Försäkra MC

Jämför och Hitta Bästa Motorcykelförsäkringen 2023

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Gjensidige

Bästa motorcykelförsäkringen 2023 enligt Payup

Gjensidige är den bästa motorcykelförsäkringen enligt Payup. Gjensidige är ett av Nordens största försäkringsbolag och erbjuder en rad olika försäkringar för både dig själv och dina ägodelar. Du kan till exempel teckna hem- eller husförsäkring, bilförsäkring, olycksfallsförsäkring och djurförsäkring. Bolaget erbjuder försäkringar både för företag och privatpersoner, vilket innebär att du kan få ett komplett försäkringsskydd genom att teckna försäkringar hos bolaget.

Se Gjensidiges villkor

Jämför motorcykelförsäkringar

Lista över motorcykelförsäkringar i Sverige 2023

 • Populärast 2023
  Gjensidige logo
  • Stort nordiskt försäkringsbolag
  • Stort utbud av försäkringar
  • Teckna allt digitalt
  • Prisvärda försäkringar

  Gjensidige

  Ett av Nordens största försäkringsbolag med ett brett utbud av försäkringar. Teckna allt från bil- och hem- till djur- och olycksfallsförsäkring. Fullständigt digitalt.

 • Svedea logo
  • Stort försäkringsbolag
  • Försäkra både hund och katt
  • Stor kundnöjdhet
  • 20% juniorrabatt

  Svedea

  Stort försäkringsbolag som erbjuder många olika försäkringar, bland annat hund-, katt- och uppfödarförsäkringar. Juniorrabatt på 20% för nyfödda djur.

Vad är en MC-försäkring?

En MC-försäkring, eller motorcykelförsäkring, är ett kontrakt mellan dig och ett försäkringsbolag där bolaget förbinder sig att ekonomiskt kompensera dig för vissa typer av skador eller förluster som kan drabba dig eller din motorcykel. Det kan exempelvis handla om skador på motorcykeln orsakade av olyckor, stöld, brand eller naturskador. Försäkringen kan även täcka personskador, det vill säga skador som du eller andra personer ådrar sig i samband med användning av motorcykeln.

Försäkringen aktiveras genom att du betalar en premie, ofta månadsvis eller årligen, till försäkringsbolaget. I utbyte mot denna premie får du ekonomiskt skydd enligt de villkor som anges i försäkringsavtalet.

Motorcykelförsäkring vs Bilförsäkring

Även om det finns vissa likheter mellan MC-försäkringar och bilförsäkringar, är det viktigt att förstå skillnaderna för att kunna välja rätt skydd.

 1. Omfattning av skydd: Generellt sett har motorcyklar som fordon ett mindre skydd jämfört med bilar i en olyckssituation. Detta ökar risken för personskador, vilket gör att vissa försäkringsbolag erbjuder särskilda tilläggspaket för medicinska utgifter och rehabilitering specifikt för MC-försäkringar.
 2. Säsonganvändning: Motorcyklar används ofta säsongsmässigt, vilket kan påverka försäkringspremien och självrisken. Vissa försäkringsbolag erbjuder säsongsbunden försäkring som är billigare under off-season månader.
 3. Kategorisering av fordon: Det finns flera typer av motorcyklar som sportmotorcyklar, touringmotorcyklar, och custom bikes, och varje typ kan ha sina egna försäkringskrav och -premier. Bilar är vanligtvis inte lika specialiserade i sin användning, vilket gör att bilförsäkringar tenderar att vara mer standardiserade.
 4. Prissättning: Faktorer som ålder, körhistorik och fordonets modell påverkar både MC- och bilförsäkringar, men på grund av de högre riskerna associerade med motorcyklar kan premierna vara högre, särskilt för yngre förare eller förare med begränsad erfarenhet.
 5. Lagkrav: Precis som med bilförsäkringar är det lagligt obligatoriskt i Sverige att åtminstone ha en grundläggande trafikförsäkring för din motorcykel.

Genom att förstå dessa skillnader och likheter kan du bättre navigera i djungeln av försäkringar och hitta den MC-försäkring som passar just dig och dina behov bäst.

Olika typer av MC-försäkringar

När det kommer till MC-försäkringar i Sverige finns det i huvudsak tre olika typer att välja mellan: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Varje typ har sin egen omfattning och täcker olika aspekter av skydd för dig och din motorcykel. Nedan följer en genomgång av vad varje försäkringstyp innebär.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är den mest grundläggande formen av MC-försäkring och också den enda som är lagligt obligatorisk. Om du äger en motorcykel och inte har en trafikförsäkring riskerar du att få böter.

Vad täcker trafikförsäkring?

 • Personskador: Om du eller någon annan skadas i en olycka som involverar din motorcykel.
 • Skador på annans egendom: Om du orsakar en olycka där en annan persons egendom skadas, exempelvis deras fordon eller egendom.

Vad täcker inte trafikförsäkring?

 • Skador på din egen motorcykel.
 • Stöld eller skadegörelse.
 • Rättsskydd eller juridiska kostnader.

Halvförsäkring

Halvförsäkring är ett mellansteg mellan trafikförsäkring och helförsäkring och inkluderar vanligtvis allt som en trafikförsäkring gör, plus lite till.

Vad täcker halvförsäkring?

 • Alla aspekter av en trafikförsäkring.
 • Stöld: Om din motorcykel blir stulen.
 • Brand: Om din motorcykel skadas i en brand.
 • Rättsskydd: Kan täcka vissa juridiska kostnader om det uppstår en tvist kopplad till din motorcykel.

Vad täcker inte halvförsäkring?

 • Skador på din egen motorcykel orsakade av olyckor.
 • Maskinskador.

Helförsäkring

Helförsäkring är det mest omfattande skyddet du kan ha för din motorcykel och inkluderar allt som både trafik- och halvförsäkringar gör.

Vad täcker helförsäkring?

 • Alla aspekter av både trafik- och halvförsäkring.
 • Vagnskada: Skador på din egen motorcykel, inklusive olycksskador.
 • Maskinskada: Vissa försäkringsbolag erbjuder skydd för maskinskador som inte är resultat av en olycka.

Vad täcker inte helförsäkring?

 • Avsiktlig skada eller skada orsakad av grov oaktsamhet.
 • Förslitningsskador och liknande som inte är resultat av en plötslig och oförutsedd händelse.

Genom att förstå vad varje typ av MC-försäkring täcker och inte täcker kan du göra ett välgrundat val som passar dina behov och din budget.

Vad påverkar priset på din MC-försäkring?

När du ska teckna en MC-försäkring är det viktigt att vara medveten om de olika faktorer som kan påverka priset på din premie. Nedan följer några av de mest framträdande:

Ålder

Ålder är en av de mest grundläggande faktorerna som påverkar priset på din MC-försäkring. Yngre förare, särskilt de under 25 år, betraktas ofta som högre risk och får därför högre premier. Med stigande ålder och erfarenhet minskar ofta priset på försäkringen, även om det kan börja öka igen för förare som är mycket äldre.

Körhistorik

En ren körhistorik med få eller inga skador eller trafiköverträdelser kan positivt påverka din försäkringspremie. Försäkringsbolag ser en god körhistorik som ett tecken på att du är en ansvarsfull förare och därför mindre sannolik att orsaka en olycka. Omvänt kan en körhistorik med många olyckor eller överträdelser leda till högre premiekostnader.

Motorcykelns märke och modell

Typen av motorcykel du kör har en betydande inverkan på försäkringskostnaden. Sportmotorcyklar och högpresterande modeller tenderar att ha högre försäkringspremier eftersom de ofta är dyrare att reparera och mer benägna att vara involverade i olyckor. Ålder, skick och värde på motorcykeln kan också påverka priset.

Geografisk placering

Var du bor och kör din motorcykel kan också ha en inverkan på försäkringspremien. Områden med hög trafikintensitet eller högre kriminalitet kan medföra högre kostnader. I vissa fall kan även avståndet till ditt arbete eller hur du förvarar din motorcykel (i garage vs. på gatan) påverka priset.

Sammanfattning

Försäkringspremier för MC-försäkringar baseras på en kombination av olika faktorer, inklusive förarens ålder och körhistorik, samt motorcykelns märke, modell och geografisk placering. Genom att vara medveten om dessa faktorer kan du få en bättre förståelse för hur försäkringspremier beräknas och eventuellt vidta åtgärder för att sänka dina kostnader.

Hur man jämför MC-försäkringar med Payup

När det kommer till att välja den rätta MC-försäkringen kan det vara en utmaning att navigera bland alla de alternativ som finns. Payup gör processen att jämföra olika försäkringsalternativ enklare. Nedan följer hur du använder Payup för att effektivisera processen att hitta en MC-försäkring samt vad du bör tänka på under jämförelseprocessen.

Steg-för-steg guide på hur du jämför med Payup

Innan du tecknar en MC-försäkring är det alltid viktigt att du jämför dina alternativ för att hitta den fördelaktigaste MC-försäkringen som täcker dina behov. För att jämföra dina försäkringsalternativ med Payup, följ dessa steg:

 1. Börja med att bläddra upp till vår lista över MC-försäkringar ovan för en översikt över vilka MC-försäkringar som är tillgängliga 2023.
 2. Välj en MC-försäkring som uppfyller dina behov och erbjuder täckningen du behöver.
 3. Tryck på Se ditt pris för att fortsätta till försäkringsbolaget och se ditt pris.
 4. Jämför priset du kan få hos de olika försäkringsbolagen och välj den försäkring som bäst uppfyller dina behov och som erbjuder dig bästa möjliga premie.

Fördelar med att använda Payup för din jämförelse

Det finns flera fördelar med att använda Payup när du jämför MC-försäkringar:

 • Tidsbesparande: Du slipper vara osäker över vilka försäkringsbolag som erbjuder MC-försäkringar och hur mycket de kostar.
 • Översiktlighet: Du får en enkel sammanfattning av viktiga parametrar och MC-försäkringserbjudande.
 • Anpassningsbarhet: Du får en möjlighet att filtrera och sortera olika försäkringserbjudanden efter dina behov och kriterier.

Viktiga aspekter att se över

När du jämför MC-försäkringar, oavsett om det är via Payup eller direkt genom försäkringsbolag, finns det några viktiga aspekter som du bör ha i åtanke:

 • Pris: Vad är den årliga eller månatliga premiekostnaden?
 • Täckning: Vilka typer av skador och händelser täcker försäkringen?
 • Självrisk: Hur hög är självrisken i händelse av en skada?
 • Kundrecensioner: Vad säger andra kunder om försäkringsbolaget och deras service?
 • Begränsningar och undantag: Finns det några specifika begränsningar eller undantag som du bör känna till?
 • Tilläggstjänster: Erbjuder försäkringen några extra tjänster, som rättsskydd eller assistans på vägen?

Genom att jämföra dessa parametrar kan du göra ett mer välgrundat val och hitta den MC-försäkring som bäst passar dina behov och förhållanden.

Extra skydd och tillägg

Förutom de grundläggande komponenterna i en MC-försäkring, som trafik-, halv- och helförsäkring, finns det ofta möjlighet att inkludera extra skydd och tillägg för att skräddarsy din försäkring efter dina unika behov. Nedan följer några vanligt förekommande tillägg.

Rättsskydd

Rättsskydd ger dig ekonomiskt stöd om du skulle behöva föra en rättslig process relaterad till din motorcykel, exempelvis tvister efter en trafikolycka. Detta kan vara särskilt användbart om du hamnar i en situation där du behöver juridiskt bistånd.

Fördelar:

 • Ekonomisk trygghet: Reducerar kostnaden för juridiska avgifter och rättegång.
 • Tillgång till juridisk expertis: Ger möjlighet att anlita en advokat för att företräda dig.

Maskinskada

Maskinskada skyddar mot plötsliga och oförutsedda maskinella fel som inte täcks av den vanliga försäkringen. Det kan exempelvis vara motorfel, elektronikproblem eller andra mekaniska problem.

Fördelar:

 • Omfattande skydd: Täcker de mekaniska och elektroniska delarna av din motorcykel.
 • Mindre ekonomisk belastning: Skyddar mot de ofta höga kostnaderna för att reparera maskinskador.

Självriskeliminering

Självriskeliminering är ett tillägg som gör att du slipper eller minskar din självrisk i händelse av en skada. Detta innebär i praktiken att du inte behöver betala något eller betalar mindre om olyckan är framme.

Fördelar:

 • Finansiell lättnad: Minimerar eller eliminerar den initiala kostnaden i samband med en skada.
 • Ökad trygghet: Gör det mindre stressande att hantera en olycka eller skada.

Sammanfattning

Extra skydd och tillägg som rättsskydd, maskinskada och självriskeliminering kan erbjuda ytterligare trygghet och anpassning av din MC-försäkring. Genom att förstå dessa alternativ kan du göra en mer informerad beslut om vilken försäkring som passar just dig och din motorcykel bäst.

MC-försäkring för olika typer av motorcyklar

Inte alla motorcyklar är skapade lika, och det gäller också för försäkring. Beroende på typ av motorcykel du har, kan försäkringsbehov och kostnader variera. Nedan tar vi en närmare titt på hur MC-försäkring skiljer sig åt för olika typer av motorcyklar.

Custom Bikes

Custom bikes är motorcyklar som har modifierats eller skräddarsytts efter ägarens önskemål. Detta kan inkludera allt från estetiska förändringar till prestandamodifikationer.

Försäkring för Custom Bikes:

 • Ökad värdering: Eftersom dessa motorcyklar ofta har kostsamma förändringar, kan de vara dyrare att försäkra.
 • Tillägg för anpassningar: Vissa försäkringsbolag erbjuder särskilda tillägg för att täcka kostnaden av anpassningar och modifieringar.

Sportmotorcyklar

Sportmotorcyklar är utformade för hög prestanda och hastighet, och de tenderar att vara högre riskfyllda ur försäkringssynpunkt.

Försäkring för Sportmotorcyklar:

 • Högre premie: På grund av den ökade risken för olyckor och skador, kan premierna för sportmotorcyklar vara högre.
 • Särskilda begränsningar: Vissa försäkringsbolag kan ha särskilda begränsningar gällande maximal hastighet eller användning på tävlingsbanor.

Touringmotorcyklar

Touringmotorcyklar är utformade för långväga resande och har vanligtvis fler bekvämligheter som säten och lastutrymme.

Försäkring för Touringmotorcyklar:

 • Omfattande täckning: Eftersom dessa motorcyklar ofta används för långa resor, kan det vara bra att ha en omfattande försäkring som inkluderar saker som vägassistans.
 • Variabel kostnad: Eftersom de ofta är mer robusta och utrustade med säkerhetsfunktioner, kan försäkringen i vissa fall vara mindre kostsam jämfört med sportmotorcyklar.

Crossmotorcyklar

Crossmotorcyklar är specialiserade på offroad-körning och används ofta i terräng och på specialbyggda banor.

Försäkring för Crossmotorcyklar:

 • Särskild täckning: Eftersom dessa motorcyklar ofta används i en mer krävande miljö, kan det vara nödvändigt med särskilda försäkringstyper eller tillägg som täcker offroad-körning.
 • Riskfaktorer: Crossmotorcyklar är ofta förknippade med en högre risk för olyckor och skador, vilket kan påverka försäkringspremien.
 • Begränsningar: Vissa försäkringsbolag kan ha särskilda regler eller begränsningar gällande var och hur crossmotorcyklar får användas.

Denna information kompletterar de tidigare nämnda kategorierna av motorcyklar, vilka inkluderar Custom Bikes, Sportmotorcyklar och Touringmotorcyklar. Varje typ har sina egna försäkringsbehov och potentiella kostnader, så det är viktigt att göra en noggrann övervägning baserad på typen av motorcykel du äger.

Sammanfattning

Typen av motorcykel du äger kan ha en stor inverkan på din MC-försäkring, inte bara när det kommer till kostnaden utan också den täckning du behöver. Genom att förstå dessa skillnader kan du bättre skräddarsy din försäkring för att passa dina behov och minimera potentiella risker.

Hur man byter MC-försäkringsbolag

Att byta MC-försäkringsbolag kan vara en komplicerad process, men det behöver inte vara det om du följer rätt steg. Nedan följer en steg-för-steg guide och några tips för att göra övergången så smidig som möjligt.

Steg-för-steg guide

 1. Jämför alternativen: Innan du bestämmer dig för att byta, se till att du har jämfört olika försäkringsalternativ för att säkerställa att du får den bästa möjliga dealen.
 2. Läs igenom ditt nuvarande avtal: Kontrollera de villkor som gäller för uppsägning av din nuvarande försäkring, såsom uppsägningstider och eventuella avgifter.
 3. Kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag: Meddela dem att du planerar att byta och fråga om det finns några speciella procedurer du behöver följa.
 4. Ansök om ny försäkring: Fyll i alla nödvändiga formulär och dokument för din nya försäkring och se till att du har all nödvändig information tillgänglig.
 5. Bekräftelse: När du har blivit godkänd av det nya försäkringsbolaget, se till att du får en bekräftelse på att din nya policy är aktiv.
 6. Säg upp den gamla försäkringen: Efter att du har fått bekräftelse på din nya försäkring, säg upp din gamla försäkring i enlighet med de regler och förfaranden som gäller.
 7. Överför information: Se till att eventuell viktig information, såsom bonuspoäng eller körhistorik, överförs till ditt nya försäkringsbolag om det är möjligt och relevant.
 8. Bekräfta övergången: Se till att du får bekräftelse från båda försäkringsbolagen att övergången har genomförts korrekt och att du inte längre är försäkrad hos det gamla bolaget.

Tips för en smidig övergång

 • Tajming: Försök att samordna datumen för uppsägning och ikraftträdande av de två försäkringarna för att undvika en period utan försäkringsskydd.
 • Dokumentation: Håll ordning på alla dokument och kommunikation rörande försäkringsbytet.
 • Dubbelkolla: Bekräfta alltid att den gamla försäkringen har upphört och att den nya har trätt i kraft för att undvika dubbla kostnader eller brist på täckning.

Genom att följa dessa steg och tips kan du göra övergången till ett nytt MC-försäkringsbolag så enkel och problemfri som möjligt.

Lagar och regler

Att förstå de lagar och regler som gäller för MC-försäkring i Sverige är viktigt för att undvika påföljder och för att garantera att du har tillräckligt skydd. Nedan följer en översikt över de viktigaste aspekterna.

Svenska lagar kring MC-försäkring

 • Trafikskadelagen: I Sverige är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring för din motorcykel enligt trafikskadelagen. Denna försäkring täcker skador som du kan orsaka på andra människor eller egendom i trafiken.
 • Försäkringsbelopp: Det finns bestämda minimibelopp som din försäkring måste kunna erbjuda i skadeersättning. Dessa belopp varierar men fastställs enligt EU-standarder.
 • Skatteverkets roll: Skatteverket administrerar en databas över försäkrade och oförsäkrade fordon. Om ditt fordon inte är försäkrat får du en försäkringsanmärkning och kan bli skyldig att betala trafikförsäkringsavgift.

Påföljder för att inte ha en giltig MC-försäkring

 • Dagsböter: Om du kör en oförsäkrad motorcykel riskerar du dagsböter som storleksmässigt bestäms efter din inkomst.
 • Försäkringsanmärkning: En anmärkning registreras, vilket kan påverka din förmåga att få försäkring i framtiden och kan också påverka din kreditvärdighet.
 • Trafikförsäkringsavgift: Om din motorcykel inte är försäkrad kommer Skatteverket att påföra en trafikförsäkringsavgift som kan vara betydligt dyrare än en reguljär försäkringspremie.
 • Indraget körkort: I värsta fall kan du förlora ditt körkort om du upprepade gånger kör utan giltig försäkring.

Att förstå de lagar och regler som omgärdar MC-försäkring i Sverige är inte bara viktigt för din egen ekonomiska säkerhet, utan också för att undvika allvarliga juridiska påföljder. Se alltid till att du har en giltig och adekvat MC-försäkring.

Vanliga frågor och svar

Är det möjligt att ha en tillfällig MC-försäkring?

Ja, vissa försäkringsbolag erbjuder tillfälliga försäkringar, som kan vara användbara om du planerar att använda din motorcykel under en begränsad period, t.ex. under semestern.

Behöver jag en särskild försäkring om jag tar min MC utomlands?

Huruvida du behöver en försäkring om du tar din MC utomlands beror på destinationen och ditt försäkringsbolag. Generellt sett bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag innan du tar din MC utomlands för att se till att du har rätt skydd.

Kan jag få rabatt på min MC-försäkring?

Ja, vissa försäkringsbolag erbjuder rabatter för saker som lång körhistorik utan incidenter, medlemskap i motorcykelklubbar eller om du har flera försäkringar hos samma bolag.

Vad händer om jag lånar ut min MC?

Om du lånar ut din motorcykel är det oftast din försäkring som gäller i händelse av en olycka. Det är viktigt att du kontrollerar detta med ditt försäkringsbolag innan du lånar ut din MC.

Är det någon skillnad i försäkringspremie om jag har en eldriven motorcykel?

Eldrivna motorcyklar betraktas ibland som mindre riskfyllda och kan därför ibland ha lägre försäkringspremier, men det varierar från bolag till bolag.

Hur snabbt kan jag få min MC försäkrad?

De flesta försäkringsbolag erbjuder omedelbar försäkring om du tecknar den online eller över telefon. Du får oftast ett försäkringsbevis direkt eller inom några timmar.

Kan jag avbryta min MC-försäkring när som helst?

Det beror på ditt försäkringsbolag och de specifika villkor som gäller. Vissa bolag tillåter dig att avbryta försäkringen när som helst, medan andra har en bindningstid och/eller avbokningsavgifter.

Vad händer om jag modifierar min motorcykel?

Om du gör några större ändringar på din motorcykel, t.ex. för att öka prestandan, kan det påverka din försäkringspremie och du bör därför alltid informera ditt försäkringsbolag om sådana ändringar.