Bli försäkrad

Sjukförsäkring: Jämför och Hitta Rätt Försäkring 2023

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Hedvig

Bästa sjukförsäkringen 2023 enligt Payup

Hedvig är den bästa sjukförsäkringen enligt Payup. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Se Hedvigs villkor

Jämför sjukförsäkringen

Lista över sjukförsäkringen i Sverige 2023

 • Populärast 2023
  Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • Sjukvårdsförsäkring som passar alla
  Enklare logo
  • Kvalitetssäkrad vård
  • Privat sjukhusvård vid operation
  • Undvik långa köer
  • Transparent, enkel och prisvärd

  Enklare

  Snabb och kvalitetssäkrad vård, var än i landet du befinner dig. Vid operation ges privat sjukhusvård. Se ditt pris direkt på hemsidan innan du ansöker.

Definition av sjukförsäkring

Sjukförsäkring, eller sjukvårdsförsäkring, är en försäkring som täcker en del eller hela kostnaden för medicinsk vård. Det inkluderar läkarbesök, receptbelagda läkemedel, sjukhusvistelser och specialbehandlingar. I Sverige kompletteras den offentliga sjukvården ofta med privata sjukförsäkringar för att erbjuda tilläggstäckning, snabbare vård och tillgång till specialistläkare.

Behovet av sjukförsäkring i Sverige

Sjukförsäkringens betydelse i Sverige kan inte underskattas. Även om landet har ett offentligt sjukvårdssystem som ger grundläggande vård, finns det behov av extra skydd. En privat sjukförsäkring kan erbjuda snabbare tillgång till specialister och behandlingar, bättre vårdval och även internationell täckning.

Många arbetsgivare i Sverige erbjuder sjukförsäkring som en del av anställningspaketet, och många individer väljer att skydda sig och sina familjer med en privat sjukförsäkring. Den här trenden understryker behovet av att förstå och jämföra olika sjukförsäkringar.

Typer av sjukförsäkringar

När man tittar på sjukförsäkringar i Sverige stöter man ofta på en rad olika alternativ. Beroende på ens specifika behov, yrke, familjesituation eller arbetsgivare, kan olika sjukförsäkringar vara mer lämpliga. Nedan följer några av de vanligaste typerna av sjukförsäkringar och vad som utmärker dem.

Privat Sjukförsäkring

Privat sjukförsäkring erbjuder individer extra skydd utöver den offentliga sjukförsäkringen. Det ger tillgång till privata vårdgivare och kan ge snabbare tillgång till behandling och specialister.

Fördelar:

 • Snabbare tillgång till vård
 • Större valfrihet
 • Tilläggsförmåner som kan skräddarsys

Nackdelar:

 • Kan vara kostsamt
 • Kan ha exklusioner baserat på befintliga hälsotillstånd

Företags-Sjukförsäkring

Många företag i Sverige erbjuder sjukförsäkring som en förmån till sina anställda. Det kan hjälpa till med att locka och behålla talanger och ger anställda tillgång till privata vårdgivare.

Fördelar:

 • Kan öka medarbetarnas välmående och produktivitet
 • Erbjuder anställda mer omfattande vård

Nackdelar:

 • Kan vara komplicerat att administrera
 • Kan vara kostsamt för små företag

Sjukförsäkring för anställda

Anställda i Sverige kan dra nytta av såväl offentlig som privat sjukförsäkring. Privata sjukförsäkringsplaner erbjuds ofta som en del av anställningsförmåner och kan omfatta saker som sjukhusvistelser, läkarbesök och receptbelagda mediciner.

Fördelar:

 • Ger tillgång till privata vårdgivare och specialistläkare
 • Kan inkludera förmåner som rehabilitering och friskvård

Nackdelar:

 • Beroende på arbetsgivarens val av försäkringspaket
 • Kan ha begränsningar för vissa medicinska tillstånd

Barns Sjukförsäkring

Att ha en sjukförsäkring för barn ger föräldrar trygghet och tillgång till bästa möjliga vård. Sådana försäkringar kan skräddarsys för att inkludera skydd mot specifika sjukdomar och tillstånd som är relevanta för barn.

Fördelar:

 • Erbjuder skydd för många olika barnrelaterade villkor
 • Kan inkludera vaccinationer och förebyggande vård

Nackdelar:

 • Kan vara dyrare beroende på täckningsomfattningen
 • Vissa villkor kan uteslutas från täckning

Sjukförsäkring för entreprenörer och egen-/småföretagare

För entreprenörer och egen- samt småföretagare kan sjukförsäkring vara särskilt viktigt, då en sjukdom eller skada kan ha en direkt inverkan på inkomst och affärsdrift.

Fördelar:

 • Skyddar inkomst vid oförmåga att arbeta
 • Kan inkludera täckning för företagsdrift

Nackdelar:

 • Kan vara dyrare, beroende på yrkesrisk
 • Kräver noggrann övervägning av villkor och täckning

Vad täcker sjukförsäkringen?

Sjukförsäkringen kan variera beroende på plan och försäkringsbolag, men de vanliga täckningarna brukar inkludera:

 • Läkarbesök: Kostnaden för att konsultera allmänläkare eller specialister.
 • Sjukhusvistelse: Inkluderar rum, mat, tester och medicinsk vård på sjukhuset.
 • Receptbelagda läkemedel: Täcker kostnaden för vissa receptbelagda mediciner.
 • Kirurgiska ingrepp: Kostnader relaterade till kirurgiska operationer.
 • Fysioterapi och rehabilitering: Behandlingar för att återställa funktion efter en skada eller sjukdom.
 • Preventiv vård: Vissa planer kan täcka förebyggande vård som vaccin och hälsokontroller.

Specialtäckningar

Vissa försäkringar kan erbjuda specialtäckningar som:

 • Psykologisk terapi: Stöd för mental hälsa och välmående.
 • Tandvård: Täckning för tandläkarbesök och tandbehandlingar.
 • Alternativ medicin: Behandlingar som akupunktur, homeopati eller kiropraktik.

Vad täcker inte sjukförsäkringen?

Det är viktigt att förstå vad en sjukförsäkringsplan inte täcker, eftersom dessa uteslutningar kan påverka ditt val av plan. Vanliga undantag kan inkludera:

 • Befintliga hälsotillstånd: Vissa försäkringar täcker inte tillstånd som fanns innan försäkringen tecknades.
 • Kosmetiska ingrepp: Operationer som inte anses medicinskt nödvändiga.
 • Fertilitetsbehandlingar: Såsom IVF eller andra behandlingar för infertilitet.
 • Överdriven användning av alkohol eller droger: Skador eller sjukdomar orsakade av missbruk.
 • Vissa receptbelagda mediciner: Inte alla mediciner kan vara täckta.

Att förstå både vad en sjukförsäkringsplan täcker och inte täcker är avgörande för att välja rätt försäkring. Det är alltid rekommenderat att noggrant granska villkoren och tala med en försäkringsrepresentant för att förstå alla aspekter av planen innan du tecknar en försäkring.

Jämför sjukförsäkringar

När man jämför sjukförsäkringar är det viktigt att beakta flera aspekter som:

 • Täckningsomfattning: Vilka medicinska tjänster och behandlingar som täcks.
 • Pris: Premiernas kostnad och eventuella självrisker.
 • Förmåner: Extraförmåner som kan inkludera tandvård, ögonvård eller rehabilitering.
 • Användarvillkor: Villkor som gäller för att använda försäkringen, inklusive eventuella begränsningar eller undantag.

Pris och villkor

Att förstå pris och villkor för olika sjukförsäkringsplaner är nyckeln till att göra ett informerat val. Olika planer kan ha olika kostnadsstrukturer, inklusive månatliga premier och självrisker. Vissa planer kan erbjuda rabatter för friskvård eller bonusar för att inte göra anspråk.

Det är också viktigt att noggrant granska villkoren för att förstå vad som är inkluderat och uteslutet från försäkringen, samt eventuella krav som måste uppfyllas för att behålla täckningen.

Kostnader och Premier för sjukförsäkring

Sjukförsäkringspremier beräknas med hänsyn till flera faktorer, inklusive ålder, kön, hälsotillstånd, yrke och vald täckningsomfattning. Försäkringsbolagen använder dessa faktorer för att bedöma risken och därmed bestämma den månatliga premien.

 • Ålder: Yngre individer tenderar att betala lägre premier.
 • Hälsotillstånd: Kroniska sjukdomar eller rökning kan öka premien.
 • Yrke: Yrken med högre risk för skador kan ha högre premier.

Tips för att sänka kostnader

Att sänka kostnaderna för sjukförsäkring kräver noggrant övervägande och jämförelse. Nedan följer några strategier:

 • Välj rätt täckning: Välj en plan som matchar dina behov utan onödig överflödig täckning.
 • Överväg självrisk: En högre självrisk kan sänka den månatliga premien.
 • Grupplaner: Om möjligt, gå med i en grupplan via arbetsgivare eller föreningar för bättre priser.
 • Hälso-bonusar: Vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter för en hälsosam livsstil.

Sjukförsäkringens förmåner och villkor

Sjukförsäkring i Sverige erbjuder en blandning av grundläggande och tilläggsförmåner. De grundläggande förmånerna täcker ofta det mest nödvändiga, medan tilläggsförmåner kan inkludera specialiserade tjänster.

Grundläggande förmåner kan inkludera:

 • Läkarbesök
 • Sjukhusvistelse
 • Receptbelagd medicin

Tilläggsförmåner kan inkludera:

 • Tandvård
 • Optik
 • Alternativ behandling

Att förstå vad som inte täcks av din sjukförsäkring är också viktigt. Vissa exklusioner och begränsningar är vanliga i de flesta planer.

Exklusioner och begränsningar kan inkludera:

 • Förhandsbestämnda tillstånd
 • Specifika eller experimentella behandlingar
 • Åldersbegränsningar för vissa tjänster

I Sverige kan sjukförsäkringspremier också ha skattemässiga konsekvenser. Det är viktigt att förstå hur premierna påverkar din skatteplikt, och detta kan variera beroende på din individuella situation och de specifika försäkringsprodukterna du har valt. Samråd med en skatteexpert eller revisor kan ge dig en klar bild av hur din sjukförsäkring passar in i din övergripande skattesituation, och hjälpa dig att göra de mest fördelaktiga valen.

Genom att förstå dessa aspekter av din sjukförsäkring kan du göra ett informerat val som matchar dina individuella behov och förhållanden. Att jämföra och förstå de olika alternativen är nyckeln till att hitta den bästa lösningen för dig.

Att välja rätt sjukförsäkring

Vid valet av en sjukförsäkring är det avgörande att först identifiera ens individuella behov och prioriteringar. Detta kan inkludera familjestorlek, hälsotillstånd, budget och önskad vårdnivå.

 • Familj eller Individ: Försäkringar kan tecknas individuellt eller som en familjeplan.
 • Särskilda Hälsobehov: Om du har kroniska sjukdomar eller behov av regelbunden vård.
 • Budget: Att fastställa en realistisk budget för premier och potentiella utgifter.

En försäkringsmäklare som specialiserar sig på sjukförsäkring kan erbjuda personlig vägledning och expertråd. Mäklaren kan hjälpa till med att skräddarsy lösningar som matchar dina unika krav och använda sitt nätverk och erfarenhet för att förhandla fram de bästa priserna och villkoren.

Avdrag för sjukförsäkring

Kostnaden för sjukförsäkring kan vara avdragsgill i Sverige, både för privatpersoner och företag.

Om du som privatperson tecknar en sjukförsäkring, antingen för dig själv eller din familj, kan du dra av premien från din skattepliktiga inkomst.

För företag som betalar sjukförsäkring för sina anställda gäller att kostnaden är avdragsgill. Försäkringen förmånsbeskattas endast till 60%, medan resterande 40% är skattefri. Detta gäller alla bolagsformer, inklusive aktiebolag och enskilda firmor. Mer på Skatteverkets hemsida.

Sjukförsäkring för personer med befintliga sjukdomar

Att teckna en sjukförsäkring med befintliga sjukdomar är möjligt, men dessa sjukdomar och relaterade hälsoproblem täcks oftast inte. Karenstiden kan också vara längre i dessa fall.

För exakt information om hur en försäkring skulle appliceras på din situation, kontakta det aktuella försäkringsbolaget. Genom att redogöra för din hälsostatus kan du få en skräddarsydd översikt över vad försäkringen skulle kunna innebära för dig.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ändra min sjukförsäkring när som helst?

Beroende på försäkringsbolag och dina specifika villkor kan det finnas vissa restriktioner och tidsramar för att göra ändringar. Det är bäst att kontakta ditt försäkringsbolag direkt för att förstå deras specifika regler och processer.

Gäller min sjukförsäkring utomlands?

Många sjukförsäkringar gäller bara inom Sverige eller Europa. Om du planerar att resa eller bo utomlands kan det vara klokt att kontrollera villkoren eller överväga en tilläggsförsäkring som täcker internationell vård.

Hur påverkas min premie om jag är rökare?

Vissa försäkringsbolag kan ta högre premier från rökare på grund av den ökade hälsorisken. Detta kan variera mellan olika bolag och planer, så det är bäst att diskutera detta direkt med försäkringsbolaget.

Kan jag överlåta min sjukförsäkring till någon annan?

Överlåtelse av en sjukförsäkring till en annan person är oftast inte tillåtet utan försäkringsbolagets godkännande. Kontakta ditt försäkringsbolag för att förstå deras specifika regler kring överlåtelse.

Vad händer om jag missar en betalning för min sjukförsäkring?

Uteblivna betalningar kan leda till att din försäkring avbryts eller att din täckning begränsas. Det är viktigt att förstå betalningsvillkoren och att kontakta försäkringsbolaget omedelbart om du upplever problem med betalningarna.

Finns det några rabatter eller förmåner för att ha flera försäkringar hos samma bolag?

Många försäkringsbolag erbjuder rabatter eller förmåner för kunder som har flera olika försäkringar hos dem, såsom bil-, hem-, och sjukförsäkring. Det är bäst att fråga direkt hos försäkringsbolaget om eventuella paketerbjudanden eller rabatter.