Jämför Elhandelsavtal

Jämför De Bästa Elhandelsavtalen Maj 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Tibber

Bästa elhandelsavtalet 2024

Tibber är det bästa elhandelsavtalet enligt Payup 2024. Tibber är en digital energiaktör som erbjuder en app-baserad tjänst där kunderna kan få kontroll över sitt elavtal och sin energiförbrukning. Tibber lägger inte på några extra påslag på elpriset och deras kunder betalar för elen till Tibbers inköpspris. Genom att använda deras app kan kunderna få insikt i sin energianvändning i realtid. Dessutom erbjuder Tibber smarta hem-lösningar för automatisering och effektivisering av energianvändningen, och ett stöd till de som vill skaffa eller redan äger en elbil.

Jämför elhandelsavtal i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Tibber logo

  Tibber

  Världens första helt digitala elleverantör
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  49 kr / månad
  Förnybar el
  Timpris
  Säljer el tillTimpris
 • Greenely logo

  Greenely

  Ett smart elbolag.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  69 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt6 månader utan avgift till ett värde av 414 kr med rabattkoden: 6moff
  Timpris
  Få kontroll över dinelförbrukning
 • Telge Energi logo

  Telge Energi

  Bolaget som går emot strömmen.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  59 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt12 månaders fast fri avgift
  Påslag6 öre / kWh
 • Fortum logo

  Fortum

  Bli en del av en större förändring.
  Bindningstid
  12 månader
  Fast avgift
  31 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt1 år fri månadsavgift
  Påslag5,9 öre / kWh

Vad är ett elhandelsavtal?

Ett elhandelsavtal eller ”elavtal” är ett avtal mellan konsumenten och ett elhandelsföretag där företaget förbinder sig att leverera en viss mängd el till konsumenten mot betalning. Avtalet reglerar bland annat pris, avtalstid och ursprungstypen av elen som levereras (t.ex. vindkraft, vattenkraft eller solenergi). Syftet med elhandelsavtalet är att tydliggöra villkoren för elhandeln, ge konsumenten en förutbestämd kostnad eller ett prisintervall samt att garantera tillgång till elektricitet under avtalsperioden.

På den svenska elhandelsmarknaden verkar flera aktörer med olika funktioner:

 • Elproducenter: De företag som producerar el, ofta genom kraftverk baserade på vatten, vind, sol eller andra energikällor.
 • Elhandelsbolag: Dessa bolag köper el från producenterna och säljer den sedan vidare till konsumenterna. De erbjuder olika typer av avtal och tar ofta fram paketlösningar baserade på kundens behov.
 • Elnätsbolag: Dessa företag ansvarar för överföring av el genom elnäten. De ser till att elen kommer fram från producenterna till konsumenterna. Elnätsbolagen tar betalt för överföringen, vilket kallas elnätsavgift eller ”nätavgift”.
 • Elmarknadsinspektionen: En statlig myndighet som övervakar och reglerar elmarknaden för att säkerställa att den fungerar på ett rättvist och transparent sätt för alla inblandade.

Genom att ha kunskap om de olika aktörerna och hur elmarknaden fungerar, kan konsumenter fatta mer informerade beslut när de väljer elhandelsavtal och förstå vikten av att göra regelbundna jämförelser.

Typer av elhandelsavtal

När det kommer till elhandelsavtal finns det en mängd olika alternativ att välja mellan. Varje avtalstyp har sina egna fördelar och nackdelar, och det är viktigt att förstå dessa för att kunna fatta ett välgrundat beslut.

Fast pris

Ett avtal med fast pris innebär att kunden betalar samma pris per kilowattimme (kWh) under hela avtalsperioden, oavsett hur elpriserna på marknaden förändras. Denna typ av avtal är fördelaktigt för de som vill ha förutsägbarhet i sina elräkningar och undvika prissvängningar.

 • Fördelar: Stabilitet och förutsägbarhet i kostnaden. Skydd mot potentiella prisökningar under avtalsperioden.
 • Nackdelar: Om marknadspriset sjunker under avtalsperioden kan kunden betala mer än vad marknadspriset faktiskt är.

Timprisavtal

Timprisavtal, även kända som spotprisavtal eller ”tim-baserade avtal”, har ett pris som varierar varje timme baserat på elbörsens prissättning. Detta innebär att konsumenten betalar det genomsnittliga marknadspriset för el varje timme.

 • Fördelar: Möjlighet att dra nytta av låga priser under vissa tider på dygnet. Uppmuntrar till energianvändning när el är billigast, vilket kan bidra till jämnare elanvändning över tid.
 • Nackdelar: Priset kan variera kraftigt från timme till timme, vilket kan leda till höga kostnader under perioder av hög efterfrågan. Kräver ofta att konsumenten är mer aktiv i sin energianvändning eller har teknik som kan anpassa sig efter prisvariationerna.

Rörligt pris

Här följer priset på el de aktuella marknadspriserna. Det betyder att priset kan variera från dag till dag eller månad till månad. Många konsumenter väljer rörligt pris i hopp om att dra nytta av låga marknadspriser.

 • Fördelar: Potentiell besparing om marknadspriset sjunker. Flexibilitet att ändra avtal om priset blir för högt.
 • Nackdelar: Oförutsägbarhet i månadsräkningen. Risk för höga kostnader när marknadspriset ökar.

Kombinationsavtal

Denna typ av avtal kombinerar egenskaper från både fasta och rörliga priser. Till exempel kan en del av elen köpas till fast pris och resten till rörligt pris, eller så kan priset vara fast under vissa perioder och rörligt under andra.

 • Fördelar: En balans mellan stabilitet och möjlighet att dra nytta av låga marknadspriser.
 • Nackdelar: Kan vara komplexa och svårare att förstå för konsumenten.

Tidsbundna avtal

Dessa avtal binder kunden under en specifik tidsperiod, till exempel ett eller två år. Under den tiden kan varken priset eller avtalsvillkoren ändras, såvida inte båda parter är överens.

 • Fördelar: Förutsägbarhet och stabilitet under den bundna perioden.
 • Nackdelar: Potentiella avgifter om man bryter avtalet i förtid. Kanske inte alltid det mest fördelaktiga priset.

Avtal med grön el

Gröna avtal garanterar att den el som levereras kommer från förnybara energikällor som vind, sol eller vatten. Genom att välja ett sådant avtal bidrar konsumenten till en mer hållbar energianvändning.

 • Fördelar: Bidrar till en minskad miljöpåverkan. Stödjer förnybar energiproduktion.
 • Nackdelar: Kan ibland vara dyrare än andra avtal, även om priserna för grön el stadigt minskar med tiden.

Genom att förstå de olika typerna av elhandelsavtal kan konsumenter göra mer informerade val som bäst uppfyller deras behov och bidrar till en mer hållbar energianvändning.

Att jämföra elhandelsavtal

Att jämföra elhandelsavtal är avgörande för att säkerställa att man får bästa möjliga avtal utifrån sina behov och ekonomiska förutsättningar. Genom att göra regelbundna jämförelser kan man upptäcka bättre erbjudanden, dra nytta av förändringar på elmarknaden eller byta till ett mer hållbart elavtal.

När man jämför elhandelsavtal finns det flera centrala aspekter att beakta:

 1. Pris och avgifter: Det är viktigt att inte bara titta på det grundläggande elpriset utan också eventuella tilläggsavgifter, såsom serviceavgifter, pålägg eller avgifter för att bryta avtalet i förtid.
 2. Avtalstid:Några avtal binder kunden under en specifik tidsperiod, medan andra är mer flexibla. Det är viktigt att överväga hur länge man är beredd att förbinda sig och vilka konsekvenser ett eventuellt tidigt avslut kan ha.
 3. Ursprung och typ av el:Kommer elen från förnybara källor? Är den producerad lokalt? För dem som prioriterar miljön kan ursprung och typ av el vara en avgörande faktor.
 4. Kundrecensioner och betyg: Andra kunders erfarenheter kan ge värdefull information om ett företags servicekvalitet, pålitlighet och allmänna kundnöjdhet. Det kan vara bra att granska både positiva och negativa omdömen för att få en nyanserad uppfattning.
 5. Övriga tjänster och förmåner: Vissa elhandelsföretag erbjuder extra tjänster som energirådgivning, smarta hem-lösningar eller rabatter på relaterade produkter. Dessa tjänster kan tillföra värde utöver själva elavtalet.

Fallgropar och vanliga missuppfattningar

För många konsumenter kan elmarknaden kännas som en labyrint av siffror, avtal och teknisk jargong. Detta kan leda till vanliga misstag och missuppfattningar. Genom att förstå dessa fallgropar kan konsumenter fatta bättre beslut när det gäller deras elavtal.

Vanliga misstag när man väljer avtal:

 • Att enbart fokusera på priset: Många tror att det lägsta priset alltid är det bästa valet, men man måste även beakta avtalstid, avgifter och andra villkor.
 • Inte läsa det finstilta: Vissa avtal kan ha dolda avgifter eller begränsningar som bara framgår i det finstilta.
 • Att behålla samma avtal år efter år: Marknaden förändras, och det som var ett bra avtal för några år sedan kanske inte längre är det bästa valet.

Myter om elhandelsavtal:

 • ”All grön el är densamma”: Inte all förnybar energi är lika. Det finns skillnader i hur den produceras och dess miljöpåverkan.
 • ”Fasta priser är alltid dyrare än rörliga”: Även om fasta priser ofta är högre initialt, kan de bli mer ekonomiskt fördelaktiga på lång sikt om marknadspriserna stiger.
 • ”Det är krångligt att byta elavtal”: I själva verket kan det vara en mycket enkel process, särskilt med hjälp av digitala verktyg.

Vad ska man tänka på vid byte av elhandelsavtal?

Att byta elhandelsavtal kan vara ett effektivt sätt att sänka elkostnader, få tillgång till mer hållbara energikällor eller bättre anpassa avtalet till individuella behov. Men innan du gör ett byte, bör du överväga följande:

 • Ditt nuvarande avtals bindningstid och villkor: Du vill undvika överraskande avgifter eller sanktioner.
 • Marknadsprisets nuvarande trend: Detta kan påverka om ett fast eller rörligt avtal är bäst för dig.
 • Ditt energibehov: Har ditt energiförbrukningsmönster förändrats?
 • Grön el och miljöpåverkan: Hur viktigt är det för dig att ditt avtal reflekterar dina värderingar om hållbarhet

Processen att byta elhandelsavtal

Att byta elhandelsavtal är oftast en enkel och smidig process, men det kräver viss planering och förberedelse:

 1. Förundersökning: Innan du beslutar dig för att byta bör du undersöka vilka alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Använd digitala verktyg och tjänster för att jämföra avtal.
 2. Bekräfta avtalsvillkor: Kontrollera ditt nuvarande avtals villkor, inklusive eventuella bindningstider och uppsägningstider.
 3. Kontakta ditt nuvarande elbolag: Innan du byter kan det vara värt att diskutera dina skäl med ditt nuvarande elbolag. Ibland kan de erbjuda bättre villkor för att behålla dig som kund.
 4. Teckna nytt avtal: När du har hittat ett nytt avtal som passar dina behov, teckna det. Det nya elbolaget kommer oftast att sköta all administration kring bytet.

Relaterat: Kan man få lån för att förbättra energiförbrukningen i hemmet?

Potentiella avgifter

När du överväger att byta elhandelsavtal är det viktigt att vara medveten om potentiella kostnader som kan uppstå. För att undvika obehagliga överraskningar bör du särskilt tänka på följande avgifter:

 • Uppsägningsavgifter: Om du bryter ditt nuvarande avtal innan bindningstiden löpt ut kan det finnas uppsägningsavgifter att betala.
 • Överlappande avtal: Se till att ditt nya avtal startar när det gamla avtalet avslutas för att undvika dubbla avgifter.

Miljöperspektiv på elhandelsavtal

Grön el refererar till elektricitet som genereras från förnybara energikällor, såsom sol, vind, vatten eller biobränsle. Dessa källor släpper inte ut koldioxid i samma utsträckning som fossila bränslen och minskar därför klimatpåverkan.

När man överväger miljöaspekterna av sitt elhandelsavtal, är det viktigt att notera följande aspekter:

 • Förnybara källor: Genom att välja elavtal som fokuserar på förnybar energi kan konsumenter aktivt bidra till en minskning av koldioxidutsläppen.
 • Stödja innovation: Pengarna från avtalen som fokuserar på grön el kan också gå till forskning och utveckling av ny förnybar teknik.
 • Marknadssignaler: När fler konsumenter väljer miljövänliga alternativ sänder det en signal till marknaden om att det finns en efterfrågan på hållbar energiproduktion, vilket kan påverka hur energibolag investerar i framtiden.

Genom att vara medveten om dessa aspekter kan konsumenter göra informerade val när de byter elhandelsavtal och därigenom stödja en mer hållbar energiframtid.

Elhandelsavtal och elnätsavtal är inte samma sak

Elhandelsavtal och elnätsavtal är två skilda avtal, trots att de båda rör din elförbrukning.

Elhandelsavtalet behandlar kostnaden för själva elen du använder. Du tecknar detta avtal med ett elhandelsföretag som säljer elektriciteten till dig. Priset och villkoren kan variera beroende på vilket avtal och företag du väljer.

Elnätsavtalet, å andra sidan, är knutet till transporten av el till din bostad. Du tecknar detta avtal med elnätsföretaget som äger och underhåller elnätet i ditt område. Här har du oftast inte samma valfrihet som med elhandelsavtalet, eftersom du är bunden till det nätområde du bor inom.

Vanliga frågor och svar

Priserna varierar beroende på företagets inköpsstrategi, driftskostnader, erbjudanden och marknadsposition. Varje företag bestämmer sina priser baserade på en kombination av dessa och andra faktorer.

Nej, för en specifik anslutningspunkt (t.ex. din bostad) kan du bara ha ett elhandelsavtal åt gången.

Om du flyttar kan du antingen överföra ditt nuvarande elhandelsavtal till din nya adress eller välja att teckna ett nytt. Det är viktigt att meddela ditt elhandelsföretag om flytten i god tid.

Det finns ingen begränsning för hur ofta du kan byta elhandelsavtal, men var medveten om avtalens bindningstid och eventuella uppsägningstider för att undvika extra avgifter.

Nej, ditt elnätsavtal är separat från ditt elhandelsavtal och påverkas inte av vilket elhandelsföretag du väljer.

Om ditt elhandelsföretag går i konkurs kommer du inte att stå utan el. Elnätsföretaget tilldelar dig ett anvisat elhandelsföretag tills du väljer ett nytt avtal. Dock kan priset med det anvisade bolaget vara högre, så det är viktigt att se över nya avtalsalternativ så snabbt som möjligt.