivåer.

Jämför CFD-plattformar för att spekulera på silver 2024

Vad vill du investera i?
Populärast 2024
Seriös plattform för både nya och avancerade investerare

eToro

Hos eToro kan du investera i:
 • Silver
 • Krypto-CFD:er
 • Valutor
 • Aktier
 • NFT

På eToro kan du handla med CFD-kontrakt som omfattar ett brett utbud av underliggande tillgångar, inklusive börshandlade produkter som aktier, råvaror, ETF:er, index, valutor och kryptovalutor genom CFD:er. eToro omdöme

Minimum insättning: $100 USD
51% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Kryptovalutor är volatila och oreglerade handelsinstrument. De har ingen investeringsskydd inom EU. eToro regleras av CySEC (#250/14).

IG

Hos IG kan du investera i:
 • Silver
 • Optioner
 • Valutor

Med IG kan du investera i CFD-kontrakt, optioner och turbowarranter. Du kan spekulera på dina favorittillgångar med hävstång. IG är kraftfull för såväl ny som erfaren investerare. IG omdöme

Minimum insättning: 3 000 SEK
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.

Plus500

Hos Plus500 kan du investera i:
 • Silver
 • Valutor

På Plus500 kan du spekulera med CFD på allt från aktier, valutor, värdepapper och Forex till råvaror, kryptovalutor, energi och mer. Plus500 omdöme

Minimum insättning: $100 USD
80% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Plus500CY Ltd regleras av CySEC (#250/14).

Silver som en investeringsform

Silver har sedan urminnes tider varit en viktig del av människans ekonomi. Dess förmåga att stå emot korrosion och dess distinkta glans har gjort det till en attraktiv tillgång. Dess värdebevarande egenskaper har uppskattats över stora delar av världen, vilket cementerat dess roll som pengar och som en symbol för välstånd.

Historisk betydelse av silver som en värdebevarande tillgång

I historien har silver använts som valuta och handelsmedel, ofta i form av mynt. Detta är en roll som silver fortfarande upprätthåller till viss del, även om användningen av silvermynt har minskat i takt med att pappersvaluta och digitala betalningsformer har ökat. Silver har också länge varit ett sätt för individer och stater att förvara värde. I tider av ekonomisk osäkerhet har människor ofta vänt sig till silver och andra ädelmetaller som skydd mot ekonomisk osäkerhet.

Silver i det moderna ekonomiska systemet

I det moderna ekonomiska systemet har silver en tvåsidig roll. Å ena sidan är det en investeringsbar tillgång som handlas på olika marknader och börser. Å andra sidan är det en industriell råvara. Ungefär hälften av allt utvunnet silver används i industriella tillämpningar, vilket skapar en grundläggande efterfrågan som inte nödvändigtvis korrelerar med dess roll som en investering. Detta ger silver en speciell ställning jämfört med andra ädelmetaller som främst betraktas som investeringsobjekt.

För- och nackdelar med att investera i silver

Investeringar i silver kommer med både för- och nackdelar som bör vägas noggrant.

Fördelar:

 • Diversifiering: Silver kan erbjuda en portföljdiversifiering som kan minska risk.
 • Skydd mot inflation: Traditionellt har silver fungerat som skydd mot valutaförsvagning och inflation.
 • Tillgänglighet: Lägre pris jämfört med guld gör det mer tillgängligt för genomsnittskonsumenten.
 • Industriell efterfrågan: Ständig efterfrågan från industriell användning kan bidra till att stödja priset på silver.

Nackdelar:

 • Volatilitet: Silverpriset kan vara mycket volatilt, vilket kan leda till plötsliga prisförändringar.
 • Lagringskostnader: Fysiskt silver kräver säker förvaring och eventuellt försäkring, vilket kan innebära extra kostnader.
 • Mindre marknadslikviditet: Silvermarknaden är mindre än guldmarknaden, vilket kan påverka likviditeten.
 • Känslighet för ekonomiska cykler: Som en industriell råvara kan silvrets pris vara känsligt för förändringar i den globala ekonomiska konjunkturen.

För svenska investerare kan det vara särskilt relevant att beakta hur den globala marknaden för silver interagerar med den lokala ekonomin och valutakurser, samt hur investeringar i silver påverkas av lokala skatteregler och lagstiftning.

Förståelse för silvermarknaden

Silvermarknaden, liksom alla råvarumarknader, är en komplex marknad där prissättningen påverkas av en mängd olika faktorer. Dessa sträcker sig från makroekonomiska indikatorer till specifika händelser inom industrin. Att förstå dessa dynamiker är avgörande för den som överväger att investera i silver.

Hur silverpriset påverkas av marknadskrafter

Silverpriset styrs av utbud och efterfrågan. Utbudet kommer från gruvproduktion, återvinning och avyttringar från statliga reserver. Efterfrågan drivs av industriell användning, smyckestillverkning och investeringsintressen. Viktiga faktorer som påverkar silvermarknaden inkluderar:

 • Industriell efterfrågan: Teknologiska framsteg och ny användning av silver i industrin kan öka efterfrågan.
 • Ekonomisk tillväxt: Stark global ekonomisk tillväxt tenderar att öka efterfrågan på silver, särskilt från industrisektorn.
 • Investerares beteende: Under osäkra tider kan investerare flockas till silver som en tillflyktsort, vilket kan höja priserna.
 • Valutavärden: Silverpriset är invers korrelerat med värdet av den amerikanska dollarn. En svagare dollar gör silver billigare i andra valutor och kan öka efterfrågan.
 • Räntor: Låga räntor tenderar att minska kostnaden för att hålla i silver, som inte genererar någon ränta, och kan därför öka efterfrågan.

Analys av historiska silverpriser och trender

Historiskt har silverpriset varit volatilt. Det har sett perioder av kraftiga uppgångar och snabba nedgångar. Under den senaste tiden har priset på silver varierat betydligt, påverkat av globala ekonomiska kriser, förändringar i gruvproduktion och varierande industriell efterfrågan. Genom att studera dessa historiska trender kan investerare få insikt i hur marknaden kan reagera på olika händelser.

Förutsägelse av silvermarknadens framtid

Att förutse silvermarknadens framtid innebär ingen exakt vetenskap. Analytiker använder en mängd olika verktyg och metoder, från teknisk analys (TA) till att studera makroekonomiska indikatorer, för att göra informerade gissningar om framtida prisrörelser. Viktiga faktorer att beakta inkluderar:

 • Teknologiska innovationer: Uppkomsten av ny teknik som kräver silver kan driva upp efterfrågan.
 • Miljötrender: Silver används i solpaneler och andra grön teknologi, vilket kan öka efterfrågan när världen rör sig mot mer hållbara energikällor.
 • Marknadsinterventioner: Centralbanker och regeringar kan påverka silverpriset genom att köpa eller sälja stora mängder silver.
 • Geo-politisk osäkerhet: Konflikter och politisk instabilitet kan leda till en ökning av investeringar i ädelmetaller.

Silvermarknaden, med dess globala räckvidd och djup, är en fascinerande arena för investerare. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla investeringar innebär en risk och att potentiella silverinvesterares beslut bör grundas på omfattande forskning och, om möjligt, professionell rådgivning.

Olika sätt att investera i silver

För den som är intresserad av att investera i silver finns det flera olika alternativ som varierar i komplexitet, risk och grad av exponering mot silverprisets svängningar. Varje investeringsmetod har sina egna unika egenskaper och kan passa olika typer av investerare.

Fysiskt silver: mynt och tackor

Att investera i fysiskt silver innebär att man direkt äger den faktiska metallen i form av mynt eller tackor. Detta är den mest konkreta formen av silverinvestering och ger en direkt korrelation till silverprisets rörelser.

 • Mynt: Ofta mer tillgängliga och lättare att köpa i mindre kvantiteter. Kan också bära ett samlarvärde som kan påverka priset utöver silverinnehållet.
 • Tackor: Större enheter av rent silver. Mer kostnadseffektiva än mynt men kräver säker förvaring och är mindre likvida.

Silverkonton och -depåer

Dessa konton tillåter investerare att köpa silver utan att behöva hantera den fysiska metallen. Kunderna äger silver i skriftlig form, och metallen förvaras av en tredje part.

Börshandlade fonder (ETF:er)

ETF står för ”Exchange-Traded Fund”, vilket är en typ av värdepappersfond som handlas på en börs likt aktier. Silver-ETF:er är en populär metod för att få exponering mot silverpriset utan att äga den fysiska metallen. Dessa fonder köper och lagrar silver och emitterar sedan aktier som representerar en andel av det silver de håller. Genom att köpa andelar i en silver-ETF kan investerare på ett enklare sätt spegla priset på silver och handla dessa andelar under hela börsens öppettider.

Dessa silver-ETF:er går att handla hos nätmäklare som erbjuder handel av sådana finansiella produkter, som exempelvis Avanza och Nordnet.

Silvercertifikat

Detta är värdepapper som intygar äganderätten till en specifik mängd silver. Investeraren äger silvret men håller det inte fysiskt, vilket eliminerar förvarings- och försäkringskostnader. Certifikat som dessa kan handlas på plattformar som erbjuder handel av sådana finansiella kontrakt, såsom Avanza eller Nordnet.

CFD:er (Contract for Difference) och andra derivatinstrument

CFD:er, eller ”Contract for Difference”, är avancerade finansiella instrument som möjliggör handel baserat på förändringar i silverpriset, utan att det innebär ett faktiskt ägande av den fysiska metallen. Detta görs genom ett kontrakt mellan köpare och säljare där skillnaden i silverprisets värde mellan öppnings- och stängningshandeln regleras. Hävstångseffekten som ofta används i CFD-handel innebär att du kan handla med en större position än vad din initiala insats täcker. Detta kan leda till större vinster, men också ökade förluster, vilket gör det till en riskfylld investeringsmetod. För att förstå riskerna och de komplexa detaljerna i CFD-handel kan du besöka vår sida om CFD-handel där vi går igenom grunderna och sätt för riskhantering.

Aktier i silvergruvföretag och relaterade fonder

Att investera i aktier av företag som utvinner silver ger indirekt exponering mot silverpriset. Denna investeringsform kan påverkas av faktorer utöver råvarans pris, såsom företagets ledning och driftseffektivitet.

Varje metod för att investera i silver har sina egna risker och bör granskas noggrant. Det är viktigt att komma ihåg att vissa metoder, som derivathandel, är mer komplexa och innebär högre risker och därför kanske inte är lämpliga för alla investerare. Vidare bör svenska investerare beakta lokala skatteregler och avgifter som kan påverka avkastningen på silverinvesteringar.

Blankning av silver

Blankning, eller att ”gå kort”, är när du spekulerar på att priset på en tillgång, såsom silver, kommer att sjunka. Detta görs genom att låna och sedan sälja silver eller silverrelaterade värdepapper i förväg, för att sedan köpa tillbaka dem till ett lägre pris. Denna typ av handel innebär stor risk eftersom potentiella förluster kan bli obegränsade; om priset på silver istället stiger kan du förlora mer än den initiala investeringen. För småsparare är det vanligare att blanka silver genom CFD:er eller differenskontrakt. Dessa återspeglar silverpriset och möjliggör handel utan lika stora finansiella åtaganden. Med andra ord behöver du inte sälja några lånade medel eller äga det fysiska silvret för att spekulera på både nedåtgående eller uppåtgående prisutveckling i tillgången.

Så fungerar blankning med CFD:er

När en investerare blankar silver med CFD:er ingår de ett kontrakt med en mäklare om att sälja silver till dagens marknadspris och sedan köpa tillbaka det i framtiden. Målet är att köpa tillbaka det billigare än vad de sålde det för, och skillnaden blir investerarens vinst. Eftersom CFD:er handlas med hävstång, kan investerare engagera sig i denna typ av handel med en relativt liten insättning, vilket är känt som marginalen. Hävstången gör det möjligt för investerare att få exponering mot en större position än vad deras eget kapital normalt skulle tillåta.

Det är dock viktigt att komma ihåg att hävstång förstärker både vinster och förluster. En misslyckad blankningsposition kan leda till snabba förluster, vilket är varför riskhantering är viktigt när man handlar med CFD:er.

Risker och överväganden

Blankning innebär att man lånar silver eller silverrelaterade finansiella instrument för att sälja dem i hopp om att kunna köpa tillbaka dem till ett lägre pris. Detta kan innebära en rad risker, inklusive:

 • Marknadsrisk: Om silverpriset istället stiger, kan förlusterna bli betydande.
 • Hävstångsrisken: Användningen av hävstång kan leda till stora förluster, speciellt om marknaden rör sig snabbt mot investerarens position.
 • Räntekostnader: När man handlar med CFD:er kan det tillkomma finansieringskostnader för att hålla positionen öppen över natten.

På grund av de betydande riskerna med att blanka silver bör denna strategi endast användas av erfarna investerare som har en djupgående förståelse för silvermarknaden och solida riskhanteringsstrategier på plats.

Analysera och välja silveraktier

Investering i silveraktier är en metod för att få exponering mot silvermarknaden genom att investera i företag som är involverade i utvinning och produktion av silver. Denna typ av investering kräver grundlig analys och förståelse för de många faktorer som kan påverka aktiens värde.

Grundläggande och teknisk analys av silvergruvföretag

Grundläggande analys innebär att utvärdera silvergruvföretagens finansiella ställning, deras tillgångar, produktionskostnader, framtidsutsikter och deras ledningens kvalitet. Teknisk analys fokuserar å andra sidan på att studera historiska marknadsdata och pristrender för att förutsäga framtida prisrörelser. Genom att kombinera dessa två analyser kan investerare bättre bedöma vilka silveraktier som är värda att investera i.

Riskhantering vid aktieinvesteringar

Det är viktigt att förstå och hantera riskerna som är förknippade med investering i silveraktier. Det innebär att man inte ska investera mer än vad man har råd att förlora, att man sprider riskerna genom att inte placera alla sina pengar i ett enda företag, och att man kontinuerligt följer upp och utvärderar sin investering i förhållande till marknaden och sina egna investeringsmål. Genom att ha en genomtänkt investeringsstrategi och använda sig av stop-loss order eller andra verktyg för riskminimering kan investerare bättre hantera riskerna med sina aktieinvesteringar.

Juridiska och skattemässiga aspekter av silverhandel

Handel med silver och andra ädelmetaller omfattas av både juridiska och skattemässiga regler som kan variera beroende på jurisdiktion. I Sverige finns det specifika skatteregler som gäller för investeringar i ädelmetaller, och det är viktigt för investerare att vara medvetna om dessa för att uppfylla de skattemässiga kraven.

Skatteregler kring investeringar i ädelmetaller i Sverige

När du köper och säljer silver och andra ädelmetaller i Sverige är det viktigt att känna till att dessa transaktioner kan bli föremål för kapitalvinstskatt. Kapitalvinstskatten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningsvärdet. Det är dock undantag och specifika regler som gäller för olika typer av silverinvesteringar, till exempel kan investering i mynt eller tackor ha andra regler än pappersbaserade investeringar som silver-ETFer eller aktier i silvergruvföretag.

Rapportering och dokumentation av transaktioner

För att uppfylla skattekraven är noggrann dokumentation och rapportering av alla transaktioner nödvändig. Det innebär att alla köp och försäljningar av silver måste dokumenteras med information om datum, kvantitet, pris, och eventuella omkostnader. Denna information är nödvändig för att korrekt kunna beräkna eventuell kapitalvinst eller -förlust vid deklarationen.

Internationella lagar och regler

För investerare som handlar med silver internationellt kan även andra länders lagar och regler komma att spela en roll. Det kan innebära att man behöver ta hänsyn till internationella avtal och regelverk som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) eller CRS (Common Reporting Standard) för informationsutbyte mellan skattemyndigheter. Det är viktigt att konsultera med en skatterådgivare eller juridisk expert för att säkerställa att internationella krav och skyldigheter uppfylls när man handlar med silver på den globala marknaden.

Strategier för investering i silver

Att investera i silver kan göras med olika strategier beroende på investerarens mål, risktolerans och tidshorisont. När man utvecklar en investeringsstrategi är det viktigt att förstå de olika metoderna och hur de kan appliceras i syfte att maximera avkastning och minimera risk.

Kortsiktiga vs. långsiktiga investeringsstrategier

Kortsiktiga investeringsstrategier i silver kan inkludera dagshandel (daytrading) eller swingtrading, där investerare utnyttjar volatiliteten i silverpriset för att generera avkastning. Dessa strategier kräver ofta noggrann analys, snabba beslut och kan vara riskfyllda. Långsiktiga strategier fokuserar på att hålla investeringar i silver över längre perioder för att möjliggöra tillväxt genom marknadscykler och inflationsskydd. Dessa kan innefatta att hålla fysiskt silver, investera i silvergruvaktier eller silver-ETFer.

Marknadsanalys och tekniska indikatorer för handel

För både kortsiktiga och långsiktiga strategier är marknadsanalys en viktig del av beslutsprocessen. Fundamental analys (FA) kan användas för att förstå den övergripande ekonomiska situationen och dess påverkan på silvermarknaden, medan teknisk analys (TA) använder sig av olika indikatorer och mönster för att förutsäga framtida prisrörelser. Vanliga tekniska indikatorer inkluderar glidande medelvärden, support- och motståndsnivåer, och RSI (Relative Strength Index).

Diversifiering och portföljbalansering

En nyckelkomponent i alla investeringsstrategier är diversifiering. Genom att sprida ut investeringarna kan man minska risken för stora förluster. I sammanhang med silver kan det innebära att man har en blandning av fysiskt silver och finansiella instrument som silver-ETFer eller aktier i silvergruvföretag. Balansering av portföljen över tid är också viktigt för att anpassa investeringarna till förändrade marknadsförhållanden och personliga ekonomiska mål. Detta kan innebära att regelbundet omvärdera fördelningen av tillgångar och vid behov göra justeringar för att upprätthålla en önskad risknivå och exponering mot silvermarknaden.

Risken med silverinvesteringar

Investeringar i silver, liksom alla typer av investeringar, kommer med vissa risker som bör beaktas och förstås av investeraren. Att kunna identifiera och hantera dessa risker är en avgörande del av en framgångsrik investeringsstrategi.

 • Volatilitet på silvermarknaden: Silvermarknaden är känd för sin volatilitet. Priset på silver kan fluktuera kraftigt på kort tid på grund av en rad faktorer, inklusive marknadsspekulation, förändringar i utbud och efterfrågan, och större ekonomiska händelser. Denna volatilitet kan erbjuda möjligheter för kortsiktiga handlare men kan även innebära en högre risk för förlust.
 • Likviditetsrisker: Likviditetsrisk uppstår när det inte finns tillräckligt med köpare eller säljare på marknaden för att man omedelbart ska kunna avyttra sin investering utan att påverka priset negativt. Även om silver generellt anses vara en likvid tillgång kan vissa former av silverinvesteringar, såsom särskilda typer av mynt eller samlarföremål, vara mindre lätta att avyttra snabbt till marknadspris.
 • Ekonomiska och politiska faktorer som påverkar silverpriset: Silverpriset kan påverkas av en mängd olika ekonomiska och politiska faktorer. Det inkluderar förändringar i räntor, ekonomisk tillväxt, valutakurser och även geopolitiska händelser. Dessutom kan politiska beslut som påverkar gruvdrift och handel med silver direkt påverka priset på metallen. Det är därför viktigt för investerare att hålla sig informerade om globala händelser och ekonomiska trender som kan påverka deras investeringar i silver.

Att förstå och hantera dessa risker kräver forskning, uppmärksamhet på marknadstrender och i vissa fall professionell rådgivning för att säkerställa att man fattar välgrundade investeringsbeslut.

Att sälja silver

För den som investerat i silver kommer en tidpunkt då det blir aktuellt att sälja. Att välja rätt tillfälle och strategi för att avyttra silver kan vara lika viktigt som det initiala köpbeslutet. Nedan följer några aspekter att beakta när man planerar att sälja sitt silver.

 • Strategier för exit och när man ska realisera vinst: När man investerar i silver bör man ha en klar exit-strategi. Detta inkluderar att ha en förutbestämd tidpunkt för försäljning eller fördefinierade villkor som anger när det är dags att sälja. Dessa kan baseras på en önskad avkastningsgrad, en viss investeringsperiod, eller vid förändringar i marknadsförhållanden som indikerar att det är ett gynnsamt läge att realisera vinst.
 • Att sälja silver på sekundärmarknaden: Silver säljs ofta på sekundärmarknaden, vilket innebär marknaden för redan cirkulerande silver snarare än nyutvunnet. Detta kan inkludera privata säljare, onlineplattformar, juvelerare eller särskilda ädelmetallshandlare. Likviditeten på sekundärmarknaden kan variera, och det är viktigt att välja rätt plattform eller handelsplats för att maximera försäljningspriset och minska transaktionskostnader.
 • Bedömning av marknadsvärdet vid försäljning: För att fastställa rätt försäljningspris på silver är det viktigt att göra en korrekt bedömning av marknadsvärdet. Detta innebär att man måste vara uppdaterad om aktuella marknadspriser, vilka kan variera beroende på renhet, form (t.ex. mynt, tackor, smycken) och samlarvärde. Det kan vara klokt att begära flera värderingar eller att jämföra priser hos olika köpare. Att förstå skicket på ditt silver och hur det påverkar värdet är också avgörande, särskilt för sällsynta eller eftertraktade objekt.

Genom att ha en noggrant genomtänkt plan för försäljning, kan en investerare i silver säkerställa att de realiserar sina vinster på ett effektivt och lönsamt sätt. Det är också viktigt att hålla sig informerad om skatteregler som gäller för kapitalvinster vid försäljning av investeringssilver.

Payup P icon
eToro

Bästa CFD-plattformen för att spekulera på silver enligt Payup 2024

eToro är den bästa CFD-plattformen för att spekulera på silver enligt Payup 2024 2024. eToro erbjuder handel med ett brett spektrum av finansiella instrument såsom aktier, kryptovalutor genom CFD:er, valutor och råvaror. Plattformen tillhandahåller unika sociala handelsfunktioner, inklusive möjligheten att kopiera andra investerares handel. Med konkurrenskraftiga avgifter, ett flerspråkigt gränssnitt inklusive svenska, och ett starkt fokus på säkerhet, ger eToro tillgång till globala marknader för investerare på alla nivåer.

Vanliga frågor och svar

Silver kan vara mer volatilt än guld, vilket kan ge större möjligheter till snabbare vinster (men också förluster). Silver används också mer i industriella sammanhang, vilket kan påverka efterfrågan och priset.

Att äga fysiskt silver innebär att du har en konkret tillgång, men det kräver också säker förvaring och försäkring. Risken för stöld eller förlust är en faktor att överväga.

Silverpriset kan påverkas av en rad faktorer, inklusive ekonomisk tillväxt, inflation, valutavärden och globala politiska händelser. I osäkra tider kan silver, likt andra ädelmetaller, fungera som en tillflyktsort.

Huruvida du kan investera i silver genom din vanliga bank beror på bankens tjänster. Vissa banker erbjuder investering i ädelmetaller, medan andra inte har dessa produkter tillgängliga. Det är mer vanligt att använda specialiserade mäklare eller nätmäklare för denna typ av investeringar.

Vinst från försäljning av fysiskt silver och andra investeringar i ädelmetaller beskattas som kapitalvinst i Sverige. Det finns specifika regler kring beskattning av CFD:er och andra finansiella instrument, så det är viktigt att konsultera med en skatterådgivare.

Hur stor del av din portfölj du bör allokera till silver beror på din risktolerans och investeringsstrategi. Silver kan vara en del av en diversifierad portfölj, men på grund av sin volatilitet väljer många att hålla en mindre procentandel i ädelmetaller.

Silverkonton kan vara pappersbaserade eller digitala representationer av ägd silvermängd, och du behöver inte hantera den fysiska lagringen. Fysiskt silver innebär att du faktiskt äger och förvarar silvermynt eller -tackor.

I Sverige och inom EU finns det regler som skyddar investerare från att förlora mer än sin initiala insats när de handlar med derivat, inklusive CFD:er.

Det är viktigt att välja en mäklare som är reglerad av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU, som erbjuder transparenta villkor, och som har en bra kundservice och stöd för att hjälpa dig med dina investeringar.

Relaterad läsning