Kom igång

Jämför och Hitta Din Nästa Barnförsäkring 2023

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Hedvig

Bästa barnförsäkringen 2023 enligt Payup

Hedvig är den bästa barnförsäkringen enligt Payup. Hedvig erbjuder en prisvärd och modern försäkring utan bindningstid. Försäkringen är helt digital och allt hanteras direkt genom appen. Skadeanmälan görs på bara några minuter. Försäkringsbolaget erbjuder hemförsäkringar, bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, djurförsäkringar och mer. Du ansöker snabbt genom Hedvigs hemsida, där du även kan ta del av prisuppgifter innan du signerar.

Se Hedvigs villkor

Jämför barnförsäkringar

Lista över barnförsäkringar i Sverige 2023

 • Populärast 2023
  Hedvig logo
  • Ny och modern hemförsäkring
  • 100% digital
  • Enkel och snabb skadeanmälan
  • Personlig hjälp fram till 22:00

  Hedvig

  En ny, modern och digital försäkring med många fördelar. Snabb skadeanmälan online med personlig hjälp, kostnadsfritt, fram till kl. 22:00 varje dag.

 • Sjukvårdsförsäkring som passar alla
  Enklare logo
  • Kvalitetssäkrad vård
  • Privat sjukhusvård vid operation
  • Undvik långa köer
  • Transparent, enkel och prisvärd

  Enklare

  Snabb och kvalitetssäkrad vård, var än i landet du befinner dig. Vid operation ges privat sjukhusvård. Se ditt pris direkt på hemsidan innan du ansöker.

Vad är en barnförsäkring?

En barnförsäkring är en typ av försäkring som ger ekonomiskt stöd om ditt barn skulle råka ut för en olycka, bli sjukt eller av någon annan anledning behöver extra hjälp. Den ekonomiska hjälpen kan vara allt från att täcka medicinska kostnader till att ge ersättning för bestående men.

Syftet med en barnförsäkring är att skydda ditt barn och din familj från de ekonomiska konsekvenserna av en oväntad händelse som kan drabba ditt barn. Det kan exempelvis handla om att ditt barn bryter benet och behöver sjukvård, eller om ditt barn får en allvarlig sjukdom och behöver långvarig behandling.

Typer av barnförsäkringar

Det finns flera olika typer av barnförsäkringar att välja mellan. Nedan följer en översikt över de vanligaste typerna:

 • Olycksfallsförsäkring: Ger ersättning om ditt barn råkar ut för en olycka, till exempel om barnet faller och skadar sig.
 • Sjukdomsförsäkring: Ger ersättning om ditt barn drabbas av en sjukdom som kräver behandling eller vård.
 • Livförsäkring för barn: Ger en engångsersättning om ditt barn avlider.
 • Kombinerade försäkringar: Inkluderar flera av de nämnda skydden i en och samma försäkring.

Vad täcker en barnförsäkring?

En barnförsäkring är en omfattande försäkring som är utformad för att skydda ditt barn mot de ekonomiska konsekvenserna av en olycka eller sjukdom. Nedan följer några av de vanligaste händelser och tillstånd som en barnförsäkring kan täcka:

 • Olycksskador: Om ditt barn skadar sig i en olycka, som att falla och bryta ett ben eller att bli påkörd av en bil, kan en barnförsäkring täcka kostnader för läkarbesök, operationer, mediciner och rehabilitering.
 • Sjukdomar: En barnförsäkring kan täcka kostnader för medicinsk vård och behandling om ditt barn blir sjukt. Detta kan inkludera allt från läkarbesök och mediciner till sjukhusvistelser och operationer.
 • Bestående men: Om ditt barn får en skada eller sjukdom som resulterar i ett bestående men, som en förlust av en kroppsdel eller en bestående funktionsnedsättning, kan en barnförsäkring ge ersättning för detta.
 • Krisstöd: Många barnförsäkringar erbjuder också stöd i kris, som att hjälpa till med att hitta den bästa vårdgivaren för ditt barns behov eller att ge tillgång till psykologstöd för familjen.

Det är viktigt att notera att varje försäkring och försäkringsbolag kan ha olika villkor och omfattning när det gäller vad som täcks. Därför är det viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant innan du tecknar en försäkring så att du vet exakt vad som täcks och inte täcks. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Vad täcker inte en barnförsäkring?

När du tecknar en barnförsäkring är det viktigt att förstå vilka händelser och tillstånd som försäkringen inte täcker. Nedan följer några av de vanligaste undantagen som finns i de flesta barnförsäkringar:

 • Ärftliga sjukdomar och tillstånd: Många barnförsäkringar täcker inte ärftliga sjukdomar och tillstånd, såsom allergier, astma eller typ 1-diabetes, som uppstår efter att försäkringen har tecknats. Dessa tillstånd kan istället täckas av en separat sjukvårdsförsäkring.
 • Befintliga sjukdomar och tillstånd: Om ditt barn redan har en sjukdom eller ett medicinskt tillstånd när du tecknar försäkringen, kommer detta oftast inte att täckas av försäkringen.
 • Självorsakade skador: Om ditt barn skadar sig själv med flit, kommer dessa skador oftast inte att täckas av barnförsäkringen.
 • Estetiska ingrepp: Om ditt barn genomgår en operation eller behandling som är av estetisk natur och inte medicinskt nödvändig, kommer dessa kostnader oftast inte att täckas av försäkringen.
 • Krig och terrorhandlingar: De flesta barnförsäkringar täcker inte skador eller dödsfall som orsakas av krig, inbördeskrig, uppror, revolution, terrorhandlingar eller liknande händelser.
 • Vissa sporter och aktiviteter: Om ditt barn deltar i en sport eller aktivitet som anses vara särskilt riskfylld, som till exempel fallskärmshoppning eller bergsklättring, kan skador som uppstår under dessa aktiviteter uteslutas från försäkringen.

Kom ihåg att varje försäkring och försäkringsbolag kan ha olika undantag och villkor. Läs därför alltid igenom försäkringsvillkoren noggrant innan du tecknar en försäkring så att du vet exakt vad som täcks och inte täcks. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Jämföra barnförsäkringar med Payup

Om du är intresserad av att jämföra barnförsäkringar, kan du använda Payup för din jämförelse på följande sätt:

 1. Jämför alternativ: Börja med att rulla upp till vår lista över barnförsäkringar ovan och jämför alternativens priser och villkor.
 2. Läs om villkoren: Kontrollera varje erbjudandes villkor noggrant för att förstå vad som ingår och vilka ersättningsnivåer som erbjuds.
 3. Välj den bästa försäkringen: Baserat på din jämförelse och dina behov, välj den försäkring som bäst passar ditt barn och din familj.
 4. Ansök online: Följ instruktionerna på försäkringsbolagets webbplats för att ansöka om den valda försäkringen online.

Genom att jämföra barnförsäkringar kan du säkerställa att du hittar en försäkring som passar dina och ditt barns behov. Glöm inte att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant och att fundera över vad som är viktigast för dig i din försäkring, som t.ex. priset, skyddsnivån eller ersättningsbeloppet.

Viktiga faktorer vid val av barnförsäkring

När du väljer en barnförsäkring är det viktigt att beakta flera faktorer för att hitta den bästa försäkringen för ditt barns behov. Nedan följer några viktiga aspekter att tänka på:

 1. Försäkringsbelopp: Se till att beloppet är tillräckligt för att täcka eventuella medicinska kostnader och andra utgifter.
 2. Självrisk: Tänk på att en högre självrisk kan resultera i lägre premier, men det innebär också att du måste betala mer pengar själv om en olycka inträffar.
 3. Villkor för bestående men: Kontrollera vilka kriterier som måste uppfyllas för att få ersättning för bestående men och hur mycket ersättningen kommer att vara.
 4. Åldersintervallet: Se till att försäkringen du väljer täcker ditt barns ålder.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du hitta en försäkring som ger ditt barn den skyddsnivå de behöver, samtidigt som den passar din ekonomiska situation.

Fallstudier: Verkliga exempel på barnförsäkringssituationer

Att förstå hur barnförsäkringar fungerar i praktiken kan vara till stor hjälp när du bestämmer dig för vilken försäkring du ska välja. Därför presenterar vi här två fallstudier som visar hur olika barnförsäkringar kan fungera i verkliga situationer.

Om ett barn råkar ut för en olycka i hemmet och bryter benet, kan föräldrarna få ersättning för barnets läkarbesök, röntgen bilder och kryckor med hjälp av olycksfallsförsäkringen. Om ett barn diagnostiserats med en allvarlig sjukdom som kräver långvarig behandling, kan sjukdomsförsäkringen ge föräldrarna ersättning för barnets mediciner och vårdkostnader.

I båda dessa fall kan barnförsäkringen vara en stor hjälp för familjer, eftersom den gör att de kan fokusera på att ta hand om sina barn utan att behöva oroa sig för ekonomiska konsekvenser.

Vanliga frågor och svar

När bör jag teckna en barnförsäkring?

Många föräldrar tecknar en barnförsäkring så snart deras barn är födda. Eftersom barn är mer benägna att råka ut för olyckor och skador när de är unga, samt att de inte ännu utvecklar sjukdomar eller åkommor, är det en bra idé att skydda dem så tidigt som möjligt.

Skyddas barn av hemförsäkringen?

Ja, barn som bor i hushållet ingår vanligtvis i hemförsäkringen, vilket ger dem ett visst skydd för personskador och skador på tillhörigheter i hemmet. Men en hemförsäkring ger inte lika omfattande skydd som en särskild barnförsäkring. För ett mer komplett skydd rekommenderas att teckna en barnförsäkring utöver hemförsäkringen.

Hur länge gäller barnförsäkringen?

Olika försäkringsbolag har olika regler när det gäller varaktigheten av en barnförsäkring. Många försäkringar gäller till dess att barnet fyller 18 eller 25 år. Vissa försäkringar kan dock förlängas till att gälla längre, beroende på försäkringsbolagets villkor.

Kan man få ersättning för ADHD, Aspergers syndrom och autism?

Huruvida du kan få ersättning för ADHD, Aspergers syndrom och autism beror på försäkringsbolaget och villkoren i den specifika försäkringen. Vissa försäkringar kan inkludera ersättning för diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom och autism, medan andra kanske inte gör det. Om dessa diagnoser omfattas av din försäkring, kan du få ersättning för utgifter som till exempel behandling, medicinering och terapi. Det är viktigt att du läser igenom försäkringsvillkoren noggrant och diskuterar dem med ditt försäkringsbolag för att förstå exakt vad som täcks.

Kan man ha två försäkringar på barn?

Ja, det är möjligt att ha flera försäkringar på ett barn. Att ha mer än en försäkring kan ge ytterligare ekonomiskt skydd om barnet skulle råka ut för en olycka eller sjukdom. Försäkringsbolagen har dock ofta samordningsregler som kan påverka hur mycket du får i ersättning från varje försäkring. Det är viktigt att du meddelar alla försäkringsbolag om alla försäkringar du har tecknat för ditt barn och att du förstår hur samordningsreglerna fungerar för att undvika överraskningar. Om du är osäker, tveka inte att konsultera en försäkringsrådgivare eller ditt försäkringsbolag för att få klarhet i hur detta fungerar i ditt specifika fall.

Vad ska jag göra om mitt barn råkar ut för en olycka eller sjukdom?

Om ditt barn råkar ut för en olycka eller sjukdom ska du först och främst se till att ditt barn får den medicinska vård det behöver. Därefter ska du kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla händelsen så snart som möjligt. Följ därefter försäkringsbolagets anvisningar när det gäller dokumentation och ansökan om ersättning.