Kattförsäkringar

Jämför De Bästa Kattförsäkringarna 2024
Payup P icon
Petson

Bästa kattförsäkringen 2024

Petson är den bästa kattförsäkringen enligt Payup 2024. Petson erbjuder skräddarsydda djurförsäkringar och prenumerationer på djurfoder, anpassade för att täcka allt från veterinärvård till tandvård och rehabilitering för hundar och katter. Att teckna försäkring är enkelt och kan göras online, med flexibla paket som är anpassade för att möta varje djurägares unika behov.

Jämför 5 st. kattförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Petson logo
  • Modern och digital
  • Heltäckande skydd
  • Flock- och individförsäkringar
  • Fri flytt

  Petson

  En djurförsäkring som ger ett heltäckande skydd, inklusive veterinärvård, digital rådgivning, tandvård och foderkasse, för både hund och katt.

 • FurryChamp logo
  • Djurförsäkring för hund & katt
  • Skydd mot tidigare hälsobesvär
  • Snabb utbetalning
  • Obegränsat antal FirstVet-besök

  FurryChamp

  En ny och modern djurförsäkring för hund och katt med flera unika fördelar, såsom skydd även mot tidigare hälsobesvär och utbetalning av ersättningsbelopp inom 48 timmar.

 • Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • Lassie logo
  • Ny och modern djurförsäkring
  • 100% digital
  • Inga rasspecifika krav
  • Uppfödarförsäkring

  Lassie

  Ny, modern och digital djurförsäkring för hund och katt. Försäkringen hjälper dig från start till slut såväl innan som efter skadan uppstår.

Vad är kattförsäkring?

Kattförsäkring är en form av djurförsäkring som syftar till att ge ekonomiskt skydd för kattägare mot olika typer av risker, såsom veterinärvård, skador, sjukdomar och ibland även stöld eller om katten försvinner. Försäkringen är vanligtvis en överenskommelse som regleras genom ett avtal mellan kattägaren och ett försäkringsbolag, där kattägaren betalar en fast månads- eller årspremie i utbyte mot ersättning vid olika typer av skador eller sjukdomar som kan drabba katten.

Försäkringsavtalet specificerar vanligtvis vad som täcks och under vilka förutsättningar, samt hur mycket pengar kattägaren kan få i ersättning. Det kan även finnas tilläggsförsäkringar som erbjuder extra skydd utöver det som ingår i den grundläggande försäkringen.

Varför behöver man en kattförsäkring?

Att ha en kattförsäkring kan ge många fördelar, inte bara för din plånbok men också för ditt sinnesro och kattens välbefinnande.

 • Ekonomisk trygghet: En av de uppenbaraste anledningarna till att skaffa kattförsäkring är den ekonomiska tryggheten det ger. Veterinärvård kan vara dyrt, särskilt om katten drabbas av en allvarlig sjukdom eller en olycka. Försäkringen kan därför spela en kritisk roll i att täcka kostnader som kan vara svåra att hantera på egen hand.
 • Förebyggande vård: Vissa kattförsäkringar erbjuder även täckning för förebyggande vård som vaccinationer, kastrering eller sterilisering, och regelbundna veterinärbesök. Detta uppmuntrar till god djurhälsa och kan på lång sikt vara ekonomiskt gynnsamt.
 • Sinnesro: Att veta att man har ett ekonomiskt skyddsnät i form av en kattförsäkring kan ge stor sinnesro. Om olyckan är framme, kan man fokusera på kattens välbefinnande istället för att oroa sig över de ekonomiska konsekvenserna.
 • Snabb och effektiv vård: Med en försäkring kan du oftare välja den bästa vården för din katt utan att ekonomin blir en begränsande faktor. Det kan i sin tur leda till snabbare diagnos och behandling, vilket är viktigt för kattens chanser till återhämtning.
 • Täcker flera scenarier: Olyckor och sjukdomar är inte de enda riskerna som en katt kan utsättas för. Vissa försäkringar täcker även andra situationer som stöld, om katten försvinner eller juridiska tvister. Det ger en mer heltäckande trygghet för både katt och ägare.

Sammanfattningsvis är en kattförsäkring inte bara en god idé för din ekonomiska trygghet, utan den fungerar också som en investering i din katts långsiktiga hälsa och välbefinnande.

Olika typer av kattförsäkringar

För att kunna välja den kattförsäkring som bäst matchar dina och din katts behov är det viktigt att förstå de olika typerna av försäkringar som finns tillgängliga. Nedan följer en översikt över de vanligaste alternativen.

Grundförsäkring

Grundförsäkringen är det fundamentalaste skyddet och täcker oftast nödvändig veterinärvård som uppstår vid plötsliga olyckor eller sjukdomar. Det kan inkludera allt från röntgen och blodprov till operationer och eftervård. Vissa grundförsäkringar kan även inkludera viss täckning för läkemedel. Det är dock viktigt att läsa igenom villkoren noga, eftersom det kan finnas vissa begränsningar och exklusioner, som till exempel tandvård eller behandling av vissa specifika sjukdomar.

Tilläggsförsäkringar

För dem som söker mer omfattande skydd än vad grundförsäkringen erbjuder kan det vara lämpligt att titta på olika tilläggsförsäkringar. Dessa kan täcka:

 • Förebyggande vård som vaccinationer, avmaskning och regelbundna veterinärbesök.
 • Reseskydd om du planerar att resa med din katt och behöver extra skydd under resan.
 • Livförsäkring ger ekonomisk ersättning om katten avlider eller måste avlivas.
 • Täckning för stöld eller borttappning ersättning för sökande och eventuell ersättning för katten om den inte återfinns.

Specialförsäkringar för särskilda raser eller åldrar

Vissa kattraser är mer benägna att drabbas av specifika sjukdomar eller har särskilda vårdbehov. Det finns därför försäkringar som är skräddarsydda för dessa raser. Dessa specialförsäkringar kan erbjuda extra täckning för de sjukdomar eller villkor som är vanligare inom den specifika rasen.

Försäkringar kan också variera beroende på kattens ålder:

 • Kattungar och unga katter: Kan ha ett behov av täckning för grundläggande vaccinationer och sterilisering/kastrering.
 • Vuxna katter: Kan ha behov av mer omfattande skydd för sjukdomar som är vanligare i medelåldern.
 • Äldre katter: Dessa katter kan behöva en försäkring som fokuserar på kroniska sjukdomar och åldersrelaterade problem.

Det är viktigt att noga överväga vilken typ av försäkring eller kombination av försäkringar som bäst skulle möta dina och din katts behov. Läs alltid igenom försäkringsvillkoren noggrant och jämför olika alternativ innan du fattar ett beslut.

Täckning och villkor

För att fatta ett välgrundat beslut om vilken kattförsäkring som passar dig och din katt bäst, är det avgörande att förstå detaljerna kring vad som täcks, vilka begränsningar och exklusioner som finns, samt hur självrisk och premie fungerar.

Vad ingår i en standard kattförsäkring?

En standard kattförsäkring brukar som regel inkludera:

 • Olycksfallsförsäkring: Täckning för skador som uppstår vid olyckor, som t.ex. benbrott eller sårskador.
 • Sjukvårdsförsäkring: Ersättning för veterinärvård om katten blir sjuk. Detta inkluderar ofta diagnos, behandling och eventuella operationer.
 • Eftervård: Kostnader för rehabilitering och medicinering som behövs efter en olycka eller sjukdom.

Dessa är grundkomponenter och ytterligare täckning kan variera beroende på försäkringsbolaget och den specifika försäkringsplanen.

Begränsningar och exklusioner

Det är viktigt att noga läsa igenom försäkringsvillkoren, eftersom alla försäkringar har vissa begränsningar och exklusioner. Exempel på vanliga begränsningar kan inkludera:

 • Uteslutna sjukdomar eller villkor: Vissa sjukdomar eller medicinska tillstånd kan vara undantagna från försäkringens täckning.
 • Tidsbegränsningar: Det kan finnas en karenstid innan försäkringen börjar gälla, eller en begränsning i hur länge efter en diagnos eller olycka som du kan göra anspråk på ersättning.
 • Åldersbegränsningar: Vissa försäkringar har en åldersgräns, både för att teckna ny försäkring och för att behålla en befintlig försäkring.
 • Maxbelopp: Det kan finnas ett tak för hur mycket du kan få i ersättning per år eller per försäkringsfall.

Självrisk och premie

Att förstå hur självrisk och premie fungerar är grundläggande när du ska jämföra olika kattförsäkringar. Nedan går vi igenom vad dessa termer betyder och hur de påverkar dina kostnader.

 • Självrisk: Detta är den del av kostnaden du själv måste betala vid ett försäkringsärende. Självrisken kan vara fast, procentuell eller en kombination av båda.
 • Premie: Detta är det belopp du betalar för att ha försäkringen, oftast på månads- eller årsbasis. Premiens storlek kan variera beroende på flera faktorer som kattens ålder, ras, din bostadsort och vilken typ av täckning du valt.

När du jämför olika kattförsäkringar, tänk på att en låg premie ofta medför en högre självrisk, och tvärtom. Det kan därför vara värt att räkna på olika scenarier för att se vilken försäkring som ekonomiskt sett passar dig bäst på lång sikt.

Genom att förstå dessa aspekter av kattförsäkring kan du göra ett mer informerat val och hitta en försäkring som ger dig och din katt det skydd och den trygghet ni behöver.

Hur välja rätt försäkringsbolag?

Att välja rätt försäkringsbolag är en viktig del i processen för att teckna en kattförsäkring. Det handlar inte bara om att hitta den bästa försäkringen, utan också om att känna förtroende för det bolag man väljer.

 • Försäkringsbolag på den svenska marknaden: Det finns flera aktörer på den svenska marknaden som erbjuder olika typer av kattförsäkringar. Flera av dem hittar du i vår lista ovan. Vissa bolag är specialiserade på djurförsäkringar, medan andra är större försäkringsbolag som erbjuder en rad olika försäkringstyper, inklusive för husdjur. Det kan vara värt att undersöka olika bolags expertis, tillgänglighet och tjänster för att göra en informerad bedömning.
 • Kundrecensioner och betyg: Kundrecensioner kan ge en indikation på bolagets servicekvalitet och kundnöjdhet. Men det är viktigt att komma ihåg att enskilda omdömen kan vara subjektiva och bör ses i ett större sammanhang. Titta gärna på samlade betyg från flera kunder och läs även expertrecensioner om möjligt.
 • Ekonomisk stabilitet och förtroende: Ett försäkringsbolags ekonomiska stabilitet och förtroende på marknaden kan vara en indikation på dess förmåga att leva upp till sina åtaganden. Det kan vara värt att kontrollera bolagets kreditbetyg och eventuella rapporter om dess finansiella stabilitet. Det kan också vara en god idé att ta reda på om bolaget är medlem i någon branschorganisation som ställer särskilda krav på etik och verksamhetsstyrning.

Genom att noggrant undersöka dessa faktorer kan du få en klarare bild av vilket försäkringsbolag som bäst uppfyller dina och din katts behov och förväntningar.

Lagar och regelverk kring kattförsäkring i Sverige

För att vara en informerad konsument är det viktigt att känna till de lagar och regelverk som styr kattförsäkringar i Sverige. Detta kan ge dig bättre förutsättningar att förstå dina rättigheter och skyldigheter i samband med försäkringsavtalet.

 • Konsumenträttigheter: I Sverige är det Konsumentverket och Finansinspektionen som övervakar försäkringsmarknaden för att säkerställa att konsumenternas rättigheter skyddas. Detta inkluderar regler kring marknadsföring, avtalsvillkor och reklamationer. Om du känner att dina rättigheter inte har beaktats korrekt har du möjlighet att anmäla detta till relevanta myndigheter.
 • Skadestånd och ansvar: I de fall där en försäkring inte täcker vissa kostnader eller om det finns tvistiga frågor kring skadestånd, är det bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt lag. Exempelvis kan det finnas regler som styr när och hur du har rätt till skadestånd från försäkringsbolaget, och under vilka omständigheter de har rätt att neka detta.

Att ha en god förståelse för de lagar och regler som påverkar kattförsäkringar kan hjälpa dig att göra mer informerade val och ge dig bättre verktyg om något skulle gå fel.

Vanliga missförstånd

Det finns en del vanliga missförstånd kring kattförsäkringar som kan leda till förvirring eller felaktiga beslut. Det är därför viktigt att klargöra några av dessa för att undvika potentiella problem eller besvikelser.

Måste man försäkra sin katt?

Det är inte obligatoriskt enligt lag att försäkra sin katt i Sverige, men det är starkt rekommenderat. Många tror felaktigt att det är ett krav och kan därför känna en onödig press att teckna en försäkring. Det är viktigt att förstå att beslutet att försäkra din katt bör baseras på en bedömning av dina egna behov och omständigheter.

Kan man byta försäkring?

Ett annat vanligt missförstånd är att man är låst till ett försäkringsbolag när man väl har tecknat en försäkring. I de flesta fall är det faktiskt möjligt att byta försäkringsbolag, även om det kan finnas vissa begränsningar eller kostnader associerade med detta. Det är alltid en bra idé att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant innan man gör ett byte.

Vad händer om katten blir sjuk eller skadad utan försäkring?

Många tror att om katten blir sjuk eller skadad och man inte har en försäkring, så kommer man inte att kunna få någon vård alls. Detta är inte sant, men kostnaderna för vård kan bli höga och måste i så fall betalas ur egen ficka. Det kan även vara svårare att teckna en försäkring efter att katten har blivit sjuk eller skadad, då detta kan betraktas som en ”känd risk” av försäkringsbolaget.

Genom att vara medveten om dessa och andra vanliga missförstånd kan du göra mer informerade beslut om din kattförsäkring och undvika onödiga komplikationer.

Tips för att sänka kostnaden på din kattförsäkring

Försäkringar kan vara en betydande månadskostnad, men det finns olika sätt att sänka dessa kostnader utan att kompromissa alltför mycket med kvaliteten på försäkringsskyddet. Nedan går vi igenom några strategier för att hålla nere kostnaderna.

 • Kombinationserbjudanden och rabatter: Många försäkringsbolag erbjuder rabatter om du tecknar flera försäkringar hos dem, som till exempel hem-, bil- och kattförsäkring. Det kan också finnas rabatter för nya kunder eller under kampanjperioder. Var uppmärksam på dessa erbjudanden och jämför dem noggrant.
 • Justering av självrisk och täckning: Ett annat sätt att påverka kostnaden är att justera självrisken, det vill säga den summa du själv betalar vid ett skadeärende, eller att anpassa täckningen i försäkringen. Högre självrisk brukar innebära lägre premie och vice versa. Men tänk på att en alltför hög självrisk kan bli kostsam om olyckan är framme.
 • Livsstils- och hälsotips för att minimera risk: Genom att ta hand om din katts hälsa kan du potentiellt sänka dina försäkringskostnader. Vissa försäkringsbolag tar hänsyn till djurets allmänna hälsotillstånd och livsstil när de fastställer premien. Regelbundna veterinärbesök, bra kost och motion kan alltså vara faktorer som påverkar kostnaden för din kattförsäkring.

Att vara en aktiv och informerad konsument kan gå långt i att hjälpa dig att sänka kostnaderna för din kattförsäkring utan att för den skull kompromissa med det skydd och den trygghet du önskar för din katt.

Fallgropar och saker att undvika

När det kommer till kattförsäkringar finns det flera potentiella fallgropar och saker man bör undvika. Att vara medveten om dessa kan hjälpa dig att fatta bättre beslut och undvika onödiga problem.

 • Oseriösa försäkringsbolag: Det finns försäkringsbolag som inte har lika höga etiska eller professionella standarder som andra. Det kan vara frestande att välja ett billigare alternativ, men det kan bli dyrt i längden om bolaget inte lever upp till sina åtaganden. Se till att bolaget är registrerat och övervakas av Finansinspektionen eller annan relevant myndighet.
 • Vanliga misstag vid val av kattförsäkring: Ett vanligt misstag är att enbart fokusera på premiens storlek snarare än vad försäkringen faktiskt täcker. Det kan också vara frestande att undvika tilläggsförsäkringar för att spara pengar, men dessa kan vara viktiga beroende på din katts specifika behov och riskfaktorer. Läs alltid det finstilta och jämför olika alternativ noggrant.
 • Hur man hanterar tvister och reklamationer: Om du hamnar i en tvist med ditt försäkringsbolag, är det första steget att ta det direkt med dem genom deras kundtjänst eller reklamationsavdelning. Om det inte löser problemet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller, i vissa fall, till domstol. Det är bra att dokumentera all kommunikation och samla på sig all relevant information som kan stödja ditt ärende.

Genom att vara medveten om dessa fallgropar och undvika vanliga misstag kan du göra mer informerade val och få en bättre upplevelse av din kattförsäkring.

Hur göra ett försäkringsärende

Att göra ett försäkringsärende kan kännas komplicerat, speciellt om det är första gången man är i en sådan situation. Nedan följer en steg-för-steg-guide samt tips på vad man bör ha förberett innan man kontaktar sitt försäkringsbolag.

Steg-för-steg guide

 1. Logga in på försäkringsbolagets webbplats eller app: De flesta moderna försäkringsbolag erbjuder en onlineportal där du kan hantera dina försäkringar. Logga in med dina användaruppgifter.
 2. Gå till ”Gör ett ärende” eller liknande: Leta efter en sektion som heter något i stil med ”Anmäl skada”, ”Gör ett ärende”, eller ”Skadeanmälan”.
 3. Fyll i onlineformuläret: Du kommer förmodligen bemötas av ett formulär där du ska fylla i relevanta uppgifter om händelsen, t.ex. typ av skada, datum, och andra omständigheter.
 4. Ladda upp dokument och bevis: Många portaler tillåter att du laddar upp dokument, bilder och ibland även videoklipp som kan stödja ditt ärende. Detta kan inkludera veterinärjournaler, räkningar och eventuella bilder på skadan.
 5. Bekräfta och skicka: När all information är ifylld och alla dokument är uppladdade, bekräfta att allt stämmer och skicka in ärendet.
 6. Invänta besked: Du kommer ofta att få en bekräftelse via e-post att ditt ärende har tagits emot. Försäkringsbolaget kommer sedan att utvärdera informationen och återkomma med sitt beslut.
 7. Ersättning och utbetalning: Om ditt ärende godkänns, kommer du att få information om hur och när ersättningen kommer att betalas ut. Många bolag gör utbetalningen direkt till ditt bankkonto.

Vad man bör ha förberett innan man kontaktar försäkringsbolaget

Innan du kontaktar försäkringsbolaget är det bra att ha all relevant dokumentation till hands. Det inkluderar:

 • Veterinärjournaler och andra medicinska dokument
 • Räkningar och kvitton relaterade till behandlingen
 • Eventuella bilder eller videomaterial
 • Kundnummer och personliga uppgifter

Ersättning och utbetalningsprocessen

Efter att ditt ärende har godkänts kommer du att få ersättning enligt de villkor som gäller för din försäkring. Processen och tidsramen för utbetalning kan variera beroende på försäkringsbolaget, så det är viktigt att läsa igenom ditt försäkringsavtal noggrant. Vissa bolag erbjuder direktbetalning till veterinärkliniken, medan andra först betalar ut ersättningen till dig som sedan själv står för kostnaden.

Genom att följa dessa steg och vara väl förberedd kan du underlätta processen och öka chanserna för en smidig hantering av ditt försäkringsärende.

Kattförsäkring för olika livsfaser

Katters behov skiftar genom olika livsfaser, och det är viktigt att ha en försäkring som är anpassad efter just din katts aktuella livssituation. Nedan går vi igenom hur försäkringsbehovet kan se ut för katter i olika åldrar och med olika behov.

Kattungar och unga katter

Kattungar och unga katter är ofta mer lekfulla och nyfikna, vilket kan leda till olika typer av olycksfall. Det är också under denna period som många katter får sina första vaccinationer, avmaskningar och andra veterinärvårdsbehandlingar.

 • Grundläggande vaccinationer och kontroller: Se till att din försäkring täcker grundläggande hälsovård.
 • Olycksfallsförsäkring: Kattungar är ofta mer benägna att råka ut för olyckor, så en olycksfallsförsäkring kan vara extra viktig här.

Vuxna katter

När katten når vuxen ålder stabiliseras ofta dess beteende, men nya hälsoproblem kan uppstå. Det är också under denna period som preventiv vård som tandrengöring blir viktigare.

 • Regelbundna hälsokontroller: Försäkringen bör täcka kostnaden för regelbundna veterinärbesök.
 • Försäkring mot kroniska sjukdomar: Det är också bra att ha en försäkring som kan täcka långvariga eller kroniska tillstånd som kan uppstå i vuxen ålder.

Äldre katter och särskilda behov

Äldre katter löper större risk för olika hälsoproblem som njursjukdom, diabetes och artrit. Det är också under denna period som en del katter kan behöva mer specialiserad vård.

 • Specialiserad vård och behandlingar: Försäkringen bör kunna täcka kostnader för specialiserade behandlingar och mediciner.
 • Livskvalitetsbehandlingar: I vissa fall kan tillägg för palliativ vård eller andra livskvalitetshöjande behandlingar vara värdefulla.

Genom att anpassa din kattförsäkring efter din katts livsfaser kan du se till att du har ett skydd som är relevant och kostnadseffektivt genom hela kattens liv.

Vanliga frågor och svar