Försäkra hemmet

Jämför och Hitta Bästa Hemförsäkringen 2023

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Hedvig

Bästa hemförsäkringen 2023 enligt Payup

Hedvig är den bästa hemförsäkringen enligt Payup. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Se Hedvigs villkor

Jämför hemförsäkringar

Lista över hemförsäkringar i Sverige 2023

 • Populärast 2023
  Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • Evoli logo
  • Konkurrenskraftigt pris
  • Se pris direkt på sidan
  • Modernt & digitalt
  • Enkelt att teckna

  Evoli

  Ett digitalt försäkringsbolag med huvudsäte i Stockholm, Sverige. Med Evoli försäkrar du allt möjligt, digitalt och till konkurrenskraftiga priser.

 • Dunstan logo
  • Försäkring för häst- och gårdsägare
  • Ersättning från föesta kronan
  • Veterinärvård upp till 150 000 SEK
  • Brett, omfattande och heltäckande skydd

  Dunstan

  Försäkringen för dig som söker trygghet för både häst och gård. Dunstans hästförsäkringar är omfattande, heltäckande och utformade för häst- och gårdsägare.

 • Gjensidige logo
  • Stort nordiskt försäkringsbolag
  • Stort utbud av försäkringar
  • Teckna allt digitalt
  • Prisvärda försäkringar

  Gjensidige

  Ett av Nordens största försäkringsbolag med ett brett utbud av försäkringar. Teckna allt från bil- och hem- till djur- och olycksfallsförsäkring. Fullständigt digitalt.

Vad är en hemförsäkring?

En hemförsäkring är en typ av försäkring som ger ekonomiskt skydd för ditt hem och dina personliga tillhörigheter. Den täcker olika typer av skador och förluster som kan uppstå på grund av en mängd olika händelser, från inbrott till brand till personskador som inträffar på din egendom.

Att ha en hemförsäkring är avgörande för att skydda din största investering – ditt hem. Den skyddar inte bara ditt hem, utan även de saker du har i det. Dessutom kan den täcka kostnader för saker som temporärt boende om ditt hem blir obeboeligt på grund av en försäkrad händelse.

När du undersöker hemförsäkringar kommer du att stöta på vissa nyckelord som är viktiga att förstå:

 • Försäkringspremie: Detta är den summa du betalar till försäkringsbolaget för att hålla din policy aktiv.
 • Självrisk: Detta är den summa du betalar ur fickan innan din försäkring börjar betala.
 • Försäkringsbelopp: Detta är det maximala belopp som din försäkring kommer att betala ut för en försäkrad händelse.

Typer av hemförsäkring

Hemförsäkring kommer i olika former för att matcha olika typer av boende. Nedan följer några av de vanligaste typerna:

Fullvärdesförsäkring

Denna typ av försäkring ger ersättning för skador eller förluster baserat på vad det skulle kosta att ersätta föremålet med ett nytt av samma sort, snarare än dess nuvarande marknadsvärde.

Fastighetsförsäkring

Denna försäkring täcker skador på själva byggnaden, inklusive dess permanenta strukturer och installationer, som rörledningar, elledningar och inbyggda skåp.

Hyresrättsförsäkring

En försäkring utformad specifikt för hyresgäster. Den täcker vanligtvis skador på eller förlust av personliga tillhörigheter i hyresbostaden och kan även inkludera ansvarsskydd.

Bostadsrättsförsäkring

Detta är för dem som äger en bostadsrätt. Den täcker personliga ägodelar, samt förbättringar och tillägg som gjorts i bostaden.

Villaägareförsäkring

Detta är en omfattande hemförsäkring speciellt anpassad för ägare av villor. Förutom att täcka personliga tillhörigheter, skyddar den även mot skador på fastigheten och kan inkludera skydd för andra byggnader på fastigheten.

Studentförsäkring

Denna försäkring är speciellt utformad för studenter som bor antingen hemma, i studentkorridor eller i egen lägenhet. Den täcker personliga ägodelar mot stöld, brand och vattenskador och kan också inkludera ansvarsförsäkring och rättsskydd. Vissa studentförsäkringar täcker också olycksfall både i och utanför hemmet.

Fritidshusförsäkring

Denna typ av försäkring är speciellt utformad för fritidshus och sommarstugor. Den kan ge skydd mot olika risker som brand, stöld, inbrott, och vattenskada, precis som en vanlig hemförsäkring. Men eftersom dessa egendomar ofta står tomma under långa perioder och kan ha andra riskfaktorer (som till exempel avlägsenhet), kan villkoren och kostnaderna för fritidshusförsäkringar variera.

Vad ingår i en hemförsäkring?

En hemförsäkring kan variera i täckning beroende på försäkringsbolaget och den specifika policyn, men nedan följer några av de grundläggande områdena som de flesta hemförsäkringar täcker:

 • Egendomsskydd:
  • Lösöre: Denna del av försäkringen skyddar dina personliga tillhörigheter i hemmet, som möbler, kläder och elektroniska apparater, mot en rad olika händelser som brand, stöld och vattenläckage.
  • Byggnader och fastigheter: Detta skydd omfattar skador på din byggnad och permanenta strukturer på din fastighet, som staket, garage och trädgårdsskjul.
  • Personliga tillhörigheter: Försäkringen kan täcka kostnaden för att ersätta personliga tillhörigheter som går förlorade eller skadas på grund av en försäkrad händelse.
 • Ansvarsförsäkring: Ansvarsförsäkring skyddar dig om du juridiskt hålls ansvarig för personskador eller egendomsskador som uppstår på din fastighet. Den gäller när någon skadas på din fastighet och du kan hållas ansvarig för skadorna.
 • Rättsskydd: Rättsskydd kan täcka juridiska kostnader om du måste gå till domstol för att lösa ett tvistemål i samband med ditt hem.
 • Reseskydd: Reseskydd täcker dig och dina tillhörigheter medan du är på resa. Denna del av försäkringen gäller oftast för olyckor som uppstår när du är utomlands, och den kan täcka allt från stulna personliga tillhörigheter till medicinska utgifter.
 • Drulle- och allriskförsäkring: Denna tilläggsförsäkring kan skydda dig mot skador som uppstår på grund av olyckshändelser, som att spilla kaffe på din laptop.
 • Överfallsskydd och krisförsäkring: Vissa försäkringar inkluderar ett skydd mot överfall och andra plötsliga kriser. Det kan täcka medicinska kostnader, terapi och rådgivning, och till och med ersätta lås om dina nycklar stjäls.

Vad ingår inte i en hemförsäkring?

Även om en hemförsäkring ger ett brett skydd, finns det vissa saker som inte ingår. Nedan följer några av de viktigaste undantagen:

 • Naturskador: Vissa naturskador, som översvämningar och jordbävningar, täcks ofta inte av standardhemförsäkringar. Du kan behöva köpa extra försäkringar för att skydda dig mot dessa typer av händelser.
 • Skada på grund av vanvård eller försummelse: Skador som uppstår på grund av brist på underhåll eller försummelse av egendomen täcks vanligtvis inte. Till exempel, om ditt tak läcker på grund av bristande underhåll, kommer de resulterande skadorna troligen inte att täckas.
 • Skador som uppstått genom olagliga aktiviteter: Försäkringsbolag täcker inte förluster eller skador som uppstått genom olagliga aktiviteter.
 • Krig och politiska risker: Skador som uppstår på grund av krig, revolutioner och liknande politiska händelser täcks generellt inte av hemförsäkringar.
 • Normalt slitage och åldrande: Hemförsäkringen täcker inte skador som uppstår genom normalt slitage, som fläckar på mattan eller repor på golvet.
 • Delar av bostaden som inte täcks: Vissa delar av din bostad kan vara undantagna från försäkringsskyddet. Till exempel täcker många försäkringar inte skador på pooler eller separata gästhus.
 • Vissa typer av värdesaker utan extra skydd:Om du har dyra föremål som konstverk eller smycken, kan du behöva köpa extra försäkring för att de är fullt skyddade. De flesta hemförsäkringar har en gräns för hur mycket de kommer att betala för vissa kategorier av personliga tillhörigheter.

Faktorer att tänka på vid val av hemförsäkring

När du väljer en hemförsäkring bör du överväga följande faktorer:

 • Priset på hemförsäkringen: Priset på din hemförsäkring beror på många faktorer, inklusive ditt hem, dess läge, dess skick, och beloppet på din självrisk.
 • Försäkringsbolagets rykte och kundtjänst: Du vill vara säker på att du väljer ett försäkringsbolag som är känt för sin service och pålitlighet.
 • Övervägande av självrisken: Självrisken är det belopp du betalar ur fickan för en försäkrad händelse innan försäkringen börjar betala. Högre självrisk kan leda till lägre premier, men det innebär också att du betalar mer ur fickan om en skada inträffar.
 • Vilket skydd du faktiskt behöver: Du bör överväga vilka risker du vill att din försäkring ska täcka. Om du bor i ett område som är benäget för översvämningar, till exempel, kan det vara värt att lägga till översvämningsförsäkring.

Hur man jämför hemförsäkringar med Payup

När du har en klar bild av vilken typ av skydd du behöver, kan du använda Payup för att effektivt jämföra hemförsäkringar. Nedan följer några steg att följa:

 1. Sammanställ din information: Innan du börjar, se till att du har all nödvändig information till hands. Det inkluderar detaljer om ditt hem, dess innehåll och alla särskilda risker som du kanske vill ha täckning för.
 2. Samla in offerter: Be om offerter från flera försäkringsbolag så att du kan jämföra deras priser och skydd. Se till att varje offert täcker samma saker så att du gör en sida-vid-sida-jämförelse.
 3. Jämför offerter: När du har offerterna, jämför dem noggrant. Titta på premierna, självrisken, vilket skydd som ingår, eventuella tillägg och begränsningar, och bolagets rykte och kundservice.
 4. Se över villkoren: Läs igenom villkoren för varje policy noggrant. Det kan finnas viktiga detaljer gömda i det finstilta.
 5. Fatta ett beslut: När du har jämfört alla offerter och förstått villkoren för varje policy, är det dags att fatta ett beslut om vilken hemförsäkring som är bäst för dig.

Vanliga boenden och fastigheter du kan försäkra

Alla de vanligaste boendena och fastigheterna kan försäkras. Dessa inkluderar:

 • Stora fastigheter
 • Små hus
 • Villor
 • Hyresrätter och hyreshus
 • Fritidshus och sommarstugor
 • Lägenheter
 • Bostadsrätter

Du kan också försäkra okonventionella boenden och fastigheter, såsom:

 • Mobilhem
 • Husvagnar
 • Båtar som används som bostad
 • Studentlägenheter
 • Ateljéer eller arbetsutrymmen som är kopplade till hemmet
 • Gemensamma bostäder och kooperativ
 • Lantbruksfastigheter och bondgårdar

Varje typ av bostad eller fastighet har sina egna specifika försäkringsbehov och risker. Det är därför viktigt att ha en dialog med ditt försäkringsbolag för att säkerställa att din försäkring ger tillräckligt skydd för din specifika situation.

Hur hemförsäkringen fungerar i olika situationer

I vissa specifika situationer kan det finnas oklarheten gällande hur hemförsäkringen fungerar. Nedan reder vi ut hur hemförsäkringen fungerar i olika situationer:

 • Skador på fönster: Regelmässigt täcker hemförsäkringen fönsterskador som orsakats av yttre orsaker, till exempel bollekar eller en fågel som krockat mot rutan. Dock kan det fungera olika beroende på försäkringsbolag – därför bör du alltid kontakta din hemförsäkring för att ta reda på vad som gäller för dig.
 • Skada på förråd: Hemförsäkringen täcker normalt sett skador på förråd, dock är det alltid bäst att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag vad som gäller för dig.
 • Förstörd mat: Om kylen eller frysen gått sönder och mat gått i spillo, ersätter hemförsäkringen all mat som förstörts. Ersättningsbeloppet blir det marknadsvärde på all mat som förstörts.
 • Bedrägeri: Hemförsäkringen ger dig vanligtvis ersättning om du blivit utsatt för bedrägeri. Dock kommer du oftast att behöva bevisa bedrägerit.
 • Förlorat bagage eller missat flyg: Om du missat ditt flyg eller förlorat ditt bagage, gäller hemförsäkringen normalt sett inte. För skydd i sådana situationer behöver du oftast teckna en kompletterande reseförsäkring.

Vanliga frågor och svar

Behöver jag verkligen en hemförsäkring?

Ja, att ha en hemförsäkring är viktigt för att skydda din största tillgång - ditt hem. Dessutom kan det vara ett krav från din bank om du har en hypotekslån.

Hur mycket kostar en hemförsäkring?

Kostnaden för en hemförsäkring varierar beroende på en mängd olika faktorer, inklusive storleken och skicket på ditt hem, var det är beläget, och vilket skydd du vill ha.

Vad ska jag göra om mitt hem blir skadat eller förstört?

Om ditt hem blir skadat eller förstört, bör du omedelbart kontakta ditt försäkringsbolag för att rapportera skadan och starta processen för att göra en försäkringsanspråk.

Täcker min hemförsäkring stöld?

De flesta hemförsäkringar täcker stöld, både inom och utanför hemmet. Dock finns det ofta en gräns för hur mycket försäkringsbolaget kommer att betala för stulna föremål, särskilt för högt värderade föremål som smycken och konst.

Hur fungerar självrisken?

Självrisken är det belopp du betalar ur fickan för en försäkrad händelse innan din försäkring börjar betala. Till exempel, om du har en självrisk på 5 000 kr och en skada som kostar 20 000 kr att reparera, betalar du 5 000 kr och ditt försäkringsbolag betalar resterande 15 000 kr.