Factoring

Factoring: Hitta bästa factoringbolaget för dig 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Fakturino

Bästa factoringbolaget 2024

Fakturino är det bästa factoringbolaget. Hos Fakturino kan du ansöka om företagslån och företagskrediter från 20 000 kr upp till 30 000 000 kr. Fakturino är en låneförmedlare och har samarbete med 38 olika långivare och låneinstitut. De arbetar även tillsammans med kreditinstitut som erbjuder factoringlösningar för företag.

Jämför factoringbolag

Vi hjälper dig att snabbt jämföra factoringbolag så att du ska kunna hitta det alternativ som bäst passar dig 2024. Jämför de olika alternativen och välj det som bäst passar dina behov.

Hittade 3 st. erbjudanden
Fakturino logo

Fakturino

Betyg: 4.5/5
Payup graderar lån baserat på fem kärnfaktorer: kostnad, beviljandegrad, transparens, kundtjänst och Trustpilot-betyg. Dessa sammanvägs för att ge ett sammanfattande Payup-betyg från 1 till 5, med detaljerad förklaring tillgänglig i vår recension. Vi granskar vårt betyg en gång varje månad.
Lånebelopp
200 000 kr
Ränta
Beror på långivare
Löptid
30 dgr -
5 år
Antal partners
38 st.
Låneförmedlare
Factoring
Detaljerad information om Fakturino
EgenskapInformation
BolagsformerFakturino erbjuder företagslån till aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och kommanditbolag.
BokslutFakturino ställer inga krav på att företaget har ett bokslut.
BetalningsanmärkningarJa, Fakturino accepterar betalningsanmärkningar.
Utan borgenJa, Fakturino erbjuder företagslån utan krav på borgen.
Nystartade företagJa, Fakturino erbjuder företagslån till nystartade företag.
FactoringJa, Fakturino erbjuder factoring
Antal samarbetspartnersFakturino samarbetar med 38 olika banker och långivare.
Krav för att få ansöka
 • Godkänd för F-skatt
 • Ansökande som är folkbokförd i Sverige
Låna med mobilenJa, hos Fakturino kan du låna med mobilen.
Mer om erbjudande på fakturino.se
Krea logo

Krea

Betyg: 4.5/5
Payup graderar lån baserat på fem kärnfaktorer: kostnad, beviljandegrad, transparens, kundtjänst och Trustpilot-betyg. Dessa sammanvägs för att ge ett sammanfattande Payup-betyg från 1 till 5, med detaljerad förklaring tillgänglig i vår recension. Vi granskar vårt betyg en gång varje månad.
Lånebelopp
200 000 kr
Ränta
Beror på långivare
Löptid
30 dgr -
5 år
Antal partners
38 st.
Låneförmedlare
EU-Garanti
Factoring
Detaljerad information om Krea
EgenskapInformation
BolagsformerKrea erbjuder företagslån till aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och kommanditbolag.
BokslutKrea ställer inga krav på att företaget har ett bokslut.
BetalningsanmärkningarJa, Krea accepterar betalningsanmärkningar.
Utan borgenJa, Krea erbjuder företagslån utan krav på borgen.
Nystartade företagJa, Krea erbjuder företagslån till nystartade företag.
FactoringJa, Krea erbjuder factoring
Antal samarbetspartnersKrea samarbetar med 38 olika banker och långivare.
Krav för att få ansöka
 • Godkänd för F-skatt
 • Ansökande som är folkbokförd i Sverige
Låna med mobilenJa, hos Krea kan du låna med mobilen.
Mer om erbjudande på krea.se

Vad är factoring?

Factoring är en process där ett företag säljer eller belånar sina fakturor till en tredje part, känd som en ”factor”, till ett rabatterat pris. I utbyte får företaget omedelbar betalning av en stor del av fakturans belopp, vilket eliminerar väntetiden på kundens betalning. Factorn tar sedan över ansvaret för att driva in betalningen från kunden. Detta tillåter företag att snabbt få tillgång till kontanter och undvika den finansiella press som kan uppstå på grund av långa betalningstider.

Konceptet med factoring är inte nytt. Det har sina rötter i antikens handel, där köpmän använde sig av liknande arrangemang för att finansiera långa handelsresor. Under medeltiden blev factoring en vanlig praxis bland handelsmän och finansiärer i Europa, och spelade en viktig roll i utvecklingen av internationell handel. På 1900-talet blev factoring en etablerad finansiell tjänst, med framväxten av specialiserade factoringföretag och en expansion av dess användningsområden.

Skillnader mellan factoring och traditionell kreditgivning

Factoring skiljer sig från traditionell kreditgivning på flera viktiga sätt:

 1. Säkerhet: I traditionell kreditgivning använder företag ofta fysiska tillgångar som säkerhet för lån. I factoring är det själva fakturan som fungerar som säkerhet.
 2. Kreditvärdering: Vid traditionell kreditgivning granskas företagets kreditvärdighet. I factoring är det kundens kreditvärdighet, snarare än företagets, som är av störst intresse.
 3. Kassaflöde: Factoring ger omedelbar likviditet baserat på försäljningen, medan traditionella lån ger kapital som måste återbetalas över tid, oavsett företagets försäljning.
 4. Administration: Factoring innebär ofta att factorn tar över en del av kreditkontrollen och fordringshanteringen, vilket kan minska den administrativa bördan för företaget.

Dessa skillnader gör factoring till ett attraktivt alternativ för företag som behöver snabb tillgång till kapital och vill minska risken och administrationen förknippad med kundfordringar. Factoring har utvecklats till en viktig finansiell tjänst som stöder företagens tillväxt och ekonomiska stabilitet.

Hur factoring fungerar

Factoringprocessen börjar när ett företag säljer en produkt eller tjänst och utfärdar en faktura till kunden. Istället för att vänta på betalningen, säljer företaget fakturan till ett factorbolag. Factorn betalar en stor del av fakturans belopp (vanligtvis 70% till 90%) omedelbart till företaget. När kunden betalar fakturan fullt ut till factorn, betalas resterande belopp till företaget, minus en avgift för factoringtjänsten.

Factoring kommer i flera olika former, var och en anpassad till specifika behov och situationer. De mest framträdande typerna inkluderar:

 • Factoring med Regress: Detta är den vanligaste formen av factoring i Sverige. Här behåller företaget risken för att kunden inte betalar. Om kunden inte betalar fakturan inom avtalad tid, kan factorbolaget kräva tillbaka den förskottsbetalning som de gett till företaget.
 • Factoring utan Regress: I denna form tar factorn över risken för kundens obetalda fakturor. Det innebär att om kunden inte kan betala, är det inte företagets ansvar att återbetala factorn för förskottsbetalningen.
 • Exportfactoring: Anpassad för företag som bedriver handel över gränserna. Exportfactoring hjälper till med valutarisker, kreditbedömning och indrivning i olika länder och jurisdiktioner.
 • Reverse Factoring (Omvänd Factoring): En variant där en stor köpare initierar factoring för att hjälpa sina mindre leverantörer att få snabbare betalt. Detta kan stärka leverantörskedjan och ge bättre villkor för små företag.

Sammanfattningsvis erbjuder factoring en rad flexibla och skräddarsydda finansiella lösningar som kan anpassas till varje företags unika behov. Genom att förstå och utnyttja olika typer av factoring, kan företag effektivt förbättra sitt kassaflöde och stärka sin ekonomiska position, vilket är avgörande för långsiktig framgång och tillväxt.

Fördelar och nackdelar med factoring

Factoring erbjuder många fördelar för företag, men som med alla finansiella verktyg finns det även nackdelar att överväga. En djupgående förståelse av dessa aspekter kan hjälpa företag att fatta välgrundade beslut om användningen av factoring.

Ekonomiska fördelar

Factoring erbjuder flera ekonomiska fördelar som kan hjälpa företag att förbättra deras likviditet och finansiella stabilitet. Nedan följer några av de främsta ekonomiska fördelarna:

 • Ökat kassaflöde: Den uppenbaraste fördelen med factoring är snabb tillgång till kontanter. Detta hjälper företag att hantera luckor i kassaflödet som uppstår på grund av långa betalningsvillkor.
 • Flexibilitet: Factoring tillåter företag att omvandla försäljning till likvida medel utan att vänta på kundbetalningar, vilket möjliggör snabbare reaktion på affärsmöjligheter och behov.
 • Tillväxtfinansiering: För små och medelstora företag kan factoring vara ett effektivt sätt att finansiera tillväxt utan att behöva ta traditionella lån.

Riskhantering och kreditkontroll

Utöver att förbättra kassaflödet, bidrar factoring även till effektiv riskhantering och kreditkontroll för företag. Nedan listas viktiga aspekter där factoring kan spela en avgörande roll:

 • Minskad kreditrisk: Genom att sälja sina fordringar till en factor minskar företag risken för dåliga skulder. Factorn tar ofta över risken för att kunden inte betalar.
 • Kreditvärderingstjänster: Många factoringbolag erbjuder kreditvärderingstjänster som hjälper till att bedöma kundernas kreditvärdighet, vilket är en värdefull tjänst för företag som inte har resurserna att göra detta själva.

Potentiella nackdelar och kostnader

Trots dess många fördelar, finns det vissa nackdelar och kostnader associerade med factoring som företag bör vara medvetna om. Nedan följer några viktiga överväganden:

 • Kostnader: Factoring kan vara en dyrare finansieringslösning jämfört med traditionella lån, beroende på factorns avgifter och räntor.
 • Beroende av factoring: Ett överdrivet beroende av factoring kan leda till att företaget blir mindre noggrant med sin egen kreditkontroll och kundrelationer.
 • Kundrelationer: Eftersom factorn tar över indrivningen av betalningar kan detta påverka företagets relationer med sina kunder. Det är viktigt att välja en factor som hanterar kundinteraktioner professionellt.
 • Avtalets villkor: Vissa factoringavtal kan ha strikta villkor som begränsar företagets flexibilitet, som krav på att factorera alla fakturor eller långa kontraktsperioder.

Sammanfattningsvis erbjuder factoring en rad fördelar, särskilt när det gäller att förbättra kassaflöde och hantera kreditrisker. Men, det är viktigt för företag att noga väga dessa fördelar mot de potentiella kostnaderna och nackdelarna. Genom att göra detta kan företag använda factoring på ett sätt som stödjer deras ekonomiska hälsa och långsiktiga strategier.

Factoring i olika branscher

Factoring har blivit ett populärt finansiellt verktyg inom många olika branscher. Dess förmåga att anpassas till specifika behov gör det till ett attraktivt alternativ för en mängd företag, från små och medelstora företag till de som är inblandade i internationell handel.

Factoring i små och medelstora företag

Små och medelstora företag (SMF) står ofta inför unika utmaningar när det gäller kassaflöde och finansiering. Dessa företag har inte alltid tillgång till samma resurser som större företag, vilket gör factoring till ett värdefullt verktyg för att:

 1. Förbättra kassaflödet: SMF:er kan använda factoring för att snabbt omvandla försäljning till kontanter, vilket är avgörande för daglig drift och tillväxt.
 2. Tillgång till finansiering: Factoring kan vara lättare att få än traditionella lån, speciellt för företag med begränsad kredithistorik.
 3. Fokusera på kärnverksamheten: Genom att minska tiden och resurserna som läggs på kreditkontroll och fordringshantering, kan SMF:er fokusera mer på sin kärnverksamhet.

Branschspecifik factoring

Olika branscher har olika behov och utmaningar, och factoringtjänster har utvecklats för att möta dessa specifika krav. Exempelvis kan en tillverkare ha olika finansieringsbehov jämfört med ett tjänsteföretag. Branschspecifik factoring tar hänsyn till sådana faktorer som:

 1. Säsongvariationer: Vissa branscher, som jordbruk och detaljhandel, upplever säsongsbundna variationer i kassaflöde där factoring kan erbjuda nödvändig finansiell stabilitet.
 2. Brancheget villkor: Specialiserade factoringlösningar kan anpassas för att uppfylla kraven i branscher som har unika betalningsvillkor eller affärsmodeller.

Internationell och export factoring

Företag som bedriver internationell handel, särskilt inom export, kan stöta på ytterligare utmaningar, som valutarisker och komplexiteten i globala handelstransaktioner. Internationell och export factoring erbjuder lösningar för att hantera dessa utmaningar:

 1. Hantering av valutarisker: Factoringbolag kan erbjuda tjänster för att hantera valutarisker, vilket är särskilt viktigt i internationell handel.
 2. Kreditbedömning av internationella kunder: Factoringbolag kan ha expertis och resurser för att bedöma kreditvärdigheten hos kunder i olika länder.
 3. Juridiska och kulturella skillnader: Internationell factoring hjälper till att navigera i de juridiska och kulturella komplexiteterna som är förknippade med internationell handel.

Genom att anpassa sina tjänster efter olika branschers och marknaders behov, erbjuder factoring en flexibel och effektiv lösning för företag av alla storlekar och inom ett brett spektrum av industrier. Den globala räckvidden och anpassningsförmågan hos factoring gör det till en central komponent i modern företagsfinansiering.

Juridiska aspekter av factoring

Factoring involverar flera juridiska aspekter som är avgörande för en korrekt och effektiv hantering av processen. Detta inkluderar både kontraktsvillkor och avtal samt överensstämmelse med relevant lagstiftning och reglering. Att förstå dessa juridiska aspekter är viktigt för både säljaren och factorn för att säkerställa en smidig och laglig affärstransaktion.

Kontraktsvillkor och avtal

När ett företag ingår i en factoringarrangemang, undertecknas ett avtal som detaljerat beskriver villkoren för relationen. Viktiga aspekter att överväga inkluderar:

 1. Överföring av fakturor: Avtalet bör specificera hur och när fakturor överförs till factorn, inklusive eventuella begränsningar eller krav.
 2. Avgifter och kostnader: Detaljerade villkor om avgifter, räntor och andra kostnader som är förknippade med factoringtjänsten bör klargöras.
 3. Riskfördelning: Avtalet bör definiera vem som bär risken för obetalda fakturor. I vissa fall kan factorn ta full risk (factoring utan regress), medan i andra fall kan säljaren vara ansvarig (factoring med regress).
 4. Behandling av betalningar: Hur och när betalningar kommer att göras till säljaren, samt vad som händer i händelse av sena eller uteblivna betalningar från slutkunden.
 5. Konfidentialitet: Villkor för sekretess och hantering av känslig information bör vara klart uttalade.
 6. Uppsägning och förändringar i avtalet: Villkor för hur och när avtalet kan sägas upp eller ändras av någon av parterna.

Lagstiftning och reglering

Factoring är också föremål för olika lagar och regleringar som kan variera beroende på land och region. Viktiga juridiska aspekter inkluderar:

 1. Kreditlagar: Dessa lagar reglerar hur kreditinformation samlas in och används, och de kan påverka hur factoringbolag bedömer kreditvärdigheten hos företagets kunder.
 2. Insolvenslagar: I händelse av insolvens hos säljaren eller slutkunden, kan det finnas specifika lagar som påverkar rätten till fakturor och betalningar.
 3. Internationell lagstiftning: För internationell och export factoring måste både säljaren och factorn vara medvetna om och följa internationella handelslagar och regler, inklusive de som rör gränsöverskridande transaktioner och valutaregleringar.
 4. Dataskyddslagar: Med ökad fokus på dataskydd världen över, måste factoringarrangemang följa lagar som GDPR i Europa, vilka reglerar hantering och delning av personuppgifter.

Att navigera i de juridiska aspekterna av factoring kräver noggrann uppmärksamhet och ofta rådgivning från juridiska experter. Korrekt hantering säkerställer inte bara juridisk efterlevnad, utan också en stabil och förtroendefull relation mellan alla parter inblandade i factoringprocessen.

Factoring och finansiell teknologi

Digitalisering och framväxten av finansiell teknologi (fintech) har haft en betydande inverkan på factoringindustrin. Denna utveckling har lett till nya innovationer och tjänster som har förändrat hur factoring hanteras och erbjuds, vilket gör det mer tillgängligt, effektivt och anpassningsbart för företag.

Digitaliseringens inverkan på factoring

Digitaliseringen har transformerat landskapet för factoring, vilket medför ökad effektivitet och nya möjligheter. Denna förändring påverkar allt från kundinteraktioner till interna processer.

 1. Automatisering av processer: Digitaliseringen har möjliggjort automatisering av många av de processer som är inblandade i factoring, från ansökan och godkännande till fordringshantering och betalningsuppföljning. Detta minskar tidsåtgången och kostnaderna för både säljare och factorn.
 2. Förbättrad riskbedömning: Moderna teknologiska verktyg och big data-analys har möjliggjort mer exakta och snabba kreditbedömningar, vilket bidrar till bättre riskhantering för factoringföretag.
 3. Ökad tillgänglighet och flexibilitet: Digitaliseringen har gjort factoringtjänster mer tillgängliga för små och medelstora företag. Online-plattformar tillåter företag att enkelt ansöka om och hantera sina factoringavtal.
 4. Integration med företagsbokföring: Många factoringtjänster kan nu integreras direkt med företagets bokföringssystem, vilket skapar en sömlös process för hantering av försäljning, fakturor och kassaflöde.

Framväxten av online factoring-plattformar

Den teknologiska utvecklingen har lett till framväxten av online factoring-plattformar, vilka erbjuder företag enklare och mer tillgängliga sätt att utnyttja factoringtjänster. Dessa plattformar har öppnat nya dörrar för flexibilitet och innovation inom finansieringssektorn.

 1. Enklare åtkomst och snabbare processer: Online factoring-plattformar erbjuder en snabb och effektiv väg för företag att få tillgång till factoringtjänster. Med digitala ansökningar och automatiserade godkännandeprocesser kan företag snabbt få tillgång till nödvändiga medel.
 2. Mångsidighet och anpassning: Dessa plattformar erbjuder en rad olika factoringlösningar som kan anpassas för att möta specifika behov och krav för olika företag och branscher.
 3. Transparens och kontroll: Online-plattformar ger företag bättre insyn och kontroll över deras factoringavtal. Företag kan spåra betalningar, se avgifter och hantera sina fakturor online.
 4. Integration med andra finansiella tjänster: Många av dessa plattformar integreras också med andra finansiella tjänster, såsom betalningsbearbetning och företagsfinansiering, vilket ger en mer omfattande finansiell lösning.

Sammanfattningsvis har digitaliseringen och framväxten av online factoring-plattformar revolutionerat factoringindustrin. De har gjort tjänsten mer tillgänglig, effektiv och anpassningsbar, vilket gynnar både företag och factoringföretag. Dessa utvecklingar lovar att fortsätta driva innovation och tillväxt inom området factoring.

Fallstudier och praktiska exempel

Att undersöka fallstudier och praktiska exempel är ett effektivt sätt att förstå hur factoring kan tillämpas framgångsrikt och vilka utmaningar som kan uppstå. Nedan följer beskrivningar av framgångsrika factoringstrategier och hur verkliga utmaningar har hanterats.

Framgångsrika factoringstrategier

Nedan utforskar vi hur olika företag effektivt har använt factoring för att stärka sin ekonomiska ställning och främja tillväxt. Genom dessa exempel belyser vi strategiska tillämpningar av factoring i olika situationer och branscher.

 1. Flexibel kassaflödeshantering för säsongsbetonade företag:
  • Fallstudie: Ett detaljhandelsföretag med hög säsongvariation i försäljningen använde factoring för att hantera sitt kassaflöde under lågsäsongen. Genom att använda factoring för sina försäljningsfakturor kunde de hålla verksamheten igång och lager påfyllt inför högsäsongen.
 2. Riskminskning för start-ups:
  • Fallstudie: Ett nystartat teknikföretag stötte på utmaningar med långa betalningscykler från sina större kunder. Genom att använda factoring kunde de minska risken för likviditetsbrist och behöll en stabil kassaflödesposition, vilket var avgörande för deras tidiga tillväxt.
 3. Expansionsfinansiering utan skuldsättning:
  • Fallstudie: Ett tillverkningsföretag som ville expandera utan att ta på sig ytterligare skulder använde factoring för att finansiera sin expansion. Genom att sälja sina fakturor till en factor fick de nödvändigt kapital för att investera i nya utrustningar och marknadsföringsinsatser.

Utmaningar och lösningar i verkliga fall

Nedan presenteras konkreta situationer där företag stött på specifika utmaningar relaterade till factoring. Vi diskuterar hur dessa utmaningar hanterades och vilka lösningar som implementerades för att överkomma dem, vilket ger en insikt i den praktiska tillämpningen av factoring.

 1. Hantering av kundrelationer:
  • Problem: Ett serviceföretag upplevde spänningar med några av sina kunder när en tredjeparts factor tog över fakturaindrivningen.
  • Lösning: Företaget valde till slut en factor som erbjöd mer skräddarsydda tjänster och kommunicerade öppet med kunderna om factoringarrangemanget, vilket bidrog till att bevara goda kundrelationer.
 2. Val av rätt factoringpartner:
  • Problem: Ett exportföretag hade initialt problem med en factor som inte hade erfarenhet av internationell handel, vilket ledde till komplikationer i transaktionerna.
  • Lösning: Företaget bytte till en factor som specialiserade sig på internationell factoring, vilket resulterade i en mer effektiv hantering av deras exportfakturor och minskade valutarisker.
 3. Anpassning till digital factoring:
  • Problem: Ett företag hade svårt att anpassa sig till en digital factoringplattform, vilket initialt skapade förvirring och ineffektivitet i deras processer.
  • Lösning: Genom utbildning och gradvis integration av plattformen kunde företaget slutligen dra full nytta av digitaliseringens effektivitet och transparens.

Dessa fallstudier och exempel visar hur olika företag i olika branscher har använt factoring för att övervinna specifika utmaningar och uppnå sina affärsmål. De illustrerar också vikten av att välja rätt factoringlösning och partner som passar företagets unika behov och situation.

Alternativ till factoring

Även om factoring erbjuder många fördelar, är det inte alltid det bästa alternativet för varje företag eller situation. Det finns flera andra finansiella strategier och verktyg som kan användas som alternativ eller komplement till factoring. Dessa alternativ kan vara särskilt lämpliga för företag som söker lägre kostnader, önskar behålla en större kontroll över sina kundrelationer, eller som inte uppfyller kraven för factoring. Några av de mest framträdande alternativen inkluderar:

 • Företagslån och krediter: Traditionella företagslån eller företagskrediter kan erbjuda lägre räntor jämfört med factoring. De är dock ofta beroende av företagets kreditvärdighet och kan kräva säkerheter.
 • Utgivning av företagsobligationer: För större företag kan utgivning av obligationer vara ett sätt att generera kapital. Detta kräver dock en betydande finansiell stabilitet och är ofta en mer komplex process.
 • Intern finansiering: Detta innebär att företaget använder sina egna intjänade medel för att finansiera verksamheten. Detta kan vara ett hållbart alternativ för företag med starka kassaflöden.
 • Crowdfunding och peer-to-peer lån: Dessa metoder involverar att samla in medel direkt från allmänheten eller via online plattformar, och kan vara lämpliga för vissa typer av projekt eller start-ups.
 • Investeringskapital: Att söka investeringar från externa investerare eller riskkapitalbolag kan vara ett sätt att skaffa kapital, särskilt för företag med hög tillväxtpotential.
 • Leasing och hyra: För företag som behöver utrustning eller fordon, kan leasing eller hyra vara ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med att köpa.

Varje alternativ har sina egna fördelar och nackdelar och bör noggrant övervägas utifrån företagets specifika behov, finansiella hälsa och långsiktiga mål. Valet av finansieringslösning bör baseras på en detaljerad analys av företagets finansiella situation och framtidsplaner.

Vanliga frågor och svar

I factoring med regress är företaget ansvarigt för att köpa tillbaka obetalda fakturor från factorn. I factoring utan regress tar factorn på sig risken för obetalda fakturor, vilket ofta medför högre avgifter.

Ja, i de flesta fall kan företag välja vilka fakturor de vill sälja till factorn. Vissa avtal kan dock kräva att alla fakturor eller fakturor till specifika kunder säljs.

Factoring i sig påverkar vanligtvis inte företagets kreditvärdighet. Dock kan en förbättrad kassaflödesposition som resultat av factoring indirekt påverka företagets kreditvärdighet positivt.

Factoring är fördelaktigast för företag som har långa betalningscykler eller som behöver snabb tillgång till kapital. Det är dock inte alltid det bästa alternativet för företag med starka kassaflöden eller de som kan få tillgång till andra finansieringsformer till lägre kostnad.

Ja, nya företag kan använda factoring, särskilt eftersom factoring ofta inte kräver en lång kredithistorik. Factorns huvudintresse är kreditvärdigheten hos dina kunder, inte företagets ålder eller kredithistorik.

Kunder kan påverkas då de kommer att betala sina fakturor till factorn istället för direkt till ditt företag. God kommunikation är viktig för att säkerställa att detta inte påverkar kundrelationen negativt.

Huruvida du kan avsluta ditt factoringavtal när som helst beror på villkoren i ditt factoringavtal. Vissa avtal kan ha bindande tidsperioder eller uppsägningsavgifter. Det är viktigt att noga granska avtalet innan du ingår ett factoringengagemang.

Relaterad läsning