Bli försäkrad

Sjukvårdsförsäkring: Jämför och Hitta Rätt Försäkring 2024

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Gjensidige

Bästa sjukvårdsförsäkringen 2024

Gjensidige är den bästa sjukvårdsförsäkringen 2024 enligt Payup. Gjensidige är ett av Nordens största försäkringsbolag och erbjuder en rad olika försäkringar som passar både privatpersoner och företag. Du kan teckna allt från hem- och husförsäkring till bilförsäkring, olycksfallsförsäkring och djurförsäkring. Genom att teckna försäkringar hos Gjensidige kan du få ett heltäckande skydd för både dig och dina ägodelar.

Se Gjensidiges villkor

Jämför 1 st. sjukvårdsförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Gjensidige logo
  • Stort nordiskt försäkringsbolag
  • Stort utbud av försäkringar
  • Teckna allt digitalt
  • Prisvärda försäkringar

  Gjensidige

  Ett av Nordens största försäkringsbolag med ett brett utbud av försäkringar. Teckna allt från bil- och hem- till djur- och olycksfallsförsäkring. Fullständigt digitalt.

Vad är en sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är en försäkring som skyddar dig mot sjukvårdskostnader. Det kan innebära att du får ersättning för sjukvårdsutgifter som sjukhusvistelser, läkarbesök, mediciner, fysioterapi, hemvård, rehabilitering och andra medicinska tjänster, samt hjälp med att få omedelbar vård, om något skulle inträffa, så att du inte undviker långa kötider om du går genom den offentliga sjukvården, m.m.

Försäkringen kan vara ett eget försäkringsavtal som du tecknar eller en del av ett större försäkringspaket som du, till exempel, får av din arbetsgivare.

Sjukvårdsförsäkringar erbjuder ofta ett högre ersättningsbelopp än vad som erbjuds av staten eller den offentliga sjukvården. Du kan få ersättning för hela eller delar av dina medicinska utgifter. I vissa fall kan du också få ersättning för förlorad inkomst.

När du väljer en sjukvårdsförsäkring är det viktigt att du läser igenom villkoren noggrant för att se till så att du får den bästa försäkringen för dina behov.

Vad de täcker

Sjukvårdsförsäkringar täcker oftast följande:

 • Vanlig vård på sjukhus.
 • Kirurgiska ingrepp.
 • Specialistvård.
 • Vård på privata sjukvårdskliniker.
 • Födelsevård.
 • Vård på dagklinik.
 • Vård på öppenvårdsmottagning.
 • Sjukdomar som kräver längre vård.
 • Läkemedel som förskrivs av läkare.
 • Vårdgivare som godkänns av försäkringsbolaget.
 • M.m.

Behöver du vård kan sjukvårdsförsäkringen oftast ge skydd mot kostnaderna som kan uppstå, och de kan även ge hjälp så att du får rätt vård för dina behov så fort som möjligt. Det är vanligt att försäkringen försöker se till så att du får vård inom 7-14 dagar, oavsett om det handlar om operationer och ingrepp eller bara besökstid hos en läkare.

Försäkringar kan dock skilja sig åt, så det är viktigt att du noggrant läser igenom vad som gäller för försäkringen du planerar att teckna, innan du tecknar den, så att du vet vad du får när du väljer den försäkringen.

Sjukvårdsförsäkringar

Vad de inte täcker

Sjukvårdsförsäkringar täcker inte alla medicinska kostnader som kan uppstå.

Nedan följer vanliga saker sjukvårdsförsäkringen inte täcker:

 • Tandvård.
 • Kontaktlinser.
 • Vissa kosmetiska behandlingar.
 • Vissa alternativa medicinska behandlingar.
 • Vaccinationskostnader.
 • Vård som inte är relaterad till sjukdom.
 • Kostnader för mediciner som inte är receptbelagda.
 • Läkemedel som är förbjudna eller inte godkända av Läkemedelsverket.
 • Hörapparater och andra hjälpmedel.

Som du kan se täcker sjukvårdsförsäkringar inte alla medicinska kostnader som kan uppstå. Det är därför viktigt att du läser igenom detaljerna för försäkringen du planerar att teckna noggrant, för att se vad som ingår och vad som inte ingår, innan du tecknar försäkringen.

Du kan även kontakta försäkringsbolaget för att ställa specifika frågor, om du har funderingar kring hur försäkringen hade fungerat för dig och dina åkommor, innan du går vidare med försäkringen.

Hur sjukvårdsförsäkringar fungerar

Sjukvårdsförsäkringar fungerar på precis samma sätt som andra försäkringar, till exempel bilförsäkringar.

När du tecknat en sjukvårdsförsäkring och hamnar i en situation där du behöver vård, så gör du en skadeanmälan hos försäkringsbolaget. Du får sedan hjälp och vägledning, så att du får rätt vård så fort som möjligt.

Anmälan görs oftast antingen online eller via telefon, och ibland behöver du komplettera med ytterligare dokument, till exempel läkarintyg, fakturor, räkningar eller annat.

När du har anmält en skada eller sjukdom, så kommer försäkringsbolaget att undersöka din anmälan och ge svar på hur du går vidare. Du får information om hur du gör för att gå vidare, vilket sjukhus du besöker för att få omedelbar vård och hur mycket försäkringsbolaget kommer kunna ersätta, till exempel om de kommer kunna ersätta medicinska utgifter, kostnader för läkemedel och mer. Försäkringsbolaget kan också erbjuda andra tjänster som till exempel rådgivning eller hjälp med att hitta lämpliga läkare och sjukhus.

Kostnader för sjukvårdsförsäkring

Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring varierar beroende på försäkringsbolaget du väljer, vad de erbjuder och hur mycket försäkringen täcker. Till exempel erbjuder de allra flesta försäkringsbolag olika paket som täcker, och kostar, olika mycket.

Vanliga kostnader för sjukvårdsförsäkringar är mellan 300 och 500 kr per år. För företag kan kostnaden vara mellan 300 och 500 kr/år per anställd. Du kan alltid se hur mycket sjukvårdsförsäkringen hade kostat dig när du klickar på Se ditt pris bredvid försäkringen i listan ovan.

Självrisk i sjukvårdsförsäkringar

Hur hög självrisken med en sjukvårdsförsäkring är beror på flera faktorer, såsom vilken försäkring du tecknat, vad den täcker och vad du vill använda försäkringen till. En vanlig självrisk kan ligga på mellan 500 – 1000 kronor.

Karenstid

När du tecknar en försäkring förekommer väldigt ofta en s.k. karenstid. Karenstiden är tiden som behöver passera innan försäkringen börjar gälla.

Vanliga karenstider är mellan 1 månad och 12 månader, beroende på vad du vill försäkra, vad du vill ha skydd för och hur du vill att försäkringen ska fungera. För att få en heltäckande sjukvårdsförsäkring, som man kan ha i flera års tid, behöver man oftast ha en karenstid på 12 månader. Efter 1 år kan man använda försäkringen när något inträffar.

Det finns försäkringar med och försäkringar utan karenstider. Du kan alltid se exakt vad som gäller för försäkringen du planerar att teckna, innan du bestämmer dig för att gå vidare och teckna den.

Anledningar till att teckna en sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna du kan teckna. Det är ett bra sätt att garantera dig snabb specialistvård och skydda dig mot oönskade och oförutsedda kostnader som kan medfölja sjukdomar och olyckor. Försäkringen ger en trygghet i att veta att du är skyddad om något skulle hända dig eller någon i din familj.

Nedan följer fem skäl till varför du bör teckna en sjukvårdsförsäkring:

 • Du får tillgång till snabb vård, ofta inom 5-12 dagar, utan att behöva genomgå långa väntetider för behandlingar.
 • Du får tillgång till specialistvård.
 • Du får ersättning för specifika sjukdomar och olyckor.
 • Du får ersättning för läkemedel och sjukvårdsresor.
 • Du får tillgång till förmåner som inte är tillgängliga med den allmänna sjukvården.
 • Du får skydd mot stora sjukvårdskostnader.

Oavsett om du är ung eller gammal, är det viktigt att teckna en sjukvårdsförsäkring, framförallt om du vill ha tillgång till snabb vård och inte vill vänta i långa väntetider med den allmänna sjukvården. Med en sjukvårdsförsäkring kan du vara trygg i att du har tillgång till den vård och omsorg du och din familj behöver.

Avdrag för sjukvårdsförsäkring

Kostnaden för sjukvårdsförsäkring är avdragsgill, både för företag och för privatpersoner.

Betalar du för en sjukvårdsförsäkring som privatperson får du dra av försäkringspremien (kostnaden du betalar för försäkringen) från din skattepliktiga inkomst. Betalar du för en sjukvårdsförsäkring som gäller för hela familjen, kan du dra av hela premien.

Betalar du för en sjukvårdsförsäkring som företag får du göra avdrag för kostnaden för försäkringen som företaget betalar till de anställda. Försäkringen förmånsbeskattas bara till 60%. Resterande 40% är skattefri. Det gäller för alla bolagsformer, aktiebolag som enskilda firmor. Mer hos Skatteverket

Sjukvårdsförsäkring för personer med befintliga sjukdomar

Om du redan är sjuk så kan du oftast fortfarande teckna en sjukvårdsförsäkring, men försäkringen kommer oftast inte täcka dina befintliga sjukdomar. Försäkringsbolaget kommer oftast även inte täcka angränsande sjukdomar som kan uppstå till följd av dina befintliga sjukdomar. Även karenstiden kan vara längre om du redan är sjuk.

För att veta vad som gäller exakt behöver du kontakta försäkringsbolaget du planerar att teckna försäkringen hos, informera dem om din situation och fråga om vad försäkringen hade kunnat täcka, så att du vet hur försäkringen kunnat fungera för dig.

Vanliga frågor och svar