Olika Typer av Försäkringar

Här Är Alla Försäkringstyper i Sverige 2024

Personförsäkringar

Trygghetsförsäkringar

Egendomsförsäkringar

Fordonsförsäkringar

Djurförsäkringar

Företagsförsäkringar

  • Företagsförsäkring: Omfattande skydd för företagets tillgångar, inkluderar ansvarsförsäkring och avbrott i verksamheten.
  • Ansvarsförsäkring: Skyddar företaget mot krav om ersättning till tredje part för person- eller sakskador.
  • Produktförsäkring: Skyddar mot skador orsakade av defekta produkter.
  • Fastighetsförsäkring: Skyddar fastighetsegena mot skador på fastigheten.
  • Avbrottsförsäkring: Ger ekonomiskt stöd om företagets verksamhet måste avbrytas.
  • Avtalsförsäkring: Täcker specifika villkor i arbetsavtal, oftast kopplade till pension, sjukförsäkring och liknande förmåner som avtalats mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Specialförsäkringar

  • Eventförsäkring: Skyddar arrangörer mot ekonomiska förluster vid evenemang.
  • Konstförsäkring: Täcker konstverk mot skador och stöld.
  • Cyberförsäkring: Skyddar mot IT-säkerhetsincidenter och dataintrång.
  • Miljöförsäkring: Täcker kostnader för miljöskador orsakade av företagets verksamhet.