Jämför Elavtal

Jämför & Hitta Bästa Elavtalet För Dig 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Tibber

Bästa elavtalet 2024

Tibber är det bästa elavtalet enligt Payup 2024. Tibber är en digital energiaktör som erbjuder en app-baserad tjänst där kunderna kan få kontroll över sitt elavtal och sin energiförbrukning. Tibber lägger inte på några extra påslag på elpriset och deras kunder betalar för elen till Tibbers inköpspris. Genom att använda deras app kan kunderna få insikt i sin energianvändning i realtid. Dessutom erbjuder Tibber smarta hem-lösningar för automatisering och effektivisering av energianvändningen, och ett stöd till de som vill skaffa eller redan äger en elbil.

Jämför elavtal i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Tibber logo

  Tibber

  Världens första helt digitala elleverantör
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  49 kr / månad
  Förnybar el
  Timpris
  Säljer el tillTimpris
 • Greenely logo

  Greenely

  Ett smart elbolag.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  69 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt6 månader utan avgift till ett värde av 414 kr med rabattkoden: 6moff
  Timpris
  Få kontroll över dinelförbrukning
 • Telge Energi logo

  Telge Energi

  Bolaget som går emot strömmen.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  59 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt12 månaders fast fri avgift
  Påslag6 öre / kWh
 • Fortum logo

  Fortum

  Bli en del av en större förändring.
  Bindningstid
  12 månader
  Fast avgift
  31 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt1 år fri månadsavgift
  Påslag5,9 öre / kWh

Olika typer av elavtal

Huvudsyftet med att jämföra elavtal, eller elhandelsavtal, är att hitta det alternativ som bäst matchar dina behov och förutsättningar. Det handlar inte enbart om att hitta det billigaste avtalet utan även att identifiera ett avtal som passar din livsstil, din energiförbrukning och dina värderingar gällande miljö och hållbarhet. Att aktivt jämföra elavtal kan leda till betydande besparingar över tid och även främja en mer hållbar energianvändning.

För att kunna göra ett välgrundat val bland elavtal är det viktigt att förstå de grundläggande principerna som ligger till grund för hur elavtal är uppbyggda. Elavtal kan skilja sig åt avsevärt i pris, villkor och längd. Genom att känna till de olika typerna av elavtal och vad de innebär kan du bättre matcha ditt avtal med dina personliga behov och förbrukningsmönster.

Rörligt pris

Ett elavtal med rörligt pris följer marknadspriset på el och varierar därför från månad till månad. Priset påverkas av utbud och efterfrågan på elmarknaden samt av andra faktorer som väderförhållanden och prisutvecklingen på energibörser. För konsumenten innebär detta en möjlighet att dra nytta av låga elpriser under perioder av låg efterfrågan, men det finns också en risk att betala mer under högkonjunktur eller kalla vintermånader.

Fast pris

Ett elavtal med fast pris innebär att du betalar ett förutbestämt pris per kilowattimme (kWh) under hela avtalstiden, oavsett hur marknadspriserna rör sig. Detta ger en trygghet och förutsägbarhet i hushållsekonomin eftersom du vet exakt vad din el kommer att kosta varje månad. Fastprisavtal kan vara särskilt fördelaktiga i tider när elpriserna förväntas stiga.

Mixavtal

Mixavtal är en hybrid mellan rörligt och fast pris, där en del av din förbrukning faktureras till ett fast pris och resten till ett rörligt pris. Detta kan vara ett bra alternativ för den som vill balansera mellan budgetstabilitet och möjligheten att utnyttja låga elpriser på marknaden.

Timprisavtal

Ett timprisavtal, även känt som ett spotprisavtal, är en form av rörligt elavtal där priset på el varierar timme för timme. Priset bestäms baserat på elbörsen Nord Pool, där elens spotpris sätts för varje enskild timme. För konsumenten innebär detta en direkt koppling till de faktiska fluktuationerna på elmarknaden, vilket kan leda till både högre och lägre kostnader beroende på när på dygnet elen används.

Vikten av att jämföra elavtal

Att jämföra elavtal är en viktig process för alla hushåll och företag, inte bara för att minska kostnaderna för el utan också för att främja hållbar energianvändning. Det finns flera anledningar till varför det lönar sig att ta sig tiden att göra denna jämförelse.

Ekonomiska fördelar

 • Kostnadsbesparingar: En av de mest uppenbara anledningarna till att jämföra elavtal är möjligheten att minska sina elräkningar. Genom att välja ett elavtal som matchar dina behov och förbrukningsvanor kan du undvika onödigt höga kostnader. Speciellt under perioder då elpriserna varierar kan rätt val av elavtal leda till betydande besparingar.
 • Förutsägbarhet i budgeten: För hushåll och företag som vill ha en mer förutsägbar ekonomisk planering kan ett fastprisavtal vara ett bra alternativ. Att veta exakt vad elen kommer att kosta varje månad gör det lättare att budgetera och planera för andra utgifter.

Miljöaspekter och hållbarhet

 • Stöd till förnybar energi: Genom att välja elavtal från leverantörer som investerar i förnybara energikällor, som vind- eller solkraft, bidrar du till en ökad efterfrågan på hållbar energi. Detta kan i sin tur påverka utvecklingen mot en mer hållbar energiproduktion och minska beroendet av fossila bränslen.
 • Miljöcertifierade elavtal: Många elhandelsföretag erbjuder elavtal som är miljöcertifierade eller garanterar att elen, ofta refererad till som ”grön el”, genereras från 100% förnybara energikällor. Genom att välja dessa avtal bidrar du aktivt till en mer hållbar energiförbrukning.

Anpassning efter förbrukningsmönster

 • Optimering av elanvändning: Genom att analysera ditt hushålls eller företags förbrukningsmönster kan du välja ett elavtal som bäst passar dina behov. För exempel, om du främst förbrukar el under lågprisperioder, som nattetid, kan ett rörligt prisavtal eller ett avtal med timpris vara mer fördelaktigt.
 • Flexibilitet: För de som föredrar flexibilitet eller har en varierande förbrukning kan ett mixavtal eller ett rörligt prisavtal erbjuda möjligheten att dra nytta av prisvariationer på marknaden utan att vara helt bunden vid ett fast pris.

Att regelbundet jämföra elavtal och hålla sig uppdaterad om marknadens förändringar är alltså av stor betydelse för att säkerställa att du inte bara sparar pengar utan också bidrar till en hållbarare framtid. Detta kräver dock att du har en god förståelse för din egen energiförbrukning och de alternativ som finns tillgängliga på marknaden.

Hur man jämför elavtal

Att jämföra elavtal kan kännas överväldigande med tanke på den stora mängden information och de många valmöjligheterna. För att underlätta processen har vi sammanställt en steg-för-steg-guide som hjälper dig att navigera i urvalet och hitta ett elavtal som passar just dina behov.

Steg för steg-guide

Att jämföra elavtal kan verka överväldigande, men genom att följa dessa steg blir processen enklare och mer överskådlig.

 1. Förstå din nuvarande förbrukning: Innan du börjar jämföra olika elavtal, är det viktigt att ha en klar bild av ditt hushålls eller företags elanvändning. Titta på dina tidigare elräkningar för att förstå din genomsnittliga förbrukning per månad eller år och identifiera eventuella mönster i användningen.
 2. Identifiera dina behov och prioriteringar: Besluta om vad som är viktigast för dig – är det att spara pengar, att ha en stabil och förutsägbar kostnad, eller att stödja förnybar energi? Dina prioriteringar kommer att vägleda dig i valet av elavtal.
 3. Använd jämförelsetjänster: Det finns flera oberoende webbplatser och tjänster som tillåter dig att jämföra elavtal baserat på din förbrukning och postnummer. Använd dessa verktyg för att få en överblick av de erbjudanden som finns tillgängliga för dig.
 4. Förteckna dina alternativ: Baserat på din jämförelse, gör en lista över potentiella elavtal som uppfyller dina kriterier. Inkludera information om priser, villkor, och eventuella extra fördelar.
 5. Fördjupa dig i detaljerna: Läs igenom villkoren för varje avtal noggrant. Se upp för eventuella dolda avgifter och begränsningar.
 6. Kontakta leverantörerna för ytterligare frågor: Om du har frågor eller behöver förtydliganden, tveka inte att kontakta de aktuella elhandelsföretagen direkt.
 7. Gör ditt val: Efter att noggrant ha övervägt dina alternativ, välj det elavtal som bäst matchar dina behov och genomför bytet enligt leverantörens anvisningar.

Viktiga faktorer att beakta

När du väljer mellan olika elavtal är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer för att säkerställa att avtalet uppfyller dina behov och förväntningar.

Pris och prisstruktur:

 • Rörligt eller fast pris: Besluta om du föredrar stabiliteten i ett fast pris eller flexibiliteten och potentiella besparingarna med ett rörligt pris.
 • Pris per kWh: Jämför kostnaden per kilowattimme mellan olika avtal.
 • Tidsbundna priser: Vissa avtal erbjuder olika priser vid olika tider på dygnet, vilket kan vara fördelaktigt om du kan anpassa din förbrukning.

Bindningstid och uppsägningstid:

 • Var medveten om längden på avtalets bindningstid och vilka regler som gäller för uppsägning. Långa bindningstider kan begränsa din flexibilitet att byta avtal i framtiden.

Övriga avgifter och villkor:

 • Anslutningsavgifter och andra extra kostnader: Kontrollera om det finns några extra avgifter utöver priset per kWh, såsom anslutningsavgifter eller månadsavgifter.
 • Villkor för förnyelse: Förstå villkoren för avtalets förnyelse, inklusive om avtalet automatiskt förnyas till ett mindre fördelaktigt pris.

Kundservice och support:

 • Tillgänglighet och kvalitet: Läs kundrecensioner för att få en uppfattning om företagets kundservice och hur snabbt och effektivt de hanterar frågor och problem.

Företagets miljöarbete och ursprungsmärkning av el:

 • Förnybara energikällor: Om miljöhänsyn är viktigt för dig, välj ett elavtal som garanterar el från förnybara källor.
 • Ursprungsmärkning: Kontrollera om elen är ursprungsmärkt, vilket ger dig information om exakt varifrån och hur elen har producerats.

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan du göra en välgrundad jämförelse mellan olika elavtal och hitta det som bäst passar dina behov.

Verktyg och tjänster för att jämföra elavtal

För att effektivt kunna jämföra elavtal finns det en rad olika verktyg och tjänster tillgängliga. Dessa hjälpmedel kan förenkla processen att hitta ett avtal som passar dina behov och förutsättningar. Här är några av de mest användbara resurserna:

Officiella och oberoende jämförelsetjänster

 • Energimarknadsinspektionens (EI) webbplats: I Sverige erbjuder Energimarknadsinspektionen en officiell och oberoende jämförelsetjänst för elavtal. Tjänsten tillåter konsumenter att jämföra elavtal från olika leverantörer baserat på deras egen förbrukning och postnummer. Den ger en översiktlig jämförelse av priser, villkor, och andra relevanta faktorer.
 • Konsumenternas energimarknadsbyrå: En annan viktig resurs är Konsumenternas energimarknadsbyrå, som erbjuder vägledning och information om energimarknaden, inklusive tips om hur man väljer elavtal.

Mobilappar och webbtjänster

 • Jämförelseportaler online: Det finns flera oberoende webbplatser och mobilappar som erbjuder jämförelsetjänster för elavtal. Dessa verktyg kan erbjuda användaranpassade jämförelser och rekommendationer baserat på din förbrukningsprofil och preferenser. De kan också inkludera funktioner som prisbevakning och notifieringar när nya erbjudanden blir tillgängliga.
 • Leverantörernas egna webbplatser: Många elhandelsföretag erbjuder jämförelseverktyg och kalkylatorer direkt på sina webbplatser. Dessa kan användas för att mer detaljerat utforska de avtal och priser som just det företaget erbjuder.

Att läsa kundrecensioner och betyg

 • Omdömesplattformar: Webbplatser som Trustpilot och andra omdömesplattformar kan ge värdefulla insikter från andra konsumenters erfarenheter med olika elhandelsföretag. Kundrecensioner kan ge en uppfattning om företagets kundservice, tillförlitlighet, och hur väl de lever upp till sina löften.
 • Sociala medier och forum: Sociala medier och onlineforum kan vara en guldgruva för oberoende åsikter och råd. Här kan du hitta diskussioner och feedback från andra konsumenter som delar med sig av sina personliga erfarenheter av att byta och använda olika elavtal.

Genom att använda dessa verktyg och tjänster kan du få en djupare förståelse för de olika alternativen som finns tillgängliga och göra ett mer informerat val när det gäller ditt elavtal. Kom ihåg att jämföra elavtal regelbundet, eftersom marknadens erbjudanden och villkor kan förändras över tid.

Fallgropar att undvika

När du jämför och väljer elavtal är det viktigt att vara uppmärksam på vissa fallgropar som kan leda till onödiga kostnader eller besvikelser. Att vara informerad om vanliga misstag hjälper dig att fatta bättre beslut. Här är några av de viktigaste aspekterna att hålla ögonen på:

Vanliga misstag vid val av elavtal

Att välja rätt elavtal kan vara en utmaning, och det finns några vanliga misstag som är viktiga att undvika:

 • Att inte jämföra noggrant: Ett vanligt misstag är att inte göra en omfattande jämförelse av de olika elavtalen som finns tillgängliga. Det kan leda till att man missar ett mer fördelaktigt avtal som bättre matchar ens specifika behov och förbrukningsmönster.
 • Att välja avtal baserat enbart på pris: Även om priset är en viktig faktor, bör det inte vara det enda kriteriet. Att överväga andra faktorer som avtalets villkor, företagets miljöarbete, och kvaliteten på kundtjänsten är lika viktigt.
 • Förbise bindningstiden och uppsägningstiden: Att inte ta hänsyn till bindningstiden och uppsägningstiden kan göra det svårt att byta avtal eller leverantör utan att betala extra avgifter.

Vilseledande marknadsföring

När du jämför elavtal är det viktigt att vara vaksam på marknadsföring som kan vara vilseledande:

 • Lockpriser och tillfälliga rabatter: Vissa elhandelsföretag kan använda sig av lockpriser eller tillfälliga rabatter för att få nya kunder. Dessa erbjudanden kan vara förmånliga på kort sikt men se till att förstå vad avtalet innebär på lång sikt.
 • Otydliga prisuppgifter: Se upp för erbjudanden där alla kostnader inte redovisas tydligt. Vissa företag kan utelämna vissa avgifter i den initiala marknadsföringen, vilket kan göra det svårt att jämföra totalpriset för olika avtal.

Vikten av att läsa det finstilta

Det finstilta i ett elavtal kan innehålla viktig information som inte är omedelbart uppenbar. Här är några skäl till varför det är avgörande att läsa det noggrant:

 • Dolda avgifter: Det är viktigt att noga läsa igenom avtalet för att identifiera eventuella dolda avgifter, såsom anslutningsavgifter, administrationsavgifter eller avgifter för tidig uppsägning.
 • Förändringsklausuler: Vissa elavtal innehåller klausuler som tillåter leverantören att ändra villkoren under avtalstiden. Förstå dessa klausuler och hur de kan påverka ditt avtal.
 • Automatisk förnyelse: Var medveten om villkoren kring automatisk förnyelse. Vissa avtal förnyas automatiskt för en ny period om de inte sägs upp inom en viss tid, vilket kan binda dig till ett mindre fördelaktigt avtal.

Genom att vara medveten om dessa fallgropar och aktivt undvika dem kan du göra ett mer informerat och fördelaktigt val av elavtal. Kom ihåg att information och noggrannhet är nyckeln till att undvika onödiga kostnader och maximera dina fördelar.

Tips för att förhandla om ditt elavtal

Förhandling om ditt elavtal kan ge bättre villkor och priser, särskilt om du är väl förberedd och vet vad du ska efterfråga. Här följer några råd om när och hur du kan förhandla om ditt avtal, samt vikten av att inte enbart fokusera på pris utan även på villkoren.

När och hur man ska förhandla

Rätt timing och tillvägagångssätt är avgörande när du vill förhandla fram bättre villkor för ditt elavtal. Följ dessa riktlinjer:

När:

 • När ditt nuvarande avtal närmar sig slutet: Bästa tiden att förhandla är innan ditt nuvarande avtal löper ut. Detta ger dig förhandlingsutrymme och tid att jämföra erbjudanden från olika leverantörer.
 • Vid förändringar i elmarknaden: Om du märker att elpriserna generellt sett sjunker, eller om det sker förändringar som påverkar elmarknaden positivt, kan det vara en god tidpunkt att omförhandla ditt avtal.
 • När du har en god förhandlingsposition: Om din energiförbrukning har ändrats eller om du kan presentera bättre erbjudanden från konkurrenter, stärker det din position i förhandlingarna.

Hur:

 • Förberedelse är nyckeln: Innan du kontaktar din leverantör, se till att du har all nödvändig information om ditt nuvarande avtal och förbrukning. Ha också en lista över konkurrerande erbjudanden för att styrka dina argument.
 • Var tydlig med dina önskemål: När du inleder förhandlingarna, var tydlig och direkt om vad du söker – vare sig det gäller lägre pris, bättre villkor eller båda.
 • Var beredd att förhandla: Visa att du är öppen för dialog och kompromisser. Ibland kan en kombination av villkor ge det bästa övergripande värdet, även om det inte innebär det absolut lägsta priset.

Förhandla om villkor, inte bara pris

När du förhandlar om ditt elavtal, kom ihåg att det inte bara är priset som räknas. Här är viktiga villkor att tänka på:

 • Bindningstid och uppsägningstid: Diskutera möjligheten att korta ner bindningstiden eller få en mer fördelaktig uppsägningstid. Detta ger dig mer flexibilitet om du i framtiden vill byta leverantör.
 • Förnyelsevillkor: Se om du kan förhandla fram villkor som gynnar dig vid förnyelse av avtalet, till exempel garanti för att inte priserna ökar mer än marknadssnittet.
 • Tilläggstjänster: Fråga om det finns möjlighet att inkludera tilläggstjänster som energirådgivning eller rabatter på energieffektiva produkter som en del av ditt avtal.
 • Flexibilitet i avtalet: Diskutera möjligheten till flexibla avtalsvillkor som tillåter dig att anpassa ditt avtal baserat på dina förändrade behov eller förbrukningsmönster.

Kom ihåg att en framgångsrik förhandling inte bara handlar om att pressa priset så lågt som möjligt utan att skapa ett avtal som ger det bästa totalvärdet för dig som konsument. Att vara väl förberedd och informerad gör dig till en starkare förhandlingspart.

Byta elavtal

Att byta elavtal eller leverantör kan vara ett effektivt sätt att sänka dina elkostnader och hitta ett avtal som bättre passar dina behov. Processen är generellt enkel och smidig. Här går vi igenom vad du behöver veta om att byta leverantör, hanteringen av ditt nuvarande avtal och vad tidslinjen för ett sådant byte ser ut.

Processen att byta leverantör

För att byta elavtal effektivt och utan bekymmer, är det viktigt att förstå processen. Följ dessa steg för en smidig övergång:

 1. Jämför elavtal: Börja med att jämföra erbjudanden från olika leverantörer för att hitta det bästa avtalet för dig. Använd de verktyg och tjänster som nämnts tidigare för att göra en grundlig jämförelse.
 2. Kontrollera ditt nuvarande avtal: Innan du bestämmer dig för att byta, se över villkoren i ditt nuvarande avtal, inklusive eventuella uppsägningstider och avgifter för att avsluta avtalet i förtid.
 3. Kontakta den nya leverantören: När du har valt en ny leverantör, kontaktar du dem för att inleda bytet. De kommer att behöva viss information från dig, såsom personuppgifter och uppgifter om din nuvarande elanvändning.
 4. Uppsägning av nuvarande avtal: I de flesta fall hanterar din nya leverantör uppsägningen av ditt befintliga avtal. Det är dock alltid bra att dubbelkolla att ditt gamla avtal verkligen sägs upp korrekt.
 5. Bekräftelse och startdatum: Du kommer att få en bekräftelse från din nya leverantör med detaljer om avtalet och när det träder i kraft.

Vad händer med ditt nuvarande avtal?

När du byter leverantör kommer ditt nuvarande avtal att avslutas enligt de villkor som gäller för uppsägning. Om det finns en bindningstid kvar på ditt nuvarande avtal kan det innebära att du behöver betala en avgift för att avsluta avtalet i förtid. Det är viktigt att du är medveten om dessa potentiella kostnader innan du bestämmer dig för att byta.

Tidslinje och övergångsperiod

En planerad tidslinje och förståelse för övergångsperioden är viktig för att säkerställa ett smidigt byte av elavtal. Här är vad du kan förvänta dig:

 • Övergångsperiod: När du har tecknat ett nytt avtal, kan det ta några veckor till en månad innan bytet blir effektivt. Denna tid används för administrativa processer och för att säkerställa en smidig övergång.
 • Tidpunkt för bytet: Tidpunkten då ditt nya avtal träder i kraft bör stämma överens med slutdatumet på ditt gamla avtal för att undvika dubbla kostnader.
 • Ingen avbrott i elförsörjningen: Det är viktigt att veta att det inte blir något avbrott i elförsörjningen under övergångsperioden. Ditt nya elavtal kommer att ta vid precis där det gamla slutade.

Att byta elavtal är en rättfram process som kan leda till lägre elkostnader och bättre anpassade avtal. Genom att följa dessa steg och vara medveten om villkoren i ditt nuvarande avtal kan du göra ett smidigt och kostnadseffektivt leverantörsbyte.

Vanliga frågor och svar

Om du inte får en bekräftelse från din nya elleverantör inom några dagar efter att du har ansökt om att byta, bör du först kontrollera din e-post (inklusive skräppostmappen) för eventuella meddelanden. Om du fortfarande inte hittar någon bekräftelse, kontakta leverantörens kundtjänst för att bekräfta att din ansökan har mottagits och behandlas.

I Sverige har du som konsument rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar från det datum då avtalet ingicks, enligt distansavtalslagen. Detta gäller även för elavtal som tecknas över telefon eller online. Om du vill ångra ditt avtal, ska du kontakta din elleverantör så snart som möjligt för att meddela ditt beslut.

Det rekommenderas att jämföra elavtal åtminstone en gång per år eller när ditt nuvarande avtal närmar sig sitt slut. Det är också klokt att göra en jämförelse om du hör om betydande förändringar i elpriserna eller om det sker förändringar i ditt hushålls energiförbrukning som kan påverka vilket avtal som är mest fördelaktigt för dig.

Om du flyttar under avtalstiden kan du i de flesta fall ta med dig ditt elavtal till den nya adressen. Det är dock viktigt att meddela din elleverantör om flytten i god tid. Om det inte är möjligt att överföra avtalet till den nya adressen, till exempel på grund av att din leverantör inte kan leverera el där, kan du behöva avsluta ditt avtal i förtid och eventuellt betala en avgift för detta.

Nej, ett byte av elavtal eller leverantör påverkar inte din faktiska elförsörjning. Du kommer inte att uppleva något avbrott i elförsörjningen under bytet. Det enda som ändras är vilket företag som fakturerar dig för den el du använder.