Djurförsäkringar

Jämför De Bästa Djurförsäkringarna 2024

Payup P icon
Petson

Bästa djurförsäkringen 2024

Petson är den bästa djurförsäkringen enligt Payup 2024. Petson erbjuder skräddarsydda djurförsäkringar och prenumerationer på djurfoder, anpassade för att täcka allt från veterinärvård till tandvård och rehabilitering för hundar och katter. Att teckna försäkring är enkelt och kan göras online, med flexibla paket som är anpassade för att möta varje djurägares unika behov.

Jämför 6 st. djurförsäkringar i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Petson logo
  • Modern och digital
  • Heltäckande skydd
  • Flock- och individförsäkringar
  • Fri flytt

  Petson

  En djurförsäkring som ger ett heltäckande skydd, inklusive veterinärvård, digital rådgivning, tandvård och foderkasse, för både hund och katt.

 • FurryChamp logo
  • Djurförsäkring för hund & katt
  • Skydd mot tidigare hälsobesvär
  • Snabb utbetalning
  • Obegränsat antal FirstVet-besök

  FurryChamp

  En ny och modern djurförsäkring för hund och katt med flera unika fördelar, såsom skydd även mot tidigare hälsobesvär och utbetalning av ersättningsbelopp inom 48 timmar.

 • Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • Lassie logo
  • Ny och modern djurförsäkring
  • 100% digital
  • Inga rasspecifika krav
  • Uppfödarförsäkring

  Lassie

  Ny, modern och digital djurförsäkring för hund och katt. Försäkringen hjälper dig från start till slut såväl innan som efter skadan uppstår.

Vad en djurförsäkring är

En djurförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd mot oväntade veterinärkostnader och andra relaterade utgifter som kan uppstå vid sjukdom, olycksfall eller andra händelser som påverkar ett husdjurs hälsa. Det finns olika typer av djurförsäkringar, såsom sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för djur, och varje typ erbjuder olika skyddsnivåer och täckningsområden. Försäkringens syfte är att minska den ekonomiska bördan för husdjursägare vid oförutsedda händelser.

Typer av djurförsäkringar

När det gäller att skydda våra husdjur finns det flera olika typer av försäkringar tillgängliga. Varje typ av djurförsäkring erbjuder olika nivåer av skydd och är anpassad för att möta specifika behov. Vi kommer här att utforska de tre vanligaste typerna: sjukförsäkring för djur, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för djur.

Sjukförsäkring för djur

Sjukförsäkring för djur är den mest omfattande typen av försäkring och ger skydd mot kostnader för veterinärvård som uppstår på grund av sjukdomar eller medicinska tillstånd. Denna typ av försäkring kan täcka en rad olika behandlingar, från diagnostiska tester och läkemedel till sjukhusvistelse och kirurgi.

Det finns oftast olika nivåer av sjukförsäkringar att välja mellan, där mer omfattande planer erbjuder bredare täckning och lägre självrisk. Sjukförsäkringar kan variera betydligt i vad de täcker och vilka begränsningar som gäller, så det är viktigt för djurägare att noga jämföra olika alternativ och villkor.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring är enklare och mer specifikt inriktad än sjukförsäkring. Den är avsedd att täcka kostnader för veterinärvård som är direkt relaterad till olyckor, som till exempel skador från trafikolyckor, fall, eller bett från andra djur. Denna typ av försäkring erbjuder inte skydd för sjukdomar eller medicinska tillstånd som inte är olycksrelaterade.

Denna försäkring är ofta ett mer prisvärt alternativ för djurägare som önskar en grundläggande nivå av skydd. Det är dock viktigt att vara medveten om att olycksfallsförsäkring inte erbjuder samma omfattande täckning som en sjukförsäkring.

Livförsäkring för djur

Livförsäkring för djur är mindre vanlig än de andra två typerna och används främst för värdefulla djur, som tävlingshästar eller avelsdjur. Denna försäkring ger ekonomisk kompensation till ägaren om djuret avlider eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycka.

Denna typ av försäkring kan också innefatta ersättning för förlust av inkomster om djuret används i affärsverksamhet, till exempel inom avel eller tävling. Villkoren för livförsäkringar varierar kraftigt, och det är viktigt att noggrant granska vad som gäller i varje specifikt fall.

Varje typ av djurförsäkring erbjuder olika nivåer av skydd och är anpassad för att möta de specifika behoven hos olika djur och deras ägare. Sjukförsäkringen är den mest omfattande, medan olycksfallsförsäkringen erbjuder skydd mot specifika olyckor. Livförsäkringen är mest relevant för ägare av värdefulla djur. Att välja rätt försäkring kräver att man överväger djurets specifika behov och jämför olika erbjudanden på marknaden.

Vilka djur kan försäkras?

Försäkringsbolag erbjuder en rad olika försäkringar anpassade för olika typer av djur. Från vanliga husdjur som hundar och katter till större djur som hästar och även exotiska djur, finns det försäkringsalternativ som passar de flesta djurägares behov. Nedan går vi igenom de olika försäkringsalternativen för dessa djur.

Försäkring för hundar

Hundförsäkring är en av de populäraste och varierande djurförsäkringarna. Den kan inkludera allt från sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring till mer specifika skydd som täcker genetiska eller rasspecifika tillstånd. Hundförsäkringar varierar i pris och täckning baserat på flera faktorer, inklusive hundens ålder, ras och tidigare medicinska tillstånd. Vissa försäkringar erbjuder även tilläggstjänster som tandvård eller beteendeterapi.

Försäkring för katter

Kattförsäkring liknar i många avseenden hundförsäkring, med erbjudanden som sträcker sig från grundläggande olycksfallsskydd till omfattande sjukförsäkringar. Precis som med hundförsäkringar, påverkas kostnaden och täckningen av faktorer som kattens ålder, ras och hälsostatus. Speciella överväganden kan också behöva tas för raser med kända genetiska hälsoproblem.

Försäkring för hästar och andra större djur

Försäkring för hästar och andra större djur, såsom kor eller getter, är oftast mer komplexa och dyrare än för mindre husdjur. Dessa försäkringar kan inkludera skydd för sjukdomar, olyckor, förlust av användbarhet, och ibland även livförsäkring. För tävlingshästar och avelsdjur kan försäkringarna också täcka specifika risker kopplade till deras användningsområden.

Exotiska djurs försäkring

Exotiska djurs försäkring är ett nischområde som erbjuder täckning för djur som inte klassificeras som traditionella husdjur, till exempel reptiler, fåglar, och vissa små däggdjur. Dessa försäkringar kan vara svårare att hitta och kan kräva att man vänder sig till specialiserade försäkringsbolag. Täckningen varierar stort och är ofta skräddarsydd efter det specifika djurets behov och risker.

Det finns en stor variation av försäkringsalternativ för olika djur, från de mest förekommande husdjuren till mer ovanliga och exotiska arter. Valet av försäkring bör baseras på djurets specifika behov, dess hälsostatus, och de risker som är associerade med dess art och livsstil. För alla typer av djurförsäkringar är det viktigt att noggrant läsa igenom villkoren och förstå vad som täcks och vad som inte täcks av försäkringen.

Vad täcker djurförsäkringar?

Djurförsäkringar är utformade för att ge ekonomiskt skydd mot en mängd olika händelser och tillstånd som kan påverka ett husdjurs hälsa. Täckningen varierar beroende på försäkringsbolag och den specifika försäkringen, men det finns några vanliga områden som de flesta djurförsäkringar täcker. Dessa inkluderar sjukdom och olycksfall, rutinmässig vård och förebyggande åtgärder, samt ärftliga och kroniska tillstånd.

Sjukdom och olycksfall

De flesta djurförsäkringar täcker kostnader för veterinärvård som uppstår till följd av sjukdomar eller olycksfall. Detta kan inkludera diagnostiska tester, mediciner, sjukhusvistelse, operationer och nödvård. Exempel på operationer som ofta täcks är kirurgiska ingrepp för frakturer, bukkirurgi vid akuta tillstånd som mag-tarmproblem, samt operationer för vanliga tillstånd som katarakt hos äldre hundar. Olycksfallstäckningen är ofta bred och kan omfatta allt från mindre skador till allvarligare olyckor. Sjukdomstäckningen kan variera beroende på försäkringen, och vissa sjukdomar eller tillstånd kan vara undantagna, särskilt om de anses vara förutbestämda eller ärftliga.

Rutinmässig vård och förebyggande åtgärder

Vissa djurförsäkringar erbjuder även täckning för rutinmässig vård och förebyggande åtgärder. Detta kan innefatta vaccineringar, regelbundna hälsokontroller, tandvård, och parasitförebyggande behandlingar. Denna typ av täckning hjälper till att upprätthålla djurets allmänna hälsa och kan förebygga allvarligare hälsoproblem längre fram. Det är dock viktigt att notera att denna typ av täckning ofta erbjuds som ett tillägg till standardförsäkringen och kan innebära en extra kostnad.

Ärftliga och kroniska tillstånd

Ärftliga och kroniska tillstånd är de som är långvariga eller kan vara en del av djurets genetiska makeup. Många moderna djurförsäkringar täcker dessa tillstånd, men det finns ofta restriktioner och begränsningar. Hereditära tillstånd som redan är kända vid tidpunkten för försäkringens start är ofta undantagna från täckning. För kroniska tillstånd, som diabetes eller hjärtsjukdomar, kan försäkringen täcka pågående behandlingar och läkemedel. Det är dock viktigt för djurägare att noggrant granska villkoren för sin försäkring för att förstå vilka hereditära och kroniska tillstånd som täcks och under vilka omständigheter.

Täckningen i en djurförsäkring kan variera stort, men de flesta försäkringar erbjuder någon form av skydd för sjukdom och olycksfall, samt möjligheter för täckning av rutinmässig vård och hereditära eller kroniska tillstånd. Det är avgörande för djurägare att förstå detaljerna i sin försäkring för att säkerställa att deras husdjur får det skydd de behöver och för att undvika oväntade utgifter.

Undantag och begränsningar i djurförsäkringar

När man tecknar en djurförsäkring är det viktigt att vara medveten om att det finns vissa undantag och begränsningar. Dessa kan påverka omfattningen av försäkringsskyddet och den ekonomiska ersättningen som en djurägare kan förvänta sig. Två av de mest betydande områdena där begränsningar ofta tillämpas är åldersbegränsningar och förutbestämda hälsotillstånd.

Åldersbegränsningar

Åldersbegränsningar är vanliga i djurförsäkringar och kan påverka både möjligheten att teckna en ny försäkring och omfattningen av befintliga försäkringar.

 • Teckna ny försäkring: Många försäkringsbolag har en övre åldersgräns för när ett djur kan försäkras för första gången. Till exempel kan det vara svårt att få en ny försäkring för en hund eller katt som är äldre än 8-10 år.
 • Befintlig försäkring: För djur som redan är försäkrade kan täckningen och villkoren förändras när de når en viss ålder. Detta kan innebära högre premier, högre självrisker eller minskad täckning.
 • Särskilda villkor för äldre djur: Vissa försäkringsbolag erbjuder specialanpassade försäkringar för äldre djur, men dessa kan ha begränsad täckning jämfört med standardförsäkringar.

Befintliga åkommor

Befintliga åkommor, även kända som för-existerande tillstånd, är en annan viktig faktor som kan begränsa försäkringsskyddet.

 • Definition: Ett förutbestämt hälsotillstånd är ett tillstånd som djuret hade innan försäkringen tecknades eller under en initial vänteperiod efter att försäkringen tecknats.
 • Uteslutning från täckning: De flesta djurförsäkringar täcker inte kostnader relaterade till befintliga åkommor. Detta inkluderar både kroniska tillstånd (som diabetes) och tillfälliga tillstånd (som en benfraktur) som djuret led av innan försäkringen började gälla.
 • Undantagsbedömningar: Bedömningen av vad som utgör ett förutbestämt tillstånd varierar mellan försäkringsbolagen. Det är viktigt att djurägare granskar och förstår sin försäkring för att veta hur deras försäkringsbolag definierar och hanterar förutbestämda tillstånd.

Förståelsen för de undantag och begränsningar som finns i en djurförsäkring är avgörande för att undvika överraskningar när det gäller vad försäkringen täcker och inte täcker. Åldersbegränsningar och förutbestämda hälsotillstånd är två av de viktigaste områdena att vara medveten om. Djurägare bör noggrant läsa igenom och förstå villkoren i sin försäkring och, vid behov, diskutera dem med sitt försäkringsbolag för att få en klar bild av försäkringens omfattning.

Kostnader och prissättning för djurförsäkringar

Att förstå hur kostnader och prissättning för djurförsäkringar fungerar är viktigt för djurägare. De huvudsakliga aspekterna som påverkar kostnaden för en djurförsäkring inkluderar premieberäkning samt självrisk och maxbelopp. Dessa faktorer kan variera beroende på försäkringsbolag, typ av försäkring, och det specifika djuret.

Premieberäkning

Premien för en djurförsäkring beräknas baserat på flera faktorer som tillsammans bestämmer risken och kostnaden för att försäkra ett specifikt djur.

 • Djurets art och ras: Vissa djurarter och raser anses vara högre risk på grund av genetiska hälsoproblem eller benägenhet för vissa sjukdomar.
 • Ålder: Äldre djur tenderar att ha högre premier eftersom de är mer benägna att utveckla hälsoproblem.
 • Hälsostatus och medicinsk historik: Djur med en historia av hälsoproblem kan ha högre premier.
 • Bostadsort: Djur som lever i vissa geografiska områden kan vara mer utsatta för specifika hälsorisker eller sjukdomar.
 • Försäkringens omfattning: Försäkringar med bredare täckning, lägre självrisk och högre maxbelopp kostar generellt mer.

Självrisk och maxbelopp

Självrisk och maxbelopp är ytterligare två viktiga faktorer som påverkar kostnaden och värdet av en djurförsäkring.

 • Självrisk: Det är den del av kostnaden för veterinärvård som djurägaren måste betala själv innan försäkringen börjar täcka resten. En högre självrisk leder ofta till en lägre premie och vice versa.
 • Maxbelopp: Det är den maximala summan som försäkringsbolaget kommer att betala ut under en försäkringsperiod (vanligtvis ett år). Om veterinärkostnaderna överstiger detta belopp, är det djurägarens ansvar att täcka överskjutande kostnader.
 • Val av självrisk och maxbelopp: Djurägare kan ofta välja mellan olika nivåer av självrisk och maxbelopp. Detta ger en viss flexibilitet för att anpassa försäkringen efter ekonomiska preferenser och behov.

Kostnaden för en djurförsäkring beror på en rad olika faktorer, inklusive djurets art, ras, ålder, hälsostatus, geografisk plats, samt omfattningen och villkoren för försäkringen. Genom att förstå hur premieberäkning, självrisk och maxbelopp fungerar, kan djurägare göra mer informerade val och hitta en försäkring som passar deras budget och behov. Det är viktigt att noggrant jämföra olika försäkringsalternativ och läsa igenom villkoren innan man tecknar en försäkring.

Ekonomiska fördelar med djurförsäkring

Djurförsäkringar erbjuder ekonomiska fördelar som kan vara betydande, särskilt när man ställs inför oväntade veterinärkostnader. För att belysa dessa fördelar är det värdefullt att jämföra kostnaderna med och utan försäkring och att titta på konkreta fallstudier och exempel.

Jämförelse av kostnader med och utan försäkring

Att jämföra kostnader för veterinärvård med och utan försäkring kan ge en tydlig bild av de ekonomiska fördelarna.

 • Med försäkring: När ett djur är försäkrat, täcker försäkringen vanligtvis en stor del av veterinärkostnaderna, beroende på försäkringens villkor. Djurägaren betalar en fast premie varje månad eller år, samt en självrisk vid varje försäkringsärende. Trots dessa kostnader kan försäkringen erbjuda betydande besparingar, särskilt vid kostsamma medicinska ingrepp eller behandlingar såsom vid diskbråcksoperationer eller behandling av urinsten.
 • Utan försäkring: Utan försäkring måste djurägaren betala alla veterinärkostnader ur egen ficka. I händelse av en olycka, sjukdom eller annat oväntat medicinskt behov kan dessa kostnader snabbt bli mycket höga. För större medicinska ingrepp kan kostnaderna bli så pass betydande att de överstiger det totala värdet av flera års försäkringspremier.

Fallstudier och exempel

För att illustrera de ekonomiska fördelarna kan vi titta på några konkreta fallstudier:

 • Fall 1: Operation efter olycka: En hund drabbas av en olycka och behöver en komplicerad operation, som kostar 30 000 SEK. Med en försäkring som har en självrisk på 3 000 SEK och täcker 80% av kostnaderna, skulle djurägaren bara betala 9 000 SEK (3 000 SEK i självrisk plus 20% av de återstående 27 000 SEK). Utan försäkring skulle hela kostnaden på 30 000 SEK falla på djurägaren.
 • Fall 2: Kronisk sjukdom: En katt diagnostiseras med en kronisk sjukdom som kräver pågående medicinering och regelbundna veterinärbesök, vilket kostar runt 15 000 SEK per år. Med en försäkring som täcker dessa kostnader, förutom en årlig självrisk, kan djurägaren spara betydande summor över tid.

De ekonomiska fördelarna med en djurförsäkring blir tydliga när man jämför kostnaderna för veterinärvård med och utan försäkring. Försäkringen kan erbjuda ett skyddsnät som avsevärt minskar den ekonomiska bördan vid oväntade medicinska händelser. Det är dock viktigt att djurägare noga överväger premiekostnader, självrisker och försäkringens täckning för att säkerställa att de får en försäkring som är ekonomiskt fördelaktig för deras specifika situation.

Lagstiftning och regelverk av djurförsäkringar

Lagstiftning och regelverk kring djurförsäkringar är viktiga aspekter som påverkar både försäkringsbolagen och djurägarna. Dessa regler varierar nationellt och internationellt och är avgörande för att säkerställa rimliga villkor, transparens och rättvisa i försäkringsavtal. I Sverige finns specifika lagar som styr djurförsäkringar, vilket bidrar till en reglerad och strukturerad marknad.

Nationella och internationella regelverk

 • Internationell nivå: På den internationella arenan finns det ingen enhetlig regelverk specifikt för djurförsäkringar. Snarare är det de allmänna principerna för försäkringsverksamhet och konsumentskydd som gäller, vilka kan variera avsevärt mellan olika länder.
 • Nationell nivå: Varje land har sina egna lagar och regler som styr försäkringssektorn, inklusive djurförsäkringar. Dessa regler kan omfatta allt från hur försäkringsprodukter får marknadsföras till hur försäkringsanspråk hanteras och löses.

Djurförsäkringslagar i Sverige

I Sverige regleras djurförsäkringar främst genom lagstiftning och riktlinjer som styr försäkringssektorn i allmänhet, men det finns också specifika aspekter som är relevanta för djurförsäkringar.

 • Försäkringsrörelselagen: Denna lag innehåller allmänna regler för försäkringsverksamhet, vilket inkluderar krav på tillstånd för att bedriva försäkringsrörelse, regler om försäkringsavtal, och skydd för försäkringstagare.
 • Konsumentlagstiftning: Djurförsäkringar omfattas också av svensk konsumentlagstiftning, vilket inkluderar regler för marknadsföring, avtalsvillkor, och konsumentens rättigheter vid tvister.
 • Tillsynsmyndigheter: Finansinspektionen är den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för försäkringsbolag i Sverige. De övervakar att försäkringsbolagen följer lagar och regler och agerar i enlighet med god försäkringssed.
 • Transparens och Information: Svensk lagstiftning betonar vikten av transparens och tydlig information till konsumenterna. Detta innebär att försäkringsbolag måste tillhandahålla klara och förståeliga avtalsvillkor och fullständig information om vad en försäkring täcker och inte täcker.

Lagstiftning och reglering kring djurförsäkringar syftar till att skydda både konsumenterna och försäkringsbolagen och att säkerställa en rättvis och transparent marknad. I Sverige styrs dessa försäkringar av både allmänna lagar för försäkringsverksamhet och specifika regler som tar hänsyn till konsumenternas intressen. Det är viktigt för både försäkringsbolag och djurägare att vara medvetna om och följa dessa regler och lagar.

Försäkringsavtalets juridik

Förståelsen för juridiken kring försäkringsavtal är av stor betydelse för både försäkringstagare och försäkringsgivare. Detta inkluderar kunskap om rättigheter och skyldigheter som följer med att teckna en djurförsäkring, samt hur tvistlösning och klagomålshantering fungerar.

Rättigheter och skyldigheter för försäkringstagare

Ett försäkringsavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Som med alla avtal medför detta både rättigheter och skyldigheter för båda parter.

Rättigheter:

 • Skydd enligt avtalet: Försäkringstagaren har rätt till det skydd som specificeras i försäkringsavtalet. Detta inkluderar rätt till ersättning för kostnader som täcks av försäkringen, enligt villkoren i försäkringen.
 • Information: Försäkringstagaren har rätt till tydlig och korrekt information om försäkringens omfattning, undantag, premier, självrisker och annan relevant information.
 • Ändring av villkor: Försäkringstagaren ska informeras om eventuella ändringar i försäkringsvillkoren.

Skyldigheter:

 • Premiebetalning: Försäkringstagaren är skyldig att betala premien enligt avtalet.
 • Sanningsenlig information: Vid tecknande av försäkringen och vid skadeanmälan är försäkringstagaren skyldig att ge korrekt och fullständig information.
 • Anmäla skador: Försäkringstagaren ska anmäla skador eller händelser som kan leda till ett försäkringsärende inom en skälig tid.

Tvistlösning och klagomålshantering

Ibland kan det uppstå tvister mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Det är viktigt att det finns klara processer för hur dessa tvister ska hanteras.

 • Internt klagomålsförfarande: De flesta försäkringsbolag har ett internt klagomålsförfarande. Försäkringstagare som är missnöjda med ett beslut eller hanteringen av ett ärende bör först vända sig till försäkringsbolagets klagomålsavdelning.
 • Extern tvistlösning: Om en tvist inte kan lösas internt, kan försäkringstagaren vända sig till externa instanser. I Sverige kan detta innebära Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller andra relevanta organ.
 • Rättsliga åtgärder: Som en sista utväg kan tvister lösas genom domstolsprocess. Detta kan vara en mer tidskrävande och kostsam process, men ibland nödvändig för att nå en slutgiltig lösning.

Juridiken kring försäkringsavtal innefattar både rättigheter och skyldigheter för försäkringstagare, liksom processer för tvistlösning och klagomålshantering. Det är viktigt för försäkringstagare att vara medvetna om dessa aspekter för att kunna navigera i sin relation med försäkringsbolaget och effektivt hantera eventuella tvister eller problem som kan uppstå.

Att välja rätt djurförsäkring

Att välja rätt djurförsäkring är en viktig beslutsprocess för varje djurägare. Det finns flera aspekter att beakta för att säkerställa att du får den täckning som bäst passar ditt djur och din ekonomiska situation. Nedan följer några tips och råd samt viktiga överväganden och jämförelsefaktorer.

Tips och råd för att välja försäkring

 1. Förstå ditt djurs behov: Ta hänsyn till ditt djurs art, ras, ålder och eventuella speciella hälsobehov. Vissa raser kan ha högre risk för vissa sjukdomar eller tillstånd.
 2. Jämför olika försäkringsbolag: Titta inte bara på priset utan också på vad olika försäkringsbolag erbjuder i form av täckning, självrisk och service.
 3. Läs det finstilta: Var noga med att läsa igenom försäkringsvillkoren. Förstå vad som täcks och vad som är undantaget, särskilt när det gäller kroniska sjukdomar och hereditära tillstånd.
 4. Tänk på framtiden: Överväg hur ditt djurs behov kan förändras över tid. En billigare försäkring nu kan bli dyrare i längden om den inte erbjuder tillräcklig täckning när ditt djur blir äldre.

Viktiga överväganden och jämförelsefaktorer

När du jämför olika djurförsäkringar, bör du beakta följande faktorer:

 1. Täckningens omfattning: Se till att försäkringen täcker de händelser och tillstånd som är mest relevanta för ditt djur. Detta kan inkludera olycksfall, sjukdomar, rutinmässig vård, och eventuellt till och med tandvård.
 2. Premiekostnader: Jämför månadskostnader för försäkringarna. Kom ihåg att den billigaste försäkringen inte alltid är det bästa valet om den inte erbjuder den täckning du behöver.
 3. Självrisk och maxbelopp: Förstå hur stor självrisken är och hur mycket av kostnaderna som täcks efter att självrisken är betald. Ta även reda på om det finns ett maxbelopp för vad försäkringen betalar ut per år.
 4. Kundservice och rykte: Läs recensioner och kundomdömen om försäkringsbolaget. Bra kundservice kan vara avgörande, särskilt i stressiga situationer.
 5. Specialiserade försäkringar: För vissa djur, som exotiska djur eller tävlingshästar, kan det vara nödvändigt att leta efter försäkringsbolag som erbjuder specialiserade försäkringar.

Valet av rätt djurförsäkring kräver att du noggrant överväger ditt djurs individuella behov och jämför olika försäkringsalternativ. Se till att du förstår villkoren i försäkringen och att den täckning som erbjuds motsvarar dina förväntningar och behov. Att göra en välgrundad jämförelse mellan olika försäkringar kan hjälpa dig att hitta den policy som erbjuder bäst skydd för ditt husdjur och din ekonomi.

Ansökningsprocess och försäkringskrav för djurförsäkring

Att ansöka om en djurförsäkring är en relativt enkel process, men det kräver att du tillhandahåller specifik information och vissa dokument om ditt djur. Nedan följer en översikt över stegen i ansökningsprocessen och den nödvändiga dokumentationen och informationen som behövs.

Steg för att ansöka om djurförsäkring

 1. Jämför olika försäkringsalternativ: Innan du börjar ansökningsprocessen, jämför olika försäkringsbolag och policys för att hitta den som bäst passar ditt och ditt djurs behov.
 2. Samla nödvändig information: Förbered all nödvändig information om ditt djur, inklusive detaljer om ras, ålder, medicinsk historik och tidigare försäkringshistorik.
 3. Kontakta försäkringsbolaget: Du kan vanligtvis ansöka om försäkringen online, över telefon eller ibland personligen. Vissa försäkringsbolag kan erbjuda en initial offert baserat på grundläggande information om ditt djur.
 4. Fyll i ansökningsformuläret: Du kommer att behöva fylla i ett formulär med information om ditt djur och svara på frågor om dess hälsostatus och historik. Detta inkluderar ofta frågor om eventuella tidigare sjukdomar eller behandlingar.
 5. Skicka in nödvändig dokumentation: Beroende på försäkringsbolaget och typ av djur kan du behöva tillhandahålla veterinärintyg eller andra medicinska dokument.
 6. Vänta på godkännande: Efter att ha skickat in din ansökan och alla nödvändiga dokument, kommer försäkringsbolaget att granska informationen och besluta om de kan erbjuda en försäkring.
 7. Granska och acceptera försäkringserbjudandet: Om din ansökan godkänns, kommer du att få ett försäkringserbjudande. Det är viktigt att du noggrant granskar villkoren innan du accepterar.

Nödvändig dokumentation och information

För att smidigt kunna genomföra ansökningsprocessen, är det bra att ha följande information och dokumentation tillgänglig:

 1. Grundläggande information: Ras, ålder, kön och eventuell stamtavla för ditt djur.
 2. Medicinsk historik: Detaljer om tidigare och nuvarande medicinska tillstånd, behandlingar och eventuella operationer.
 3. Veterinärintyg: Vissa försäkringsbolag kan kräva ett intyg från en veterinär som bekräftar ditt djurs hälsostatus.
 4. Tidigare försäkringshistorik: Information om tidigare eller nuvarande djurförsäkringar, inklusive eventuella anspråk som gjorts.

Ansökningsprocessen för djurförsäkring kräver noggrann förberedelse och dokumentation. Genom att ha all nödvändig information om ditt djur tillgänglig och förstå processen, kan du säkerställa en smidig ansökan och öka chanserna för att få en försäkring som passar dina behov. Kom ihåg att alltid noggrant läsa igenom och förstå försäkringens villkor innan du accepterar ett erbjudande.

Vanliga frågor och svar