Investera i ETF:er

Allt du behöver för att investera i ETF:er 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

eToro

Bästa ETF-mäklaren 2024

eToro är den bästa ETF-mäklaren 2024. eToro erbjuder handel med ett brett spektrum av finansiella instrument såsom aktier, kryptovalutor genom CFD:er, valutor och råvaror. Plattformen tillhandahåller unika sociala handelsfunktioner, inklusive möjligheten att kopiera andra investerares handel. Med konkurrenskraftiga avgifter, ett flerspråkigt gränssnitt inklusive svenska, och ett starkt fokus på säkerhet, ger eToro tillgång till globala marknader för investerare på alla nivåer.

Jämför bästa ETF-mäklarna 2024

Vad vill du investera i?
Populärast 2024
Seriös plattform för både nya och avancerade investerare

eToro

Hos eToro kan du investera i:
 • CFD
 • Krypto-CFD:er
 • Valutor
 • Aktier
 • NFT

På eToro kan du handla med CFD-kontrakt som omfattar ett brett utbud av underliggande tillgångar, inklusive börshandlade produkter som aktier, råvaror, ETF:er, index, valutor och kryptovalutor genom CFD:er. eToro omdöme

Minsta insättning: $100 USD
51% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Kryptovalutor är volatila och oreglerade handelsinstrument. De har ingen investeringsskydd inom EU. eToro regleras av CySEC (#250/14).

IG

Hos IG kan du investera i:
 • CFD
 • Optioner
 • Valutor

Med IG kan du investera i CFD-kontrakt, optioner och turbowarranter. Du kan spekulera på dina favorittillgångar med hävstång. IG är kraftfull för såväl ny som erfaren investerare. IG omdöme

Minsta insättning: 3 000 SEK
CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar, och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och börshandlade produkter är komplexa finansiella instrument. Handel med dessa instrument medför en hög risk för snabb förlust av pengar.
En av Sveriges mest använda värdepappersplattformar

Nordnet

Hos Nordnet kan du investera i:
 • Optioner
 • Aktier
 • Fonder

Nordnet är känd som en av Sveriges populäraste handelsplattformar för värdepapper. På Nordnet erbjuds möjligheten att handla med aktier, optioner och andra börshandlade produkter, vilket gör det till ett attraktivt val för många investerare som söker efter en pålitlig nätmäklare. Nordnet omdöme

Minsta insättning: 100 SEK
Bland de mest uppskattade aktiemäklarna i Sverige

Avanza

Hos Avanza kan du investera i:
 • Optioner
 • Aktier
 • Fonder

Avanza är en av Sveriges största handelsplattformar för aktier, optioner, warranter och andra börshandlade produkter. Företaget har funnits sedan 1999 och är en av de populäraste plattformarna för värdepappershandel. Avanza omdöme

Minsta insättning: Ingen

Vad är ETF:er?

En ETF (Exchange Traded Fund), eller börshandlad fond, är en fondtyp som handlas på börsen, likt aktier. Till sin natur är en ETF en samling av tillgångar – såsom aktier, obligationer eller råvaror – och erbjuder investerare ett enkelt sätt att få exponering mot en bred portfölj genom en enda transaktion. Det som särskiljer ETF:er från traditionella fonder är deras handelssätt. Medan traditionella fonder endast handlas till ett pris som fastställs vid dagens slut, kan ETF:er köpas och säljas till rådande marknadspris under hela handelsdagen.

ETF:er skiljer sig även när det gäller kostnadseffektivitet. De är ofta billigare än aktivt förvaltade fonder eftersom de oftast följer ett index och därmed kräver mindre förvaltning. Denna passiva förvaltningsstil har gjort dem till ett populärt val för långsiktiga sparare samt för de som föredrar en mer hands-off investeringsstrategi.

I Sverige har ETF:er blivit alltmer populära, mycket tack vare deras tillgänglighet och enkelhet. Svenska investerare har anammat användningen av ETF:er för att diversifiera sina portföljer, minska risker och maximera avkastning med lägre kostnader. Denna trend speglar en global rörelse där allt fler investerare, från privatpersoner till institutioner, vänder sig till ETF:er som ett verktyg för att uppnå sina finansiella mål.

Vidare lockar den breda variationen av ETF:er på marknaden, allt från traditionella aktie- och obligationsbaserade fonder till mer specialiserade produkter som fokuserar på specifika branscher eller teman, svenska investerare. Detta erbjuder en flexibilitet som tilltalar både nybörjare och mer erfarna investerare, som söker skräddarsydda lösningar för sina investeringsbehov.

Hur ETF:er fungerar

ETF:er fungerar genom att samla ihop en samling av tillgångar och sedan erbjuda andelar av denna samling till investerare. Dessa andelar handlas sedan på börsen. En viktig aspekt av hur ETF:er fungerar är deras förmåga att replikera prestandan av de underliggande tillgångarna. Till exempel, en ETF som spårar OMXS30-indexet syftar till att efterlikna prestandan av de 30 största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

En annan viktig funktion är skapandet och inlösen av andelar. Stora institutionella investerare, kända som auktoriserade deltagare, har möjlighet att skapa nya andelar i en ETF eller inlösa dem. Detta görs genom att köpa eller sälja de underliggande tillgångarna i utbyte mot nya andelar i fonden, vilket bidrar till att hålla ETF:ens pris i linje med dess nettotillgångsvärde (NAV).

Skillnaden mellan ETF:er och traditionella fonder

Den största skillnaden mellan ETF:er och traditionella fonder ligger i hur de handlas. Traditionella fonder handlas till ett fast pris som fastställs vid slutet av varje handelsdag, baserat på fondens nettotillgångsvärde (NAV). ETF:er å andra sidan handlas under hela dagen på börsen, vilket innebär att deras pris kan variera under dagen beroende på utbud och efterfrågan.

Dessutom skiljer sig ETF:er från traditionella fonder när det gäller avgifter och kostnader. På grund av deras passiva förvaltning – många ETF:er spårar ett förutbestämt index utan aktiv inblandning av en fondförvaltare – tenderar de att ha lägre förvaltningsavgifter jämfört med aktivt förvaltade fonder.

Sammanfattningsvis erbjuder ETF:er en unik kombination av diversifiering, låga kostnader och flexibilitet i handeln, vilket gör dem till ett attraktivt verktyg för både nybörjare och erfarna investerare. I nästa avsnitt kommer vi att utforska de olika typerna av ETF:er som finns tillgängliga på marknaden.

Typer av ETF:er

ETF:er finns i många olika former, vilket ger investerare möjlighet att välja produkter som bäst passar deras individuella investeringsmål och risktolerans. Nedan utforskar vi några av de vanligaste ETF-typerna, inklusive aktie-ETF:er, obligations-ETF:er, råvaru-ETF:er, kryptovaluta-ETF:er och branschspecifika ETF:er.

 • Aktie-ETF:er: Aktie-ETF:er är bland de populäraste och är designade för att spåra prestandan av ett specifikt aktieindex, såsom OMXS30 i Sverige eller S&P 500 i USA. De ger investerare exponering mot ett brett utbud av aktier, vilket möjliggör diversifiering med en enda transaktion. Denna typ av ETF är idealisk för investerare som vill ha exponering mot aktiemarknaden utan att behöva välja och köpa enskilda aktier. Dessutom erbjuder de fördelen av lägre avgifter jämfört med aktivt förvaltade aktiefonder.
 • Obligations-ETF:er: Obligations-ETF:er ger investerare exponering mot olika typer av skuldebrev, såsom statsobligationer, företagsobligationer eller kommunobligationer. Dessa fonder kan fokusera på obligationer med en specifik löptid, kreditkvalitet, eller geografisk region. Obligations-ETF:er är ofta använda av investerare som söker en stabilare inkomstström och lägre risk jämfört med aktie-ETF:er. De är också användbara för att balansera en portfölj och minska den totala riskexponeringen.
 • Råvaru-ETF:er: Råvaru-ETF:er erbjuder exponering mot råvarumarknaden och kan inkludera allt från ädelmetaller som guld och silver till energiråvaror som olja och naturgas. Dessa ETF:er kan antingen investera direkt i fysiska råvaror eller använda derivatinstrument för att spåra råvarupriserna. Råvaru-ETF:er är populära bland investerare som vill diversifiera sin portfölj eller som en hedge mot inflation.
 • Kryptovaluta-ETF:er: Kryptovaluta-ETF:er är en relativt ny produkt som ger investerare exponering mot priset på kryptovalutor som Bitcoin eller Ethereum utan att faktiskt behöva köpa och förvara kryptovalutan. Dessa ETF:er fungerar genom att antingen hålla kryptovalutan direkt eller genom att använda derivat för att spåra dess prestanda. De erbjuder ett enklare och mer reglerat sätt för investerare att få tillgång till kryptovalutamarknaden.
 • Branschspecifika ETF:er: Branschspecifika ETF:er fokuserar på specifika sektorer eller industrier, såsom teknologi, hälsovård, eller fastigheter. Dessa fonder ger investerare möjlighet att målinrikta specifika delar av ekonomin. De är särskilt användbara för investerare som har starka övertygelser om en viss branschs framtida prestanda eller som vill öka exponeringen mot en bransch de anser vara undervärderad eller har hög tillväxtpotential.

De olika ETF-typerna erbjuder en mängd alternativ för investerare som söker diversifiering, riskhantering och uppfyllande av specifika investeringsmål. Med ett växande utbud av ETF-alternativ kan investerare, både i Sverige och internationellt, hitta en ETF som passar deras individuella behov och riskpreferenser.

Fördelar med att investera i ETF:er

Investering i börshandlade fonder (ETF:er) erbjuder flera betydande fördelar jämfört med andra investeringsalternativ. Dessa fördelar inkluderar kostnadseffektivitet, diversifiering, likviditet och skatteeffektivitet. Nedan utforskas var och en av dessa fördelar mer ingående.

 • Kostnadseffektivitet: En av de främsta fördelarna med ETF:er är deras låga kostnadsstruktur. Eftersom många ETF:er är passivt förvaltade och följer ett specifikt index, är förvaltningskostnaderna betydligt lägre än för aktivt förvaltade fonder. Det innebär att investerare får behålla en större del av sin avkastning. Dessutom har ETF:er i regel lägre transaktionskostnader och courtageavgifter jämfört med att köpa och sälja enskilda aktier.
 • Diversifiering: En annan nyckelfördel med ETF:er är möjligheten till diversifiering. Med en enda transaktion kan investerare köpa en fond som innehåller en korg av olika tillgångar, vilket omedelbart ger en spridning av investeringarna över olika tillgångsslag, geografiska regioner eller branscher. Denna diversifiering kan bidra till att minska risken i en investerares portfölj, eftersom den inte är lika beroende av prestationen hos en enskild aktie eller tillgång.
 • Likviditet: ETF:er erbjuder hög likviditet eftersom de handlas på börsen på samma sätt som aktier. Detta innebär att investerare snabbt och enkelt kan köpa och sälja ETF:er under hela handelsdagen till marknadspris. Denna flexibilitet är särskilt värdefull under volatila marknadsförhållanden eller när snabba justeringar av portföljen är nödvändiga.
 • Skatteeffektivitet: I många länder, inklusive Sverige, är ETF:er skatteeffektiva investeringsfordon. Detta beror på hur kapitalvinstskatt beräknas och tillämpas. Till exempel kan vissa ETF-strukturer möjliggöra effektivare hantering av kapitalvinster, vilket kan minska skattebördan för investerare. Det är dock viktigt att notera att skatteregler kan variera beroende på den enskilda investerarens situation och att professionell skatterådgivning bör sökas för specifika frågor.

ETF:er framstår som ett attraktivt val för många investerare på grund av deras kombination av låga kostnader, diversifiering, hög likviditet och potentiella skattefördelar. Dessa egenskaper gör dem lämpliga för ett brett spektrum av investeringsstrategier, allt från långsiktigt sparande till mer aktiva handelsmetoder.

Risker med ETF-investeringar

Trots de många fördelarna med att investera i börshandlade fonder (ETF:er) finns det också risker som investerare bör vara medvetna om. De tre huvudriskerna som är kopplade till ETF-investeringar inkluderar marknadsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. Det är viktigt att förstå dessa risker för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

 • Marknadsrisk: Marknadsrisken är den risk som är förknippad med den generella rörelsen på finansmarknaderna. Eftersom ETF:er ofta är utformade för att spåra prestandan för ett specifikt index, sektor eller tillgångsklass, är de direkt påverkade av förändringarna på den marknaden de representerar. Det innebär att om marknaden som helhet går ner, kommer troligen värdet på ETF:en också att minska. Denna typ av risk är oundviklig vid alla typer av aktieinvesteringar och kan inte diversifieras bort helt och hållet.
 • Likviditetsrisk: Likviditetsrisken avser risken att en investerare inte ska kunna köpa eller sälja en ETF till ett rimligt pris i en snabb tidsram. Även om ETF:er generellt är mycket likvida på grund av att de handlas på en börs, kan vissa specialiserade eller mindre ETF:er ha lägre handelsvolymer, vilket kan leda till bredare bid-ask-spridningar eller svårigheter att handla till önskat pris. Detta kan bli särskilt uttalat under perioder av marknadsstress eller i turbulenta marknadsförhållanden.
 • Valutarisk: Valutarisken uppstår när en ETF investerar i tillgångar som är noterade i en annan valuta än investerarens hemvaluta. Värdet på dessa investeringar kan påverkas av förändringar i växelkursen mellan de två valutorna. Om den utländska valutan försvagas mot investerarens hemvaluta, minskar värdet på investeringen när den omräknas till hemvalutan. Detta är en viktig övervägning för investerare som köper ETF:er som spårar marknader eller tillgångar i utlandet.

Att förstå dessa risker är avgörande för att skapa en balanserad och medveten investeringsstrategi. Genom att beakta dessa faktorer kan investerare bättre anpassa sina ETF-investeringar till sina individuella risktoleransnivåer och finansiella mål.

Att välja rätt ETF:er

Att välja de rätta ETF:erna är en viktig del av investeringsprocessen. Det finns flera faktorer att beakta när man jämför olika ETF:er, förstår de underliggande tillgångarna och tar hänsyn till avgifter och kostnader. Att göra välgrundade val kan ha stor inverkan på en investerings långsiktiga resultat.

Att jämföra olika ETF:er

När du jämför olika ETF:er är det viktigt att se bortom bara fondens namn eller den tillgångsklass den representerar. Viktiga faktorer att överväga inkluderar fondens mål, dess prestandahistorik, och hur väl den har lyckats replikera prestandan för det index eller de tillgångar den är tänkt att följa. Det är också viktigt att titta på fondens storlek (förvaltat kapital) och handelsvolym, eftersom större och mer aktivt handlade fonder tenderar att ha högre likviditet och mindre bid-ask-spridningar.

Vikten av att förstå underliggande tillgångar

Att förstå de underliggande tillgångarna i en ETF är avgörande. En ETF:s riskprofil och prestanda är direkt kopplade till de tillgångar den investerar i. Om en ETF spårar ett aktieindex, bör investerare förstå vilka typer av företag som ingår i indexet, deras geografiska placering och branschfördelning. För ETF:er som investerar i obligationer, är det viktigt att känna till obligationernas löptider, kreditkvalitet och ränterisk. På liknande sätt bör investerare som överväger råvaru- eller kryptovaluta-ETF:er vara medvetna om de specifika riskerna och volatiliteten i dessa marknader.

Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader spelar en kritisk roll i den totala avkastningen på en ETF-investering. Det är viktigt att granska förvaltningsavgifterna, som kan variera kraftigt mellan olika ETF:er. Även om en lägre förvaltningsavgift är önskvärd, bör detta inte vara den enda faktorn vid val av en ETF. Andra kostnader, såsom transaktionskostnader och eventuella skatter, bör också övervägas. Ett totalt kostnadsperspektiv kan hjälpa investerare att göra mer kostnadseffektiva val.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan investerare göra mer informerade val när de väljer ETF:er som passar deras investeringsmål, risktolerans och finansiella planer. Att välja rätt ETF:er är en nyckelkomponent i att bygga en robust och effektiv investeringsportfölj.

Investeringsstrategier med ETF:er

ETF:er (börshandlade fonder) är flexibla verktyg som kan användas i en mängd olika investeringsstrategier, från långsiktiga till kortsiktiga. De kan även användas för att få exponering mot specifika marknader eller sektorer. Att förstå hur man kan implementera dessa strategier med ETF:er kan hjälpa investerare att uppnå sina mål på ett effektivt sätt.

Långsiktiga vs. kortsiktiga strategier

Förståelsen av hur man använder ETF:er (börshandlade fonder) effektivt inom olika investeringsstrategier är avgörande. Beroende på individuella investeringsmål och risktolerans kan investerare använda ETF:er i både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Nedan följer en översikt över hur dessa strategier kan implementeras:

 • Långsiktiga strategier: Många investerare använder ETF:er som en del av en långsiktig investeringsstrategi. I denna kontext är ETF:er särskilt användbara för att bygga en diversifierad portfölj med en lägre riskprofil. Långsiktiga investerare tenderar att välja breda marknadsindex-ETF:er eller branschspecifika ETF:er som de kan hålla över flera år. Denna strategi innebär vanligtvis mindre aktiv handel och fokuserar på att uppnå en stadig tillväxt över tid.
 • Kortsiktiga strategier: Å andra sidan kan kortsiktiga investerare använda ETF:er för att utnyttja kortsiktiga marknadsrörelser. Detta kan innebära att handla med mer nischade eller specialiserade ETF:er, såsom de som erbjuder hävstång eller är inriktade på en specifik sektor eller region. Kortsiktiga strategier kräver mer aktiv övervakning och en god förståelse för marknadstrender och -dynamik.

Att använda ETF:er för exponering mot specifika marknader

ETF:er ger investerare möjlighet att enkelt och kostnadseffektivt få exponering mot specifika marknader eller tillgångsklasser. Till exempel:

 • Geografisk exponering: Investering i en ETF som fokuserar på en specifik region, som till exempel Europa, Asien, eller till och med specifika länder, kan ge investerare möjlighet att dra nytta av tillväxtpotentialen i dessa områden.
 • Sektor-baserad exponering: Investering i sektorspecifika ETF:er, såsom teknik, hälsovård, eller energi, ger investerare möjlighet att satsa på sektorer de tror kommer att överprestera.
 • Tillgångsklasser: Utöver aktier och obligationer kan investerare använda ETF:er för att få exponering mot andra tillgångsklasser, som råvaror eller fastigheter, vilket kan bidra till ytterligare diversifiering.

Genom att integrera ETF:er i olika investeringsstrategier kan investerare skräddarsy sin portfölj för att uppfylla specifika mål och behov. Vare sig målet är långsiktig tillväxt, kortsiktig avkastning, eller specifik marknadsexponering, erbjuder ETF:er en mångsidig och tillgänglig lösning.

ETF:er och skatteregler i Sverige

I Sverige, precis som i många andra länder, påverkas investeringar i börshandlade fonder (ETF:er) av specifika skatteregler. Det är viktigt för investerare att förstå dessa skatteregler, särskilt när det gäller kapitalvinstskatt och skatteregler för utländska ETF:er, för att kunna optimera sin skattesituation och förstå de ekonomiska konsekvenserna av sina investeringar.

Kapitalvinstskatt

När det gäller inhemskt handlade ETF:er, är kapitalvinster – dvs. vinsten som görs när en ETF säljs till ett högre pris än det köptes för – föremål för kapitalvinstskatt i Sverige. Denna skatt beräknas på vinsten och är en del av deklarationen. Skattesatsen för kapitalvinster i Sverige ligger ofta på 30%. Det betyder att om en investerare säljer en ETF med vinst, måste 30% av vinsten betalas i skatt till Skatteverket. Det är viktigt att notera att om en förlust uppstår vid försäljningen av en ETF, kan denna förlust ofta användas för att minska skattebördan genom att räknas av mot andra kapitalvinster.

Skatteregler för utländska ETF:er

För utländska ETF:er blir skattesituationen något mer komplex. Utländska ETF:er behandlas ofta annorlunda beroende på hur de är strukturerade och var de är registrerade. Ett vanligt scenario är att utdelningar från en utländsk ETF beskattas i både ursprungslandet (där ETF:en är baserad) och i Sverige. Detta kan leda till dubbelbeskattning, även om det ofta avtal om dubbelbeskattningsundantag eller möjligheter till skatteavdrag för att mildra effekten av dubbelbeskattning.

Investeringar i utländska ETF:er kan också kräva ytterligare administrativt arbete från investerarens sida. Det kan inkludera att deklarera utländska inkomster och betalade skatter i Sverige, samt att ansöka om eventuella skatteavdrag för skatt som betalats utomlands.

För att undvika komplikationer med dubbelbeskattning, är det viktigt för investerare att noggrant undersöka de skattemässiga implikationerna av att investera i utländska ETF:er. Det kan vara klokt att konsultera med en skatterådgivare eller en ekonomisk expert för att få en tydlig bild av de skatteregler som gäller och hur de påverkar specifika investeringar.

Att förstå och hantera skatteaspekterna är en kritisk del i investeringsprocessen, särskilt när det gäller svenska och utländska ETF:er. Korrekt hantering av skatteregler kan spela en avgörande roll för den slutliga avkastningen och effektiviteten i en investeringsportfölj. Därför bör investerare noggrant överväga dessa skattefrågor när de utformar och genomför sina investeringsstrategier med ETF:er.

Köpa och sälja ETF:er

Att förstå processen för att köpa och sälja ETF:er, samt vikten av att välja rätt mäklare, är avgörande för alla som investerar på den svenska marknaden. Nedan täcker vi grunderna i att handla med ETF:er i Sverige och betydelsen av att noggrant välja en mäklare.

Hur och var man kan handla ETF:er i Sverige

I Sverige kan ETF:er köpas och säljas på samma sätt som aktier, via börsen. För att handla med ETF:er behöver man ett mäklarkonto, vilket kan öppnas genom en bank eller en online-mäklartjänst. Det finns flera plattformar och mäklare som erbjuder tillgång till både svenska och internationella marknader där ETF:er handlas.

När du väljer en plattform eller mäklare att handla genom, är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som användarvänlighet, tillgängliga handelsverktyg, tillgång till olika marknader, avgifter och provisioner, samt kundservice.

Vikten av att välja rätt mäklare

Valet av mäklare är en viktig beslutspunkt för investerare. En bra mäklare bör inte bara erbjuda konkurrenskraftiga avgifter utan också en stabil och pålitlig handelsplattform. Det är också viktigt att mäklaren erbjuder god kundservice och tillgång till relevant marknadsinformation och analysverktyg, vilket kan vara avgörande för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

Säkerheten hos mäklaren är en annan kritisk aspekt. Det är viktigt att säkerställa att mäklaren följer regleringsstandarder och erbjuder adekvat skydd för investerarnas tillgångar. I Sverige regleras mäklare av Finansinspektionen, och det är viktigt att verifiera att mäklaren är auktoriserad och följer gällande regler och standarder.

Sammanfattningsvis, att välja rätt mäklare och förstå processen för att handla ETF:er är fundamentala steg för att lyckas med ETF-investeringar i Sverige. Genom att välja en pålitlig mäklare och förstå de grundläggande mekanismerna för handel, kan investerare effektivt navigera på marknaden och genomföra sina investeringsstrategier.

Vanliga frågor och svar

Om en ETF stängs ner, kommer dess tillgångar att likvideras och pengarna kommer att återbetalas till innehavarna av fonden. Processen kallas för likvidation och innebär att tillgångarna i ETF:en säljs och pengarna fördelas proportionellt bland andelsägarna.

Ja, ETF:er kan vara en del av en pensionssparande strategi. De erbjuder diversifiering och kan vara ett kostnadseffektivt alternativ. Det är dock viktigt att välja ETF:er som passar din långsiktiga sparhorisont och risktolerans.

ETF:er, som alla marknadshandlade instrument, påverkas av marknadsvolatilitet. Deras värde kan fluktuera kraftigt under perioder av hög volatilitet. Det är viktigt att förstå att även om en ETF spårar ett index, kan dess pris på kort sikt avvika från indexets värde.

Ja, det är möjligt att sälja en ETF kort, precis som med aktier. Detta innebär att man lånar och säljer en ETF i förhoppning om att köpa tillbaka den till ett lägre pris och därmed göra vinst på prisnedgången. Detta är dock en riskabel strategi och rekommenderas inte för oerfarna investerare.

Ja, vissa ETF:er erbjuder möjligheten till automatisk återinvestering av utdelningar. Detta innebär att utdelningarna används för att köpa fler andelar i ETF:en, vilket kan bidra till en effekt av ränta-på-ränta över tid. Detta är dock beroende på ETF:en och mäklaren som används.

Relaterad läsning