Livförsäkringar

Jämför de bästa livförsäkringarna 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
JustInCase

Bästa livförsäkringen 2024

JustInCase är den bästa livförsäkringen 2024. JustInCase erbjuder digitala livförsäkringar med relativt höga försäkringsbelopp och konkurrenskraftiga priser, som ofta är tillgängliga utan krav på hälsodeklaration. Deras tjänster är användarvänliga, med en snabb och enkel online-process som gör det bekvämt för kunder att skydda sig och sina nära. JustInCase utmärker sig genom att specialisera sig på livförsäkringar, vilket ger dem möjlighet att fokusera på och förbättra just denna typ av försäkring​​​.

Jämför livförsäkringar i Sverige 2024

Populärast 2024
Experter på livförsäkringar JustInCase logo
 • Omfattande livförsäkringar
 • Generösa grupperbjudanden
 • Modernt försäkringsbolag
 • Skattefri engångsutbetalning

JustInCase

Ett modernt och digitalt livförsäkringsbolag som erbjuder omfattande skyddsplaner för individer, grupper och företag.

Hedvig logo
 • Ny och modern hemförsäkring
 • 100% digital
 • Enkel och snabb skadeanmälan
 • Personlig hjälp fram till 22:00

Hedvig

En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

Vad är en livförsäkring?

En livförsäkring är en typ av försäkring där ett försäkringsbolag, mot en premie, lovar att betala ut en summa pengar till angivna förmånstagare om försäkringstagaren skulle avlida. Storleken på premien beror på flera faktorer, som försäkringstagarens ålder, hälsa och livsstil, samt hur stor försäkringssumman är.

Huvudsyftet med livförsäkring är att erbjuda ekonomiskt skydd till efterlevande familjemedlemmar och nära anhöriga. Den kan hjälpa till att täcka begravningskostnader, skulder, löpande levnadskostnader, och även finansiera framtida behov såsom barns utbildning. Utöver det ekonomiska stödet kan en livförsäkring bidra till att ge en känsla av trygghet för både försäkringstagaren och dess anhöriga, veta att de ekonomiska behoven kommer att tas om hand även efter dödsfall.

Det finns huvudsakligen två typer av livförsäkringar i Sverige:

 • Riskförsäkring (Termförsäkring): Denna försäkringstyp ger skydd under en bestämd tidsperiod och betalar ut en försäkringssumma om försäkringstagaren avlider under denna period. Om försäkringstagaren lever när perioden löper ut, upphör försäkringen utan någon utbetalning. Detta är vad som ofta benämns som termförsäkring i internationella sammanhang.
 • Livförsäkring (som gäller till livets slut): Denna försäkringstyp, som ofta även kallas permanent försäkring, ger skydd under hela försäkringstagarens livstid och betalar ut en summa pengar vid försäkringstagarens död, oavsett när det sker. Det finns ingen fastställd slutdatum som i en riskförsäkring. Denna typ av försäkring kan ha olika benämningar och kan inkludera element av sparande eller investering, beroende på den specifika produkten.

Oavsett typ av livförsäkring, fungerar processen liknande. Försäkringstagaren betalar en premie, antingen månadsvis eller årligen, till försäkringsbolaget. I utbyte, lovar försäkringsbolaget att betala ut en specificerad summa pengar till förmånstagarna vid försäkringstagarens död.

För riskförsäkring, slutar denna överenskommelse att gälla när perioden är över om inte försäkringstagaren avlider inom denna period. För permanent försäkring fortsätter överenskommelsen livet ut, med tillägget av ett växande kontantvärde som kan utnyttjas av försäkringstagaren under sin livstid.

Det är viktigt att väga för- och nackdelar med varje typ av livförsäkring mot dina personliga omständigheter, ekonomiska mål och behov. En noggrann bedömning hjälper till att säkerställa att du väljer en försäkring som bäst skyddar dig och dina nära och kära, oavsett vad framtiden för med sig.

Vem behöver livförsäkring?

Praktiskt taget alla kan dra nytta av livförsäkring, men behovet varierar beroende på livsstadium, ekonomiska förpliktelser och familjesituation. Livförsäkring är särskilt viktig för:

 • Föräldrar med minderåriga barn som behöver säkerställa att barnens ekonomiska framtid är skyddad.
 • Personer med betydande skulder som inte vill lämna över ekonomisk börda till sina nära och kära.
 • Egenföretagare och andra som är ekonomiskt ansvariga för en verksamhet.
 • Par med beroende av dubbla inkomster för att upprätthålla sin livsstil.
 • Personer som önskar lämna ett arv eller bidra till en välgörenhet efter sin död.

Det slutgiltiga valet mellan riskförsäkring och permanent försäkring bör baseras på en individuell bedömning av de ekonomiska målen, behoven och den ekonomiska situationen. Det är viktigt att konsultera med en finansiell rådgivare för att göra ett informerat beslut som bäst tjänar dig och dina nära och kära.

Att välja rätt livförsäkring

Valet av rätt livförsäkring är en kritisk finansiell beslut som kräver noggrann övervägning. Nedan följer en guide för att hjälpa dig navigera i processen, från att bedöma dina behov till att jämföra olika försäkringsalternativ.

Faktorer att överväga vid val av livförsäkring

När du överväger vilken typ av livförsäkring som bäst passar dina behov, bör du tänka på följande faktorer:

 • Ekonomisk situation: Bedöm din nuvarande ekonomiska situation och framtida förväntningar. Tänk på din inkomst, skulder, levnadskostnader och eventuella framtida ekonomiska förpliktelser som barns utbildning eller pensionering.
 • Ålder och hälsa: Din ålder och hälsostatus kan påverka kostnaden för försäkringen. Yngre och friskare individer får ofta lägre premier.
 • Tidsperiod för skydd: Överväg hur lång tid du behöver skyddet. En riskförsäkring kan vara lämplig om du söker skydd under en bestämd period, medan permanent försäkring erbjuder livstidsskydd.
 • Familjesituation: Din familjs situation spelar en stor roll i ditt beslut. Har du ekonomiskt beroende barn? Är din partner beroende av din inkomst? Dessa faktorer avgör nivån av skydd du behöver.
 • Budget: Bestäm hur mycket du realistiskt kan avsätta för premier varje månad utan att påverka din övriga ekonomi negativt.

Livförsäkringsbehovsanalys

En livförsäkringsbehovsanalys är ett viktigt steg för att bestämma storleken på den försäkringssumma du behöver. Detta innebär att:

 • Beräkna omedelbara ekonomiska behov vid din bortgång, inklusive begravningskostnader och eventuella skulder som behöver betalas av.
 • Utvärdera pågående ekonomiska förpliktelser, såsom dagliga levnadskostnader, hyra eller bolån, och utbildningskostnader för barn.
 • Overväga framtida ekonomiska mål, till exempel att säkerställa att din partners pensionering är finansierad eller att lämna ett ekonomiskt arv.
 • Justera för inflation och eventuella skatteeffekter på utbetalningen.

Att jämföra olika livförsäkringsalternativ

När du har en klar bild av dina behov, är nästa steg att jämföra olika livförsäkringsalternativ. Nedan följer några tips:

 • Jämför premier: Se över kostnaden för olika försäkringars och hur premierna kan förändras över tid.
 • Utvärdera försäkringsbolagets stabilitet: Kontrollera försäkringsbolagets finansiella hälsa och betyg för att säkerställa att de kan uppfylla sina åtaganden.
 • Läs det finstilta: Var uppmärksam på villkor, uteslutningar och eventuella tilläggstjänster eller fördelar.
 • Överväg flexibilitet: Vissa försäkringar erbjuder möjligheten att justera skyddet eller premierna över tid baserat på dina förändrade behov.

Genom att ta dessa steg kan du göra ett välgrundat val som skyddar din och din familjs ekonomiska framtid. Kom ihåg att regelbundet ompröva ditt försäkringsskydd för att säkerställa att det fortfarande möter dina behov, särskilt efter stora livshändelser som giftermål, barns födelse eller karriärändringar.

Livförsäkringstermer och begrepp

När du navigerar i världen av livförsäkringar är det viktigt att förstå de grundläggande termerna och begreppen. Detta hjälper dig att göra informerade val och förstå det skydd du köper. Nedan förklarar vi några av de viktigaste begreppen: premie, försäkringsbelopp, förmånstagare, förfallodatum samt uteslutningar och begränsningar:

 • Premie är den summa pengar som försäkringstagaren betalar till försäkringsbolaget för livförsäkringsskyddet. Premien kan betalas månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årligen och baseras på försäkringstagarens ålder, hälsa, livsstil och försäkringsbeloppet.
 • Försäkringsbelopp är den summa pengar som försäkringsbolaget betalar ut till förmånstagarna vid försäkringstagarens död. Detta belopp bestäms när försäkringen tecknas och påverkar storleken på premien.
 • Förmånstagare är den person eller de personer som försäkringstagaren utser att få utbetalningen från livförsäkringen vid dennes död. Förmånstagaren kan vara en make/maka, barn, en annan släkting, en vän, eller till och med en organisation eller välgörenhet.
 • Förfallodatum för en livförsäkring avser den tidpunkt då försäkringen upphör att gälla. För riskförsäkringar är detta datum när perioden slutar, till exempel efter 20 eller 30 år. För permanenta försäkringar, som hel livförsäkring, finns i princip inget förfallodatum så länge premierna betalas, vilket innebär att de erbjuder skydd för hela livet.
 • Uteslutningar refererar till de omständigheter under vilka ett livförsäkringsbelopp inte kommer att betala ut. Vanliga uteslutningar inkluderar dödsfall på grund av drogmissbruk, självmord (inom de första åren efter att försäkringen tecknats), och dödsfall under utövande av vissa riskfyllda aktiviteter eller sporter.
 • Begränsningar kan också finnas i försäkringen och avser de villkor eller gränser som sätts på utbetalningen eller på försäkringens giltighet. Till exempel kan vissa försäkringar begränsa utbetalningen under försäkringens första år eller sätta en övre åldersgräns för försäkringstagaren.

Att förstå dessa termer och begrepp är avgörande när du ska välja en livförsäkring som passar dina behov. Det säkerställer att du vet exakt vad du betalar för och vilket skydd du och dina nära och kära har. Regelbunden översyn av din försäkring är också viktig för att säkerställa att den fortfarande uppfyller dina behov, särskilt eftersom dina livsomständigheter förändras.

Processen för att teckna en livförsäkring

Att teckna en livförsäkring är en viktig del av finansiell planering för många människor. Processen kan dock verka komplicerad. Nedan följer en översikt över stegen från ansökan till godkännande och aktivering, inklusive detaljer om hälsokontroller och riskbedömning.

Ansökningsprocessen steg för steg

Att ansöka om en livförsäkring är det första steget mot att säkra ekonomiskt skydd för dina nära och kära. Processen börjar med att förbereda nödvändig information och välja rätt typ av försäkring för dina behov.

 1. Förberedelse: Innan du ansöker, samla information om din finansiella situation, dina behov och dina mål. Detta inkluderar skulder, inkomster, och finansiella förpliktelser.
 2. Val av försäkringstyp och försäkringsbelopp: Besluta om vilken typ av livförsäkring (riskförsäkring eller permanent försäkring) som bäst passar dina behov och hur stort försäkringsbelopp du behöver.
 3. Jämföra erbjudanden: Jämför olika försäkringsbolags erbjudanden, premier och villkor. Använd onlinejämförelseverktyg eller konsultera med en försäkringsmäklare.
 4. Ansökning: Fyll i försäkringsansökan, som inkluderar personlig information, medicinsk historia, och eventuella nuvarande hälsotillstånd. Var ärlig och noggrann i dina svar.
 5. Hälsokontroll: De flesta livförsäkringsbolag kräver en medicinsk undersökning som en del av ansökningsprocessen. Detta kan inkludera blodprov, urinprov och andra tester för att bedöma din hälsostatus.

Hälsokontroller och riskbedömning

Som en del av ansökningsprocessen för livförsäkring kräver försäkringsbolagen ofta att du genomgår en hälsokontroll. Syftet med denna undersökning och efterföljande riskbedömning är att fastställa din hälsostatus och risknivå.

 • Syfte: Hälsokontrollen används för att bedöma din risknivå och fastställa din premie. Information som samlas in kan omfatta dina medicinska journaler, resultat från fysiska tester, och ibland en familjehistoria av medicinska tillstånd.
 • Riskbedömning: Efter hälsokontrollen utvärderar försäkringsbolagets riskbedömare, även kända som underwriters, informationen för att bedöma risken för att försäkra dig. De tar hänsyn till faktorer som ålder, hälsa, livsstil, och familjehistoria.

Godkännandeprocess och aktivering

Efter att din ansökan och hälsokontrollsresultat har granskats, påbörjas godkännandeprocessen. Under denna fas avgör försäkringsbolaget om de kan erbjuda dig en försäkring och på vilka villkor.

 • Utvärdering: Riskbedömare eller underwriters granskar din ansökan och hälsokontrollsresultat för att bestämma om de kan erbjuda dig försäkring och till vilken premie.
 • Godkännande: Om din ansökan godkänns, kommer försäkringsbolaget att meddela dig om villkoren för din försäkring och den premie du måste betala.
 • Aktivering: När du accepterat erbjudandet och betalat första premien, aktiver din livförsäkring. Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringen när du mottar den för att försäkra dig om att all information är korrekt och att försäkringen uppfyller dina behov.
 • Ångerrätt: I många länder finns det en lagstadgad ångerrätt, vilket innebär att du har rätt att avbryta försäkringen inom en viss period efter utfärdandet, oftast 14-30 dagar, och få tillbaka den betalda premien.

Processen för att teckna en livförsäkring kan vara tidskrävande, men den är avgörande för att säkerställa ekonomiskt skydd för dina nära och kära. Det är viktigt att regelbundet se över och uppdatera din livförsäkring för att den ska fortsätta att motsvara dina behov genom olika livsfaser.

Livförsäkring och skatter

Livförsäkring spelar inte bara en viktig roll i den finansiella planeringen genom att erbjuda skydd för försäkringstagarens nära och kära, utan den kan också erbjuda vissa skattefördelar. Nedan utforskar vi skatteaspekterna av livförsäkring, både i termer av de potentiella skattefördelarna och skattekonsekvenserna vid utbetalning.

Skattefördelar med livförsäkring

Livförsäkring erbjuder skattefria förmåner, vilket innebär att utbetalningar till förmånstagare oftast är skattefria, vilket ger en ekonomisk trygghet utan skattebörda.

 • Premiebetalningar är generellt inte avdragsgilla i privatpersoners deklaration. Det finns dock situationer där företag kan dra av premierna för försäkringar tecknade för anställdas räkning.
 • Ackumulerat kontantvärde beskattas inte under försäkringens löptid. Detta stämmer överens med den allmänna principen, men det är viktigt att vara medveten om att regler kan ändras, och specifika produkter kan ha unika skatteegenskaper.
 • Utbetalning vid dödsfall är vanligtvis skattefri för mottagaren i Sverige. Det betyder att när livförsäkringen betalas ut till förmånstagaren efter försäkringstagarens bortgång, beskattas inte detta belopp som inkomst. Om livförsäkringen däremot är placerad inom vissa sparformer, såsom ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring, tillämpas andra skatteregler för placeringen.

Livförsäkringens skatteaspekter vid utbetalning

Utbetalningar från livförsäkring är i regel skattefria för förmånstagarna, vilket gör det till ett effektivt sätt att överföra tillgångar och erbjuda finansiellt stöd.

 • Direkt utbetalning till förmånstagare: Huvudregeln är att utbetalningen från en livförsäkring till förmånstagare är skattefri. Detta innebär att mottagarna inte behöver betala inkomstskatt på de erhållna medlen, vilket stärker livförsäkringens roll som ett viktigt verktyg för finansiellt skydd.
 • Överväganden gällande arvsskatt: Sverige har för närvarande ingen arvsskatt, vilket innebär att livförsäkringsutbetalningar inte påverkar någon eventuell kvarlåtenskapsskatt. Detta skiljer sig från länder där livförsäkringsutbetalningar kan räknas som en del av kvarlåtenskapen och därmed påverka beräkningen av arvsskatt. Däremot är det viktigt att planera för hur livförsäkringsutbetalningar hanteras i testamenten och andra juridiska dokument för att säkerställa att utbetalningarna fördelas enligt försäkringstagarens önskemål.
 • Utbetalning av kontantvärde: När det gäller utbetalning av ackumulerat kontantvärde från permanenta livförsäkringar i Sverige, kan det finnas skattemässiga konsekvenser beroende på hur investeringen struktureras. Till exempel, om försäkringen är en kapitalförsäkring, regleras beskattningen av kapitalvinsten inom ramen för kapitalförsäkringen och inte som personlig inkomst, vilket kan påverka skattebehandlingen av uttaget kontantvärde.

Det är viktigt att konsultera med en skatterådgivare eller finansiell planerare för att förstå de specifika skattekonsekvenserna av din livförsäkring, särskilt med tanke på att skatteregler kan variera beroende på jurisdiktion och ändras över tid. Korrekt planering kan hjälpa dig att optimera de skattemässiga fördelarna med din livförsäkring och säkerställa att du och dina nära och kära får det bästa möjliga skyddet.

Livförsäkring och familjeekonomi

Livförsäkringen spelar en avgörande roll i familjens ekonomiska planering och säkerhet. Genom att erbjuda ekonomiskt skydd mot oförutsedda händelser, som en försäkringstagares bortgång, kan livförsäkringen bidra till att säkra familjens ekonomiska framtid och vara en central del av arvsplaneringen. Nedan utforskar vi livförsäkringens roll i dessa sammanhang.

Livförsäkringens roll i finansiell planering

Livförsäkring är mer än bara ett skydd mot förlust av inkomst vid dödsfall; den är en viktig komponent i en omfattande finansiell planering. Den kan:

 • Erbjuda ekonomisk trygghet för dina nära och kära genom att täcka levnadskostnader, skulder och andra ekonomiska förpliktelser.
 • Garantera fortsatt utbildning för barn genom att säkerställa att det finns medel tillgängliga för skolavgifter och andra utbildningsrelaterade kostnader.
 • Bidra till familjens livskvalitet genom att minska den ekonomiska stressen som kan uppstå vid förlust av en familjeförsörjare.
 • Underlätta övergången efter en försäkringstagares bortgång, genom att täcka omedelbara utgifter som begravningskostnader och bouppteckning.

Skydda din familjs framtid med livförsäkring

Att skydda din familjs ekonomiska framtid är en av de främsta anledningarna till att teckna en livförsäkring. Detta skydd innebär att:

 • Minska ekonomisk osäkerhet genom att ge dina nära och kära de ekonomiska medel som behövs för att fortsätta sitt liv utan avsevärd ekonomisk belastning.
 • Anpassa försäkringsskyddet efter din familjs unika behov och omständigheter, vilket inkluderar att välja rätt typ av livförsäkring och försäkringsbelopp.
 • Säkerställa att dina familjemedlemmars drömmar och mål kan uppnås, även i din frånvaro.

Livförsäkring som en del av arvsplanering

Livförsäkringen kan också spela en central roll i arvsplaneringen genom att:

 • Tillhandahålla en skattefri summa pengar som kan användas för att betala eventuell arvsskatt eller andra skatter, vilket gör det lättare för dina arvingar att ta emot sitt arv utan att behöva sälja värdefulla tillgångar.
 • Skapa ett ekonomiskt arv även om du inte har betydande tillgångar att lämna efter dig. En livförsäkringsutbetalning kan ge en betydande ekonomisk gåva till dina efterlevande.
 • Möjliggöra specifika ekonomiska arrangemang för dina efterlevande, som att sätta upp trustfonder för minderåriga barn eller stödja en livspartner.

Genom att integrera livförsäkringen i din familjs ekonomiska planering och arvsplanering säkerställer du att dina nära och kära är skyddade och att dina ekonomiska mål för framtiden kan uppfyllas. Det är viktigt att regelbundet se över och uppdatera din livförsäkring för att säkerställa att den fortsätter att möta din familjs förändrade behov och omständigheter.

Förändringar i livet och livförsäkring

Livet är fullt av förändringar, och dessa förändringar kan påverka ditt behov av livförsäkring. Att hålla din livförsäkring uppdaterad i takt med att ditt liv utvecklas är avgörande för att säkerställa att du och dina nära och kära har tillräckligt skydd. Nedan utforskar vi vikten av att uppdatera din livförsäkring vid stora livshändelser och vilka konsekvenser det kan få om du inte gör det.

Uppdatera din livförsäkring vid stora livshändelser

Stora livshändelser kan innebära signifikanta förändringar i dina ekonomiska behov och skyldigheter. Exempel på sådana händelser inkluderar:

 • Äktenskap eller skilsmässa: Dessa händelser kan påverka vem du vill ska vara förmånstagare till din försäkring och hur mycket skydd du behöver.
 • Barn: Födseln eller adoptionen av ett barn ökar dina finansiella ansvar, vilket kan kräva en ökning av ditt försäkringsbelopp för att säkerställa deras ekonomiska framtid.
 • Köp av bostad: Ett nytt bostadsköp, ofta medföljande ett bolån, kan öka ditt behov av livförsäkring för att skydda din familj från att förlora sitt hem.
 • Karriärändringar: En betydande förändring i din inkomst, antingen uppåt eller nedåt, kan kräva justeringar i din livförsäkring för att spegla din nya ekonomiska situation.
 • Pensionering: När du närmar dig pensioneringen kan dina behov av livförsäkring förändras, beroende på din pensionssparande och andra inkomstkällor.

Att regelbundet granska och vid behov uppdatera din livförsäkring säkerställer att du har adekvat skydd för dig och din familj genom livets olika skeden.

Konsekvenser av att inte uppdatera din livförsäkring

Att försumma att uppdatera din livförsäkring kan ha allvarliga konsekvenser:

 • Otillräckligt skydd: Den uppenbaraste risken är att dina nära och kära inte kommer att ha tillräckligt ekonomiskt skydd vid din bortgång, vilket kan leda till ekonomisk stress eller svårigheter.
 • Föråldrade förmånstagare: Om dina livsförhållanden har förändrats men du inte har uppdaterat dina förmånstagare, kan det leda till att utbetalningen från din livförsäkring inte går till de personer du nu önskar stötta.
 • Överbetalning av premier: Omständigheter i ditt liv kan också ha förändrats på ett sätt som skulle kunna minska ditt behov av försäkring, vilket innebär att du kan betala för mer skydd än du faktiskt behöver.

Att hålla din livförsäkring uppdaterad är en viktig del av att hantera din personliga finans och skydda din familjs framtid. Det rekommenderas att regelbundet, kanske årligen, granska din försäkring med din försäkringsgivare eller finansiell rådgivare för att säkerställa att den fortfarande uppfyller dina behov och mål.

Avsluta eller ändra din livförsäkring

Att avsluta eller ändra en livförsäkring är beslut som bör tas med omsorg och förståelse för de potentiella konsekvenserna. Oavsett om du överväger att säga upp din försäkring eller göra ändringar i den, är det viktigt att känna till processen och vilka alternativ som finns tillgängliga.

Hur och när kan man säga upp sin livförsäkring?

Hur: Processen för att säga upp en livförsäkring varierar beroende på försäkringsbolaget. Generellt sett kräver det att du kontaktar ditt försäkringsbolag direkt, antingen skriftligen eller via deras kundtjänst, för att meddela dem om ditt beslut. Du kan behöva fylla i ett uppsägningsformulär eller tillhandahålla skriftlig begäran.

När: Det finns olika omständigheter när du kan överväga att säga upp din livförsäkring, såsom:

 • Om du inte längre kan betala premierna.
 • Om du har hittat en bättre eller mer kostnadseffektiv försäkring.
 • Om dina ekonomiska omständigheter eller behov har förändrats på ett sådant sätt att försäkringen inte längre är nödvändig.

Det är viktigt att noggrant överväga ditt beslut att säga upp en livförsäkring, eftersom det kan innebära att du förlorar det skydd du har, och det kan vara svårare eller dyrare att få en ny försäkring i framtiden, särskilt om din hälsa har försämrats.

Alternativ för att ändra din livförsäkring

Innan du beslutar dig för att säga upp din försäkring, överväg alternativen för att ändra din försäkring för att bättre passa dina nuvarande behov. Några alternativ kan inkludera:

 • Anpassa försäkringsbeloppet: Om dina ekonomiska förpliktelser har minskat, kanske du kan minska försäkringsbeloppet och därmed sänka dina premier.
 • Ändra förmånstagare: Livsförändringar kan leda till att du behöver uppdatera vem som ska vara förmånstagare till din försäkring.
 • Byta till en annan typ av livförsäkring: Om dina långsiktiga ekonomiska mål har förändrats, kan det vara lämpligt att byta från riskförsäkring till permanent försäkring, eller tvärtom.
 • Lägga till eller ta bort tillägg: Du kanske vill lägga till tilläggsförsäkringar, som kritisk sjukdomsförsäkring, eller ta bort tillägg som du inte längre behöver.

Innan du gör några ändringar, är det klokt att diskutera dina alternativ med en försäkringsrådgivare eller en finansiell planerare. De kan hjälpa dig att förstå de potentiella fördelarna och nackdelarna med att ändra din försäkring och se till att ditt beslut stöder dina långsiktiga finansiella mål.

Vanliga frågor och svar

Kostnaden för en livförsäkring varierar beroende på flera faktorer, inklusive försäkringstagarens ålder, hälsostatus, yrke, livsstil och storleken på det försäkringsbelopp som önskas. Ytterligare faktorer som påverkar priset är typen av livförsäkring (riskförsäkring eller permanent försäkring) och försäkringsvillkoren. För att få en exakt uppskattning är det bäst att kontakta flera försäkringsbolag för att jämföra erbjudanden.

Om du flyttar utomlands kan det påverka din livförsäkring. Vissa försäkringsbolag har geografiska begränsningar eller kan kräva en justering av din premie baserat på risknivån i det nya landet. Det är viktigt att informera ditt försäkringsbolag om flytten och diskutera hur det påverkar din försäkring.

Ja, det är möjligt att ha flera livförsäkringar samtidigt. Detta kan vara användbart för att täcka olika aspekter av ditt ekonomiska skydd, som att ha en riskförsäkring för att skydda ett hypotekslån och en permanent försäkring för livstidsskydd. Se dock till att den totala premiekostnaden för alla försäkringar är hanterbar.

Stora hälsomässiga förändringar kan påverka din livförsäkring, särskilt om du vill teckna en ny försäkring. Försäkringsbolag kan omvärdera din risk och justera dina premier därefter. För befintliga försäkringar är det viktigt att kontrollera om det finns några specifika villkor eller uteslutningar som gäller.

Många riskförsäkringar erbjuder en konverteringsmöjlighet som tillåter försäkringstagaren att byta till en permanent försäkring utan ytterligare hälsoundersökning. Det finns dock ofta en tidsbegränsning för när konverteringen måste ske, så det är viktigt att känna till villkoren i din försäkring.

En försäkringstagarfond är en funktion i vissa livförsäkring där en del av försäkringsutbetalningen placeras i en fond förvaltad av försäkringsbolaget. Detta ger förmånstagarna möjlighet att dra nytta av potentiell tillväxt över tid, samtidigt som huvudsumman skyddas.

Utbetalning från en livförsäkring kan nekas om försäkringstagaren inte varit ärlig vid ansökningstillfället, om dödsfallet inträffar under omständigheter som är uteslutna i försäkringen (som vissa riskfyllda aktiviteter) eller om premierna inte betalats. Det är viktigt att noggrant läsa igenom din försäkrings villkor.

Relaterad läsning