Vilka försäkringar behöver jag?

En försäkring är ett avtal mellan en person (eller ett företag) och ett försäkringsbolag. Försäkringstagaren betalar en viss summa (premie) per år, kvartal eller månad och har sedan möjlighet att få ekonomisk ersättning vid en händelse som sjukdom, olycka, inbrott eller liknande. Det finns en rad olika försäkringar och det kan vara svårt att veta vilka försäkringar man behöver teckna och vilka man kanske inte behöver. Många försäkringar går dessutom in i varandra, till exempel är det vanligt att vid inköp av en ny dator bli erbjuden en försäkring till den, men det brukar hemförsäkringen redan täcka.

Krav enligt lag

Enligt Trafikskadelagen måste du i samband med att du registrerar dig som ägare för ett motordrivet fordon teckna en trafikförsäkring.

En trafikförsäkring täcker följande:

 • Förare och passagerare som blir skadade vid en olycka erhåller ersättning för personskador.
 • Vid krock med ett annat motordrivet fordon ersätts sakskador av trafikförsäkringen från det fordon som har orsakat olyckan.
 • Vid krock med ett föremål ersätts skadorna på föremålet av fordonets trafikförsäkring.

Nödvändiga försäkringar

Hemförsäkring, bostadsrättstillägg eller villaförsäkring (om du äger din bostad), barnförsäkring (om du har barn) samt reseförsäkring vid långa resor är försäkringar som anses nödvändiga att ha. Alla hemförsäkringar täcker följande:

 • Lösöreskydd — ersätter vid till exempel inbrott.
 • Reseskydd för 45 dagar — täcker kostnaderna för exempelvis sjukvård när du är utomlands.
 • Ansvarsskydd — ifall du skulle krävas på skadestånd.
 • Rättsskydd — om du behöver juridisk hjälp.
 • Överfallsskydd — om du exempelvis blir misshandlad.

Det finns alltid en möjlighet att göra tillval till sin hemförsäkring till exempel allrisktillägg och olycksfallsförsäkring. Ett allrisktillägg täcker saker som exempelvis en spräckt mobilskärm eller en dator som tappats i golvet.

Bra att ha-försäkringar

Vissa försäkringar är inte nödvändiga men kan vara användbara. Exempel på detta är:

 • Inkomstförsäkring — ett komplement till a-kassan. För att kunna teckna en inkomstförsäkring måste du ha en tillsvidareanställning och vara medlem i a-kassan.
 • Livförsäkring — dina närmaste anhöriga erhåller ett engångsbelopp i händelse av din död.
 • Pensionsförsäkring.
 • Olycksfallsförsäkring (om du inte har lagt till det i din hemförsäkring).
 • Djurförsäkring (om du har husdjur).