Försäkra vuxna och barn

Personförsäkring: Jämför och hitta rätt försäkring 2022

Kom igång med en personförsäkring för dig själv, barn eller en vuxen. Börja med att välja någon utav nedanstående försäkringsbolag. Jämför priser, villkor och förmåner hos försäkringsbolagen och gå vidare med en eventuell ansökan.

Att ansöka om en försäkring är inte bindande. Du kan välja att inte gå vidare med en försäkring om du inte tycker att villkoren passar.

För att komma igång, klicka här. För mer information om personförsäkringar, vad de är och hur de fungerar, klicka här.

Översikt över personförsäkringar i Sverige 2022

 • Populärast 2022
  Insplanet
  • Kostnadsfri jämförelsetjänst
  • Flera samarbetspartners
  • Stort utbud av försäkringar
  • En del av Zmarta

  Om Insplanet

  Med Insplanet så kan du jämföra försäkringar från flera olika försäkringsbolag. Fyll in dina uppgifter och vad du söker för försäkring och låt sedan Insplanet göra jobbet.

Om personförsäkringar

En personförsäkring är ett skydd som du som individ kan ha som skydd ifall du skulle råka ut för olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Om något händer dig eller någon i din familj så kan en personförsäkring hjälpa dig ekonomiskt.

Socialförsäkringen

Socialförsäkringen är en offentlig försäkring som alla får från den svenska staten. Försäkringen administreras av försäkringskassan och pensionsmyndigheten, och finns till för nästintill alla som arbetar eller bor i Sverige. Socialförsäkringen ger dig ett grundläggande skydd vid exempelvis sjukdom eller vård av barn. Dock så är det viktigt att utöka sitt skydd genom en personförsäkring. Socialförsäkringen kan hjälpa med medicinska kostnader medan en personförsäkring kan hjälpa en ekonomiskt ifall något oväntat skulle inträffa. Tillsammans så fungerar båda skydden som ett skyddsnät när livet inte går som planerat.

Vad innefattar en personförsäkring?

En personförsäkring kan ge ekonomiskt stöd om något händer dig eller någon i din familj. Det kan handla om olyckshändelser, sjukdom, allvarligare diagnoser, att bli sjukskriven eller arbetslös. En personförsäkring kan tecknas individuellt eller som gruppförsäkring. Personförsäkringar kan täcka olika mycket och är i teorin ett samlingsnamn för flertal olika typer av försäkringar:

Läs mer: Jämför försäkringar

Det grundläggande

Vad är en personförsäkring?

En personförsäkring är en försäkring som täcker olycksfall, sjukfall och dödsfall för personer.

Vilken personförsäkring ska man ha?

Personförsäkringar täcker vanligtvis samma sak: olycksfall, sjukfall och dödsfall. Man bör därför välja en personförsäkring som man känner sig trygg med.

Vilka försäkringar behöver man?

En försäkring är ett avtal mellan en person (eller ett företag) och ett försäkringsbolag. Försäkringstagaren betalar en...

Vad är en drulleförsäkring?

Om du ska skaffa en försäkring, som exempelvis hemförsäkring eller bilförsäkring kan du välja att lägga till en så kall...