Fritidshusförsäkringar

Jämför De Bästa Fritidshusförsäkringarna 2024
Payup P icon
Hedvig

Bästa fritidshusförsäkringen 2024

Hedvig är den bästa fritidshusförsäkringen enligt Payup 2024. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Jämför 4 st. fritidshusförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • Gofido logo
  • Smart och flexibel försäkring
  • Anpassa efter dina behov
  • Bestäm din egen självrisk
  • Skadeanmälan på 2 min

  Gofido

  En modern och smart lösning med fokus på anpassningsbara hem- och bilförsäkringar. Flexibel självrisk och smidig skadeanmälningsprocess.

 • Gjensidige logo
  • Stort nordiskt försäkringsbolag
  • Stort utbud av försäkringar
  • Teckna allt digitalt
  • Prisvärda försäkringar

  Gjensidige

  Ett av Nordens största försäkringsbolag med ett brett utbud av försäkringar. Teckna allt från bil- och hem- till djur- och olycksfallsförsäkring. Fullständigt digitalt.

 • Dunstan logo
  • För häst- och gårdsägare
  • Ersättning från första kronan
  • Veterinärvård upp till 150 000 KR
  • Heltäckande skydd

  Dunstan

  Försäkringen för dig som söker trygghet för både häst och gård. Dunstans hästförsäkringar är omfattande, heltäckande och utformade för häst- och gårdsägare.

Vad en fritidshusförsäkring är

En fritidshusförsäkring är en typ av hemförsäkring som skyddar ett fritidshus, som ofta är en semesterbostad eller ett ställe där man tillbringar ledig tid och helger. Fritidshus kan vara stugor, sommarhus, fjällstugor eller liknande bostäder som inte används som permanent bostad.

Vad fritidshusförsäkringen täcker

Fritidshusförsäkringen täcker vanligtvis:

 1. Byggnad och fast egendom: Försäkringen kan täcka skador på själva byggnaden och fast egendom, såsom skador orsakade av brand, storm, översvämning, inbrott eller vandalism.
 2. Lösöre: Försäkringen täcker också skador eller förlust av möbler, hushållsapparater och personliga ägodelar som finns i fritidshuset.
 3. Ansvarsförsäkring: Försäkringen kan inkludera ansvarsförsäkring som skyddar husägaren från eventuella anspråk för skador på andra personer eller deras egendom som orsakas av händelser kopplade till fritidshuset.
 4. Rättsskydd: Vissa försäkringar kan även erbjuda rättsskydd, vilket hjälper till att täcka juridiska kostnader om en tvist uppstår relaterad till fritidshuset.
 5. Extra kostnader: Försäkringen kan också täcka extra kostnader som kan uppstå vid en skada, till exempel kostnader för tillfälligt boende, reparationer eller städning.

Vad fritidshusförsäkringen inte täcker

Fritidshusförsäkringen täcker vanligtvis inte:

 1. Normalt slitage: Försäkringen täcker inte kostnader för reparationer eller underhåll som är en del av normalt slitage eller åldrande av fritidshuset.
 2. Avsiktlig skada: Skador orsakade avsiktligt av försäkringstagaren eller medlemmar av dennes hushåll täcks inte av försäkringen.
 3. Skador orsakade av dåligt underhåll: Försäkringen täcker vanligtvis inte skador som uppstår på grund av bristfälligt underhåll, såsom läckande rör eller tak på grund av eftersatt reparation.
 4. Krig, terrorism och kärnkraft: De flesta försäkringar täcker inte skador orsakade av krig, inbördeskrig, terrorism eller kärnkraftshändelser.
 5. Gradvis uppkomna skador: Skador som har uppstått långsamt över tid, såsom mögel- eller rotskador, är ofta undantagna från försäkringsskyddet.
 6. Begränsningar för ägodelar: Vissa försäkringar kan ha begränsningar för specifika typer av ägodelar, såsom smycken, konstverk eller dyrbara föremål. Det kan vara nödvändigt att teckna en tilläggsförsäkring för att täcka dessa föremål.
 7. Tomtmark: Försäkringen täcker vanligtvis inte skador på träd, växter, staket eller andra yttre föremål på tomten.

Det är viktigt att noggrant läsa igenom villkoren för en fritidshusförsäkring för att förstå vad som täcks och vilka begränsningar som kan finnas. Premien för försäkringen kan variera beroende på faktorer som fritidshusets värde, geografiska läge, byggnadsmaterial och säkerhetsåtgärder.

Kostnad

En fritidshusförsäkring kostar mellan 3000 kronor och 5000 kronor, beroende på vilket försäkringsbolag du väljer, fritidshusets värde, fritidshusets geografiska läge och vilket typ av skydd du behöver. Du kan alltid ta reda på hur mycket fritidshusförsäkringen hade kostat för dig när du väljer en försäkring ovan och ser ditt pris på försäkringsbolagets hemsida.

Varför du bör försäkra ditt fritidshus

Man måste inte försäkra ett fritidshus, dock kommer fritidshusförsäkringen ge ett skydd som täcker kostnader som kan uppstå ifall något inträffar med fritidshuset, vilket kan spara dig mycket pengar ifall något oturligt inträffar. Till exempel skulle en fritidshusförsäkring kunna täcka kostnader som uppstår vid brandskador, fuktskador och inbrott. Om ett fritidshus brinner ner eller om det drabbas av en fuktskada, så hade reparationer kunnat leda till stora kostnader och en fritidshusförsäkring hade i de fall kunnat vara till väldigt stor hjälp.

Hur du tecknar en fritidshusförsäkring

För att teckna en fritidshusförsäkring, gör så här:

 1. Skrolla upp till listan över fritidshusförsäkringar ovan.
 2. Se ditt pris hos försäkringsbolaget och gå vidare.
 3. Ange fritidshusets uppgifter och välj att teckna.
 4. Läs igenom villkoren noga och se vad försäkringen kommer att täcka.
 5. Signera med BankID och vänta på bekräftelse av försäkringsbolaget.

Så snart du tecknat fritidshusförsäkringen kommer försäkringsbolaget att informera dig om vad som gäller och hur försäkringen kommer att fungera. Kom ihåg att läsa igenom villkoren noggrant och att du är medveten om hur fritidshusförsäkringen kommer att gälla innan du går vidare och tecknar den.

Relaterade försäkringar:

Digitala försäkringar ger smidighet

Digitala fritidshusförsäkringar, till exempel Hedvig och Gofido, gör det lite enklare att administrera och hantera fritidshusförsäkringen. De är vanligtvis enkla att teckna och skadeanmälan kan göras inom några minuter, direkt på försäkringsbolagets hemsida. De kan även ge snabbare handläggningstider på försäkringsärenden, eftersom stora delar av ärendena behandlas digitalt. Precis som vanliga fritidshusförsäkringar är det viktigt att du läser igenom den digitala försäkringens villkor innan du bestämmer dig för att gå vidare och teckna den.

Vanliga frågor och svar