Olycksfallsförsäkringar

Jämför De Bästa Olycksfallsförsäkringarna 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Hedvig

Bästa olycksfallsförsäkringen 2024

Hedvig är den bästa olycksfallsförsäkringen 2024. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Jämför olycksfallsförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring är ett viktigt skydd som ger ekonomisk hjälp om du råkar ut för ett olycksfall. Den hjälper till att täcka medicinska kostnader, rehabilitering och ibland även inkomstförlust. I Sverige är olycksfallsförsäkring ett populärt val för individer och familjer som vill känna trygghet i vardagen.

Det är inte bara vuxna som kan dra nytta av denna typ av försäkring. Barn och ungdomar kan också skyddas, vilket ger föräldrar ett extra lager av trygghet. Med en olycksfallsförsäkring kan du vara säker på att du har det ekonomiska stöd som behövs om något oväntat skulle inträffa.

Varför behöver du en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring erbjuder skydd vid olika typer av olycksfall och skador. Det kan vara allt från en mindre skada som ett brutet finger till allvarligare skador som kan leda till långvarig rehabilitering.

 • Skydd vid olycksfall: Täcker kostnader för läkarbesök, behandlingar och eventuell rehabilitering.
 • Ekonomisk trygghet: Ger en ekonomisk buffert vid inkomstförlust på grund av ett olycksfall.

Olycksfallsförsäkringen skapar en känsla av ekonomisk trygghet, både för dig och dina nära. Med rätt försäkring kan du minimera de ekonomiska påfrestningarna som ett olycksfall kan orsaka.

Typer av olycksfallsförsäkringar

Det finns olika typer av olycksfallsförsäkringar, och valet beror på dina individuella behov och omständigheter. Nedan följer några vanliga typer:

Grundläggande olycksfallsförsäkring

 • Täcker medicinska kostnader och rehabilitering
 • Kan inkludera en engångsersättning vid allvarligare skador

Utökad olycksfallsförsäkring

 • Innehåller allt som finns i den grundläggande försäkringen
 • Kan inkludera daglig ersättning vid sjukhusvistelse eller inkomstförlust

Barn- och ungdomsförsäkring

 • Skydd för barn och ungdomar upp till en viss ålder
 • Kan inkludera ersättning för särskilda behov som uppstår på grund av ett olycksfall

Att välja rätt typ av olycksfallsförsäkring kräver att man överväger sina unika behov och livsomständigheter. Det finns olika alternativ att välja mellan, och det är viktigt att förstå vilken typ av täckning som bäst matchar din situation.

Hur jämför man olycksfallsförsäkringar?

Att jämföra olycksfallsförsäkringar är en viktig del av att välja rätt skydd för dig och din familj. Det finns flera aspekter att beakta när du jämför olika försäkringsalternativ, såsom:

 • Täckning: Kontrollera vad som ingår och vad som inte ingår i varje policy.
 • Pris: Se till att jämföra de totala kostnaderna, inklusive premier och eventuella avgifter.
 • Försäkringsbolagets rykte: Utforska försäkringsbolagets rykte och kundtjänst.

Med Payup kan du förenkla processen att jämföra olycksfallsförsäkringar. Vi erbjuder detaljerad information om olika alternativ och möjligheter att filtrera dessa, så att du kan hitta de alternativ som bäst matchar dina unika behov och önskemål.

Hur tecknar man en olycksfallsförsäkring med Payup?

Att teckna en olycksfallsförsäkring med Payup är en enkel och smidig process. Vår plattform är utformad för att hjälpa dig att hitta rätt skydd som passar dina unika behov. Innan du tecknar försäkringen är det dock viktigt att du noggrant överväger dina individuella krav och tar dig tid att förstå de olika alternativen som finns tillgängliga.

Steg-för-steg-guide

 1. Analysera dina behov: Ta en närmare titt på din livssituation och risknivå för att förstå dina specifika behov.
 2. Jämför alternativ: Använd vår tjänst för att jämföra olika försäkringar och hitta det bästa alternativet.
 3. Bedöm pris: Välj en försäkring som passar dig och se ditt individuella pris.
 4. Teckna: Kontakta det valda försäkringsbolaget för att diskutera dina behov i detalj, eller teckna försäkringen direkt online.
 5. Granska villkoren: Innan du slutligen undertecknar, kontrollera noggrant att all information är korrekt och att du förstår villkoren för försäkringen.

När du väljer ett försäkringsbolag är det viktigt att tänka på faktorer som rykte, kundtjänst, och hur de hanterar skadeanmälningar. Genom att använda online-recensioner kan du få en djupare inblick i varje försäkringsbolags styrkor och svagheter, vilket hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut.

Kostnaden för olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringens kostnad varierar beroende på flera faktorer. Det är viktigt att förstå dessa för att kunna budgetera korrekt och välja en försäkring som passar dina ekonomiska förhållanden.

Faktorer som påverkar priset

 • Ålder och hälsa: Yngre och friskare individer kan ofta förvänta sig lägre premier.
 • Omfattning av täckning: Mer omfattande försäkringar tenderar att kosta mer.
 • Yrke och livsstil: Riskabla yrken eller hobbyer kan höja premiekostnaderna.

Genomsnittliga kostnader i Sverige

Kostnaden för en olycksfallsförsäkring i Sverige varierar, men ligger vanligtvis i intervallet:

 • Grundläggande: 50-150 SEK per månad
 • Utökad: 150-300 SEK per månad
 • Barn och ungdomar: 30-100 SEK per månad

Dessa siffror är ungefärliga och kan variera beroende på individuella omständigheter och försäkringsbolag.

Vad ingår och vad ingår inte i en olycksfallsförsäkring?

För att göra ett informerat val av olycksfallsförsäkring är det viktigt att förstå vad som ingår och inte ingår i de olika alternativen.

Vanliga aspekter som ingår:

 • Läkarbesök och behandling
 • Rehabilitering
 • Engångsersättning vid bestående men

Vanliga undantag:

 • Skador orsakade av grov oaktsamhet
 • Vissa idrottsskador
 • Skador orsakade av befintliga hälsoproblem

Att noggrant läsa och förstå villkoren i din försäkring är avgörande för att undvika överraskningar senare. Om du har några frågor eller oro kring villkoren, tveka inte att diskutera dem med försäkringsbolaget.

Hur man använder olycksfallsförsäkring vid ett olycksfall

Om ett olycksfall inträffar är det viktigt att veta hur man hanterar situationen och använder sin olycksfallsförsäkring. Att förstå tillvägagångssättet kan göra processen mycket smidigare och hjälpa dig att maximera dina fördelar.

Anmäla en skada

Att snabbt och korrekt anmäla en skada är avgörande för att försäkringsprocessen ska fungera smidigt.

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt efter olyckan.
 • Förbered relevant information som personuppgifter, detaljer om olyckan, och eventuella vittnesmål.
 • Följ bolagets anvisningar noga för att inkomma med nödvändig dokumentation och rapporter.

Processen för ersättning

Att söka ersättning är en process som kräver noggrannhet och förståelse för din försäkring. Nedan följer en steg-för-steg-guide:

 1. Samla dokumentation: Insamla alla nödvändiga medicinska rapporter, kvitton, och eventuella polisrapporter.
 2. Skicka in ansökan: Fyll i ansökningsformuläret som ditt försäkringsbolag tillhandahåller online, och skicka in det tillsammans med all dokumentation.
 3. Följ upp: Håll regelbunden kontakt med ditt försäkringsbolag för att hålla dig uppdaterad om processen.
 4. Vänta på bedömning och godkännande: Din ansökan kommer att granskas, och du kan bli ombedd att tillhandahålla ytterligare information eller klargöranden.
 5. Ta emot ersättning: Efter godkännande kommer ersättningen att betalas ut enligt dina villkor, antingen som en engångssumma eller i delar.

Vanliga fallgropar och hur man undviker dem

 • Förseningar i anmälan: Kontakta ditt försäkringsbolag omedelbart för att undvika onödiga förseningar.
 • Otillräcklig dokumentation: Samla all relevant dokumentation så snabbt som möjligt och följ ditt försäkringsbolags anvisningar noggrant.
 • Okunskap om villkoren: Läs dina försäkringsvillkor noggrant så att du förstår vilken täckning du har och vilka skyldigheter du har som försäkringshavare.

Att förstå hur din olycksfallsförsäkring fungerar vid ett olycksfall och att följa dessa steg kan vara nyckeln till en framgångsrik och stressfri process. Det ger också trygghet i att veta att du har det stöd och den skydd du behöver när du behöver det som mest.

Vanliga frågor och svar

Olycksfallsförsäkring är inte lagstadgad i Sverige, men det är ett vanligt och rekommenderat skydd för många individer och familjer.

Huruvida ditt arbetes olycksfallsförsäkring täcker dig 24/7 beror på dina försäkringsvillkor. Vissa försäkringar täcker endast arbetsrelaterade olycksfall, medan andra ger ett bredare skydd. Granska din försäkring noggrant för att förstå din täckning.

Ja, men det kan påverka din premie och villkor. Diskutera ditt specifika fall med en försäkringsagent för att förstå dina alternativ.

Ja, de flesta försäkringsbolag tillåter förändringar i din försäkring, såsom att lägga till eller ta bort viss täckning, eller att justera premien. Det är dock viktigt att förstå eventuella avgifter eller begränsningar som kan gälla, så det rekommenderas att diskutera dessa ändringar med ditt försäkringsbolag direkt.

Huruvida din olycksfallsförsäkring gäller utomlands beror på din försäkring. Vissa olycksfallsförsäkringar erbjuder global täckning, medan andra kan ha geografiska begränsningar. Om du reser ofta eller planerar en utlandsresa, är det klokt att granska dina försäkringsvillkor eller prata med ditt försäkringsbolag för att förstå exakt vad som gäller i ditt specifika fall och om du kommer att behöva teckna en kompletterande reseförsäkring.