Personförsäkringar

Jämför De Bästa Personförsäkringarna 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Hedvig

Bästa personförsäkringen 2024

Hedvig är den bästa personförsäkringen enligt Payup 2024. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Jämför personförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

Vad är en personförsäkring?

Personförsäkring är ett ekonomiskt skydd som hjälper individer och familjer att hantera ekonomiska konsekvenser vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Denna typ av försäkring kan variera beroende på försäkringsbolaget, de villkor som anges och individens unika behov.

Genom att teckna en personförsäkring garanteras individen en ekonomisk säkerhet som kan täcka kostnader för medicinsk behandling, rehabilitering eller ge en engångsersättning vid dödsfall.

Betydelsen av personförsäkringar i Sverige

I Sverige har personförsäkringar blivit en central del av den ekonomiska planeringen. De erbjuder ett viktigt stöd vid livets oväntade händelser och fungerar som ett komplement till det offentliga skyddet.

 • Ekonomiskt skydd: Personförsäkringar erbjuder ekonomiskt skydd vid olika livssituationer.
 • Komplement till offentlig försäkring: De kompletterar det skydd som redan erbjuds genom det statliga försäkringssystemet.
 • Individuell anpassning: Möjligheten att välja och anpassa försäkringar enligt ens unika behov.

Översikt över olika typer av personförsäkringar

Personförsäkringar kan delas upp i flera kategorier baserat på skyddets omfattning och syfte:

TypBeskrivning
LivförsäkringGer ersättning till familjen vid dödsfall.
OlycksfallsförsäkringErsättning vid olycksfall som leder till skada.
SjukförsäkringSkydd vid sjukdom och betalar för behandling och rehab.
BarnförsäkringSpecialanpassad för barn och täcker specifika händelser.

Fördelar och nackdelar med personförsäkringar

Personförsäkringar erbjuder ekonomiskt skydd som kan hjälpa till att täcka medicinska räkningar, rehabilitering och andra relaterade kostnader. Det ger en känsla av säkerhet och stabilitet, vilket är särskilt viktigt i oväntade situationer.

Fördelar:

 • Garanterad ekonomisk stabilitet vid sjukdom eller olycksfall.
 • Anpassningsbar beroende på ens specifika behov och önskemål.

Nackdelar:

 • Kan vara dyrt beroende på vald försäkring och täckningsnivå.
 • Vissa sjukdomar eller förhållanden kan uteslutas från täckning.

Försäkringsalternativ och täckning

Att välja rätt personförsäkring kan vara en komplex process, då det finns en mängd försäkringsalternativ att välja mellan. Varje alternativ erbjuder olika förmåner, kostnader och nivåer av täckning. Några av de vanligaste försäkringstyperna inkluderar:

 • Livförsäkring: Skyddar familjen ekonomiskt om den försäkrade avlider.
 • Olycksfallsförsäkring: Ger ekonomiskt stöd vid olycksfall som resulterar i fysisk skada.
 • Sjukförsäkring: Täcker kostnader för medicinsk behandling och rehabilitering vid sjukdom.

Val av täckning kan variera från grundläggande skydd till omfattande täckning, inklusive extratillägg och specialanpassade alternativ. Det är viktigt att noggrant jämföra dessa alternativ och överväga faktorer som:

 • Personlig och familjesituation
 • Hälsotillstånd
 • Ekonomisk kapacitet
 • Risknivå och riskbenägenhet

Genom att förstå dessa aspekter kan individen anpassa sin försäkring efter specifika behov och önskemål.

Kostnader och villkor

Kostnaden för en personförsäkring är en kritisk faktor att beakta och varierar beroende på många olika aspekter. Faktorer som påverkar premien inkluderar:

 • Ålder: Yngre individer betalar ofta lägre premier.
 • Hälsa: Hälsotillstånd och medicinsk historia kan påverka kostnaden.
 • Yrke: Vissa yrken kan anses som högrisk och leda till högre premier.
 • Vald försäkring och täckningsnivå: Omfattande täckning och tilläggstjänster kan öka premien.

Utöver premien finns det andra kostnader och villkor att vara medveten om:

 • Förmåner: Detaljerad information om vad försäkringen faktiskt täcker och under vilka omständigheter.
 • Undantag och begränsningar: Vissa förhållanden eller aktiviteter kan vara undantagna eller begränsade i polisen.
 • Uppsägelse och förnyelse: Villkor för att avsluta eller förnya en policy, inklusive eventuella avgifter eller böter.

Att ha en förståelse för dessa kostnader och villkor är avgörande för att göra ett välgrundat beslut när man väljer en personförsäkring.

Hur man jämför personförsäkringar

Att välja rätt personförsäkring kräver insikt och förståelse av många faktorer. Det finns många detaljer att beakta när du jämför personförsäkringar, och beslutet kommer sannolikt att påverka din och din familjs ekonomiska framtid.

Viktiga faktorer att överväga

Nedan följer några kritiska faktorer som du bör ha i åtanke när du jämför olika personförsäkringar:

 • Täckningsnivå: Kontrollera vilka händelser och scenarier som försäkringen täcker.
 • Pris: Analysera de månatliga eller årliga premierna och jämför dem mot de förmåner du får.
 • Försäkringsgivarens rykte: Undersök försäkringsbolagets rykte genom recensioner, betyg och kundomdömen.
 • Undantag och begränsningar: Läs noggrant igenom försäkringsvillkoren för att förstå eventuella undantag eller begränsningar.

Så jämför du med Payup

För att underlätta jämförelsen kan du använda dig av Payup, som hjälper dig på följande sätt:

 • Opartiska jämförelser: Hjälper dig att jämföra olika alternativ objektivt.
 • Anpassade rekommendationer: Få förslag baserat på dina individuella försäkringsbehov och preferenser.
 • Översikt över priser och villkor: Möjlighet att se en tydlig sammanställning av kostnader, villkor och förmåner.

Så här tecknar du en personförsäkring

Att teckna en personförsäkring är en viktig del av finansiell planering och skydd. Följande process beskriver hur man tecknar en personförsäkring och de viktiga aspekterna som bör beaktas:

1. Identifiera behov och krav

Ditt första steg är att förstå dina unika behov och krav. Detta inkluderar att utvärdera din livssituation, dina ekonomiska mål och de specifika riskerna som du vill täcka. Till exempel:

 • Behov av skydd för familjen (t.ex. livförsäkring).
 • Skydd vid olycksfall eller sjukdom.
 • Budget och prispreferenser.

2. Jämför alternativ

Innan du fattar ett beslut bör du jämföra olika alternativ som är tillgängliga på marknaden. Det kan hjälpa dig att använda online-verktyg som Payup eller konsultera en försäkringsmäklare. När du jämför, överväg:

 • Täckningsnivå och förmåner.
 • Pris och betalningsalternativ.
 • Försäkringsbolagets rykte och betyg.

3. Välj rätt försäkring och fyll i ansökan

När du har valt en försäkring som passar dina behov, kommer du att behöva genomgå en ansökningsprocess. Detta kan inkludera:

 • Att fylla i en online- eller pappersansökan.
 • Lämna in dokumentation som kan inkludera medicinska uppgifter eller inkomstinformation.
 • Genomgå en medicinsk granskning om det krävs.

4. Granska och godkänn villkoren

Det är avgörande att noggrant granska och förstå alla villkor och bestämmelser i din försäkringspolicy. Detta inkluderar:

 • Förståelse för alla undantag och begränsningar.
 • Kontrollera att alla uppgifter är korrekta och fullständiga.
 • Bekräfta att villkoren uppfyller dina förväntningar och behov.

5. Betala premien och ta emot försäkringsbrevet

Slutligen kommer du att behöva ordna betalningen av premien enligt de överenskomna villkoren och ta emot ett försäkringsbrev eller certifikat som bekräftar täckningen. Det är klokt att:

 • Säkra en kopia av försäkringsbrevet på en säker plats.
 • Bekräfta eventuella automatiska betalningar eller avbetalningsplaner.
 • Överväg att konsultera en finansiell rådgivare eller mäklare om du har några frågor eller oro.

Genom att följa dessa steg kan du teckna en personförsäkring som bäst passar dina behov och erbjuder det skydd du söker. Det är alltid bra att söka professionell rådgivning och att regelbundet granska din försäkring för att säkerställa att den fortsätter att möta dina förändrade behov och omständigheter.

Juridiska aspekter och regelverk

Personförsäkringar i Sverige är omgärdade av ett komplext regelverk som syftar till att skydda konsumenterna och upprätthålla försäkringsbolagens integritet och ansvar.

Lagar och förordningar

I Sverige regleras personförsäkringsmarknaden genom flera lagar och förordningar. Dessa lagar säkerställer att både försäkringsgivare och försäkringstagare agerar enligt etablerade standarder och principer.

 • Försäkringsavtalslag: Denna lag styr villkoren i försäkringsavtalen och säkerställer att de är rättvisa och transparenta.
 • Försäkringsrörelselag: Den reglerar etablering, verksamhet och tillsyn av försäkringsbolag.
 • Finansinspektionen: Som tillsynsmyndighet har Finansinspektionen rollen att övervaka och reglera försäkringsbolagens verksamhet, se till att de följer reglerna och skydda konsumenternas intressen.

Försäkringsbolagens ansvar och skyldigheter

Försäkringsbolagen måste följa ett antal skyldigheter när de erbjuder och förvaltar personförsäkringar. Deras ansvar sträcker sig över flera viktiga områden:

 • Fullständig information: Försäkringsbolagen är skyldiga att förse kunderna med all relevant och korrekt information om försäkringsprodukterna.
 • Tillämpning av villkor: De måste garantera att de villkor som tillämpas är skäliga och tydliga, och inte är missvisande eller vilseledande.
 • Hantering av klagomål: Försäkringsbolagen ska ha effektiva procedurer för att hantera klagomål och tvister.

Konsumentens rättigheter och skyldigheter

Individer som tecknar personförsäkringar har både rättigheter och skyldigheter i relation till försäkringsavtalet:

 • Rätten till information: Försäkringstagare har rätt att få tillgång till all relevant information om försäkringsavtalet.
 • Skyldighet att lämna korrekt information: Försäkringstagarna måste ge korrekt och fullständig information till försäkringsbolaget. Det inkluderar ärlighet om hälsotillstånd och andra faktorer som kan påverka försäkringens omfattning eller pris.
 • Rätten till klago- och tvistemöjligheter: Om det finns meningsskiljaktigheter eller tvister har konsumenten rätt att klaga och söka upprättelse genom formella kanaler.

Skatt och skatteavdrag

Skatt och skatteavdrag spelar en viktig roll när det kommer till personförsäkringar, särskilt i Sverige.

Skatt på försäkringspremier och utbetalningar

I Sverige är vissa typer av personförsäkringspremier och utbetalningar föremål för beskattning.

 • Försäkringspremier är oftast inte avdragsgilla.
 • Utbetalningar kan vara föremål för inkomstskatt beroende på typ och omständigheter.

Möjligheter för skatteavdrag

Vissa specifika personförsäkringar eller situationer kan kvalificera sig för skatteavdrag.

 • För arbetsrelaterade försäkringar kan det finnas möjligheter till avdrag.
 • Konsultation med en skatterådgivare eller revisor rekommenderas för att förstå de specifika reglerna.

Vanliga misstag att undvika vid val av personförsäkring

När man väljer en personförsäkring finns det vanliga misstag som bör undvikas för att säkerställa att man får det bästa möjliga skyddet.

Ignorera villkor och undantag

 • Att inte läsa villkoren noggrant kan leda till obehagliga överraskningar senare.
 • Var uppmärksam på eventuella undantag eller begränsningar som kan påverka förmåner.

Val av otillräcklig täckning

 • Att välja en försäkring med otillräcklig täckning kan leda till finansiella problem om något oväntat inträffar.
 • Överväg dina specifika behov och livssituation innan du fattar ett beslut.

Överförsäkring

 • Att ha för mycket försäkring kan leda till onödigt höga premier utan extra fördelar.
 • En balanserad strategi som överensstämmer med dina behov är nyckeln till en effektiv försäkringsplan.

Måste man ha en personförsäkring?

Nej, man måste inte ha en personförsäkring och huruvida man haft nytta av en beror helt på ens individuella situation och preferenser. Det kan exempelvis vara klokt att teckna en personförsäkring om man:

 • har en familj man vill förse med skydd ifall man går bort.
 • är orolig för att man inte ska ha råd med medicinska räkningar eller skulder, ifall något skulle uppstå.
 • vill skydda sig mot inkomstförluster vid arbetslöshet.

I allmänhet är det en bra idé att överväga en personförsäkring om man inte redan är försäkrad.

Så här vet du om du redan har en personförsäkring

På följande sätt kan du ta reda på om du redan har en personförsäkring:

 • Kontakta din arbetsgivare och ta reda på om du har en sjukförsäkring som är kopplad till jobbet.
 • Kontakta din bank och ta reda på om du har potentiella försäkringar som är kopplade till dina lån.
 • Gå igenom betalda fakturor och ditt kontoutdrag för att ta reda på om du redan betalar för en personförsäkring.

Har du ingen personförsäkring via din arbetsgivare och dina banklån, och du inte betalar för en personförsäkring själv, kan du konstatera att du inte har en personförsäkring. Då kan det vara bra att teckna en, för att säkerställa att du är försäkrad om något skulle inträffa.

Socialförsäkringen

Socialförsäkringen är en personförsäkring som finansieras av svenska staten och som ger ekonomiskt skydd till personer som drabbas av sjukdom, arbetslöshet, ålderdom eller dödsfall.  Försäkringen består av olika typer av stöd och syftar till att hjälpa människor upprätthålla en acceptabel livskvalitet trots svårigheter.

Försäkringar som ingår i socialförsäkringen inkluderar:

 • Sjukförsäkring
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Gravidförsäkring
 • Förtidspension
 • Försörjningsstöd
 • Allmän pension

Försäkringarna ger ekonomiskt stöd till personer som utsätts för olika händelser. Det är viktigt att veta att det finns olika typer av stöd som ingår i socialförsäkringen och att du bör undersöka vilka stöd du kvalificerar för.

Vanliga frågor och svar

Om du missar en betalning kan det leda till att din försäkring tillfälligt avbryts eller i värsta fall upphör helt. Många försäkringsbolag erbjuder en tillfällig period där betalningen kan göras utan att försäkringen påverkas. Det är viktigt att kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt om du har problem med betalningen.

Ja, de flesta personförsäkringar är flexibla och låter dig göra villkorsändringar. Det kan dock medföra administrativa avgifter eller påverka din premie. Diskutera dina behov med ditt försäkringsbolag för att förstå vilka alternativ som är tillgängliga.

Självrisk är den del av en skadekostnad som du själv ansvarar för att betala. Om din personförsäkring har en självrisk, betyder det att du betalar en del av kostnaden innan försäkringen träder in. Självrisken kan variera beroende på villkor och försäkringstyp.

Ditt hälsotillstånd kan ha en betydande inverkan på priset för en livförsäkring. Faktorer som rökning, kroniska sjukdomar eller en ohälsosam livsstil kan leda till högre premier. Försäkringsbolagen kan begära medicinsk dokumentation eller hälsoundersökning för att fastställa din riskprofil.

Överlåtelse av en personförsäkring till en annan person är sällsynt och kan vara komplicerat. Det beror på försäkringstypen och försäkringsbolagets villkor. Om detta är något du överväger, bör du rådgöra med ditt försäkringsbolag eller en försäkringsjurist.

Om du är missnöjd med ditt försäkringsbolag, bör du först kontakta dem direkt och försöka lösa problemet. Om du inte får en tillfredsställande lösning, kan du överväga att ta ditt ärende till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller någon annan oberoende instans som hanterar konsumentklagomål.