Försäkra valpen

Valpförsäkring: Jämför och Hitta Bäst Försäkring 2024

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Hedvig

Bästa valpförsäkringen 2024

Hedvig är den bästa valpförsäkringen 2024 enligt Payup. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Se Hedvigs villkor

Jämför 4 st. valpförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • FurryChamp logo
  • Djurförsäkring för hund & katt
  • Skydd mot tidigare hälsobesvär
  • Snabb utbetalning
  • Obegränsat antal FirstVet-besök

  FurryChamp

  En ny och modern djurförsäkring för hund och katt med flera unika fördelar, såsom skydd även mot tidigare hälsobesvär och utbetalning av ersättningsbelopp inom 48 timmar.

 • Lassie logo
  • Ny och modern djurförsäkring
  • 100% digital
  • Inga rasspecifika krav
  • Uppfödarförsäkring

  Lassie

  Ny, modern och digital djurförsäkring för hund och katt. Försäkringen hjälper dig från start till slut såväl innan som efter skadan uppstår.

 • Svedea logo
  • Stort försäkringsbolag
  • Försäkra både hund och katt
  • Stor kundnöjdhet
  • 20% juniorrabatt

  Svedea

  Stort försäkringsbolag som erbjuder många olika försäkringar, bland annat hund-, katt- och uppfödarförsäkringar. Juniorrabatt på 20% för nyfödda djur.

Vad är en valpförsäkring?

En valpförsäkring är en typ av djurförsäkring som specifikt riktar sig till hundvalpar. Denna försäkring är designad för att skydda valpägare från oväntade kostnader som kan uppstå på grund av valpens sjukdomar, olyckor eller andra hälsorelaterade problem. Precis som andra typer av försäkringar, betalar valpägaren en månatlig eller årlig premie, och i gengäld täcker försäkringen vissa veterinärkostnader enligt de villkor som anges i försäkringsavtalet.

Försäkring för valpar är viktigt av flera anledningar. För det första är valpar, precis som små barn, ofta nyfikna och lekfulla, vilket kan öka risken för olyckor och skador. För det andra kan tidig upptäckt och behandling av sjukdomar vara avgörande för en valps långsiktiga hälsa och välbefinnande. En valpförsäkring hjälper till att täcka kostnaderna för dessa oväntade veterinärbesök, vilket gör att du som ägare kan säkerställa att din valp får den nödvändiga vård den behöver utan att oroa dig för de ekonomiska aspekterna.

Valpförsäkringar och försäkringar för äldre hundar skiljer sig åt på flera sätt. För det första är premien för valpförsäkringar ofta lägre, eftersom valpar i allmänhet anses ha färre kroniska hälsoproblem jämfört med äldre hundar. För det andra kan valpförsäkringar ibland inkludera särskilda täckningar som är relevanta för valpar, såsom kostnader för vaccinationer och sterilisering. Slutligen, även om försäkring för äldre hundar ofta utesluter täckning för åldersrelaterade sjukdomar, är detta vanligtvis inte ett problem i valpförsäkringar, eftersom dessa sjukdomar ännu inte har utvecklats.

Olika typer av valpförsäkringar

Valpförsäkringar finns i olika former för att täcka allt från sjukvård till olyckor. Dessa inkluderar livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, samt kombinerade försäkringar som erbjuder ett mer omfattande skydd. Valet av försäkring beror på individuella behov och ger trygghet för valpens välbefinnande.

 • Livförsäkring för valpar: Livförsäkring för valpar är designad för att ge ekonomisk kompensation om valpen skulle avlida eller behöva avlivas av medicinska skäl. Denna typ av försäkring är särskilt värdefull för de som investerar i högkvalitativa raser eller planerar att använda valpen för avel, tävlingar eller som arbetshund. Försäkringsbeloppet i en livförsäkring baseras ofta på valpens köpesumma samt dess potentiella värde i framtiden.
 • Sjukförsäkring för valpar: Sjukförsäkring för valpar täcker kostnader för veterinärvård som uppstår på grund av sjukdomar eller medicinska tillstånd. Detta kan inkludera besök hos veterinären, mediciner, diagnostiska tester och ibland även specialistvård. Sjukförsäkringar varierar i täckningsgrad och kan ha olika självrisker och premiebelopp. Vissa sjukförsäkringar kan också inkludera förebyggande vård, såsom vaccinationer och regelbundna hälsoundersökningar.
 • Olycksfallsförsäkring för valpar: Olycksfallsförsäkring är avsedd att täcka olyckor som kan drabba valpen, såsom skador från bilolyckor, fall, eller skador orsakade av andra djur. Denna typ av försäkring är viktig eftersom valpar ofta är lekfulla och kan hamna i situationer som leder till olyckor. Täckningen inkluderar vanligtvis veterinärkostnader relaterade till olycksfall, såsom akut vård, kirurgi och ibland eftervård.
 • Kombinerade försäkringar: Många försäkringsbolag erbjuder kombinerade försäkringar som inkluderar element av både sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Dessa kombinerade försäkringar erbjuder ett mer omfattande skydd och kan vara mer kostnadseffektiva än att ha separata försäkringar. Vissa kombinerade försäkringar kan även inkludera livförsäkringskomponenter, vilket ger ett allroundskydd för din valp.

Varje typ av valpförsäkring har sina egna fördelar och det är viktigt att välja en försäkring som bäst passar din valps behov samt din ekonomiska situation. Att förstå skillnaderna mellan dessa försäkringstyper är nyckeln till att hitta det bästa skyddet för din fyrbenta familjemedlem.

Vad täcker en valpförsäkring?

En valpförsäkring täcker medicinsk vård och behandling, olyckor, akuta och kroniska sjukdomar, samt vaccinationer och förebyggande vård. Tandvård och rehabilitering kan också ingå, vilket ger ett omfattande skydd för din valps hälsa.

 • Medicinsk vård och behandlingar: Valpförsäkringar täcker ofta kostnaderna för medicinsk vård och behandlingar som din valp kan behöva. Detta inkluderar besök hos veterinären, diagnostiska tester som blodprov och röntgen, samt mediciner och kirurgiska ingrepp. Omfattningen av täckningen varierar mellan olika försäkringsvillkor, men syftet är att lindra den ekonomiska bördan av oväntade medicinska kostnader.
 • Olyckor och akuta sjukdomar: Försäkringen erbjuder skydd för behandlingskostnader relaterade till olyckor och akuta sjukdomar. Detta kan innefatta skador från olyckor, akuta medicinska tillstånd som plötsligt uppkommer, och akutvård som krävs till följd av dessa. Täckningen hjälper till att säkerställa att din valp kan få snabb och effektiv vård vid olyckor eller oväntade sjukdomsutbrott.
 • Kroniska och ärftliga sjukdomar: Många valpförsäkringar inkluderar täckning för kroniska och ärftliga sjukdomar. Detta är särskilt viktigt eftersom vissa raser är predisponerade för vissa hälsotillstånd som kan kräva livslång vård och behandling. Täckningen kan inkludera kostnader för att hantera dessa långsiktiga tillstånd, vilket ger en trygghet för valpägare.
 • Vaccinationer och förebyggande vård: Förebyggande vård är en viktig del av att hålla en valp frisk. Vissa valpförsäkringar täcker kostnader för vaccinationer, regelbundna hälsokontroller och parasitkontroll. Denna typ av täckning hjälper till att minska kostnaderna för dessa viktiga förebyggande åtgärder och uppmuntrar valpägare att upprätthålla en regelbunden vårdplan för sina djur.
 • Tandvård och rehabilitering: Tandvård kan vara en betydande del av en valps hälsobehov, och vissa försäkringar inkluderar täckning för tandvård, inklusive tandrengöring och ibland till och med tandextraktioner. Rehabiliteringstjänster, såsom fysioterapi och hydroterapi, kan också täckas, särskilt om de är nödvändiga efter en operation eller en skada.

Sammanfattningsvis erbjuder valpförsäkringar en omfattande täckning för att hjälpa till med de olika kostnaderna för att hålla din valp frisk. Det är dock viktigt att noggrant granska villkoren i varje försäkringsvillkor för att förstå exakt vad som täcks och vilka begränsningar som kan gälla.

Välja rätt valpförsäkring

Att välja rätt valpförsäkring innebär att noggrant jämföra täckning, självrisk och premiekostnader. Det är viktigt att hitta en balans som passar din budget och din valps specifika vårdbehov.

Viktiga faktorer att överväga

När du ska välja rätt valpförsäkring är det några viktiga faktorer att tänka på:

 1. Täckningsomfattning: Se över vad försäkringen täcker. Är olycksfall, kroniska sjukdomar, genetiska tillstånd och förebyggande vård inkluderade?
 2. Självrisk och maxbelopp: Förstå hur självrisken fungerar och vad maxbeloppet för täckning är. En lägre självrisk kan innebära högre premie och tvärtom.
 3. Exklusioner: Var medveten om vad försäkringen inte täcker. Vissa raser kan ha specifika exklusioner baserade på genetiska predispositioner.
 4. Åldersbegränsningar: Kontrollera om det finns några åldersbegränsningar för när försäkringen kan tecknas eller när den upphör att gälla.
 5. Pris för premien: Jämför priset för premien med den täckning som erbjuds. Det billigaste alternativet är inte alltid det bästa.
 6. Rykte och kundservice: Forska om försäkringsbolagets rykte och kvaliteten på deras kundservice. Läs recensioner och ta reda på hur snabbt och effektivt de hanterar anspråk.

Jämföra olika försäkringsbolag och försäkringsvillkor

Det är viktigt att jämföra erbjudanden från olika försäkringsbolag:

 1. Använd jämförelsesidor: Använd jämförelsesidor online för att få en överblick över olika försäkringsalternativ.
 2. Detaljerad granskning: Läs igenom försäkringsvillkoren noggrant och jämför täckning, självrisk, pris och kundomdömen.
 3. Anpassa efter behov: Tänk på din valps specifika behov. Vissa raser kan ha högre risk för vissa hälsotillstånd.

Förståelse för premie och självrisk

Premien är det belopp du betalar regelbundet (oftast månatligen eller årligen) för din försäkring. Självrisken är den del av kostnaden du måste betala själv vid varje försäkringsfall innan försäkringen börjar gälla.

 1. Premiens storlek: En högre premie kan betyda mer omfattande täckning, men det är inte alltid fallet. Se till att förstå vad du får för pengarna.
 2. Självriskens struktur: Vissa försäkringar har en fast självrisk, medan andra har en procentandel av kostnaden. Fundera över vad som fungerar bäst för din ekonomi.
 3. Årlig justering: Var medveten om att premien och självrisken kan ändras över tid, beroende på din valps ålder och hälsostatus.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du göra ett välgrundat beslut när du väljer rätt valpförsäkring, vilket säkerställer att din valp får det skydd den förtjänar.

Att ansöka om valpförsäkring

Att ansöka om en valpförsäkring är en viktig del av att säkerställa din valps välbefinnande och ekonomisk trygghet för dig som ägare. Nedan följer en steg-för-steg guide, inklusive information om nödvändiga dokument och hälsodeklaration.

 1. Forska om olika alternativ: Innan du börjar ansökningsprocessen, jämför olika försäkringsbolag och de försäkringsvillkor de erbjuder. Ta hänsyn till täckning, premie, självrisk och kundrecensioner.
 2. Välj rätt försäkring: Baserat på din forskning, välj en försäkring som bäst passar din valps behov och din ekonomiska situation.
 3. Samla nödvändig information: Förbered all nödvändig information om din valp, inklusive ras, ålder, eventuella tidigare sjukdomar eller behandlingar och ditt personnummer.
 4. Fyll i ansökningsformuläret: Gå till försäkringsbolagets webbplats eller kontakta dem för att få ett ansökningsformulär. Fyll i alla nödvändiga uppgifter noggrant.
 5. Skicka in ansökan: Skicka in din ifyllda ansökan online eller via post. I vissa fall kan ansökan också göras över telefon.

När du ansöker om valpförsäkring behöver du förbereda grundläggande information om din valp, inklusive ras, ålder, kön och eventuellt registreringsnummer. Dessutom är det viktigt att ha dokumentation om valpens medicinska historik, som tidigare sjukdomar, behandlingar och vaccinationer. Slutligen ska dina personuppgifter, som namn, adress, telefonnummer och personnummer, också inkluderas i ansökan för en smidig process.

Inför ansökan är det också viktigt att förbereda en hälsodeklaration och eventuellt genomföra en veterinärkontroll. Dessa steg är avgörande för att försäkringsbolaget ska kunna bedöma din valps hälsostatus och fastställa villkoren för försäkringen. Här är vad du behöver veta:

 • Hälsodeklaration: Du kan behöva fylla i en hälsodeklaration för din valp. Detta inkluderar information om valpens nuvarande hälsostatus och medicinska historik.
 • Veterinärkontroller: Vissa försäkringsbolag kan kräva ett veterinärintyg eller en ny hälsokontroll av valpen innan de godkänner försäkringen. Detta säkerställer att valpen är frisk vid försäkringens start.

Efter att du har skickat in din ansökan kommer försäkringsbolaget att granska informationen och eventuellt begära ytterligare dokumentation eller klarlägganden. När din ansökan har godkänts, får du ett försäkringsbrev som bekräftar täckningen, och din valp är då officiellt försäkrad. Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsavtalet och förstå villkoren för din valpförsäkring.

Hantering av försäkringsärenden

Att hantera försäkringsärenden är en viktig del av att ha en valpförsäkring. Nedan följer en guide för hur du gör en försäkringsansökan, hanterar försäkringsfall, och kommunicerar effektivt med ditt försäkringsbolag.

 1. Omedelbar kontakt: Vid en olycka eller sjukdom, kontakta ditt försäkringsbolag så snart som möjligt. Många försäkringsbolag erbjuder online-tjänster eller en hotline för snabbare hantering.
 2. Samla in underlag: Samla alla relevanta dokument såsom veterinärintyg, kvitton och detaljerade räkningar från veterinären. Dessa dokument är nödvändiga för att styrka ditt anspråk.
 3. Fyll i skadeanmälan: Fyll i en skadeanmälan, antingen online eller på papper. Var noggrann och inkludera alla relevanta detaljer om händelsen och de kostnader som uppstått.
 4. Skicka in anmälan och dokumentation: Skicka in din skadeanmälan tillsammans med alla stödjande dokument till försäkringsbolaget. Det kan oftast göras elektroniskt, vilket påskyndar processen.

När du har skickat in ditt försäkringsärende, tar försäkringsbolaget en viss tid, vanligtvis några dagar till veckor, för att granska det. Om du inte får svar inom förväntad tid, kontakta dem för en uppdatering. Bolaget kommer sedan att meddela sitt beslut om att antingen godkänna, delvis godkänna eller avslå din ansökan, med en motivering vid eventuellt avslag.

Att ha en bra förståelse för processen att hantera försäkringsärenden är avgörande för att säkerställa att du får den ersättning du är berättigad till, och att din valp får den vård den behöver.

Vanliga frågor och svar