Handla CFD

CFD-Handel: Allt Du Behöver För Att Komma Igång 2024
Payup P icon
eToro

Bästa CFD-plattformen 2024

eToro är den bästa CFD-plattformen enligt Payup 2024. eToro erbjuder handel med ett brett spektrum av finansiella instrument såsom aktier, kryptovalutor genom CFD:er, valutor och råvaror. Plattformen tillhandahåller unika sociala handelsfunktioner, inklusive möjligheten att kopiera andra investerares handel. Med konkurrenskraftiga avgifter, ett flerspråkigt gränssnitt inklusive svenska, och ett starkt fokus på säkerhet, ger eToro tillgång till globala marknader för investerare på alla nivåer.

Jämför 3 st. CFD-mäklare hos Payup 2024

Vad vill du investera i?
 • Populärast 2024
  Seriös plattform för både nya och avancerade investerare

  eToro

  På eToro kan du investera med:
  • CFD
  • Krypto-CFD:er
  • Valutor
  • Aktier
  • NFT

  På eToro kan du handla med CFD-kontrakt som omfattar ett brett utbud av underliggande tillgångar, inklusive börshandlade produkter som aktier, råvaror, ETF:er, index, valutor och kryptovalutor genom CFD:er. eToro omdöme

  Minimum insättning: $50 USD
  76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Kryptovalutor är volatila och oreglerade handelsinstrument. De har ingen investeringsskydd inom EU. eToro regleras av CySEC (#250/14).
 • IG

  På IG kan du investera med:
  • CFD
  • Optioner
  • Valutor

  Med IG kan du investera i CFD-kontrakt, optioner och turbowarranter. Du kan spekulera på dina favorittillgångar med hävstång. IG är kraftfull för såväl ny som erfaren investerare. IG omdöme

  Minimum insättning: 3 000 SEK
  CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Den här sidan gäller inte för den belgiska allmänheten.
 • Plus500

  På Plus500 kan du investera med:
  • CFD
  • Valutor

  På Plus500 kan du spekulera med CFD på allt från aktier, valutor, värdepapper och Forex till råvaror, kryptovalutor, energi och mer. Plus500 omdöme

  Minimum insättning: $100 USD
  82% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Plus500CY Ltd regleras av CySEC (#250/14).

Vad är CFD?

En CFD, förkortning för Contract For Difference och känt som differenskontrakt eller marginalkontrakt på svenska, är ett kontrakt mellan två parter, vanligtvis beskrivna som ”köparen” och ”säljaren”, som stipulerar att säljaren kommer att betala köparen skillnaden mellan det aktuella värdet på en tillgång och dess värde vid kontraktets slutpunkt. Om skillnaden är negativ, betalar istället köparen säljaren. Det unika med CFD-handel är att det möjliggör positioner i både uppgång och nedgång på marknaden, vilket innebär att investerare kan spekulera på både stigande och fallande marknadspriser.

Varför är CFD-handel populärt?

CFD-handel erbjuder flera attraktiva egenskaper som bidrar till dess popularitet:

 1. Hävstångseffekt: CFD-handel innebär ofta en betydande hävstång, vilket betyder att handlaren kan öppna en position som är mycket större än det egna kapitalet som används som marginal. Detta kan förstora både vinster och förluster.
 2. Tillgång till globala marknader: CFD-mäklare erbjuder produkter inom alla världens större marknader, vilket gör det möjligt för handlare att engagera sig i handel oavsett geografisk plats och utanför traditionella handelstider.
 3. Inga stämpelskatter: I många jurisdiktioner, inklusive Sverige, är CFD-handel inte föremål för stämpelskatt eftersom du aldrig fysiskt äger den underliggande tillgången.
 4. Möjlighet att ”korta” marknaden: Att ”korta” innebär att sälja en tillgång med förhoppningen om att köpa tillbaka den till en lägre kostnad i framtiden. CFD:er tillåter handlare att enkelt ta korta positioner.
 5. Handelskostnader: Generellt sett är handelskostnaderna för CFD låga jämfört med andra former av handel, vilket inkluderar lägre courtageavgifter och finansieringskostnader.
 6. Diversifiering: Genom att använda CFD:er kan handlare enkelt diversifiera sina portföljer över en rad olika marknader.

CFD-handel bär dock med sig risker och är inte lämplig för alla investerare. Den hävstång som är associerad med CFD kan resultera i stora förluster lika väl som vinster. Därför är det kritiskt att förstå mekanismerna i CFD-handel, samt att ha en väl utarbetad riskhanteringsstrategi innan man ingår i denna typ av handel. Den följande artikeln syftar till att ge en omfattande överblick av alla aspekter inom CFD-handel för att förse den genomsnittlige svenske konsumenten med den information som krävs för att navigera på denna dynamiska marknad.

Grundläggande begrepp inom CFD-handel

För att framgångsrikt handla med Contracts for Difference (CFD) är det viktigt att ha en klar förståelse för de grundläggande begreppen och terminologin som används inom denna typ av handel.

Förklaring av terminologin ”Contracts For Difference”

En ”Contract for Difference”, eller CFD, är ett finansiellt derivatinstrument som möjliggör handel med prisskillnader av en underliggande tillgång utan att faktiskt äga den. Det är ett avtal mellan två parter, oftast en individ och en mäklare, att utbyta differensen i priset på en tillgång från när kontraktet öppnas till när det stängs. Nyckeln till att förstå CFD är att se det som ett sätt att spekulera om framtida marknadsrörelser, oavsett om den underliggande marknaden rör sig uppåt eller nedåt.

Leverage (hävstång) och marginal

Hävstång är ett kraftfullt verktyg inom CFD-handel som låter investerare öka exponeringen på en marknad genom att endast ställa upp en liten del av handelns totala värde, känd som marginalen. Till exempel kan en hävstång på 1:10 innebära att för varje 1 SEK som investeras är exponeringen 10 SEK på marknaden. Detta kan förstora både vinster och förluster, därför är det viktigt att använda hävstång med försiktighet. Marginalen är den säkerhetssumma som krävs för att öppna och upprätthålla en hävstångsposition. Marginalkravet är vanligen en procentandel av den totala positionens storlek.

Long (köp) och Short (sälj) positioner

Att ta en ”long” position i CFD-sammanhang innebär att man köper CFD:er med förväntningen att den underliggande tillgången kommer att öka i värde. Om marknaden rör sig i önskad riktning, kommer säljaren att betala köparen differensen mellan det initiala priset och det nya, högre priset. Omvänt, om värdet sjunker, är det köparen som står för kostnaden.

Att ta en ”short” position innebär att man säljer CFD:er med förhoppningen att priset på den underliggande tillgången kommer att sjunka. Om priset då faktiskt faller, kommer köparen att betala säljaren differensen mellan det ursprungliga priset och det nya, lägre priset. Om priset istället ökar, leder det till en förlust för den som innehar en short position.

Andra viktiga begrepp inom CFD-handel

Förutom de redan nämnda begreppen, finns det ytterligare terminologi som är viktigt för att förstå CFD-handel:

 • Spread: Skillnaden mellan köp- och säljpriset på en CFD. Spreaden är i praktiken mäklarens ersättning för att genomföra handeln. Ju mindre spread, desto mindre rörelse krävs i marknaden för att handeln ska bli lönsam.
 • Kommission: Vissa CFD-mäklare tar ut en kommission för varje handel som genomförs, vilket är en procentuell avgift baserad på handelns storlek. Detta är vanligare när man handlar med aktie-CFD:er.
 • Swapsatser/Natthandel: Om en CFD-position hålls öppen över natten kan det tillkomma en kostnad eller en kredit, känd som en swap- eller räntedifferenskostnad. Denna kostnad är beroende av ränteskillnaden mellan de två valutorna i handeln samt riktningen på din position.
 • Stop-loss order: Ett verktyg för riskhantering som automatiskt stänger en position vid en förutbestämd förlustnivå för att begränsa potentiella förluster.
 • Take-profit order: En order som placeras för att automatiskt stänga en position vid en förutbestämd vinstnivå.
 • Glidning (Slippage): Förekommer när en order exekveras till ett pris som är sämre än det förväntade, ofta på grund av hög volatilitet eller låg likviditet.
 • Marginal call: En varning från mäklaren när kontots värde faller under det krävda underhållet av marginalen, vilket betyder att handlaren antingen behöver fylla på med mer kapital eller stänga positioner för att minska risken.
 • Hävstångseffekt: Beskriver situationen när en liten procentuell förändring i priset på den underliggande tillgången leder till en proportionellt mycket större förändring i värdet på CFD-positionen, vilket är resultatet av användningen av hävstång.

Genom att använda dessa strategier kan handlare dra nytta av alla marknadssituationer. Men det är viktigt att komma ihåg att CFD-handel innebär hög risk, särskilt när man använder hävstång, och kan resultera i förluster som överstiger den initiala investeringen. Därför är noggrann riskhantering och en djupgående förståelse för marknaden kritiska komponenter för att lyckas med CFD-handel.

Att förstå riskerna med CFD-handel

CFD-handel erbjuder stora möjligheter men kommer också med betydande risker som inte får underskattas. Att förstå dessa risker är viktigt för alla som överväger att investera i CFD:er.

Volatilitet på marknaden

Volatilitet refererar till graden av variation i ett tillgångspris över tid. Hög volatilitet innebär stora och snabba prisförändringar, medan låg volatilitet innebär mindre prisrörelser. CFD:er är ofta baserade på tillgångar som kan vara mycket volatila, vilket innebär att värdena på dessa kontrakt kan förändras snabbt och oväntat. Detta kan resultera i betydande värdeförändringar på kort tid, vilket gör att en handlares kapital kan både öka och minska i värde snabbt.

Risken med hävstång

Hävstång inom CFD-handel gör det möjligt för handlare att ta större positioner än vad deras kapital egentligen tillåter. Detta kan leda till betydande vinster om marknaden rör sig i handlarens favör, men också till lika stora, eller till och med större, förluster om marknaden går mot handlaren. En stor risk är att handlare kan förlora mer än den initiala investeringen, vilket innebär att hävstång bör användas med stor omsorg och endast av de som fullt ut förstår hur det påverkar potentiella vinster och förluster.

Gap risk och glidning (slippage)

Gap risk uppstår när priset på en tillgång gör ett stort hopp över natten eller över en helg, när marknaden är stängd. Det innebär att om en handlare har en position öppen och det sker en betydande händelse som påverkar marknaden, kan det nästa tillgängliga priset vara väldigt olika från det senaste priset innan gapet. Detta kan resultera i stora oväntade förluster (eller vinster).

Glidning hänvisar till skillnaden mellan det förväntade priset på en order och det pris till vilket ordern faktiskt görs. Det uppstår ofta under perioder av hög volatilitet, när priserna förändras snabbt eller när en marknad öppnar med ett gap. Glidning kan påverka både stoppförluster och ordinarie handelsorder, vilket resulterar i att handelsutfallet blir annorlunda än vad handlaren initialt planerat.

Det är viktigt att handlare vidtar åtgärder för att hantera dessa risker, exempelvis genom att använda stoppförlust-order som kan hjälpa till att begränsa potentiella förluster, samt genom att alltid hålla sig välinformerade om marknadshändelser som kan leda till volatilitet. Trots dessa skyddsåtgärder finns det alltid en inneboende risk med CFD-handel, och det är viktigt att varje investerare noggrant överväger dessa risker i relation till sin handelsstrategi och risktolerans.

Hur man börjar handla CFD

Att påbörja handel med CFD:er kräver noggrann förberedelse och förståelse för de finansiella marknaderna. Nedan följer de grundläggande stegen för att komma igång:

Välja en CFD-mäklare

Det första steget för en blivande CFD-handlare är att välja en lämplig mäklare. Det finns en mängd olika mäklare att välja mellan, och det är viktigt att noggrant jämföra dem utifrån flera kriterier:

 • Reglering och licensiering: Kontrollera att mäklaren är reglerad av en trovärdig myndighet, vilket innebär att de följer strikta finansiella standarder och riktlinjer.
 • Handelsplattform: Plattformen bör vara användarvänlig, stabil och erbjuda de verktyg och den analys som behövs.
 • Handelsvillkor: Se över spreadar, kommissioner, hävstångsnivåer och marginalkrav.
 • Kundservice: En bra mäklare bör erbjuda pålitlig och tillgänglig kundsupport.
 • Utbildningsresurser: Kontrollera om mäklaren erbjuder utbildningsmaterial och marknadsanalyser.

Skapa ett handelskonto

När du har valt en mäklare är nästa steg att skapa ett handelskonto. Processen kan variera mellan olika mäklare, men vanligtvis inkluderar den att fylla i personlig information och att genomgå en identifikationsprocess för att följa regler om kundkännedom (KYC, Know Your Customer). Många mäklare erbjuder olika typer av konton beroende på handlarens erfarenhet och kapital.

Utbildning och övningskonton

Innan du börjar handla med riktiga pengar är det generellt rekommenderat att ta del av utbildningsmaterial och att använda övningskonton, ofta kallade demokonton. Demokonton tillåter dig att handla med virtuella pengar och är ett utmärkt sätt att:

 • bli bekant med mäklarens handelsplattform.
 • öva på att analysera och handla på live-marknader utan finansiell risk.
 • testa olika handelsstrategier för att se vilka som passar din handelsstil.

Detta steg är värdefullt då det hjälper till att bygga upp erfarenhet och självförtroende utan risk att förlora riktiga pengar. När du känner dig säker på dina kunskaper och har utvecklat en handelsstrategi som fungerar väl på övningskontot, kan du börja överväga att handla med riktiga pengar. Kom ihåg att handel med CFD innebär en hög risk och det är viktigt att aldrig investera mer än vad du har råd att förlora.

Att analysera och välja CFD-produkter

När det kommer till att välja och analysera CFD-produkter, finns det ett flertal faktorer som måste övervägas för att fatta genomtänkta beslut.

Olika typer av CFD:er

CFD-handel täcker ett brett spektrum av marknader, och det finns flera olika typer av kontrakt som en handlare kan välja mellan:

 • Aktie-CFD:er låter handlare spekulera i prisrörelserna på individuella aktier utan att faktiskt äga dem.
 • Index-CFD:er ger exponering mot hela aktieindex som OMXS30, S&P 500, FTSE 100 och DJI vilket innebär att man handlar på rörelserna av en samling ledande aktier.
 • Råvaru-CFD:er erbjuder möjligheten att handla med råvaror som olja, guld och andra ädelmetaller, jordbruksprodukter och energi utan att behöva hantera fysisk leverans.
 • Kryptovaluta-CFD:er ger handlare möjligheten att engagera sig i kryptovalutamarknadens dynamik genom att spekulera på prisrörelser av digitala valutor som Bitcoin och Ethereum utan att behöva inneha den faktiska kryptovalutan.
 • Valuta-CFD:er (Forex) tillåter handel med valutapar och spekulering kring valutakursrörelser.
 • Ränte-CFD:er och obligations-CFD:er ger tillgång till räntebärande marknader och låter handlare spekulera i förändringar i räntor.

Varje typ av CFD har sina egna egenskaper och risker, och valet beror på handlarens kunskap, erfarenhet, och risktolerans.

Teknisk analys kontra fundamental analys

 • Teknisk analys (TA) involverar att studera historiska prisrörelser och handelsvolymer för att förutse framtida prisrörelser. Tekniska analytiker använder sig av grafmönster, indikatorer och andra statistiska verktyg för att identifiera trender och möjliga vändpunkter i marknadspriser.
 • Fundamental analys (FA) ser istället till ekonomiska, finansiella och andra kvalitativa och kvantitativa faktorer för att bedöma en tillgångs verkliga värde. Fundamentalister kan titta på allt från makroekonomiska indikatorer och företagsresultat till nyheter och branschutvecklingar.

Det är inte ovanligt att handlare kombinerar båda analyssätten för att få en djupare insikt i marknadens potential och riktning.

Sentimentanalys

Sentimentanalys är en metod som används för att förstå och mäta marknadens psykologi och stämningar. Det handlar om att bedöma hur andra marknadsaktörer känner inför en viss tillgång, vilket kan ge ledtrådar om framtida marknadsrörelser. Detta kan innefatta:

 • Att undersöka handelspositioneringsdata för att se om majoriteten av handlarna är långa eller korta i en tillgång.
 • Analysera kommentarer och artiklar i finansiella media och på sociala plattformar.
 • Att titta på volym och flytt av pengar in och ut ur specifika marknader eller tillgångsklasser.

Genom att noggrant kombinera olika analysmetoder kan en CFD-handlare bygga upp en mer nyanserad och robust strategi för handel och riskhantering. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingen analysmetod är felfri och att alla investeringsbeslut bör baseras på en väl genomtänkt handelsplan och riskhanteringsstrategi.

Handelsstrategier för CFD

Handelsstrategier är fundamentala för framgången i CFD-handel. De hjälper investerare att navigera i de volatila marknaderna och syftar till att maximera avkastning medan de minimerar risker. Nedan följer några av de mest populära strategierna som används av CFD-handlare:

Dags- och swinghandelsstrategier

 • Dagshandel (Day Trading): Denna strategi innebär att köpa och sälja CFD:er inom samma handelsdag. Målet är att dra nytta av små prisförändringar på marknaden. Dagshandlare förlitar sig på snabba och frekventa affärer och använder ofta teknisk analys för att fatta beslut. Denna typ av handel kräver ständig övervakning av marknaden och snabba beslut.
 • Swinghandel: Swinghandlare håller positioner öppna över flera dagar eller veckor för att dra nytta av förväntade ’svängningar’ i marknadspriserna. Denna strategi kräver tålamod och en djupgående förståelse för marknadstrender. Swinghandlare använder ofta en kombination av teknisk och fundamental analys för att identifiera potentiella vinstmöjligheter.

Positionshandel

Positionshandel är en långsiktig strategi där handlare behåller en position öppen för en lång period, vanligtvis månader eller år. Denna strategi baseras på förväntningen att den långsiktiga trenden för en tillgång kommer att vara mer förutsägbar än de kortsiktiga rörelserna. Positionshandel kräver en omfattande fundamental analys för att förstå de underliggande faktorer som kan påverka priset över tid. Handlare som använder denna strategi är mindre påverkade av kortvarig volatilitet och fokuserar mer på den långsiktiga potentialen.

Scalping

Scalping är en extremt kortvarig handelsstrategi där handlare syftar till att göra små vinster på små prisförändringar. Scalpers kan göra tiotals eller till och med hundratals affärer på en enda dag. Denna strategi kräver snabba beslut och är beroende av likviditet i marknaden för att snabbt kunna gå in och ut ur affärer. Scalping involverar vanligtvis att sätta en mycket strikt exitstrategi eftersom en stor förlust kan utplåna många små vinster.

Varje strategi innehåller olika risker och kräver olika nivåer av engagemang och expertis. CFD-handlare måste noggrant överväga sin risktolerans, tidsåtagande och handelserfarenhet innan de väljer en strategi. Oavsett strategi är en konsekvent och välutvecklad handelsplan kritisk för framgång i CFD-handel. Dessutom är riskhantering – att sätta stopp-förluster, ta vinstnivåer och övervaka positionens storlek – centrala komponenter i alla handelsstrategier.

Skatter och avgifter inom CFD-handel

Att förstå de olika kostnaderna och skatteimplikationerna är avgörande när man handlar med CFD:er, eftersom de kan påverka den totala avkastningen på investeringen.

Förståelse för handelskostnader

 • Spread: Skillnaden mellan köp- och säljkursen för en CFD benämns som spread. Detta är en avgift som betalas till mäklaren för varje handel och kan variera beroende på tillgången och marknadens volatilitet.
 • Kommission: Vissa mäklare tar en kommission för att öppna och stänga CFD-positioner. Detta är vanligt när det gäller CFD:er baserade på aktier.
 • Övernattsavgift: Eftersom CFD-handel ofta involverar hävstång, kan det finnas en finansieringskostnad för att hålla en position öppen över natten. Detta beror på att mäklaren i praktiken lånar ut pengar till investeraren för att möjliggöra handel med hävstång.
 • Valutakonverteringsavgift: Om en handel görs i en annan valuta än kontots basvaluta, kan en avgift för valutakonvertering tillkomma.

Skatteregler för CFD-handel i Sverige

I Sverige betraktas CFD-handel som en kapitalplacering, och vinsterna är föremål för kapitalvinstskatt (30% på realiserad vinst) under inkomstslaget kapital. Nedan följer några viktiga punkter att tänka på:

 • Deklaration: Alla vinster och förluster måste deklareras till Skatteverket. Det är handlarens ansvar att dokumentera och rapportera detta korrekt.
 • Ränteavdrag: Om du har haft kostnader för räntor på lån för att finansiera dina CFD-positioner, kan dessa vara avdragsgilla.
 • Förlustavdrag: Förluster vid CFD-handel kan kvittas mot vinster och därmed minska den skattepliktiga inkomsten. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på de detaljerade reglerna kring hur och när sådana avdrag får göras.
 • Avgifter och kostnader: Handelskostnader, såsom spreads och kommissioner, kan dras av som en kostnad vid beräkning av den realiserade vinsten eller förlusten.

Eftersom skattelagstiftningen kan ändras och har olika tolkningar beroende på individuella omständigheter, är det klokt att konsultera med en skatterådgivare eller Skatteverket för att få en exakt förståelse av de skatteplikter som är kopplade till CFD-handel i Sverige.

Psykologin i handel och emotionell disciplin

Handel, speciellt med instrument som CFD:er, är inte bara en fråga om finansiell analys och strategi, utan också starkt förknippad med psykologi och emotionell kontroll. Hur en trader hanterar sina känslor kan vara avgörande för framgången i handeln.

Hantera emotioner och stress vid handel

Handel utlöser ofta starka känslor, vilket kan leda till impulsiva beslut som inte är grundade i rationalitet eller den övergripande handelsstrategin. Att hantera dessa känslor är en central del av att vara en framgångsrik trader.

 • Känslomässiga svängningar: Handlare måste ofta hantera en berg-och-dalbana av känslor, från eufori när marknaden rör sig i önskad riktning, till panik eller ångest när den inte gör det. En särskilt utmanande emotion är ”FOMO” – rädslan för att missa en förmånlig affär – vilket kan pressa en trader att ta oövervägda positioner utan att följa sin handelsplan.
 • Stresshantering: CFD-handel kan vara stressande, särskilt när marknaden är volatil eller när stora summor pengar står på spel. Effektiva stresshanteringstekniker inkluderar att ta regelbundna pauser, motionera och upprätthålla en balanserad livsstil.
 • Förlusthantering: Att hantera förluster är en väsentlig del av handelspsykologin. Det är viktigt att se förluster som en del av spelet och inte något som påverkar traderens självbild eller framkallar negativa emotionella reaktioner som kan påverka framtida handelsbeslut.

Vikten av en handelsplan och disciplin

För att hantera den emotionella berg-och-dalbana som handel kan innebära, är det essentiellt att ha en robust handelsplan och förmågan att följa den med strikt disciplin.

 • Handelsplan: En väldefinierad handelsplan fungerar som en karta över hur handeln ska genomföras. Det är en plan som innehåller entry- och exit-strategier, riskhanteringsstrategier och specifika mål.
 • Disciplin att följa planen: Att hålla sig till handelsplanen kräver disciplin. Många traders misslyckas inte på grund av bristande strategi, utan på grund av bristande förmåga att hålla sig till sin plan, särskilt i tider av marknadsturbulens.
 • Emotionell distans: Att hålla känslorna i schack och handla logiskt, i enlighet med sin handelsplan, är kritiskt. Detta innebär att man inte blir för upphetsad vid vinster eller för nedslagen vid förluster.
 • Förbättring genom granskning: Regelbunden granskning av både framgångsrika och misslyckade handlar kan hjälpa till att avlägsna emotionell bias och förbättra handelsbeslut över tiden.

Att utveckla en psykologisk resiliens och att upprätthålla emotionell disciplin är nyckelkomponenter för en hållbar och framgångsrik handelskarriär. Att kunna separera emotioner från de strategiska och analytiska aspekterna av handeln är ofta vad som skiljer framgångsrika handlare från de som konsekvent förlorar.

Avancerade handelstekniker med CFD

För den mer erfarne investeraren erbjuder CFD-handel möjligheter att använda avancerade strategier för att skydda kapital, dra nytta av marknadsmönster och integrera CFD:er i bredare investeringsportföljer.

Hedge med CFD:er

Att använda CFD:er för hedging innebär att man skyddar sig mot prisrörelser i en befintlig investeringsportfölj. Genom att ta en motsatt position i en CFD kan investerare säkra sina positioner och minska risken för förluster utan att behöva sälja av sina faktiska tillgångar. Denna strategi kan vara särskilt användbar i tider av osäkerhet eller ökad volatilitet på marknaden.

 • Riskminimering: CFD:er kan användas för att ”hedge” eller säkra en befintlig portfölj. Om en investerare till exempel äger aktier och förväntar sig en kortvarig nedgång på marknaden, kan de ta en kort position i en CFD som motsvarar aktieinnehavet för att kompensera för eventuella förluster.
 • Diversifiering: Genom att hedga med CFD:er kan en investerare diversifiera sin risk utan att behöva sälja av sina nuvarande tillgångar, vilket kan vara skattemässigt fördelaktigt.

Algoritmisk CFD-handel

Algoritmisk handel, även känd som automatiserad handel, använder datorprogram för att genomföra handlar baserat på förutbestämda kriterier. Inom CFD-handeln kan detta innebära användning av komplexa modeller och snabb exekvering av handelstransaktioner. Denna metod kräver en grundlig förståelse av både algoritmer och marknaden för att undvika potentiellt dyra misstag.

 • Automatiserade handelssystem: Algoritmisk handel involverar användning av förprogrammerade instruktioner för att genomföra handlar baserat på specifika kriterier som pris, volym eller tid. Inom CFD-handeln kan detta ge snabbare utförande och möjligheten att dra nytta av mönster och trender som identifieras genom dataanalys.
 • Backtesting: Algoritmiska strategier kan baktestas med historisk data för att bedöma hur strategin skulle ha presterat under olika marknadsförhållanden.

Användning av CFD i portföljstrategier

CFD:er erbjuder flexibilitet och mångsidighet för att balansera eller justera en investeringsportfölj. Med CFD:er kan investerare snabbt reagera på marknadsförändringar och anpassa sin exponering mot olika tillgångsslag. Det är en metod som möjliggör dynamisk portföljförvaltning och kan bidra till en mer diversifierad investeringsstrategi.

 • Kompletterande investeringar: CFD:er kan fungera som kompletterande instrument i en portfölj och ge exponering mot marknader eller tillgångsslag som annars skulle vara otillgängliga eller för dyra att handla direkt.
 • Balansering: Investerare kan använda CFD:er för att snabbt justera sin exponering mot olika tillgångsslag eller marknader, vilket gör det möjligt för dem att reagera på marknadsförändringar eller nyheter utan att behöva genomföra större förändringar i sin kärnportfölj.
 • Spekulativa strategier: Avancerade investerare kan också använda CFD:er för mer spekulativa strategier som att satsa på spridningen mellan olika marknader eller tillgångsslag (så kallad spread betting).

Dessa avancerade tekniker kräver en djup förståelse för både CFD-instrumentet och marknaden som helhet. De bör endast användas av de som har den erfarenheten och kapaciteten att hantera de ökade riskerna som följer med sådana strategier. Dessutom bör riskhanteringstekniker alltid vara på plats för att begränsa potentiella förluster.

Regelverk och tillsyn inom CFD-handel

CFD-handel regleras strikt på många marknader världen över. I Europa har European Securities and Markets Authority (ESMA) infört regler och begränsningar för att skydda investerare. Nationella tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen i Sverige har också en avgörande roll i övervakningen av finansmarknaderna och skyddet av konsumenterna.

ESMA-regler och begränsningar

CFD-handel regleras strikt för att skydda investerare och upprätthålla en rättvis handelsmiljö. På europeisk nivå har ESMA (European Securities and Markets Authority) implementerat en rad regler och restriktioner. Dessa åtgärder är utformade för att minska riskerna för investerare och införa en strängare kontroll av finansmarknaderna.

 • Leveragebegränsningar: ESMA har infört begränsningar på hävstången som erbjuds till privata investerare. Dessa regler syftar till att minska riskexponeringen och potentiella förluster som kunder kan ådra sig.
 • Skydd mot negativt saldo: För att skydda investerare har ESMA krävt att CFD-leverantörer implementerar skydd mot negativt saldo, vilket innebär att en investerares förluster inte kan överstiga det totala kapitalet som de har på sitt handelskonto.
 • Riskvarningar: CFD-leverantörer måste ge tydliga varningar om de risker som är förknippade med CFD-handel, inklusive statistik över andelen investerare som förlorar pengar på att handla med dessa produkter.

Nationella tillsynsmyndigheters roll

I Sverige spelar Finansinspektionen en viktig roll när det gäller tillsyn och reglering av finansmarknaderna, inklusive CFD-handel. Denna nationella tillsynsmyndighet ser till att de finansiella företagen följer de lagar och regler som finns för att skydda investerarna och säkerställa marknadens integritet.

 • Licensiering och övervakning: Nationella tillsynsmyndigheter som Finansinspektionen i Sverige är ansvariga för att licensiera och övervaka CFD-leverantörer för att säkerställa att de följer lokala och europeiska lagar och regler.
 • Konsumentbeskydd: Dessa myndigheter arbetar för att skydda konsumenterna genom att se till att finansbolagen agerar på ett rättvist och transparent sätt. De kan också erbjuda hjälp och support till investerare som har klagomål eller frågor angående CFD-handel.
 • Informationskampanjer: Tillsynsmyndigheter genomför ofta informationskampanjer för att öka medvetenheten om riskerna med CFD-handel och att främja bästa praxis bland investerare.

De regler och begränsningar som ESMA och nationella tillsynsmyndigheter har infört är avsedda att göra CFD-marknaden säkrare för alla investerare. Det är avgörande för alla som överväger att handla med CFD:er att vara medvetna om dessa regler och att välja en mäklare som följer dessa bestämmelser. Regelverket är dynamiskt och kan ändras över tid, så det är viktigt för investerare att hålla sig uppdaterade med de senaste förändringarna.

Att välja den bästa plattformen för CFD-handel

Valet av handelsplattform är avgörande för framgången i CFD-handel. Plattformen ska inte bara vara pålitlig och användarvänlig, utan också erbjuda de verktyg och funktioner som handlare behöver för att kunna göra välgrundade beslut.

Jämförelse av handelsplattformar

En objektiv jämförelse av olika handelsplattformar bör ta hänsyn till flera faktorer:

 • Användargränssnitt: En ren och intuitiv design är viktig för att snabbt kunna navigera och utföra affärer.
 • Tillgängliga marknader: Plattformen bör ge tillgång till ett brett utbud av marknader och CFD-produkter.
 • Kostnader och avgifter: Jämför handelsavgifter och andra kostnader som kan påverka avkastningen.
 • Handelsteknik: Kontrollera om plattformen erbjuder avancerade handelsordrar och har möjligheten till automatiserad handel.
 • Reglering och säkerhet: Säkerställ att plattformen regleras av en trovärdig tillsynsmyndighet och har starka säkerhetsåtgärder.

Mobila applikationer för CFD-handel

I takt med att mobil teknik blir alltmer framträdande, erbjuder många plattformar dedikerade mobilappar för CFD-handel:

 • Tillgänglighet: Med mobilappar kan investerare handla och övervaka sina positioner när som helst och var som helst.
 • Funktionalitet: En bra mobilapp bör ha samma grundläggande funktionalitet som desktopversionen, inklusive realtidsdata, handelsverktyg och kontohantering.
 • Användarvänlighet: Apparna bör vara optimerade för mindre skärmar och touchbaserade interaktioner.

Funktioner och verktyg för beslutsstöd

Moderna handelsplattformar erbjuder en rad funktioner och verktyg som kan hjälpa investerare att fatta bättre handelsbeslut:

 • Teknisk analys: Plattformar bör inkludera verktyg för teknisk analys, som diagramverktyg och tekniska indikatorer.
 • Fundamental analys: Tillgång till nyheter, ekonomisk kalender och rapporter kan vara ovärderliga för de som förlitar sig på fundamental analys.
 • Demo-konton: Möjligheten att öva på demo-konton är viktigt för nybörjare och för att testa nya strategier.
 • Utbildningsresurser: Plattformen bör tillhandahålla läromedel som hjälper investerare att utvecklas och hålla sig uppdaterade med marknaden.

Vid valet av handelsplattform är det klokt att först bestämma vilka funktioner som är mest kritiska för ens handelsstil och behov. Därefter kan man göra en noggrann utvärdering av de tillgängliga alternativen för att hitta den plattform som bäst passar dessa krav.

Fallgropar och vanliga misstag i CFD-handel

CFD-handel erbjuder möjligheter till avkastning men medför även betydande risker. Det är viktigt för handlare att vara medvetna om de vanligaste misstagen för att kunna undvika dem.

Övertrading och för stora positioner

Ett av de vanligaste misstagen inom CFD-handel är att öppna för många positioner eller att ta positioner som är för stora i förhållande till handlarens kapitalbas:

 • Övertrading: Att handla för ofta eller med för många positioner samtidigt kan leda till att man förlorar överblick och kontroll.
 • För stora positioner: Att investera för mycket kapital i en enda position ökar risken markant. Om marknaden rör sig mot positionen kan förlusterna bli omfattande.

Underskattning av risker

En annan fallgrop är att underskatta de risker som är förknippade med CFD-handel:

 • Hävstångens dubbeleggade svärd: Hävstången kan öka vinsterna men också förstora förluster. Att inte respektera hävstångens kraft är ett vanligt misstag.
 • Marknadsförändringar: Marknaden är dynamisk, och att inte hålla sig uppdaterad med aktuell information kan vara förödande.

Ignorera marknadshändelser

Marknadshändelser kan ha en stor inverkan på CFD-positioner:

 • Nyhetshändelser: Ekonomiska rapporter, politiska händelser och företagsmeddelanden kan driva snabba och stora marknadsrörelser.
 • Tekniska signaler: Att ignorera tekniska signaler från diagram kan leda till att man missar viktiga trender och vändpunkter i marknaden.

Genom att vara medveten om dessa fallgropar och vanliga misstag kan CFD-handlare utveckla strategier för att undvika dem. Det är även viktigt att ständigt utvärdera och justera sin handelsstrategi för att anpassa sig efter marknadens förändringar och sina egna erfarenhetsnivåer.

CFD-handel med ISK (Investeringssparkonto)

Många svenska CFD-mäklare, som IG, erbjuder CFD-handel med ISK (investeringssparkonton). Efter att du skapat ett konto på deras webbplats, blir du tilldelad ett ISK. Du kan sedan använda detta ISK när du handlar CFD på deras plattform. För att lära dig mer om hur du kan handla CFD med ISK genom IG, besök deras webbsida för att ta del av mer information.

Relaterat: Vad är ISK?

Ingen CFD-handel hos Nordnet och Avanza

Varken Nordnet eller Avanza stödjer CFD-handel. Istället för denna typ av handel, erbjuder dessa plattformar handel av:

Om du vill lära dig mer om dessa plattformars utbud, kan du besöka deras respektive sidor genom följande länkar:

Relaterat: Hur kan man blanka aktier?

Payup P icon
eToro

Bästa plattformen för att handla CFD 2024

eToro är den bästa plattformen för att handla CFD enligt Payup 2024. eToro erbjuder handel med ett brett spektrum av finansiella instrument såsom aktier, kryptovalutor genom CFD:er, valutor och råvaror. Plattformen tillhandahåller unika sociala handelsfunktioner, inklusive möjligheten att kopiera andra investerares handel. Med konkurrenskraftiga avgifter, ett flerspråkigt gränssnitt inklusive svenska, och ett starkt fokus på säkerhet, ger eToro tillgång till globala marknader för investerare på alla nivåer.

Vanliga frågor och svar