Blanka Aktier

Blanka Aktier: Här Är Allt Du Behöver För Att Komma Igång 2024
Payup P icon
eToro

Bästa plattformen där du kan blanka aktier 2024

eToro är den bästa plattformen där du kan blanka aktier enligt Payup 2024. eToro erbjuder handel med ett brett spektrum av finansiella instrument såsom aktier, kryptovalutor genom CFD:er, valutor och råvaror. Plattformen tillhandahåller unika sociala handelsfunktioner, inklusive möjligheten att kopiera andra investerares handel. Med konkurrenskraftiga avgifter, ett flerspråkigt gränssnitt inklusive svenska, och ett starkt fokus på säkerhet, ger eToro tillgång till globala marknader för investerare på alla nivåer.

Jämför 3 st. bästa plattformarna för att blanka aktier 2024

Vad vill du investera i?
 • Populärast 2024
  Seriös plattform för både nya och avancerade investerare

  eToro

  Hos eToro kan du:
  • Blanka aktier
  • Krypto-CFD:er
  • Valutor
  • Aktier
  • NFT

  På eToro kan du handla med CFD-kontrakt som omfattar ett brett utbud av underliggande tillgångar, inklusive börshandlade produkter som aktier, råvaror, ETF:er, index, valutor och kryptovalutor genom CFD:er. eToro omdöme

  Minimum insättning: $50 USD
  76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Kryptovalutor är volatila och oreglerade handelsinstrument. De har ingen investeringsskydd inom EU. eToro regleras av CySEC (#250/14).
 • IG

  Hos IG kan du:
  • Blanka aktier
  • Optioner
  • Valutor

  Med IG kan du investera i CFD-kontrakt, optioner och turbowarranter. Du kan spekulera på dina favorittillgångar med hävstång. IG är kraftfull för såväl ny som erfaren investerare. IG omdöme

  Minimum insättning: 3 000 SEK
  CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital. Den här sidan gäller inte för den belgiska allmänheten.
 • Plus500

  Hos Plus500 kan du:
  • Blanka aktier
  • Valutor

  På Plus500 kan du spekulera med CFD på allt från aktier, valutor, värdepapper och Forex till råvaror, kryptovalutor, energi och mer. Plus500 omdöme

  Minimum insättning: $100 USD
  82% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar. Plus500CY Ltd regleras av CySEC (#250/14).

Vad betyder blankning?

Blankning, även känt som ”short selling” på engelska, innebär att en investerare lånar aktier från en aktieägare, vanligtvis genom en mäklare, och säljer dem på marknaden. Målet är att köpa tillbaka aktierna senare till ett lägre pris, returnera dem till långivaren, och behålla skillnaden som vinst. Denna strategi bygger på förväntningen om att aktiens pris kommer att sjunka, vilket gör det möjligt för investeraren att dra nytta av nedgången.

Blankning har en lång historia i finansvärlden, med rötter som sträcker sig tillbaka till 1600-talets Nederländerna. Metoden utvecklades initialt som ett sätt för handlare att spekulera i prisrörelser och hedga (säkra) sina positioner. Under 1900-talet blev blankning en alltmer vanlig och sofistikerad praxis, särskilt på de större aktiemarknaderna som New York Stock Exchange. Med tiden har blankning blivit både hyllad för sin roll i prisupptäckt och kritiserad, särskilt efter större finanskriser, för dess potentiella roll i att förvärra marknadsvolatilitet.

Jämförelse mellan traditionell aktiehandel och blankning

Traditionell aktiehandel bygger på idén om att köpa aktier i ett företag i hopp om att dess värde ska öka över tiden. Investeraren genererar avkastning när aktien säljs till ett högre pris än inköpspriset. Blankning, å andra sidan, är en omvänd strategi där man drar nytta av en nedgång i aktiens pris.

Den största skillnaden ligger i riskprofilen. Medan traditionell aktiehandel begränsar förlusten till den initiala investeringen, kan förlusterna med blankning teoretiskt sett vara obegränsade, eftersom det inte finns någon övre gräns för hur högt en aktiekurs kan stiga. Därför kräver blankning en noggrann riskhantering och övervakning av marknadsförhållanden.

Processen för blankning av aktier

Blankning av aktier är en avancerad investeringsstrategi som kräver noggrann planering och förståelse för marknaden. Nedan följer en steg-för-steg-guide för hur processen går till, tillsammans med viktiga överväganden och risker.

Steg-för-steg-guide till hur man blankar aktier

Blankning är en process som kräver noggrann planering och förståelse för varje steg. Nedan följer en detaljerad guide som belyser de viktigaste stegen i blankningsprocessen.

 1. Forska och välj en aktie att blanka: Välj en aktie du tror kommer att minska i värde. Detta kräver grundlig analys av företagets finansiella hälsa, branschtrender och marknadssentiment.
 2. Hitta en mäklare som erbjuder blankning: Inte alla mäklare tillåter blankning, så det är viktigt att välja en mäklare som erbjuder denna tjänst.
 3. Låna aktier: Efter att ha valt en mäklare, lånar du aktier som du vill blanka. Detta sker oftast genom ett automatiskt system hos mäklaren.
 4. Sälja de lånade aktierna: När du lånat aktierna, säljer du dem på öppna marknaden till det rådande marknadspriset.
 5. Vänta på att aktiens pris ska falla: Efter försäljningen väntar du tills aktiens pris sjunker.
 6. Köp tillbaka aktierna: När aktiens pris har sjunkit, köper du tillbaka samma antal aktier för att återlämna till långivaren.
 7. Returnera aktierna och realisera vinsten eller förlusten: Skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset är din vinst eller förlust.

Viktiga överväganden och risker med blankning

Blankning innebär unika risker och kräver särskilda överväganden. Nedan utforskar vi de viktigaste aspekterna och riskerna som varje investerare bör vara medveten om.

 • Obegränsad förlustrisk: Till skillnad från vanlig aktiehandel, där förlusten är begränsad till investeringens storlek, kan förlusten vid blankning vara obegränsad eftersom det inte finns något tak för hur högt en aktiekurs kan stiga.
 • Marginalkrav och räntekostnader: Blankning sker på marginal, vilket innebär att du måste upprätthålla tillräckligt kapital på ditt konto för att täcka eventuella förluster. Dessutom tillkommer räntekostnader för de lånade aktierna.
 • Marknadens volatilitet: Aktiemarknaden är oförutsägbar, och oväntade händelser kan leda till snabba prisökningar, kända som en ”short squeeze”, vilket kan orsaka stora förluster för de som blankar.

Exempel på framgångsrik och misslyckad blankning

Genom att analysera tidigare fall av blankning, både framgångsrika och misslyckade, kan investerare få insikt i vad som fungerar och vad som bör undvikas.

 • Framgångsrika exempel: En av de mest berömda exemplen på framgångsrik blankning var under finanskrisen 2008, då flera hedgefonder tjänade stora summor på att blanka aktier i finansinstitut som var övervärderade och utsatta för hög risk.
 • Misslyckade exempel: Ett känt misslyckat exempel på blankning var när investerare försökte blanka aktier i teknikföretag under den tidiga tillväxtfasen, vilka sedan ökade dramatiskt i värde, vilket ledde till stora förluster för de som blankade.

Regelverk och lagstiftning

Blankning av aktier i Sverige regleras genom nationella lagar och förordningar, som samverkar med internationella regler för att skapa en transparent och rättvis marknad. Dessa regler är utformade för att skydda investerare och upprätthålla marknadsordningen.

 • Finansinspektionen (FI): I Sverige är det Finansinspektionen som övervakar och reglerar blankningsaktiviteter. FI ser till att de finansiella marknaderna fungerar effektivt och att konsumenterna är väl skyddade.
 • Svenska lagar och förordningar: Sverige har specifika lagar som styr blankningsaktiviteter, inklusive regler om hur och när aktier får blankas. Dessa lagar är i linje med EU:s regelverk för att säkerställa konsistens över gränserna.

När det gäller rapporteringskrav och transparens i Sverige, är det viktigt för investerare att rapportera sina blankningspositioner till Finansinspektionen, särskilt för större positioner. Detta krav bidrar till att öka transparensen på marknaden. Positioner som överstiger vissa tröskelvärden måste offentliggöras, vilket ger både marknadsaktörer och allmänheten en tydligare bild av marknadens sentiment.

Konsekvenserna av att bryta mot reglerna för blankning kan vara allvarliga. Finansinspektionen kan utdela sanktioner och böter till de som inte följer reglerna. Dessa sanktioner kan inkludera allt från penningböter till återkallande av licenser i mer allvarliga fall. Utöver de finansiella konsekvenserna kan överträdelser av blankningsreglerna också leda till betydande skador på en investerares eller en finansinstitutions rykte. Detta kan i sin tur ha en negativ inverkan på förtroendet för och stabiliteten på Sveriges finansmarknader.

Strategier och tekniker

För att bli framgångsrik i blankning krävs det inte bara kunskap om marknaden, utan också en väl genomtänkt strategi och en förståelse för de verktyg och tekniker som kan användas. Nedan utforskar vi olika strategier för blankning, rollen av teknisk analys i beslutsprocessen, och de psykologiska aspekterna av denna typ av handel.

Olika strategier för blankning

Det finns flera strategier för att blanka aktier, var och en anpassad till olika marknadsförhållanden och investeringsmål. Låt oss utforska de vanligaste metoderna.

 • Fundamental blankning: Denna strategi grundar sig på en grundlig analys av företagets finansiella rapporter och marknadsposition. Investerare som använder denna strategi letar efter företag med svaga fundamenta, såsom dålig inkomstutveckling eller hög skuldsättning, vilket kan indikera en potentiell nedgång i aktiekursen.
 • Spekulativ blankning: Investerare som följer denna strategi förlitar sig mer på marknadssentimentet än på de fundamentala faktorerna. De kan till exempel blanka en aktie på grund av en förväntad negativ händelse eller nyhet som kan påverka företagets aktiekurs negativt.
 • Hedging (säkring): Blankning kan också användas som en hedging-strategi för att skydda en portfölj mot marknadsnedgångar. Genom att blanka aktier i branscher eller företag som kan tänkas minska i värde, kan en investerare balansera risken i sin befintliga portfölj.

Teknisk analys och dess roll i beslutsprocessen

Teknisk analys är ett kraftfullt verktyg för att förutspå marknadstrender och kan spela en avgörande roll i beslutet att blanka en aktie. Vi tittar närmare på hur denna analys fungerar i praktiken.

 • Prisanalys: Teknisk analys inbegriper studier av prisdiagram och marknadstrender för att identifiera möjliga rörelser i aktiekurser. Detta kan inkludera analys av stöd- och motståndsnivåer, trendlinjer och olika tekniska indikatorer.
 • Volymstudier: Handelsvolymen kan ge viktiga ledtrådar om styrkan i en aktuell marknadsrörelse. En hög volym under en prisnedgång kan till exempel stärka en blankningsposition.

Psykologiska aspekter av blankning

Blankning är inte bara en finansiell strategi, den innebär också viktiga psykologiska överväganden. Nedan diskuterar vi hur psykologi påverkar blankningsbeslut och dess genomförande.

 • Risktolerans: Blankning kräver en hög grad av risktolerans eftersom potentiella förluster kan vara betydande. Investerare måste vara bekväma med osäkerheten och de snabba svängningarna som kan uppstå på marknaden.
 • Emotionell kontroll: Att hantera känslor som girighet, rädsla och FOMO är avgörande. En investerare måste kunna fatta rationella beslut baserade på data och analys, snarare än på emotionella reaktioner.
 • Stresshantering: På grund av den höga risken och den potentiellt snabba förändringen i marknadsförhållandena, är förmågan att hantera stress en viktig aspekt för den som blankar aktier.

Sammanfattningsvis kräver blankning en noggrann kombination av teknisk och fundamental analys, tillsammans med en stark förståelse för de psykologiska aspekterna av handel. Även om den erbjuder potentiella avkastningsmöjligheter, innebär den också betydande risker. Därför är en balanserad tillvägagångssätt och en välutvecklad riskhanteringsstrategi avgörande för att lyckas med blankning.

Marknadens påverkan

Blankning har en betydande inverkan på aktiemarknaderna. Förståelsen av denna påverkan är avgörande för både investerare och marknadsanalytiker. Nedan undersöker vi hur blankning påverkar aktiekurser, dess roll i marknadskrascher och finansiella kriser, samt några specifika fallstudier.

Hur blankning påverkar marknaden och aktiekurser

Blankning är inte bara en strategi för individuella investerare; den har också en omfattande inverkan på hela marknaden. Från prisupptäckt till likviditet, blankningens effekter är mångfaldiga:

 • Prisupptäckt: Blankning kan bidra till effektiv prisupptäckt på marknaden. Genom att sälja övervärderade aktier bidrar blankare till att korrigera aktiepriser till mer realistiska nivåer.
 • Ökad likviditet: Genom att öka handelsvolymen kan blankning öka likviditeten i marknaden, vilket gör det lättare för investerare att köpa och sälja aktier.
 • Volatilitet: Å andra sidan kan blankning öka volatiliteten i aktiekurser, särskilt om många investerare försöker blanka samma aktie samtidigt.

Rollen av blankning i marknadskrascher och finansiella kriser

Blankning kan ha en kraftfull inverkan under tider av finansiell osäkerhet. Dess roll i marknadskrascher och kriser är komplex och kan både förvärra och uppenbara underliggande marknadsproblem:

 • Accelererande effekt: Under finanskriser kan blankning accelerera prisnedgången för aktier, vilket bidrar till en snabbare marknadsnedgång.
 • Regleringsåtgärder: Detta har lett till att vissa marknader tillfälligt förbjuder eller begränsar blankning under extrema marknadsförhållanden för att stabilisera marknaden.
 • Psykologisk påverkan: Blankning kan också påverka investerares psykologi, vilket leder till panikförsäljning och en självuppfyllande profetia där förväntningar om nedgång faktiskt driver nedgången.

Fallstudier av stora marknadsrörelser på grund av blankning

Det finns flera noterbara exempel där blankning har spelat en avgörande roll i stora marknadsrörelser. Dessa fallstudier ger insikt i blankningens verkliga påverkan på finansmarknaderna:

 • Finanskrisen 2008: Under finanskrisen använde många investerare blankning för att spekulera mot finansinstitut, vilket bidrog till deras aktiekursers fall.
 • GameStop 2021: Ett modernt exempel är ”short squeeze” av GameStop-aktier, där en stor grupp av detaljhandelsinvestorer köpte aktier och optioner för att driva upp priset, vilket resulterade i stora förluster för institutionella investerare som hade blankat aktien.

Dessa fallstudier visar att blankning kan ha djupgående effekter på aktiemarknaden, både positiva och negativa. Det understryker vikten av att förstå både mekanismerna och psykologin bakom blankning för att kunna navigera effektivt i dessa dynamiska och ibland volatila marknader.

CFD som alternativ till blankning

Contract for Difference (CFD) är ett populärt finansiellt instrument som erbjuder ett alternativ till traditionell blankning. Nedan belyser vi vad CFD är, jämför det med traditionell blankning, och diskuterar dess fördelar och risker.

Vad är Contract for Difference (CFD)?

En CFD är ett derivatkontrakt där två parter överenskommer att utbyta skillnaden i ett underliggande tillgångs pris från när kontraktet öppnas till när det stängs. CFD-handel gör det möjligt för investerare att spekulera i prisrörelserna på olika tillgångar, som aktier, utan att faktiskt äga tillgången.

I CFD-handel kan investerare gå ”lång” (spekulera på prisuppgång) eller ”kort” (spekulera på prisnedgång). Om en investerare tror att priset på en tillgång kommer att falla, kan de öppna en kort position via en CFD.

Jämförelse mellan CFD-handel och traditionell blankning

När man jämför CFD-handel med traditionell blankning utmärks några nyckelskillnader. I traditionell blankning lånar investeraren och säljer faktiska tillgångar, medan CFD-handel inte innebär fysiskt ägande eller lån av tillgången, vilket möjliggör spekulation i prisförändringar utan faktiskt ägande.

En annan viktig skillnad är användningen av hävstång: CFD-handel erbjuder vanligtvis högre hävstång, vilket innebär att investerare kan kontrollera större positioner med mindre kapital, men detta ökar också risken för större förluster.

Slutligen är CFD-handel generellt mer tillgänglig för genomsnittliga investerare och erbjuder en större flexibilitet att handla med ett bredare spektrum av tillgångar jämfört med de mer begränsade möjligheterna i traditionell blankning.

Fördelar och risker med att använda CFD för blankning

CFD-handel erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionell blankning. En av de främsta fördelarna är dess tillgänglighet och flexibilitet, vilket gör det möjligt för genomsnittliga investerare att handla med ett brett spektrum av tillgångar. Till skillnad från traditionell blankning, där en investerare lånar och säljer faktiska tillgångar, innebär CFD-handel ingen fysisk hantering av tillgången. Detta gör det enklare och mer tillgängligt att spekulera i prisförändringar på marknaden.

Vidare erbjuder CFD-handel ofta högre hävstång än traditionell blankning. Detta betyder att investerare kan kontrollera större positioner med ett relativt litet kapital, vilket kan maximera potentiella vinster. Dock medför denna hävstång också högre risk, eftersom den kan förstora både vinster och förluster. Det är därför viktigt för investerare att noggrant överväga hävstångens inverkan och att förstå de underliggande riskerna.

Sammanfattningsvis erbjuder CFD-handel ett flexibelt och tillgängligt alternativ till traditionell blankning, men det är viktigt att vara medveten om de ökade riskerna, särskilt när det gäller hävstångens potential att förstora förluster. En grundlig förståelse och en försiktig tillvägagångssätt är avgörande för att lyckas med CFD-handel.

Riskhantering och diversifiering

Riskhantering är en avgörande del av alla investeringsstrategier, särskilt när det gäller blankning som innebär potentiellt obegränsade förluster. Diversifiering spelar en viktig roll i att minska riskerna. Nedan utforskar vi olika metoder för riskhantering vid blankning, betydelsen av diversifiering, samt verktyg och resurser som kan användas för riskbedömning.

Metoder för riskhantering vid blankning

Att hantera risk är avgörande när man blankar aktier. Detta innebär att ha kontroll över potentiella förluster och förstå hur marknadsförändringar kan påverka din investering. Nedan följer några viktiga metoder för att effektivt hantera risker vid blankning.

 • Stoppförlustorder: Ett effektivt sätt att begränsa förluster är genom att använda stoppförlustorder. Detta innebär att man sätter en fördefinierad nivå där positionen automatiskt stängs för att begränsa förluster.
 • Positionsstorlek: Att begränsa storleken på varje enskild blankningsposition kan hjälpa till att hantera den totala riskexponeringen.
 • Tidsramar: Fastställ en specifik tidsram för din blankningsstrategi. Det kan innebära att stänga positioner efter en förutbestämd period, oavsett marknadens rörelse.
 • Kontinuerlig övervakning: Aktiv övervakning av marknadsförhållanden är viktigt för att snabbt kunna reagera på förändringar som kan påverka dina blankningspositioner.

Betydelsen av diversifiering i en blankningsstrategi

Diversifiering är en grundsten i varje framgångsrik investeringsstrategi, och detta gäller även för blankning. Genom att sprida riskerna över olika investeringar och marknader kan man minska den potentiella inverkan av negativa prisrörelser. Nedan utforskar vi hur diversifiering kan integreras i en blankningsstrategi för att skapa en mer robust och mindre riskfylld portfölj.

 • Sprida risk: Genom att diversifiera blankningspositionerna över olika sektorer och tillgångsslag kan risken spridas, vilket minskar sårbarheten för negativa händelser inom en specifik sektor eller ett företag.
 • Balansera portföljen: Diversifiering kan också innebära att kombinera blankningsstrategier med traditionella långa positioner för att skapa en mer balanserad och mindre riskfylld portfölj.

Verktyg och resurser för riskbedömning

För att kunna fatta välgrundade beslut vid blankning krävs tillgång till rätt verktyg och information. Dessa resurser hjälper investerare att analysera marknadstrender, förstå riskexponering, och planera sina handelsstrategier på ett mer informerat sätt.

 • Finansiell analysprogramvara: Användning av professionella verktyg för att analysera marknadstrender och utföra teknisk analys kan ge djupare insikter och underlätta beslutsfattandet.
 • Marknadsnyheter och analytiska rapporter: Att hålla sig uppdaterad med marknadsnyheter och analyser är avgörande för att förstå de faktorer som kan påverka aktiekurserna.
 • Risikhanteringskalkylatorer: Många handelsplattformar erbjuder inbyggda kalkylatorer som hjälper investerare att beräkna och hantera riskexponeringen för deras positioner.
 • Utbildningsresurser: Kunskap är nyckeln till effektiv riskhantering. Investera tid i att lära dig om marknaden, blankningstekniker och riskhanteringsstrategier genom kurser, webbseminarier och finanslitteratur.
 • Professionell rådgivning: I komplexa situationer kan det vara fördelaktigt att rådfråga finansiella rådgivare eller riskhanteringsspecialister som kan erbjuda skräddarsydda lösningar och råd.

Genom att använda dessa metoder och verktyg kan investerare som använder blankningsstrategier effektivt hantera riskerna och skydda sina investeringar. Nästa avsnitt i artikeln kommer att fokusera på konkreta fallstudier och exempel för att illustrera hur dessa principer och verktyg har använts i praktiken för att navigera i den komplexa och dynamiska världen av aktieblankning.

Vanliga frågor och svar