Investera i Fonder

Jämför De Bästa Fondmäklarna För Att Investera i Fonder 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Nordnet

Bästa fondmäklaren 2024

Nordnet är den bästa fondmäklaren 2024. Nordnet är en nätmäklare som ger dig möjligheter att spara och investera pengar på mångsidiga sätt. Som en framstående aktör i Norden förenklar Nordnets plattform processen att börja investera för både nybörjare och mer erfarna investerare. Med hjälp av deras app kan du enkelt följa ditt innehav och göra investeringar var du än är, direkt från din mobiltelefon. Kundtjänsten erbjuder omfattande öppettider för support när du behöver det. Att registrera sig och komma igång är smidigt tack vare BankID.

Jämför bästa fondmäklarna 2024

Vad vill du investera i?
 • Populärast 2024
  En av Sveriges mest använda värdepappersplattformar

  Nordnet

  På Nordnet kan du investera med:
  • Optioner
  • Aktier
  • Fonder

  Nordnet är känd som en av Sveriges populäraste handelsplattformar för värdepapper. På Nordnet erbjuds möjligheten att handla med aktier, optioner och andra börshandlade produkter, vilket gör det till ett attraktivt val för många investerare som söker efter en pålitlig nätmäklare. Nordnet omdöme

  Minimum insättning: 100 SEK
 • Bland de mest uppskattade aktiemäklarna i Sverige

  Avanza

  På Avanza kan du investera med:
  • Optioner
  • Aktier
  • Fonder

  Avanza är en av Sveriges största handelsplattformar för aktier, optioner, warranter och andra börshandlade produkter. Företaget har funnits sedan 1999 och är en av de populäraste plattformarna för värdepappershandel. Avanza omdöme

  Minimum insättning: Ingen

Vad är en fond?

En fond är en typ av investeringsinstrument som samlar kapital från många investerare för att gemensamt investera i en portfölj av olika tillgångar. Dessa tillgångar kan inkludera aktier, obligationer, fastigheter, råvaror eller en kombination av dessa. Fördelen med att investera i fonder är att det ger individuella investerare tillgång till en bredare och mer diversifierad portfölj än vad de kanske skulle kunna skapa på egen hand.

Fonder kan kategoriseras i flera olika typer baserat på deras investeringsstrategi och de tillgångar de investerar i. De vanligaste typerna av fonder i Sverige inkluderar:

 • Aktiefonder: Dessa fonder investerar huvudsakligen i aktier och syftar till att ge avkastning genom aktiekursökningar och utdelningar. De kan specialisera sig på vissa geografiska områden (t.ex. Norden, Europa, globalt) eller specifika sektorer (t.ex. teknik, hälsovård).
 • Räntefonder: Dessa fonder investerar främst i skuldebrev som obligationer och andra räntebärande värdepapper. De är generellt sett mindre riskfyllda än aktiefonder men erbjuder ofta en lägre avkastning.
 • Blandfonder: Som namnet antyder investerar dessa fonder i en blandning av både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntor varierar, vilket ger en balans mellan risk och potentiell avkastning.
 • Indexfonder: Indexfonder är en typ av passivt förvaltade fonder som syftar till att efterlikna avkastningen av ett specifikt marknadsindex. Dessa fonder har vanligtvis lägre avgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder. Börshandlade fonder (ETF:er) är en relaterad kategori, som också passivt följer marknadsindex och handlas som aktier på börsen, vilket ger dem hög likviditet och flexibilitet.
 • Hedgefonder: Dessa är mer komplexa investeringsfordon som ofta använder sig av avancerade strategier, inklusive hävstång och derivat, för att maximera avkastning oavsett marknadens riktning.

Fonder förvaltas av en fondförvaltare eller ett team av förvaltare som tar beslut om vilka tillgångar som ska köpas eller säljas. I aktivt förvaltade fonder strävar förvaltarna efter att överträffa marknaden eller en specifik referens genom strategiskt val av investeringar. I passivt förvaltade fonder, såsom indexfonder, är målet istället att spegla avkastningen av ett förutbestämt index.

Avgifter och kostnader associerade med fondinvesteringar varierar beroende på fondtyp och förvaltningsstrategi. Dessa avgifter täcker kostnader såsom förvaltningsavgift, transaktionskostnader och andra administrativa utgifter. Det är viktigt för investerare att noggrant överväga dessa kostnader eftersom de påverkar den totala avkastningen på investeringen.

Fondmarknaden i Sverige

Fondmarknaden i Sverige har en rik historia som speglar landets ekonomiska utveckling och innovation inom finanssektorn. Från sina blygsamma början har marknaden vuxit exponentiellt och blivit en central del i många svenskars sparande och investeringar.

Under 1900-talets andra hälft började fondsparande vinna popularitet i Sverige, med en markant ökning under 1980- och 1990-talen. Detta drevs fram av en kombination av ekonomisk tillväxt, ökade disponibla inkomster och en växande medvetenhet om vikten av privat sparande för pensionen. Under denna period introducerades också flera nya fondtyper, vilket utökade alternativen för investerare.

På 2000-talet har fondmarknaden i Sverige fortsatt att utvecklas med introduktionen av nya finansiella instrument och investeringsstrategier. En betydande trend har varit en ökad efterfrågan på hållbara och ansvarsfulla investeringsalternativ, vilket har lett till tillväxten av ESG-fonder (miljö, socialt ansvar och företagsstyrning). Denna trend återspeglar en global rörelse mot mer hållbara investeringar och en bredare förståelse för att finansiella beslut kan ha långsiktiga effekter på miljön och samhället.

Digitaliseringen har också spelat en stor roll i fondmarknadens utveckling. Onlineplattformar och investeringsappar har gjort det enklare och mer tillgängligt för genomsnittskonsumenter att investera i fonder. Dessa teknologiska framsteg har lett till ökad transparens, lägre avgifter och ett bredare utbud av investeringsalternativ.

Den svenska fondmarknaden kännetecknas av en mångfald av aktörer, inklusive:

 • Fondförvaltare och investeringsbolag: Dessa är de företag som skapar och förvaltar fonderna. De största fondförvaltarna i Sverige inkluderar välkända namn som Swedbank Robur, SEB, Handelsbanken och Nordea.
 • Finansinspektionen (FI): FI är den svenska myndigheten som reglerar finansmarknaden, inklusive fondmarknaden. De ser till att marknaden fungerar på ett säkert och effektivt sätt och att investerares intressen skyddas.
 • Svenska Fondhandlareföreningen: Detta är en branschorganisation som representerar fondbranschen i Sverige. De arbetar för att främja en sund utveckling av fondmarknaden och agerar som en röst för branschen i dialog med regulatorer och andra nyckelintressenter.
 • Svenska Bankföreningen: En annan viktig aktör är Svenska Bankföreningen, som representerar banker och finansinstitut som är aktiva inom fondförvaltning och relaterade tjänster.

Dessa aktörer tillsammans med en välinformerad och aktiv investerargrupp skapar dynamiken på den svenska fondmarknaden. De bidrar till en ständigt föränderlig och anpassningsbar marknad, som kan möta de nya utmaningarna och möjligheterna som dyker upp i den globala ekonomin.

Välja rätt fond

Att välja rätt fond är en viktig del av investeringsprocessen. Det handlar om att förstå din egen risktolerans, definiera din investeringshorisont, jämföra olika fonders prestation, och att diversifiera din fondportfölj för att optimera din investering.

Bedöma risktolerans och investeringshorisont

Innan du väljer en fond är det viktigt att bedöma din risktolerans. Detta innebär att förstå hur mycket volatilitet du är bekväm med i dina investeringar och hur du skulle reagera på marknadssvängningar. Din investeringshorisont, det vill säga hur lång tid du planerar att ha dina pengar investerade, är också avgörande. Längre investeringshorisonter kan ge dig möjlighet att ta högre risker, som aktiefonder, medan kortare horisonter kan kräva en mer försiktig inställning, till exempel med räntefonder.

Jämföra olika fonders prestation

När du har en klar bild av din risktolerans och investeringshorisont bör du jämföra prestationen hos olika fonder. Titta på historisk avkastning, men var medveten om att tidigare prestationer inte garanterar framtida resultat. Överväg även andra faktorer som fondens förvaltningsstil, storlek, och de avgifter som tas ut. Informationsmaterial och fondrapporter kan ge en bra översikt över en fonds långsiktiga prestanda och strategi.

Diversifiering av fondportföljen

Diversifiering är nyckeln till en välbalanserad investeringsportfölj. Genom att investera i en mix av olika typer av fonder kan du sprida dina risker. Det innebär att kombinera fonder med olika inriktningar, till exempel geografiska marknader, branscher eller tillgångsslag. En diversifierad portfölj kan hjälpa till att stabilisera avkastningen över tid, eftersom olika typer av tillgångar ofta presterar olika under olika marknadsförhållanden.

Att välja rätt fond för din investering kräver alltså en grundlig förståelse för din egen riskprofil, en jämförelse av fondalternativ baserat på prestation och andra kriterier, samt en strategi för att diversifiera din portfölj. Det är en process som kräver eftertanke och ibland professionell rådgivning för att säkerställa att dina investeringsmål uppfylls.

Fondavgifter och kostnader

När du investerar i fonder är det viktigt att vara medveten om de olika avgifter och kostnader som kan påverka din totala avkastning. Dessa avgifter varierar mellan olika fonder och kan inkludera förvaltningsavgifter, courtage och transaktionsavgifter, samt prestationsbaserade avgifter. Att förstå dessa avgifter hjälper dig att göra mer informerade investeringsbeslut.

 • Förvaltningsavgift: Förvaltningsavgiften är en årlig avgift som betalas till fondförvaltaren för att täcka kostnaderna för förvaltningen av fonden. Denna avgift beräknas som en procentandel av fondens totala tillgångar och dras direkt från fondens tillgångar, vilket påverkar fondens totala avkastning. Förvaltningsavgifter varierar beroende på fondtyp; aktiefonder har ofta högre förvaltningsavgifter än räntefonder på grund av den högre kostnaden och komplexiteten i förvaltningen av aktieportföljer.
 • Courtage och andra transaktionsavgifter: Utöver förvaltningsavgiften kan det tillkomma courtage och andra transaktionsavgifter. Dessa avgifter uppstår när fonden köper och säljer värdepapper och kan variera beroende på frekvensen av dessa transaktioner. Vissa fonder, särskilt de som handlar ofta eller som investerar i mindre likvida tillgångar, kan ha högre transaktionskostnader. Det är viktigt att notera att dessa avgifter inte alltid är tydligt specificerade i fondens informationsmaterial.
 • Prestationsbaserade avgifter: Vissa fonder tar ut en prestationsbaserad avgift, vilket innebär att fondförvaltaren får en extra avgift om fonden presterar över en viss tröskel eller jämförelseindex. Denna typ av avgift är vanligare i hedgefonder och vissa aktivt förvaltade fonder. Syftet är att ge en incitamentsstruktur för förvaltaren att prestera bättre, men det kan också innebära högre totala kostnader för investeraren om fonden presterar väl.

Att vara medveten om och förstå dessa avgifter är viktigt för att kunna göra en korrekt bedömning av en fonds totala kostnader och hur de kan påverka din investering på lång sikt. Det är rekommenderat att alltid läsa fondens informationsbroschyr och faktadokument noggrant för att få en klar bild av alla associerade avgifter innan man investerar.

Skatteregler för fondinvesteringar

När du investerar i fonder är det viktigt att förstå de skatteregler som gäller, eftersom de kan påverka din totala avkastning. I Sverige är de mest relevanta skatteaspekterna för fondinvesteringar kapitalvinstskatt, reglerna kring Investeringssparkonto (ISK), samt skattekonsekvenserna av att använda ett traditionellt fondkonto.

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt betalas på den vinst som görs vid försäljning av fondandelar. Skatten beräknas som en procentandel av vinsten och gäller för såväl svenska som utländska fonder. Om du säljer fondandelar med förlust, kan denna förlust i regel kvittas mot vinster på andra kapitaltillgångar. Det är viktigt att hålla reda på inköpspriset och försäljningspriset för dina fondandelar för att kunna beräkna vinsten eller förlusten korrekt.

ISK (Investeringssparkonto) och dess fördelar

Investeringssparkontot (ISK) är en populär form för att spara i fonder i Sverige. Inom ett ISK betalar du inte skatt på enskilda transaktioner eller utdelningar. Istället beskattas kontot genom en schablonintäkt som baseras på värdet av tillgångarna på kontot och ett statslåneräntebaserat schablonbelopp. Denna schablonbeskattning kan vara fördelaktig, särskilt om du gör många transaktioner eller får höga utdelningar, eftersom du inte behöver betala skatt för varje enskild vinst.

Läs mer: Vad är ett investeringssparkonto?

Fondkonto och dess skattekonsekvenser

Ett traditionellt fondkonto innebär att du äger dina fondandelar direkt och blir beskattad för varje försäljning med vinst. Till skillnad från ISK, där skatten beräknas som en schablonintäkt, betalar du på ett fondkonto kapitalvinstskatt för varje realiserad vinst. Denna skatteform kan vara fördelaktig om du planerar att hålla dina investeringar under en längre period utan många transaktioner, då du endast beskattas vid realisation av vinsten.

Valet mellan ISK och ett traditionellt fondkonto beror på din individuella investeringsstrategi och hur ofta du planerar att köpa och sälja fondandelar. Det är viktigt att noga överväga de olika skattekonsekvenserna för att maximera din efter-skatt-avkastning.

Digitala plattformar för fondinvesteringar

Digitala plattformar har revolutionerat sättet vi investerar i fonder. Med framväxten av online mäklartjänster, fondrobotar och dedikerade appar för fondinvesteringar har tillgången till fondmarknaden blivit enklare och mer tillgänglig än någonsin. Var och en av dessa plattformar erbjuder unika funktioner och fördelar för investerare.

 • Online mäklartjänster: Online mäklartjänster är digitala plattformar som tillåter användare att själva köpa och sälja fondandelar. Dessa plattformar erbjuder ofta en bred uppsättning verktyg och resurser, som realtidskurser, analyser, och utbildningsmaterial. De flesta online mäklare ger tillgång till ett stort utbud av fonder, inklusive både svenska och internationella fonder. Fördelarna med online mäklartjänster inkluderar deras flexibilitet, användarvänliga gränssnitt, och ofta lägre avgifter jämfört med traditionella mäklartjänster.
 • Fondrobotar: Fondrobotar är automatiserade investeringstjänster som använder algoritmer för att ge investeringsrådgivning och förvalta portföljer. Efter att du svarat på frågor om din risktolerans och investeringsmål, skapar fondroboten en anpassad portfölj, oftast bestående av indexfonder och ETF:er. Fördelarna med fondrobotar är deras låga kostnader, minimala krav på investerarens inblandning, och förmågan att automatiskt balansera portföljen över tid. De är ett bra alternativ för investerare som önskar en ”hands-off” strategi.
 • Appar för fondinvesteringar: Investeringar via mobila appar har blivit allt mer populärt. Dessa appar erbjuder enkel och snabb tillgång till fondmarknaden direkt från din smartphone. Många av dessa appar är utformade med nybörjare i åtanke, vilket gör dem användarvänliga och lättillgängliga. De kan erbjuda funktioner som automatiserade månatliga investeringar, pedagogiska resurser och realtidsnotifikationer. Apparna är idealiska för investerare som föredrar att hantera sina investeringar aktivt och som värderar bekvämligheten av att kunna göra det var som helst och när som helst.

Dessa digitala plattformar har gjort det möjligt för en bredare publik att engagera sig i fondinvesteringar, med lösningar som passar olika nivåer av erfarenhet och engagemang. Valet av plattform bör baseras på dina personliga preferenser, investeringsstil, och de funktioner och verktyg som är viktigast för dig.

Fondinvesteringar och hållbarhet

Hållbarhetsaspekter blir allt viktigare i fondinvesteringar, vilket reflekteras i den växande populariteten av ESG (Environmental, Social, and Governance) fonder och gröna fonder. Dessa fonder fokuserar på investeringar som inte bara genererar finansiell avkastning, utan också bidrar till en positiv social eller miljömässig påverkan.

ESG (Environmental, Social, and Governance) och fonder

ESG-fonder integrerar miljömässiga, sociala och styrelsefrågor i sin investeringsprocess. Det innebär att de väljer bort eller prioriterar företag baserat på deras prestation inom dessa områden. Miljömässiga faktorer kan inkludera ett företags klimatpåverkan eller användningen av förnybara resurser. Sociala faktorer tittar på frågor som arbetsförhållanden och företagets påverkan på samhället. Governance-faktorer fokuserar på företagsledning och transparens, inklusive styrelsens struktur och korruptionsbekämpning. ESG-fonder är attraktiva för investerare som vill kombinera sina finansiella mål med personliga eller samhälleliga värderingar.

Gröna fonder och hållbarhetsfokus

Gröna fonder är en underkategori av ESG-fonder som specifikt fokuserar på miljöaspekter. De investerar i företag och projekt som bidrar till att bekämpa klimatförändringar, som förnybar energi, energieffektivitet och hållbar vattenanvändning. Dessa fonder har blivit alltmer populära i takt med att medvetenheten om miljöfrågor ökar. De erbjuder investerare möjligheten att direkt bidra till en mer hållbar framtid samtidigt som de får en potentiell finansiell avkastning.

Påverkan av hållbarhetsfaktorer på fondval

Hållbarhetsfaktorer påverkar alltmer investerares fondval. Många investerare, inklusive institutionella investerare, prioriterar nu fonder som tar hänsyn till ESG-kriterier. Detta skiftande fokus har lett till en ökning av antalet tillgängliga ESG- och gröna fonder. Förutom att uppfylla sociala och miljömässiga mål, har studier visat att fonder som betonar ESG-faktorer ofta kan minska riskerna och förbättra den långsiktiga avkastningen. Detta beror på att företag som presterar bra inom ESG-områden tenderar att vara mer hållbara och uthålliga på lång sikt.

Sammanfattningsvis erbjuder fondinvesteringar med fokus på hållbarhet en möjlighet för investerare att påverka samhället och miljön positivt, samtidigt som de uppnår sina finansiella mål. Detta skapar en vinn-vinn-situation för både investerare och samhället i stort.

Fallstudier och exempel

Att förstå fondinvesteringar i praktiken kan förbättras genom att studera konkreta exempel och fallstudier. Dessa ger insikt i både framgångsrika strategier och vanliga misstag, vilket kan vara värdefullt för både nya och erfarna investerare. Nedan presenteras några exempel på framgångsrika fondinvesteringar i Sverige samt vanliga fallgropar och misstag i fondinvesteringar.

Framgångsrika fondinvesteringar i Sverige

I Sverige har fondmarknaden visat på flera exempel av framgångsrika investeringsstrategier. Att analysera dessa exempel kan ge värdefulla insikter och idéer för dina egna investeringsbeslut. Nedan följer några konkreta fall där fondinvesteringar har genererat betydande avkastning för investerare:

 • Investering i teknologifonder: En av de framgångsrika investeringarna i Sverige under de senaste åren har varit i teknologifonder. Dessa fonder har investerat i högpresterande svenska och internationella teknologiföretag som har visat stark tillväxt.
 • Investering i hållbara fonder: Ett annat exempel är investeringar i hållbara och ESG-fokuserade fonder. Dessa fonder har inte bara visat en stark avkastning, men också uppfyllt investerares önskan om att bidra till en positiv samhällelig och miljömässig förändring.
 • Långsiktig investering i indexfonder: En strategi som har visat sig framgångsrik över tid är en långsiktig investering i indexfonder. Denna passiva investeringsstrategi innebär lägre avgifter och har historiskt sett gett en stabil avkastning över tiden.

Fallgropar och vanliga misstag

Även om möjligheterna till avkastning är många, finns det även fallgropar och vanliga misstag som fondinvesterare bör vara medvetna om. Genom att förstå dessa misstag kan investerare undvika onödiga risker och optimera sina investeringsstrategier. Nedan följer några vanliga misstag som investerare bör se upp med:

 • Otillräcklig diversifiering: Ett vanligt misstag bland fondinvesterare är brist på diversifiering. Att investera en stor del av kapitalet i en enda fond eller en specifik sektor kan öka risken betydligt.
 • Kortsiktig spekulation: Ett annat misstag är att försöka tajma marknaden eller göra kortsiktiga spekulativa investeringar. Denna strategi kan leda till stora förluster, särskilt för oerfarna investerare.
 • Förbise avgifter: Att inte uppmärksamma fondavgifter är också en fallgrop. Höga förvaltningsavgifter och transaktionskostnader kan äta upp en betydande del av avkastningen över tid.
 • Reagera på marknadsvolatilitet: Att sälja av i panik vid marknadssvängningar är ett vanligt misstag. Det kan leda till realisering av förluster och missade möjligheter när marknaden återhämtar sig.

Genom att studera dessa exempel och undvika vanliga fallgropar kan investerare öka sina chanser att göra framgångsrika fondinvesteringar. Det är viktigt att komma ihåg att en genomtänkt och välbalanserad investeringsstrategi ofta är nyckeln till framgång på lång sikt.

Vanliga frågor och svar

Ja, även om det är ovanligt, särskilt med diversifierade fonder, är det möjligt att förlora hela det investerade kapitalet. Risken varierar beroende på fondtyp och underliggande tillgångar.

Det rekommenderas att regelbundet granska din fondportfölj, åtminstone en gång per år, för att säkerställa att den överensstämmer med dina investeringsmål och risktolerans.

Det beror på din erfarenhet, kunskap och tid du kan avsätta. Fonder erbjuder diversifiering och professionell förvaltning, medan direkta aktieinvesteringar kräver mer kunskap och aktivt engagemang.

Det finns ingen 'bästa' tid att investera i fonder då det beror på marknadsförhållanden och din personliga situation. En långsiktig och regelbunden investeringsstrategi, såsom månadssparande, rekommenderas ofta.

Ja, politiska händelser kan påverka fondmarknaden, särskilt de som har stor inverkan på ekonomin, handelsrelationer eller specifika sektorer.

Ja, du kan byta fonder inom ditt ISK utan att det utlöser skattekonsekvenser. Det ger flexibilitet att justera din portfölj utan att oroa dig för kapitalvinstskatt.

Ränteförändringar kan påverka fonder, särskilt räntefonder. Höjda räntor kan leda till minskade obligationers värde, vilket påverkar fondens avkastning.