Viltolycka: Så Här Fungerar Din Bilförsäkring

Vilken försäkring täcker viltolyckor

Bilförsäkringen som täcker viltskador och viltkollisioner är vagnskadeförsäkringen. Vagnskadeförsäkringen ingår i helförsäkringen och även i vagnskadegarantin som följer med de flesta nybilsköp. Vagnskadegarantin som följer med de flesta nybilsköp gäller oftast i 3 år.

När du väjer undan eller undviker kollision med djur

Om du lyckas väja undan för ett vilt djur och på grund av det styrt undan men krockar eller kör av vägen så räknas olyckan inte som en viltskada och ordinarie självrisk gäller. Det kan därför bli dyrare för dig om du undvikit en olycka än om du kolliderat med ett djur.

Vad du ska göra vid viltolycka

Om du råkat ut för en viltolycka ska du göra följande:

 1. Ring 112 och gör en polisanmälan.
 2. Placera ut varningstriangeln så att andra medtrafikanter inte kolliderar med djuret.
 3. Märk ut platsen där olyckan skett så att polisen kan hitta platsen. Om djuret försvann ska markeringen vara på den sida av vägen djuret försvunnit.

Du behöver inte vänta på att polisen ska komma till olycksplatsen. Se bara till så att olycksplatsen är markerad, så att andra medtrafikanter inte kolliderar med djuret och så att polisen är medveten om olyckan och har dina kontaktuppgifter, därefter kan du lämna platsen.

Om du kolliderat med ett litet djur, till exempel en hare, en räv, en mink eller en iller, så behöver du vanligtvis inte anmäla olyckan. Har du däremot kolliderat med ett större djur, till exempel en gjort, en älg, ett rådjur, ett lodjur eller en björn så behöver du anmäla olyckan och gå igenom stegen ovan.

När du inte behöver anmäla en viltolycka

Olyckor med mindre vilt djur behöver inte anmälas.

Vanliga exempel:

 • Hare
 • Räv
 • Mink
 • Iller

Olyckor med större vilt djur behöver alltid anmälas.

Vanliga exempel:

 • Älg
 • Hjort
 • Rådjur
 • Lodjur
 • Järv
 • Björn
 • Utter
 • Varg
 • Örn

Mer

Du kan alltid kontakta polisen för att säkerställa att du vet vad som gäller för olyckan du varit med om. Är djuret litet nog att det inte behöver anmälas, kommer polisen informera dig om det och du kan vara säker på att du hanterat situationen korrekt.

Självrisk vid viltolyckor

Hur hög självrisken är vid viltolyckor varierar beroende på försäkringsbolaget du tecknat bilförsäkringen med och vilken bilförsäkring du har. Hos många försäkringsbolag är självriskkostnaden reducerad eller obefintlig om du kolliderar med viltdjur, dock bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag för att säkerställa att du vet vad som gäller för din försäkring.

Bor du på en ort eller del av landet där det är vanligt med viltolyckor kan det vara en bra idé att se över hur din försäkring fungerar vid viltolyckor. I vissa fall kan man teckna tilläggsförsäkringar som reducerar eller ersätter hela självriskkostnaden, så att du inte behöver tänka på den om en viltolycka skulle inträffa.

Läs mer: Hur vet man vilken bilförsäkring man har?