Kom Igång

Elabonnemang: Jämför De Bästa Alternativen och Teckna Direkt Maj 2024

Vår erfarenhet och vårt engagemang för hög kvalitet: Med över 200 noggrant granskade recensioner, fler än 700 artiklar skrivna av experter, ett team bestående av branschkunniga personer och löpande uppdateringar varje månad arbetar vi för att du alltid ska få tillgång till tillförlitlig och aktuell information.

Därför kan du lita på Payup: Vårt engagerade expertteam arbetar målmedvetet för att tillhandahålla den senaste och mest relevanta informationen som stödjer dina beslut. Med ett starkt fokus på objektivitet, en datadriven metodik och transparens, strävar vi efter att vara din mest tillförlitliga källa till information. Varje ranking och betyg är noggrant underbyggt, vilket du kan läsa mer om antingen direkt vid produktbeskrivningen eller i våra detaljerade recensioner.

Läs mer om våra redaktionella riktlinjer.

Payup P icon
Tibber

Bästa elabonnemanget 2024

Tibber är det bästa elabonnemanget enligt Payup 2024. Tibber är en digital energiaktör som erbjuder en app-baserad tjänst där kunderna kan få kontroll över sitt elavtal och sin energiförbrukning. Tibber lägger inte på några extra påslag på elpriset och deras kunder betalar för elen till Tibbers inköpspris. Genom att använda deras app kan kunderna få insikt i sin energianvändning i realtid. Dessutom erbjuder Tibber smarta hem-lösningar för automatisering och effektivisering av energianvändningen, och ett stöd till de som vill skaffa eller redan äger en elbil.

Jämför elabonnemang i Sverige 2024

 • Populärast 2024
  Tibber logo

  Tibber

  Världens första helt digitala elleverantör
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  49 kr / månad
  Förnybar el
  Timpris
  Säljer el tillTimpris
 • Greenely logo

  Greenely

  Ett smart elbolag.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  69 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt6 månader utan avgift till ett värde av 414 kr med rabattkoden: 6moff
  Timpris
  Få kontroll över dinelförbrukning
 • Telge Energi logo

  Telge Energi

  Bolaget som går emot strömmen.
  Bindningstid
  Ingen bindningstid
  Fast avgift
  59 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt12 månaders fast fri avgift
  Påslag6 öre / kWh
 • Fortum logo

  Fortum

  Bli en del av en större förändring.
  Bindningstid
  12 månader
  Fast avgift
  31 kr / månad
  Förnybar el
  Rabatt1 år fri månadsavgift
  Påslag5,9 öre / kWh

Vad är ett elabonnemang?

Ett elabonnemang är en överenskommelse mellan en kund och en elleverantör om leverans av elektrisk energi. I Sverige är det vanligt att man tecknar ett avtal med ett elhandelsbolag för att säkra en kontinuerlig leverans av elektricitet till sin bostad eller verksamhet. Elabonnemanget specificerar ofta parametrar som prissättning, avtalstid och andra villkor som båda parter är bundna till.

Skillnaden mellan elproduktion och eldistribution

När det gäller elabonnemang är det viktigt att förstå skillnaden mellan elproduktion och eldistribution.

 • Elproduktion: Elproduktion handlar om hur elektriciteten genereras. Det kan vara genom olika metoder såsom kärnkraft, vattenkraft, vindkraft eller solenergi. I Sverige är det vanligt med vattenkraft och kärnkraft. Elproducenten säljer sedan denna elektricitet på den öppna marknaden, ofta genom en elbörs.
 • Eldistribution: Eldistribution är den process genom vilken den producerade elektriciteten levereras till konsumenternas bostäder eller företag. Detta görs genom ett nät av kablar och transformatorer som ägs och underhålls av ett elnätsbolag. Du har sällan möjlighet att välja vilket elnätsbolag du vill använda, eftersom det oftast är geografiskt bestämt.

Sammanfattningsvis är elproduktion och eldistribution två separata delar av elsystemet. Medan elabonnemanget oftast täcker den elektricitet du förbrukar (d.v.s. det som produceras), kommer elnätsbolaget separat att debitera dig för själva distributionen av elen. Det är viktigt att ha detta i åtanke när du jämför priser och villkor för olika elabonnemang.

Typer av elavtal

Att välja rätt typ av elavtal kan spara dig mycket pengar och anpassa sig efter dina specifika behov och förutsättningar. Det finns flera olika typer av elavtal att välja mellan, och varje har sina egna för- och nackdelar. Nedan följer en genomgång av de vanligaste typerna.

 • Rörligt pris: Ett elavtal med rörligt pris innebär att priset på elektricitet varierar med marknadens svängningar. Detta kan vara fördelaktigt under perioder av låga elpriser, men det kan också vara riskabelt eftersom priset kan stiga kraftigt vid hög efterfrågan eller minskad produktion.
 • Fast pris: Med ett fastprisavtal låser du in ett bestämt pris per kilowattimme (kWh) för en viss period, oftast ett eller två år. Detta ger dig en ökad stabilitet och förutsägbarhet i dina elkostnader, men du kan missa eventuella nedgångar i marknadspriset.
 • Kombinerat pris: Ett kombinerat prisavtal erbjuder en blandning av fast och rörligt pris. Till exempel kan du ha ett fast pris under vintermånaderna när elpriset oftast är högre, och ett rörligt pris under sommaren. Detta kan vara en bra balans mellan stabilitet och möjlighet att dra nytta av låga marknadspriser.
 • Timbaserad prissättning: Denna typ av avtal, ofta kallat för ”spotprisavtal” eller ”timprisavtal,” baseras på elpriset för varje enskild timme. Priset sätts ofta dagen innan och kan variera kraftigt. Detta passar dig som har möjlighet att förskjuta din elförbrukning till tidpunkter när elen är billigare.
 • Tidsbundna avtal: I ett tidsbundet avtal binds du till avtalet under en viss period och kan inte byta elleverantör under denna tid utan att betala en avgift. Detta kan vara fördelaktigt om du får ett mycket bra pris, men det begränsar också din flexibilitet.
 • Grön el: Ett grönt elavtal innebär att all den el du köper kommer från förnybara källor som vind-, vatten- eller solkraft. Detta är ett bra alternativ för dig som vill minimera din miljöpåverkan, även om det ibland kan vara lite dyrare än andra alternativ.

Genom att förstå de olika typerna av elavtal och deras respektive för- och nackdelar, kan du göra ett mer informerat val som passar just dina behov och levnadsvillkor.

Faktorer att beakta vid val av elabonnemang

När du ska välja elabonnemang finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till för att hitta det som passar just dig bäst. Nedan går vi igenom några av de viktigaste aspekterna som du bör beakta i ditt val.

 • Pris och prisstruktur: När det kommer till priset är det viktigt att titta på flera olika parametrar. För det första, titta på priset per kilowattimme (kWh) som ofta är det mest framträdande priset i avtalet. Men det är även viktigt att se över eventuella fasta månadsavgifter, samt om priset kan ändras under avtalets löptid. Vissa avtal erbjuder låga priser inledningsvis som sedan höjs. Andra avtal kan ha en pristrappa där priset ökar efter en viss mängd förbrukad el. Det kan också finnas säsongsspecifika priser som varierar beroende på årstid.
 • Avtalstid: Avtalstidens längd kan ha stor inverkan på ditt elpris och din flexibilitet. Längre avtal, som sträcker sig över flera år, kan erbjuda prisstabilitet men du riskerar också att binda upp dig vid ett ogynnsamt pris om marknadspriserna sjunker. Korta avtal, å andra sidan, ger dig möjlighet att reagera på prisförändringar, men kan också göra att du måste vara mer aktiv i att följa marknaden och eventuellt byta avtal ofta.
 • Miljöaspekter: Om miljön är viktig för dig, bör du kolla efter elavtal som erbjuder grön el. Det är dock inte alltid helt lätt att veta exakt hur ”grön” elen faktiskt är. Kolla efter certifieringar som ”Bra Miljöval” eller ”EU-blomman” som intygar att elen kommer från hållbara källor. Dessutom kan du undersöka om företaget investerar i nya hållbara teknologier eller på annat sätt arbetar för att minska sin miljöpåverkan.
 • Tillgänglig kundservice: God kundservice kan göra stor skillnad, särskilt om du stöter på problem eller har frågor om ditt avtal. Undersök om företaget erbjuder flera olika alternativ till support som telefon, e-post eller chatt. Det kan också vara värt att se hur snabba de är på att svara och hur kunniga supportpersonalen verkar vara. Även recensioner och betyg från andra kunder kan ge en indikation kvaliteten på kundtjänsten.
 • Extra avgifter och kostnader: Förutom själva priset per kWh kan det finnas flera olika typer av avgifter och kostnader att ta hänsyn till. Det kan vara allt från startavgifter, överföringsavgifter till och från nätbolaget, samt eventuella uppsägelseavgifter om du skulle vilja byta leverantör innan avtalet löpt ut. Detta är särskilt viktigt att beakta om du är i en situation där du kanske behöver flytta eller göra andra förändringar som kan påverka ditt elavtal.

Genom att vara noggrann och ta hänsyn till alla dessa faktorer kan du göra ett mer informerat val och hitta ett elabonnemang som passar just dina behov och förutsättningar.

Jämföra elabonnemang

När du har en klarare bild av vilka faktorer som är viktiga för dig i valet av elabonnemang, är nästa steg att börja jämföra de olika alternativen som finns tillgängliga. Nedan följer några viktiga aspekter att fokusera på när du gör din jämförelse.

 • Läsa kundrecensioner: Kundrecensioner kan ge värdefull insikt i andra konsumenters erfarenheter med ett visst elbolag. Det kan vara allt från hur bra kundservicen är, till om företaget håller vad de lovar i sina avtal. Men var kritisk och kom ihåg att enstaka negativa eller positiva recensioner inte nödvändigtvis ger en heltäckande bild.
 • Bedömning av totala kostnader: För att göra en rättvis jämförelse mellan olika elabonnemang bör du räkna på de totala kostnaderna. Det innebär att ta hänsyn till inte bara priset per kWh utan också fasta avgifter, eventuella startkostnader, och andra tillkommande kostnader. Detta kommer att ge dig en bättre uppfattning om det faktiska priset du kommer att betala.
 • Kontrollera företagets rykte och betyg: Utöver priset och kundrecensioner är det också viktigt att ta hänsyn till företagets rykte. Har de varit inblandade i några skandaler eller rättsliga tvister? Hur är deras finansiella stabilitet? Det kan också vara värt att kolla in eventuella betyg från branschorganisationer eller certifieringsorgan.

Genom att noggrant jämföra elabonnemang utifrån dessa kriterier kan du göra ett välgrundat val och hitta ett abonnemang som bäst uppfyller dina behov och förväntningar.

Byta elabonnemang

Att byta elabonnemang kan vara ett effektivt sätt att sänka sina elkostnader eller hitta ett avtal som bättre passar dina individuella behov. Processen kan dock kännas komplicerad om du inte är bekant med den. Nedan går vi igenom de steg och faktorer du bör beakta.

Hur man byter

Bytet av elabonnemang har förenklats de senaste åren och är oftast en rätt så enkel process. Vanligtvis handlar det om att identifiera det nya elbolaget och det abonnemang du är intresserad av, och sedan kontakta dem för att inleda ett nytt avtal. I många fall kan du sköta allt detta online. Ditt nya elbolag kommer därefter oftast att sköta all kommunikation med ditt gamla elbolag, inklusive uppsägning av det gamla avtalet.

För att underlätta förståelsen av processen, följer här en steg-för-steg guide:

 1. Identifiera behov: Börja med att identifiera dina egna behov och prioriteringar. Är det lägre pris, grön el, eller bra kundservice som är viktigast för dig?
 2. Forskning och jämförelse: Använd jämförelsesajter som Payup för att hitta olika elavtal, och läs kundrecensioner samt undersök elbolagens egna webbplatser för att jämföra olika erbjudanden.
 3. Beräkna totala kostnader: Se till att du inte bara tittar på priset per kWh. Inkludera även fasta avgifter och eventuella andra kostnader för att få en helhetsbild.
 4. Kontakta nytt elbolag: När du har bestämt dig för ett nytt elbolag, kontakta dem för att inleda ett nytt avtal. Detta kan oftast göras online eller över telefon.
 5. Uppsägning av gammalt avtal: Om ditt nya elbolag inte sköter detta åt dig, måste du själv kontakta ditt nuvarande elbolag för att säga upp ditt gamla avtal. Var noga med att kolla upp vilken uppsägningstid som gäller.
 6. Bekräftelse och övergång: Du bör få en bekräftelse från det nya elbolaget om att bytet har genomförts. Det kan också vara en period där båda avtalen överlappar varandra, så dubbelkolla att allt går som det ska.
 7. Första fakturan: Var uppmärksam när du får din första faktura från det nya elbolaget för att säkerställa att allt stämmer överens med det avtal du har tecknat.

Genom att följa dessa steg kan du byta elabonnemang på ett strukturerat och övervägt sätt, och förhoppningsvis hitta ett avtal som bättre passar dina behov.

När är den bästa tiden att byta

Det finns ingen universell ”bästa tid” att byta elabonnemang, men det finns perioder då det kan vara mer fördelaktigt. Till exempel kan elpriserna vara lägre under sommarmånaderna, så det kan vara en bra tid att byta om du är ute efter ett billigare pris. Tänk också på att om du har ett avtal som snart löper ut, är det en bra tidpunkt att se över andra alternativ.

Eventuella kostnader vid byte

Det är viktigt att vara medveten om att det kan tillkomma avgifter när du byter elabonnemang. Vissa bolag tar ut en administrationsavgift för bytet, och om du bryter ett fast avtal innan det har löpt ut kan det också finnas avbokningsavgifter. Se till att räkna på dessa extra kostnader när du jämför olika alternativ.

Uppsägning av nuvarande avtal

Om du inte väljer ett nytt elbolag som sköter uppsägningen åt dig, eller om du helt enkelt vill avsluta ditt elabonnemang själv, följer här stegen du behöver ta:

 1. Läs avtalsvillkoren: Innan du gör någonting annat, läs igenom ditt nuvarande avtal för att se vilka villkor som gäller för uppsägning. Det kan finnas en uppsägningstid och eventuella avgifter för tidig uppsägning.
 2. Kontakta elbolaget: Ring eller skicka e-post till ditt nuvarande elbolag för att meddela att du planerar att säga upp ditt avtal. Fråga vad du behöver göra för att processen ska bli så smidig som möjligt.
 3. Följ uppsägningsinstruktionerna: Varje bolag har sin egen process för uppsägning. Det kan krävas en skriftlig uppsägning, eller så kan det räcka med en elektronisk bekräftelse. Följ de instruktioner du får.
 4. Bekräftelse: Se till att du får en skriftlig bekräftelse på att ditt avtal har sagts upp. Detta är viktigt för att undvika eventuella tvister eller extra kostnader i framtiden.
 5. Kontrollera slutgiltig faktura: När allt är klart kommer du att få en slutgiltig faktura. Kontrollera att allt stämmer och att det inte tillkommit några oväntade avgifter.
 6. Ta läsning av elmätaren: Om det är relevant, gör en sista avläsning av din elmätare på uppsägningsdagen och rapportera detta till elbolaget. Detta är särskilt viktigt om du flyttar.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att uppsägningen av ditt nuvarande elabonnemang går så smidigt som möjligt och att du inte stöter på några överraskande problem eller kostnader.

Elabonnemang för olika behov

Elbehovet kan variera beroende på typen av bostad eller verksamhet du har. Det är därför viktigt att välja ett elabonnemang som passar just dina förutsättningar. Nedan går vi igenom de vanligaste typerna av boenden och verksamheter, och vilka faktorer du bör tänka på när du väljer elabonnemang för dessa.

För småhus

Småhus, som villor och radhus, har ofta högre energibehov än lägenheter. Det kan inkludera allt från uppvärmning och hushållsapparater till eventuell eldrift av garage och trädgårdsutrustning.

 • Rörliga priser: Kan vara fördelaktigt om du har möjlighet att förbruka mer el under lågprisperioder.
 • Fast pris: Bra om du vill ha förutsägbarhet i dina elkostnader, särskilt under vintermånaderna när elanvändningen ofta är som högst.
 • Tidsbundna avtal: Om du planerar att bo länge i ditt hus kan det vara fördelaktigt med ett längre avtal.

För lägenheter

Lägenhetsinnehavare har oftast mindre yta att värma upp och färre hushållsapparater, vilket leder till lägre elbehov.

 • Kortare avtal: Eftersom du kanske flyttar oftare är kortare avtal oftast mer flexibla.
 • Grön el: Många lägenhetsinnehavare prioriterar miljövänliga alternativ.
 • Ingen bindningstid: Sök efter avtal utan bindningstid om du tror att du kan komma att flytta inom en snar framtid.

För företag

Elbehovet för företag varierar kraftigt beroende på verksamhetstyp.

 • Stor förbrukning: För företag med stor elanvändning, som tillverkningsindustrier, kan rörliga priser och skräddarsydda avtal vara mest ekonomiskt.
 • Miljöcertifieringar: Om företaget strävar efter att vara hållbart kan det vara viktigt med ett elabonnemang som är miljöcertifierat.

För semesterbostäder

Semesterbostäder har speciella behov eftersom de ofta står tomma delar av året.

 • Säsongsmässiga priser: Ett abonnemang med en prisstruktur som tar hänsyn till hög- och lågsäsong kan vara fördelaktigt.
 • Ingen lång bindningstid: Eftersom användningen kan vara oregelbunden är det bra med avtal som är flexibla och inte har lång bindningstid.

Genom att överväga dessa faktorer när du väljer elabonnemang kan du hitta det avtal som bäst passar dina specifika behov och förutsättningar.

Regelverk och konsumenträttigheter

Förståelse av regelverk och konsumenträttigheter är centralt när man ingår ett elabonnemang. Det hjälper dig att veta vad du kan förvänta dig av elbolaget och vad de i sin tur förväntar sig av dig som konsument. Nedan belyser vi de viktigaste aspekterna av regelverket och dina rättigheter och skyldigheter som konsument på den svenska marknaden.

Svenska regler och förordningar kring elabonnemang

Sverige har en rad lagar och förordningar som reglerar elmarknaden och skyddar konsumenterna.

 • Ellagen: Detta är den övergripande lagen som styr hur elmarknaden ska fungera i Sverige. Den inkluderar bestämmelser om allt från licenser för elproduktion till regler för elhandel.
 • Elmarknadsförordningen: Denna förordning detaljerar hur marknaden ska organiseras för att främja konkurrens och konsumenträttigheter.
 • Ei, Energimarknadsinspektionen: Denna statliga myndighet övervakar elmarknaden och ser till att lagar och regler följs. De erbjuder också vägledning och stöd till konsumenter.

Konsumentens rättigheter och skyldigheter

Som konsument har du både rättigheter och skyldigheter i förhållande till ditt elabonnemang.

 • Rätt till information: Elbolagen är skyldiga att ge dig all nödvändig information om avtalet, inklusive priser, avtalslängd och eventuella extra avgifter.
 • Ångerrätt: Du har rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar om du ingått det via telefon eller internet.
 • Rätt till reklamation: Om du anser att elbolaget inte har levererat tjänsten enligt avtal har du rätt att reklamera.
 • Skyldighet att betala: Som konsument är du skyldig att betala för den el du använder, enligt de villkor som avtalet anger.

Genom att vara väl insatt i dessa regler och rättigheter kan du göra mer informerade val och bättre veta vad du ska göra om något skulle gå fel.

Så undviker du vanliga fällor

Att välja rätt elabonnemang kan vara en utmanande process och det finns potentiella fällor att vara medveten om. Nedan diskuterar vi några av de vanligaste fällorna och ger tips på hur du kan undvika dem.

Lockpriser

Lockpriser är ofta attraktiva priser som marknadsförs för att locka till sig nya kunder. Det är dock viktigt att vara uppmärksam och läsa det finstilta i avtalsvillkoren. Om det är oklart hur länge det marknadsförda priset kommer att gälla, tveka inte att fråga elbolaget direkt.

Dolda avgifter

Dolda avgifter är ett annat område att vara uppmärksam på. Ta dig tid att granska avtalet noggrant. Olika avgifter som serviceavgifter eller fakturaavgifter kan tillkomma utöver det föreslagna priset. När du jämför elabonnemang, se till att ta med alla dessa avgifter i beräkningen för att få en rättvis jämförelse.

Oseriösa leverantörer

Slutligen, att välja en pålitlig och seriös leverantör är av yttersta vikt. Det kan vara hjälpsamt att läsa kundrecensioner på nätet för att få en bild av andra kunders erfarenheter. Se även om företaget är anslutet till branschorganisationer eller har erhållit certifieringar, vilket kan vara indikationer på pålitlighet.

Genom att vara informerad och uppmärksam kan du göra ett mer informerat val och undvika de vanligaste fällorna när du ska hitta ett elabonnemang som passar just dina behov.

Hur man tecknar ett elabonnemang genom Payup

Att teckna ett elabonnemang behöver inte vara komplicerat. Följ dessa steg för att hitta rätt elabonnemang för dig med hjälp av Payup.

 1. Identifiera dina energibehov: Första steget i att välja ett elabonnemang är att identifiera dina energibehov. Hur mycket el använder du? Vilka tider på dygnet använder du mest el?
 2. Jämför olika elbolag och elavtal: Det finns många elbolag att välja mellan, och de erbjuder en mängd olika elavtal. Skrolla upp till listan över tillgängliga elbolag ovan och jämför deras priser, villkor, bindningstider och eventuella avgifter.
 3. Tänk på miljön – välj grön el: Grön el kan vara ett bra alternativ för de som vill bidra till en mer hållbar framtid. Titta på vilka elbolag som erbjuder grön el och till vilket pris.
 4. Teckna ett elabonnemang: När du har valt ett elbolag och ett elabonnemang, är det dags att teckna avtalet. Tryck på ”Se ditt pris” och välj att teckna ett avtal på elbolagets hemsida.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att du gör ett välgrundat val och tecknar ett elabonnemang som passar dina förutsättningar, behov och krav.

Vanliga frågor och svar

Du kan byta elabonnemang när du vill, men det kan finnas kostnader kopplade till att bryta ditt nuvarande avtal i förtid.

Att byta elabonnemang är ofta gratis, men det kan finnas kostnader om du bryter ditt nuvarande avtal i förtid.

Vanligtvis har du ett elabonnemang per mätare, vilket betyder att om du har flera fastigheter kan du ha flera elabonnemang.

Det finns ingen begränsning för hur ofta du kan byta elabonnemang, men det är viktigt att komma ihåg att vissa elavtal har bindningstider och avbrytningskostnader.