Kom igång

Jämför och Hitta Bästa Barnförsäkringen 2023

Barnförsäkringar är en av de viktigaste försäkringarna att teckna och en av de försäkringar som Konsumentverket rekommenderar. Det är nämligen en vanlig missuppfattning att de allmänna försäkringarna alltid gäller barn och ger dem ett heltäckande skydd, men så är inte fallet, utan de allmänna försäkringarna gäller bara på skoltid och när barnet nyttjar barnomsorgen, och i alla andra fall så är barnet inte försäkrat.

För att teckna en barnförsäkring, gör så här:

 1. Skrolla ner till listan över barnförsäkringar nedan.
 2. Jämför försäkringarna, deras erbjudanden och fördelar.
 3. Välj barnförsäkringen som passar dig bäst.

Kom igång

För att lära dig om hur barnförsäkringar fungerar, vad de täcker, vad de inte täcker och hur du gör för att faktiskt teckna dem, klicka här.

Hedvig

Bästa barnförsäkringen för Juni 2023

Hedvig är den bästa barnförsäkringen enligt Payup. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Se ditt pris Läs mer om varför Hedvig är bäst

Jämför & Hitta

Översikt över barnförsäkringar i Sverige 2023

 • Populärast 2023
  Hedvig
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • Enklare
  • Kvalitetssäkrad vård
  • Privat sjukhusvård vid operation
  • Undvik långa köer
  • Transparent, enkel och prisvärd

  Enklare

  Snabb och kvalitetssäkrad vård, var än i landet du befinner dig. Vid operation ges privat sjukhusvård. Se ditt pris direkt på hemsidan innan du ansöker.

Vad en barnförsäkring är

En barnförsäkring är en försäkring som vanligtvis köps av föräldrar eller vårdnadshavare för att skydda sitt barns hälsa och ekonomiska framtid. Det är en typ av personförsäkring och kan innehålla många olika typer av skydd, inklusive sjukvårdskostnader, olycksfallsskydd, tandvård och sjukdomsskydd.

En vanlig typ av barnförsäkring är sjukförsäkringen som täcker medicinska kostnader i händelse av sjukdom eller skada. Olycksfallsförsäkringen täcker kostnader som uppstår vid en olycka, till exempel läkarbesök, sjukhusvistelse och rehabilitering. Tandvårdsförsäkringen kan täcka kostnader för tandvård, inklusive undersökningar och tandbehandlingar. Sjukdomsförsäkringen kan täcka kostnader som uppstår ifall barnet skulle utveckla en sjukdom eller behöva hjälp genom livet.

Försäkringsvillkoren kan variera beroende på försäkringsbolag och vilken typ av försäkring som man tecknar. Det är därför viktigt att man noggrant läser igenom villkoren innan man väljer en barnförsäkring, för att säkerställa att den täcker de behov man har och att den passar ens budget.

Man rekommenderas att teckna en barnförsäkring så fort som möjligt, eftersom barnförsäkringar inte täcker befintliga hälsotillstånd och ju längre man väntar med att teckna en barnförsäkring desto större blir risken för att barnet utvecklar ett hälsotillstånd som försäkringen senare inte kommer att täcka.

Vad barnförsäkringar täcker

En barnförsäkring täcker vanligtvis olika typer av kostnader som kan uppstå om ditt barn blir sjukt eller skadar sig. Exakt vad som täcks kan variera mellan olika försäkringsbolag och försäkringspaket, men vanliga områden som barnförsäkringar täcker inkluderar:

 • Sjukvårdskostnader: Detta inkluderar kostnader för sjukhusvistelser, läkarbesök, mediciner och andra medicinska utgifter.
 • Tandvård: Tandvårdskostnader kan också täckas av en barnförsäkring, såsom tandläkarkostnader för vanliga behandlingar och tandreglering.
 • Olycksfallsskador: En barnförsäkring kan täcka kostnader för skador som uppstår i samband med olycksfall, såsom brutna ben eller skador som kräver operation.
 • Sjukhusvistelser: Om ditt barn måste stanna på sjukhus kan en barnförsäkring täcka kostnaderna för sjukhusvistelsen och eventuella behandlingar som behövs.
 • Invaliditet och dödsfall: En del barnförsäkringar täcker kostnader för invaliditet och dödsfall, vilket kan hjälpa till att ge familjen en ekonomisk grund om något skulle hända med ditt barn.

Det är viktigt att notera att det är skillnad på en sjukförsäkring och en olycksfallsförsäkring. En sjukförsäkring täcker sjukdomar och skador, medan en olycksfallsförsäkring endast täcker olycksfallsskador. Kontrollera därför noggrant vad som ingår i den försäkring du överväger att teckna för ditt barn.

Vad barnförsäkringar inte täcker

Precis som med alla försäkringar finns det vissa undantag från vad som täcks av en barnförsäkring. Exempelvis kan försäkringsbolag begränsa täckningen eller inte täcka följande:

 • Befintliga tillstånd: Vissa försäkringsbolag ger ingen täckning för medicinska tillstånd som ditt barn hade innan försäkringen tecknades.
 • Valfria behandlingar: En del behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga, såsom kosmetiska ingrepp, täcks inte av en barnförsäkring.
 • Psykisk hälsa: Vissa försäkringsbolag ger ingen täckning för behandling av psykisk ohälsa, eller så kan de ha begränsningar i täckningen för detta område.
 • Idrottsskador: Vissa försäkringsbolag kan begränsa eller inte täcka skador som uppstår under idrottsaktiviteter eller andra riskfyllda fritidsaktiviteter.
 • Vissa typer av olyckor: Vissa olycksfall som uppstår i samband med riskfyllda aktiviteter, såsom bergsklättring eller racing, kan det finnas en risk för att barnförsäkringen inte kommer att täcka.

Det är viktigt att du noggrant läser igenom villkoren för försäkringen så att du vet exakt vad som täcks och vad som inte täcks av en barnförsäkring. Kontakta också försäkringsbolaget om du har frågor eller behöver mer information.

Kostnad för en barnförsäkring

Kostnaden för en barnförsäkring (även kallat ”premie”) varierar beroende på flera faktorer, inklusive vilket försäkringsbolag du väljer att teckna försäkringen hos, vilken sorts försäkring det är som du väljer att teckna och vilken täckningsnivå försäkringen som du väljer att teckna har. Generellt sett kan en barnförsäkring kosta från några hundra kronor till flera tusen kronor per år.

En grundläggande sjukförsäkring kan kosta några hundra kronor per år, medan en mer omfattande försäkring som täcker sjukdomar, olycksfall och tandvård kan kosta några tusen kronor per år. Var medveten om att en högre täckningsnivå oftast innebär högre kostnader.

Kostnaden kan också variera beroende på ditt barns ålder, hälsotillstånd och vilken region du bor i. Det är därför alltid bäst att jämföra priser och täckning från olika försäkringsbolag för att hitta den bästa försäkringen för dina behov och budget.

Vad du ska tänka på innan du tecknar

När du överväger att teckna en barnförsäkring finns det flera saker du bör tänka på:

 1. Täckning: Vilka typer av skador och sjukdomar täcker försäkringen? Kontrollera noggrant vad som ingår och vad som inte ingår i försäkringen.
 2. Kostnad: Hur mycket kostar försäkringen? Jämför priser mellan olika försäkringsbolag och försäkringspaket.
 3. Självrisk: Vad är självrisken för försäkringen? En högre självrisk kan innebära lägre månadskostnader, men det kan också innebära högre kostnader vid en skada eller sjukdom.
 4. Ålder och hälsa: Försäkringsbolag kan ha olika regler för vilka åldrar och hälsotillstånd som täcks av försäkringen. Kontrollera vad som gäller för den specifika försäkringen.
 5. Villkor: Läs igenom villkoren för försäkringen noggrant så att du vet vad som gäller vid en eventuell skada eller sjukdom.
 6. Olika typer av försäkringar: Det finns olika typer av barnförsäkringar, till exempel sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar. Vilken typ av försäkring du behöver beror på dina behov och din budget. I många barnförsäkringar ingår båda försäkringstyperna. Ta därför alltid reda på vad som ingår i barnförsäkringen.
 7. Försäkringsbolagets rykte: Undersök försäkringsbolagets rykte och omdömen från andra kunder för att se till att du väljer ett pålitligt försäkringsbolag.

Att överväga dessa faktorer kan hjälpa dig att välja en barnförsäkring som passar dig och ditt barns behov.

Vanliga frågor och svar

Är barn försäkrade i hemförsäkring?

Ja, normalt sett är barn försäkrade i hemförsäkringen, men det kan finnas begränsningar. Hemförsäkringen täcker vanligtvis skador som uppstår i ditt hem och ibland utanför, men den täcker till exempel inte medicinska kostnader eller tandvårdskostnader.

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Hur länge barnförsäkringen gäller varierar beroende på vilket försäkringsbolag som man tecknat barnförsäkringen hos, dock brukar de normalt sett gälla fram till att barnet fyllt 25 år.

Kan man få ersättning för ADHD, Aspergers syndrom och autism?

Det är inte vanligt att barnförsäkringar täcker ADHD, Aspergers syndrom och autism, men i vissa fall kan de ge en begränsad ersättning. Det är därför viktigt att man läser igenom försäkringsvillkoren som man har noggrant, för att säkerställa att man vet vad som gäller för ens egna försäkring.

Kan man ha två försäkringar på barn?

Ja, det är möjligt att ha två försäkringar på ett barn. Det kan vara användbart om den ena försäkringen inte täcker vissa kostnader eller om du vill ha en högre täckning än vad som erbjuds av en enda försäkring. Det är dock viktigt att komma ihåg att försäkringsbolag inte ersätter samma kostnader två gånger, och det är viktigt att samordna täckningen mellan försäkringarna så att man undviker överlappning.