MC-Försäkringar

Jämför De Bästa Motorcykelförsäkringarna 2024
Payup P icon
Gjensidige

Bästa MC-försäkringen 2024

Gjensidige är den bästa MC-försäkringen enligt Payup 2024. Gjensidige är ett av Nordens största försäkringsbolag och erbjuder en rad olika försäkringar som passar både privatpersoner och företag. Du kan teckna allt från hem- och husförsäkring till bilförsäkring, olycksfallsförsäkring och djurförsäkring. Genom att teckna försäkringar hos Gjensidige kan du få ett heltäckande skydd för både dig och dina ägodelar.

Jämför 2 st. motorcykelförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Gjensidige logo
  • Stort nordiskt försäkringsbolag
  • Stort utbud av försäkringar
  • Teckna allt digitalt
  • Prisvärda försäkringar

  Gjensidige

  Ett av Nordens största försäkringsbolag med ett brett utbud av försäkringar. Teckna allt från bil- och hem- till djur- och olycksfallsförsäkring. Fullständigt digitalt.

 • Svedea logo
  • Stort försäkringsbolag
  • Försäkra både hund och katt
  • Stor kundnöjdhet
  • 20% juniorrabatt

  Svedea

  Stort försäkringsbolag som erbjuder många olika försäkringar, bland annat hund-, katt- och uppfödarförsäkringar. Juniorrabatt på 20% för nyfödda djur.

Vad är en MC-försäkring?

En MC-försäkring, eller motorcykelförsäkring, är ett kontrakt mellan dig och ett försäkringsbolag där bolaget förbinder sig att ekonomiskt kompensera dig för vissa typer av skador eller förluster som kan drabba dig eller din motorcykel. Det kan exempelvis handla om skador på motorcykeln orsakade av olyckor, stöld, brand eller naturskador. Försäkringen kan även täcka personskador, det vill säga skador som du eller andra personer ådrar sig i samband med användning av motorcykeln.

Försäkringen aktiveras genom att du betalar en premie, ofta månadsvis eller årligen, till försäkringsbolaget. I utbyte mot denna premie får du ekonomiskt skydd enligt de villkor som anges i försäkringsavtalet.

Motorcykelförsäkring vs Bilförsäkring

Även om det finns vissa likheter mellan MC-försäkringar och bilförsäkringar, är det viktigt att förstå skillnaderna för att kunna välja rätt skydd.

 1. Omfattning av skydd: Generellt sett har motorcyklar som fordon ett mindre skydd jämfört med bilar i en olyckssituation. Detta ökar risken för personskador, vilket gör att vissa försäkringsbolag erbjuder särskilda tilläggspaket för medicinska utgifter och rehabilitering specifikt för MC-försäkringar.
 2. Säsonganvändning: Motorcyklar används ofta säsongsmässigt, vilket kan påverka försäkringspremien och självrisken. Vissa försäkringsbolag erbjuder säsongsbunden försäkring som är billigare under off-season månader.
 3. Kategorisering av fordon: Det finns flera typer av motorcyklar som sportmotorcyklar, touringmotorcyklar, och custom bikes, och varje typ kan ha sina egna försäkringskrav och -premier. Bilar är vanligtvis inte lika specialiserade i sin användning, vilket gör att bilförsäkringar tenderar att vara mer standardiserade.
 4. Prissättning: Faktorer som ålder, körhistorik och fordonets modell påverkar både MC- och bilförsäkringar, men på grund av de större riskerna associerade med motorcyklar kan premierna vara högre, särskilt för yngre förare eller förare med begränsad erfarenhet.
 5. Lagkrav: Precis som med bilförsäkringar är det lagligt obligatoriskt i Sverige att åtminstone ha en grundläggande trafikförsäkring för din motorcykel.

Genom att förstå dessa skillnader och likheter kan du bättre navigera i djungeln av försäkringar och hitta den MC-försäkring som passar just dig och dina behov bäst.

Olika typer av MC-försäkringar

När det kommer till MC-försäkringar i Sverige finns det i huvudsak tre olika typer att välja mellan: trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Varje typ har sin egen omfattning och täcker olika aspekter av skydd för dig och din motorcykel. Nedan följer en genomgång av vad varje försäkringstyp innebär.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är den mest grundläggande formen av MC-försäkring och också den enda som är lagligt obligatorisk. Om du äger en motorcykel och inte har en trafikförsäkring riskerar du att få böter.

Vad täcker trafikförsäkring?

 • Personskador: Om du eller någon annan skadas i en olycka som involverar din motorcykel.
 • Skador på annans egendom: Om du orsakar en olycka där en annan persons egendom skadas, exempelvis deras fordon eller egendom.

Vad täcker inte trafikförsäkring?

 • Skador på din egen motorcykel.
 • Stöld eller skadegörelse.
 • Rättsskydd eller juridiska kostnader.

Halvförsäkring

Halvförsäkring är ett mellansteg mellan trafikförsäkring och helförsäkring och inkluderar vanligtvis allt som en trafikförsäkring gör, plus lite till.

Vad täcker halvförsäkring?

 • Alla aspekter av en trafikförsäkring.
 • Stöld: Om din motorcykel blir stulen.
 • Brand: Om din motorcykel skadas i en brand.
 • Rättsskydd: Kan täcka vissa juridiska kostnader om det uppstår en tvist kopplad till din motorcykel.

Vad täcker inte halvförsäkring?

 • Skador på din egen motorcykel orsakade av olyckor.
 • Maskinskador.

Helförsäkring

Helförsäkring är det mest omfattande skyddet du kan ha för din motorcykel och inkluderar allt som både trafik- och halvförsäkringar gör.

Vad täcker helförsäkring?

 • Alla aspekter av både trafik- och halvförsäkring.
 • Vagnskada: Skador på din egen motorcykel, inklusive olycksskador.
 • Maskinskada: Vissa försäkringsbolag erbjuder skydd för maskinskador som inte är resultat av en olycka.

Vad täcker inte helförsäkring?

 • Avsiktlig skada eller skada orsakad av grov oaktsamhet.
 • Förslitningsskador och liknande som inte är resultat av en plötslig och oförutsedd händelse.

Genom att förstå vad varje typ av MC-försäkring täcker och inte täcker kan du göra ett välgrundat val som passar dina behov och din budget.

Vad påverkar priset på din MC-försäkring?

När du ska teckna en MC-försäkring är det viktigt att vara medveten om de olika faktorer som kan påverka priset på din premie. Nedan följer några av de mest framträdande:

 • Ålder: Ålder är en av de mest grundläggande faktorerna som påverkar priset på din MC-försäkring. Yngre förare, särskilt de under 25 år, betraktas ofta som högre risk och får därför högre premier. Med stigande ålder och erfarenhet minskar ofta priset på försäkringen, även om det kan börja öka igen för förare som är mycket äldre.
 • Körhistorik: En ren körhistorik med få eller inga skador eller trafiköverträdelser kan positivt påverka din försäkringspremie. Försäkringsbolag ser en god körhistorik som ett tecken på att du är en ansvarsfull förare och därför mindre sannolik att orsaka en olycka. Omvänt kan en körhistorik med många olyckor eller överträdelser leda till högre premiekostnader.
 • Motorcykelns märke och modell: Typen av motorcykel du kör har en betydande inverkan på försäkringskostnaden. Sportmotorcyklar och högpresterande modeller tenderar att ha högre försäkringspremier eftersom de ofta är dyrare att reparera och mer benägna att vara involverade i olyckor. Ålder, skick och värde på motorcykeln kan också påverka priset.
 • Geografisk placering: Var du bor och kör din motorcykel kan också ha en inverkan på försäkringspremien. Områden med hög trafikintensitet eller högre kriminalitet kan medföra högre kostnader. I vissa fall kan även avståndet till ditt arbete eller hur du förvarar din motorcykel (i garage vs. på gatan) påverka priset.

Försäkringspremier för MC-försäkringar baseras på en kombination av olika faktorer, inklusive förarens ålder och körhistorik, samt motorcykelns märke, modell och geografisk placering. Genom att vara medveten om dessa faktorer kan du få en bättre förståelse för hur försäkringspremier beräknas och eventuellt vidta åtgärder för att sänka dina kostnader.

Hur man jämför MC-försäkringar

Att hitta rätt MC-försäkring kan kännas överväldigande med tanke på det breda utbudet på marknaden. Att jämföra olika försäkringsalternativ är ett viktigt steg för att hitta en försäkring som passar dina specifika behov och budget. Nedan följer några tips om hur du kan jämföra MC-försäkringar effektivt:

Onlinejämförelsetjänster

Att utnyttja onlinejämförelsetjänster som Payup är ett effektivt sätt att snabbt överblicka olika MC-försäkringsalternativ. Detta erbjuder en praktisk översikt av priser och villkor från flera försäkringsbolag, vilket gör det enklare att jämföra och skilja dem åt.

 • Användning av jämförelsewebbplatser: Payup och liknande webbplatser ger dig möjlighet att se olika försäkringsbolags erbjudanden sida vid sida. Denna tjänst ger dig en snabb överblick över priser och täckningar från flera leverantörer.
 • Anpassa din sökning: När du använder Payup, se till att ange specifik information om din motorcykel samt dina personliga förhållanden. Detta säkerställer att du får korrekta och relevanta uppskattningar som matchar dina specifika behov.
 • Notera skillnader i täckning: Var medveten om att den billigaste försäkringen inte alltid erbjuder det bästa skyddet. Det är viktigt att noggrant granska vad varje policy faktiskt täcker. Jämför detta med dina personliga behov och prioriteringar för att hitta den försäkring som bäst passar dig.

Direktkontakt med försäkringsbolag

Att kontakta försäkringsbolagen direkt kan ge dig mer anpassad information och möjlighet till skräddarsydda erbjudanden. Genom personlig kontakt får du en djupare förståelse för olika försäkringar och kan även förhandla om villkor och priser.

 • Kontakta försäkringsbolagen direkt: Ibland kan du få bättre erbjudanden eller mer detaljerad information genom att kontakta försäkringsbolagen direkt, antingen via telefon eller deras officiella webbplatser.
 • Förhandla om priset: När du talar direkt med en försäkringsagent kan du ibland ha möjlighet att förhandla om priset, särskilt om du kan påvisa erbjudanden från konkurrerande försäkringsbolag.
 • Fråga om rabatter: Det finns ofta olika rabatter tillgängliga, till exempel för säker körning, låga årliga körsträckor, eller att ha flera försäkringar hos samma bolag.

Viktiga parametrar att beakta

När du jämför MC-försäkringar är det viktigt att beakta en rad olika faktorer för att säkerställa att du väljer en försäkring som bäst uppfyller dina behov. Från täckningsomfång till självrisknivå, nedan följer några nyckelaspekter att hålla i åtanke.

 • Täckningsomfång: Se till att du förstår vad varje försäkring täcker. Tänk på dina specifika behov. Behöver du exempelvis extra täckning för stöld, brand eller vagnskada?
 • Självrisk: En lägre självrisk innebär vanligtvis en högre premie och vice versa. Fundera på vilken självrisknivå som passar din budget och risktolerans.
 • Kundservice och pålitlighet: Läs recensioner och kundomdömen för att få en bild av försäkringsbolagens kundservice och hur snabbt de hanterar skadeärenden.
 • Specialerbjudanden och tilläggstjänster: Vissa försäkringar kan inkludera extra fördelar som assistans vid vägkanten eller specialanpassade täckningar för specifika motorcykeltyper.

Genom att noggrant jämföra MC-försäkringar kan du hitta en försäkring som inte bara är prisvärd utan också erbjuder det skydd och den service du behöver. Kom ihåg att regelbundet göra nya jämförelser, eftersom dina behov och marknadens erbjudanden kan förändras över tid.

Extra skydd och tillägg

Förutom de grundläggande komponenterna i en MC-försäkring, som trafik-, halv- och helförsäkring, finns det ofta möjlighet att inkludera extra skydd och tillägg för att skräddarsy din försäkring efter dina unika behov. Nedan följer några vanligt förekommande tillägg.

Rättsskydd

Rättsskydd ger dig ekonomiskt stöd om du skulle behöva föra en rättslig process relaterad till din motorcykel, exempelvis tvister efter en trafikolycka. Detta kan vara särskilt användbart om du hamnar i en situation där du behöver juridiskt bistånd.

Fördelar:

 • Ekonomisk trygghet: Reducerar kostnaden för juridiska avgifter och rättegång.
 • Tillgång till juridisk expertis: Ger möjlighet att anlita en advokat för att företräda dig.

Maskinskada

Maskinskada skyddar mot plötsliga och oförutsedda maskinella fel som inte täcks av den vanliga försäkringen. Det kan exempelvis vara motorfel, elektronikproblem eller andra mekaniska problem.

Fördelar:

 • Omfattande skydd: Täcker de mekaniska och elektroniska delarna av din motorcykel.
 • Mindre ekonomisk belastning: Skyddar mot de ofta höga kostnaderna för att reparera maskinskador.

Självriskeliminering

Självriskeliminering är ett tillägg som gör att du slipper eller minskar din självrisk i händelse av en skada. Detta innebär i praktiken att du inte behöver betala något eller betalar mindre om olyckan är framme.

Fördelar:

 • Finansiell lättnad: Minimerar eller eliminerar den initiala kostnaden i samband med en skada.
 • Ökad trygghet: Gör det mindre stressande att hantera en olycka eller skada.

Sammanfattning

Extra skydd och tillägg som rättsskydd, maskinskada och självriskeliminering kan erbjuda ytterligare trygghet och anpassning av din MC-försäkring. Genom att förstå dessa alternativ kan du göra en mer informerad beslut om vilken försäkring som passar just dig och din motorcykel bäst.

MC-försäkring för olika typer av motorcyklar

Inte alla motorcyklar är skapade lika, och det gäller också för försäkring. Beroende på typ av motorcykel du har, kan försäkringsbehov och kostnader variera. Nedan tar vi en närmare titt på hur MC-försäkring skiljer sig åt för olika typer av motorcyklar.

Custom Bikes

Custom bikes är motorcyklar som har modifierats eller skräddarsytts efter ägarens önskemål. Detta kan inkludera allt från estetiska förändringar till prestandamodifikationer.

 • Ökad värdering: Eftersom dessa motorcyklar ofta har kostsamma förändringar, kan de vara dyrare att försäkra.
 • Tillägg för anpassningar: Vissa försäkringsbolag erbjuder särskilda tillägg för att täcka kostnaden av anpassningar och modifieringar.

Sportmotorcyklar

Sportmotorcyklar är utformade för hög prestanda och hastighet, och de tenderar att vara mer riskfyllda ur försäkringssynpunkt.

 • Högre premie: På grund av den ökade risken för olyckor och skador, kan premierna för sportmotorcyklar vara högre.
 • Särskilda begränsningar: Vissa försäkringsbolag kan ha särskilda begränsningar gällande maximal hastighet eller användning på tävlingsbanor.

Touringmotorcyklar

Touringmotorcyklar är utformade för långväga resande och har vanligtvis fler bekvämligheter som säten och lastutrymme.

 • Omfattande täckning: Eftersom dessa motorcyklar ofta används för långa resor, kan det vara bra att ha en omfattande försäkring som inkluderar saker som vägassistans.
 • Variabel kostnad: Eftersom de ofta är mer robusta och utrustade med säkerhetsfunktioner, kan försäkringen i vissa fall vara mindre kostsam jämfört med sportmotorcyklar.

Crossmotorcyklar

Crossmotorcyklar är specialiserade på offroad-körning och används ofta i terräng och på specialbyggda banor.

 • Särskild täckning: Eftersom dessa motorcyklar ofta används i en mer krävande miljö, kan det vara nödvändigt med särskilda försäkringstyper eller tillägg som täcker offroad-körning.
 • Riskfaktorer: Crossmotorcyklar är ofta förknippade med en högre risk för olyckor och skador, vilket kan påverka försäkringspremien.
 • Begränsningar: Vissa försäkringsbolag kan ha särskilda regler eller begränsningar gällande var och hur crossmotorcyklar får användas.

Denna information kompletterar de tidigare nämnda kategorierna av motorcyklar, vilka inkluderar Custom Bikes, Sportmotorcyklar och Touringmotorcyklar. Varje typ har sina egna försäkringsbehov och potentiella kostnader, så det är viktigt att göra en noggrann övervägning baserad på typen av motorcykel du äger.

Typen av motorcykel du äger kan ha en stor inverkan på din MC-försäkring, inte bara när det kommer till kostnaden utan också den täckning du behöver. Genom att förstå dessa skillnader kan du bättre skräddarsy din försäkring för att passa dina behov och minimera potentiella risker.

Hur man byter MC-försäkringsbolag

Att byta MC-försäkringsbolag kan vara en komplicerad process, men det behöver inte vara det om du följer rätt steg. Nedan följer en steg-för-steg guide och några tips för att göra övergången så smidig som möjligt.

Steg-för-steg guide

 1. Jämför alternativen: Innan du bestämmer dig för att byta, se till att du har jämfört olika försäkringsalternativ för att säkerställa att du får den bästa möjliga dealen.
 2. Läs igenom ditt nuvarande avtal: Kontrollera de villkor som gäller för uppsägning av din nuvarande försäkring, såsom uppsägningstider och eventuella avgifter.
 3. Kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag: Meddela dem att du planerar att byta och fråga om det finns några speciella procedurer du behöver följa.
 4. Ansök om ny försäkring: Fyll i alla nödvändiga formulär och dokument för din nya försäkring och se till att du har all nödvändig information tillgänglig.
 5. Bekräftelse: När du har blivit godkänd av det nya försäkringsbolaget, se till att du får en bekräftelse på att din nya policy är aktiv.
 6. Säg upp den gamla försäkringen: Efter att du har fått bekräftelse på din nya försäkring, säg upp din gamla försäkring i enlighet med de regler och förfaranden som gäller.
 7. Överför information: Se till att eventuell viktig information, såsom bonuspoäng eller körhistorik, överförs till ditt nya försäkringsbolag om det är möjligt och relevant.
 8. Bekräfta övergången: Se till att du får bekräftelse från båda försäkringsbolagen att övergången har genomförts korrekt och att du inte längre är försäkrad hos det gamla bolaget.

Tips för en smidig övergång

 • Tajming: Försök att samordna datumen för uppsägning och ikraftträdande av de två försäkringarna för att undvika en period utan försäkringsskydd.
 • Dokumentation: Håll ordning på alla dokument och kommunikation rörande försäkringsbytet.
 • Dubbelkolla: Bekräfta alltid att den gamla försäkringen har upphört och att den nya har trätt i kraft för att undvika dubbla kostnader eller brist på täckning.

Genom att följa dessa steg och tips kan du göra övergången till ett nytt MC-försäkringsbolag så enkel och problemfri som möjligt.

Lagar och regler

Att förstå de lagar och regler som gäller för MC-försäkring i Sverige är viktigt för att undvika påföljder och för att garantera att du har tillräckligt skydd. Nedan följer en översikt över de viktigaste aspekterna.

Svenska lagar kring MC-försäkring

 • Trafikskadelagen: I Sverige är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring för din motorcykel enligt trafikskadelagen. Denna försäkring täcker skador som du kan orsaka på andra människor eller egendom i trafiken.
 • Försäkringsbelopp: Det finns bestämda minimibelopp som din försäkring måste kunna erbjuda i skadeersättning. Dessa belopp varierar men fastställs enligt EU-standarder.
 • Skatteverkets roll: Skatteverket administrerar en databas över försäkrade och oförsäkrade fordon. Om ditt fordon inte är försäkrat får du en försäkringsanmärkning och kan bli skyldig att betala trafikförsäkringsavgift.

Påföljder för att inte ha en giltig MC-försäkring

 • Dagsböter: Om du kör en oförsäkrad motorcykel riskerar du dagsböter som storleksmässigt bestäms efter din inkomst.
 • Försäkringsanmärkning: En anmärkning registreras, vilket kan påverka din förmåga att få försäkring i framtiden och kan också påverka din kreditvärdighet.
 • Trafikförsäkringsavgift: Om din motorcykel inte är försäkrad kommer Skatteverket att påföra en trafikförsäkringsavgift som kan vara betydligt dyrare än en reguljär försäkringspremie.
 • Indraget körkort: I värsta fall kan du förlora ditt körkort om du upprepade gånger kör utan giltig försäkring.

Att förstå de lagar och regler som omgärdar MC-försäkring i Sverige är inte bara viktigt för din egen ekonomiska säkerhet, utan också för att undvika allvarliga juridiska påföljder. Se alltid till att du har en giltig och adekvat MC-försäkring.

Vanliga frågor och svar