Kom igång

Factoring: Hitta Bästa Factoringbolaget För Dig 2023

Av Johan Karlsson | Uppdaterad

Fakturino

Bästa factoringbolaget 2023 enligt Payup

Fakturino är det bästa factoringbolaget enligt Payup. Hos Fakturino kan du få företagslån och företagskrediter på mellan 10 000 kr och 4 000 000 kr. Fakturino är en låneförmedlare som samarbetar med 30 olika långivare och låneinstitut. De samarbetar även med kreditinstitut som erbjuder factoringlösningar för företag.

Se Fakturinos villkor

Jämför 4 st. factoringbolag

Vi hjälper dig jämföra 4 st. factoringbolag för att du ska kunna hitta det alternativ som bäst passar dig 2023. Jämför de olika alternativen och välj det som bäst passar dina behov.

Hur mycket vill du låna?
 • Fakturino logo

  Fakturino

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan20 000 -
  60 000 000 kr
  RäntaBeror på långivare
  Löptid30 dgr -
  5 år
  Antal partners38 st.
  Låneförmedlare
  Factoring
 • Krea logo

  Krea

  Betyg: 4.5/5
  Lån mellan10 000 -
  30 000 000 kr
  RäntaBeror på långivare
  Löptid30 dgr -
  5 år
  Antal partners38 st.
  Låneförmedlare
  EU-Garanti
  Factoring

Vad är factoring?

Factoring är en finansiell tjänst där ett företag säljer eller belånar sina fakturor till ett factoringföretag (även kallat factor) i utbyte mot en omedelbar betalning. Detta ger företaget tillgång till likviditet snabbare än om de skulle vänta på att kunden betalar fakturan. Factoringföretaget tar sedan över ansvaret för att driva in betalningen från kunden.

Factoring kan vara en värdefull lösning för företag som behöver förbättra sin kassaflöde och likviditet. Genom att sälja fakturor till ett factoringföretag kan företaget få tillgång till pengar snabbare och därmed ha möjlighet att investera i verksamheten, betala leverantörer eller täcka andra kostnader.

Regress: Vem bär risken för obetalda fakturor?

En viktig aspekt av factoring är begreppet regress. Regress innebär att om kunden inte betalar fakturan inom en viss tidsperiod, har factoringföretaget rätt att kräva tillbaka pengarna från företaget som sålde fakturan. Factoring kan vara ”med regress”, där företaget är ansvarigt för obetalda fakturor, eller ”utan regress”, där factoringföretaget tar över hela risken för obetalda fakturor. Valet mellan factoring med eller utan regress påverkar risken och avgifterna för de olika typerna av factoring.

Hur fungerar factoring?

Factoringprocessen börjar med att ett företag utför en tjänst eller säljer en produkt till en kund. Företaget utfärdar en faktura till kunden med betalningsvillkor, vanligtvis 30-90 dagar. Istället för att vänta på att kunden betalar fakturan, säljer företaget fakturan till ett factoringföretag. Factoringföretaget betalar en procentandel av fakturabeloppet direkt till företaget och tar sedan över ansvaret för att driva in betalningen från kunden.

Steg för steg-guide, fungerar factoring på följande sätt:

 1. Företaget utför en tjänst eller säljer en produkt till en kund och utfärdar en faktura.
 2. Företaget säljer fakturan till ett factoringföretag.
 3. Factoringföretaget betalar en procentandel av fakturabeloppet direkt till företaget.
 4. Factoringföretaget tar över ansvaret för att driva in betalningen från kunden.
 5. När kunden betalar fakturan, betalar factoringföretaget resterande belopp till företaget, minus en avgift för tjänsten.

Typer av factoring

Factoring kan variera i utformning beroende på företagets behov och situation. De olika varianterna av factoring har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem för att kunna välja den bästa lösningen för ditt företag. Nedan följer de vanligaste varianterna av factoring och hur de fungerar.

 • Full-service factoring: Full-service factoring innebär att factoringföretaget tar över hela faktureringsprocessen, inklusive kreditkontroll av kunder, fakturering och uppföljning av obetalda fakturor. Detta kan vara en lösning för företag som vill frigöra tid och resurser från faktureringsprocessen.
 • Fakturadiskontering: Fakturadiskontering är en form av factoring där företaget behåller ansvaret för att driva in betalningen från kunden. Factoringföretaget betalar en procentandel av fakturabeloppet direkt till företaget, men företaget är ansvarigt för att driva in betalningen från kunden.
 • Revers factoring: Revers factoring, även kallat leverantörsfinansiering, är en form av factoring där en köpare initierar processen för att hjälpa sina leverantörer att få betalt snabbare. Köparen godkänner fakturor för betalning och skickar dem till ett factoringföretag, som sedan betalar leverantörerna i förskott.
 • Export factoring: Export factoring är en tjänst som erbjuds till företag som säljer varor eller tjänster till utländska kunder. Factoringföretaget tar över ansvaret för att driva in betalningen från de utländska kunderna och hanterar även valutarisk och andra komplexiteter som är förknippade med internationell handel.
 • Import factoring: Import factoring är en tjänst som erbjuds till företag som köper varor eller tjänster från utländska leverantörer. Factoringföretaget betalar leverantören i förskott och tar sedan över ansvaret för att driva in betalningen från det inhemska företaget.

Fördelar med factoring

Factoring kan erbjuda en rad fördelar för företag som behöver förbättra sin likviditet och kassaflöde. Genom att sälja fakturor till ett factoringföretag kan företag få tillgång till pengar snabbare och därmed ha möjlighet att investera i verksamheten, betala leverantörer eller täcka andra kostnader. Factoring kan också minska kreditrisken och hjälpa företag att öka försäljningen och expandera verksamheten. Nedan följer några av de viktigaste fördelarna med factoring:

Förbättrad likviditet

 • Factoring ger företag omedelbar tillgång till pengar, vilket förbättrar likviditeten och kassaflödet.
 • Företag kan använda de frigjorda pengarna för att investera i verksamheten, betala leverantörer eller täcka andra kostnader.

Minskad kreditrisk

 • Factoringföretaget tar över ansvaret för att driva in betalningen från kunderna, vilket minskar kreditrisken för företaget.
 • Factoringföretaget kan också erbjuda kreditkontroll av kunder, vilket hjälper företaget att undvika att göra affärer med kunder som har dålig kreditvärdighet.

Ökad försäljning och tillväxt

 • Med förbättrad likviditet och minskad kreditrisk kan företag fokusera på att öka försäljningen och expandera verksamheten.
 • Factoring kan vara särskilt värdefullt för små och medelstora företag som har begränsade finansiella resurser.

Flexibilitet i finansiering

 • Factoring är en flexibel finansieringslösning som kan anpassas efter företagets behov och förändras över tid.
 • Företag kan välja att sälja alla eller bara vissa fakturor till factoringföretaget, beroende på deras likviditetsbehov.

Nackdelar med factoring

Factoring kan vara en värdefull finansieringslösning för många företag, men det finns också vissa nackdelar som bör beaktas. Innan ett företag beslutar sig för att använda factoring bör de noggrant överväga de potentiella kostnaderna, begränsningarna och effekterna på företagets rykte.

Kostnader och avgifter

 • Factoringföretag tar ut en avgift för sina tjänster, vilket kan vara en procentandel av fakturabeloppet eller en fast avgift.
 • Avgifterna kan variera beroende på fakturans storlek, kundens kreditvärdighet och andra faktorer.

Begränsad kontroll över kundrelationer

 • När ett företag säljer sina fakturor till ett factoringföretag, överlåter de också ansvaret för att driva in betalningen från kunderna.
 • Detta kan leda till att företaget har mindre kontroll över kundrelationerna, särskilt om factoringföretaget har en aggressiv inkassopolicy.

Potentiell påverkan på företagets rykte

 • Vissa kunder kan uppfatta factoring som ett tecken på att företaget har ekonomiska problem, vilket kan påverka företagets rykte.
 • Det är viktigt att kommunicera med kunderna och förklara varför företaget använder factoring.

Factoring i Sverige

Factoring har blivit en alltmer populär finansieringslösning för svenska företag. Marknaden för factoring i Sverige har vuxit stadigt under de senaste åren, och idag finns det många företag som erbjuder factoringtjänster till svenska företag. Factoring används av företag i alla storlekar och branscher, från små enskilda företag till stora multinationella företag.

I Sverige är factoring en reglerad verksamhet, och factoringföretag måste följa lagar och regler som gäller för finansiella tjänster. Detta innebär att factoringföretag måste uppfylla vissa krav när det gäller bland annat kapitaltäckning, riskhantering och kundskydd. Factoringföretag måste också följa god sed och etiska riktlinjer i sin verksamhet.

Det finns många factoringföretag i Sverige, både stora och små, som erbjuder olika typer av factoringtjänster. Några av de största factoringföretagen i Sverige är de största bankerna:

Dessa företag erbjuder en rad olika factoringtjänster, inklusive full-service factoring, fakturadiskontering och export factoring. De har också erfarenhet av att arbeta med företag i olika branscher och kan erbjuda skräddarsydda lösningar som passar företagets specifika behov.

När man väljer en factoringpartner är det viktigt att jämföra avgifter och villkor hos olika factoringföretag. Det är också viktigt att undersöka factoringföretagets rykte och kundrecensioner. Slutligen bör man ta reda på om factoringföretaget erbjuder tjänster som kreditkontroll av kunder och fakturering, eftersom detta kan vara värdefullt för företaget.

Välja en factoringpartner

Att välja rätt factoringpartner är avgörande för att få ut det mesta av factoringtjänsten. Det är viktigt att välja en partner som är pålitlig, erfaren och har en god förståelse för företagets bransch och behov. Det finns flera faktorer som bör beaktas när man väljer en factoringpartner.

När man jämför olika factoringalternativ bör man ta hänsyn till följande:

 • Avgifter och villkor: Jämför avgifter och villkor hos olika factoringföretag. Undersök om det finns dolda avgifter eller restriktioner som kan påverka kostnaderna och flexibiliteten i factoringtjänsten.
 • Rykte och kundrecensioner: Undersök factoringföretagets rykte och kundrecensioner. Detta kan ge en indikation på företagets pålitlighet, kundservice och tillfredsställelse.
 • Tjänster: Ta reda på om factoringföretaget erbjuder tjänster som kreditkontroll av kunder och fakturering. Dessa tjänster kan vara värdefulla för att minska kreditrisken och frigöra tid och resurser från faktureringsprocessen.
 • Brancherfarenhet: Undersök om factoringföretaget har erfarenhet av att arbeta med företag i din bransch. Detta kan vara värdefullt för att förstå de specifika utmaningar och behov som ditt företag har.
 • Flexibilitet: Undersök om factoringföretaget erbjuder flexibla lösningar som kan anpassas efter ditt företags behov och förändras över tid.

Genom att noggrant jämföra olika factoringalternativ och ta hänsyn till dessa faktorer kan du hitta en factoringpartner som passar ditt företags behov och hjälper dig att förbättra din likviditet och kassaflöde.

Hur skiljer sig factoring från traditionella banklån?

Factoring och traditionella banklån är två olika finansieringsalternativ som företag kan använda för att förbättra sin likviditet och kassaflöde. Båda alternativen har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem för att kunna välja det bästa alternativet för företagets specifika behov och situation.

Factoring är en form av finansiering där ett företag säljer sina fakturor till ett factoringföretag i utbyte mot en omedelbar betalning. Factoringföretaget tar sedan över ansvaret för att driva in betalningen från kunden. Factoring är en flexibel finansieringslösning som kan anpassas efter företagets behov och förändras över tid. Företaget kan välja att sälja alla eller bara vissa fakturor till factoringföretaget, beroende på deras likviditetsbehov.

Traditionella banklån, å andra sidan, innebär att ett företag lånar pengar från en bank och betalar tillbaka lånet med ränta över en viss tidsperiod. Banklån kan vara mer komplicerade att ansöka om och kräver ofta att företaget har en stark kreditvärdighet och kan erbjuda säkerhet för lånet.

Nedan följer några av de viktigaste skillnaderna mellan factoring och traditionella banklån:

 • Säkerhet: Factoring baseras på företagets fakturor, som fungerar som säkerhet för finansieringen. Traditionella banklån kräver ofta att företaget erbjuder andra typer av säkerhet, såsom fastigheter eller maskiner.
 • Kreditvärdighet: Factoringföretag fokuserar på kundens kreditvärdighet snarare än företagets kreditvärdighet när de bedömer en ansökan. Banker fokuserar istället på företagets kreditvärdighet och finansiella hälsa när de bedömer en låneansökan.
 • Flexibilitet: Factoring är en flexibel finansieringslösning som kan anpassas efter företagets behov och förändras över tid. Banklån är ofta mindre flexibla och har fasta villkor och betalningsplaner.
 • Kostnad: Factoringföretag tar ut en avgift för sina tjänster, som kan vara en procentandel av fakturabeloppet eller en fast avgift. Banklån har räntor och andra kostnader som kan variera beroende på lånebeloppet och löptiden.
 • Tidsåtgång: Factoring kan ge företag tillgång till pengar snabbare än traditionella banklån, som ofta kräver en mer omfattande ansökningsprocess och kreditkontroll.

Alternativ till factoring

Om du vill ha tillgång till likvida medel utan att använda factoring finns det flera andra alternativ att överväga. Nedan följer några vanliga alternativ till factoring:

 • Företagslån: Traditionella lån som ger dig tillgång till de resurser du behöver omedelbart. Du betalar tillbaka lånet över tid, vanligtvis med ränta.
 • Företagskrediter eller Checkkrediter: Dessa är kreditlinor som står till ditt förfogande när du behöver extra resurser. Du kan använda dem vid behov och betala tillbaka, vanligtvis med ränta på det nyttjade beloppet, när du har tillgång till likvida medel igen.
 • Kreditkort för företag: Ett kreditkort för företag är en kreditlina som är kopplad till ett kort, vilket gör det enklare att hantera utlägg och inköp. Du betalar tillbaka det du har använt varje månad. Om du väljer att dela upp betalningen över tid tillkommer oftast ränta.

Relaterade sidor:

Vanliga frågor och svar