Försäkringarna Du Behöver, Måste Ha och Kan Hoppa Över

I en djungel av försäkringar kan det vara svårt att veta vilka försäkringar man måste ha, vilka som är bra att ha och vilka försäkringar man egentligen kan hoppa över. I detta inlägg redogör vi för följande:

Försäkringar du måste ha enligt lag

Fordonsförsäkringen är den enda försäkring man måste teckna enligt lag.

Kravet är inte för att skydda ditt egna fordon utan det handlar om att skydda medtrafikanter. Orsakar du en trafikolycka är du nämligen skadeståndsskyldig och försäkringen ser till så att du kan betala för skadorna du orsakat.

Fordonsförsäkringar delas in i tre nivåer:

 • Helförsäkring
 • Halvförsäkring
 • Trafikförsäkring

Kravet är att man åtminstone tecknar Trafikförsäkring. Det är den lägsta nivån och täcker skador du orsakar i trafiken.

Fordonsförsäkringen gäller för såväl bilar som motorcyklar och andra motorfordon som måste registreras i vägtrafikregistret.

Försäkringarna du bör teckna

Vissa försäkringar borde alla teckna, medan andra försäkringar borde bara vissa teckna.

Nedan följer försäkringar alla bör teckna:

Hemförsäkring

Hemförsäkringar täcker skador som sker i ditt hem. Skador som sker i hemmet, till exempel fuktskador, vattenskador, brandskador kan inte bara vara plötsliga, men de kan även göra huset obeboeligt samtidigt som kostnaderna kan vara omöjliga för vissa hushåll att hantera. Brinner ett oförsäkrat hus ner, till exempel, kommer det kosta mycket att hitta temporärt boende samtidigt som man betalar för byggandet av ett nytt hus.

En hemförsäkring är därför inte bara nödvändig, men kan även vara livsavgörande.

Det finns inget lagkrav på att man tecknar hemförsäkringar, dock bör alla hushåll ha en.

Relaterat: Allrisk-/Drulleförsäkring som tillägg i hemförsäkringen?

Barnförsäkring

Barn försäkras förvisso till viss del av förskola och skola dock gäller försäkringarna inte alltid på barnets fritid (beroende på kommun) och samtidigt täcker inte kostnader vid sjukdom.

Privata barnförsäkringar är därför nödvändiga kompletteringar. Du får följande med dem:

 • Ditt barn försäkras även på fritiden, sommarlovet, helger, andra lov, och så vidare.
 • Ditt barn försäkras vid sjukdom.

Andra försäkringar du bör teckna

Vissa försäkringar är endast nödvändiga för vissa personer, och vid vissa situationer.

Försäkringarna är:

Sjukvårdsförsäkring

Om du är arbetslös, egenföretagare eller inte får en sjukvårdsförsäkring av din arbetsgivare så kan en sjukvårdsförsäkring vara något att teckna.

I Sverige har alla rätt till sjukvård dock kan kötider, långa väntetider och brist på vård vara livsavgörande i vissa fall. Om du:

 • prioriterar snabb vård…
 • inte är nöjd med den offentliga sjukvården…

…så bör du teckna en privat sjukvårdsförsäkring.

Försäkringen ger följande:

 • Tillgång till snabb sjukvård.
 • Tillgång till specialistvård.
 • Tillgång till privata sjukhus.

Köper man sjukvårdsförsäkringen själv innebär den en extra kostnad varje månad, dock kan den vara avgörande ifall den snabba vården väl behövs.

Relaterat: Vad är olycksfallsförsäkringar?

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringar täcker inkomstbortfall om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Beroende på hur din ekonomi ser ut så kan en inkomstförsäkring vara nödvändig:

 • Du är höginkomsttagare.
 • Du känner en risk för att du kommer bli arbetslös eller utan jobb.

Kom ihåg att A-kassan är ett alternativ om du tjänar upp till 25 000 kr/månad. A-kassan är ofta billigare än privata inkomstförsäkringar.

Djurförsäkring

Om du har djur är en djurförsäkring nödvändig att ha eftersom veterinärvårdskostnader är höga. Försäkringen ger dig ersättning vid veterinärvård.

Reseförsäkring

Planerar man att resa bort längre än 45 dagar är en reseförsäkring något man bör teckna.

I alla hemförsäkringar ingår det ett reseskydd dock så gäller skyddet i 45 dagar (i vissa fall upp till 60 dagar) och därefter är man utan försäkring.

Reseförsäkringar ger dig ersättning vid bland annat:

 • Vårdkostnader i utlandet
 • Sjukhusvistelser i utlandet
 • Akut flygbiljett hem om det skulle behöva
 • Och mer

Reseförsäkringen kan därför vara avgörande om du planerar att resa bort under en längre tid, eller om du inte omfattas av en hemförsäkring.

Båtförsäkring

Till skillnad mot bilar och motorcyklar finns det inget krav på att båtar behöver ha en båtförsäkring, dock kan det tyckas självklart att man bör försäkra båten. Fordon som kostar, exempelvis båtar, kostar även mycket att reparera och att ha en båtförsäkring som ersätter en vid sådana skador kan vara avgörande ifall något olyckligt skulle inträffa.

Försäkringar som kan vara bra att ha

Försäkringar som varken är nödvändiga eller lagenliga men som ändå kan vara bra att ha kan exempelvis vara:

 • Livförsäkring: Dina närmaste anhöriga erhåller ett engångsbelopp i händelse av din död.
 • Pensionsförsäkring: Sparande inför din pension.
 • Produktförsäkringar: Till exempel mobilförsäkring, datorförsäkring, och så vidare, om du har någon dyr ägo.

Försäkringar du kan tänka två gånger om du verkligen behöver

Vissa försäkringar marknadsförs som viktiga men gör egentligen inte så mycket. I dessa fall kan det vara bra att veta hur försäkringen fungerar och om du verkligen behöver försäkringen:

ID-skydd

ID-skydd är en försäkring som blivit populärare på senare tid, dock råder det stora missuppfattningar om hur ID-skyddet fungerar.

Ett ID-skydd kan inte förhindra identitetsstöld eller ID-kapning.

ID-skydd ger dig hjälp, vägledning och råd ifall du skulle råka ut för ID-stöld.

Skyddet är även något som ingår i de allra flesta hemförsäkringar. Du bör därför tänka på följande innan du tecknar ID-skydd:

 • Behöver du verkligen skyddet?
 • Får du redan ett med din befintliga hemförsäkring?

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd är något resebyråer och flygbolag ofta erbjuder. Skyddet ger dig rätt att avbeställa resan och få pengarna tillbaka.

Det finns några anledningar till varför man bör tänka en extra gång innan man betalar för ett avbeställningsskydd:

 • Avbeställningsskydd brukar ingå i många hemförsäkringar, dock täcker de oftast resor på ett visst belopp. Ta därför först reda på om din hemförsäkring ger dig ett avbeställningsskydd, och vilket belopp det i sådana fall täcker.
 • Avbeställningsskydd brukar även ingå i vissa resekort. Om du köper din resa med ett kreditkort bör du ta reda på om kreditkortet har ett kostnadsfritt avbeställningsskydd, och om så, vilket belopp det i sådana fall gäller för.
 • Bokar du resan långt i förväg? Chanserna till att du behöver avboka resan är då högre och avbeställningsskyddet kan vara lite viktigare att teckna.
 • Bokar du resan till dagen efter, eller några dagar fram? Ett avbeställningsskydd kan i sådana fall kanske vara onödigt.

Det finns en roll för avbeställningsskydd dock bör du se över ovanstående punkter för att veta om skyddet i ditt fall behövs eller inte.

Assistansförsäkring

Assistansförsäkringar brukar ingå i bilförsäkringar, och är i många fall onödiga att teckna som separata försäkringar. Det är oftast ifall man endast har en trafikförsäkring som en assistansförsäkring kan behövas separat. I andra fall brukar bilförsäkringar erbjuda assistans, bärgning och räddning, och en separat assistansförsäkring blir onödig. Ta därför reda på om din bilförsäkring har en assistansförsäkring innan du väljer att teckna en separat sådan.

Försäkringar du behöver teckna som företagare

Även som egen företagare, arbetsgivare eller chef finns det försäkringar du kan behöva teckna.

Nedan följer försäkringarna egenföretagare bör se över, framförallt när de startar ett nytt företag. Bolagsformen kvittar och följande gäller för såväl aktiebolag som enskild firma:

Företagsförsäkring

Den viktigaste försäkringen företag bör teckna är företagsförsäkringen.

Företagsförsäkringen är en sammansättning av olika försäkringar som varierar mellan olika branscher. Försäkringen består vanligtvis av följande:

 • Egendomsförsäkring: Skyddar saker som ägs av företaget, exempelvis inventarier, maskineri, elektronik, lokaler och mer.
 • Ansvarsförsäkring: Täcker kostnader som kan uppstå ifall ditt företag blir skadeståndsskyldig, exempelvis om någon skadats av dina produkter eller tjänster.
 • Rättsskyddsförsäkring: Täcker advokatkostnader och andra juridiska kostnader.
 • Avbrottsförsäkring: Ger ersättning vid driftstopp i verksamheten.

Om du har anställda och är ansluten till kollektivavtal

Har ditt företag anställda och är anslutet till kollektivavtal behöver du teckna avtalsförsäkringarna som ingår i kollektivavtalet.

Är du inte ansluten till kollektivavtal kan du frivilligt välja om du vill teckna avtalsförsäkringar.

För dig själv som egenföretagare

Företaget kan också teckna försäkringar som skyddar dig som egenföretagare, VD och chef.

Dessa försäkringar är:

 • Arbetslöshetsförsäkring: Du blir medlem i A-kassan och får ersättning om företaget inte utvecklas som du planerat.
 • Pensionsförsäkring eller privat pensionssparande: Kompensering för att du inte har tjänstepension.
 • Sjukvårdsförsäkring: Företag får betala för sina anställdas sjukvårdsförsäkring. Du bör därför ta din sjukvårdsförsäkring på ditt företag. Du förmånsbeskattas för den, men detta är mycket billigare än om du tagit sjukvårdsförsäkringen privat.
 • Sjukavbrottsförsäkring: Du ersätts för fasta kostnader vid sjukdom.

Som företagare har du rätt till följande

Precis som vanliga anställda har du som företagare rätt till det sociala försäkringssystemet.

Försäkringarna som ingår i systemet är bland andra:

 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Pension

Dock är det viktigt att vara medveten om att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan påverkas av bolagsform. SGI:n beräknas olika för olika bolagsformer.

Försäkringar du kan behöva teckna som pensionär

Det finns inget som skiljer försäkringsbehovet åt mellan pensionärer och yngre privatpersoner. Försäkringarna pensionärer bör teckna är samma, dock kan det finnas andra anledningar till att teckna dem och saker man bör vara medveten om innan man tecknar dem.

Försäkringarna du kan behöva teckna som pensionär är följande:

 • Hemförsäkring: Alla med ett boende bör ha en hemförsäkring. Hemförsäkringen kan vara avgörande ifall hemmet genomgår något olyckligt.
 • Reseförsäkring: Seniorer som reser ofta utomlands bör överväga en kompletterande reseförsäkring. I hemförsäkringar ingår det ofta ett reseskydd dock gäller skyddet i regel upp till 45 dagar (i vissa fall 60) och är man utomlands längre än så är det viktigt att man tecknar en kompletterande reseförsäkring. Var medveten om att reseförsäkringar i vissa fall inte täcker existerande sjukdomar. Om du har en befintlig sjukdom som sätter dig i en riskgrupp finns det risk för att försäkringen du tecknar inte täcker sjukdomen. Ta därför reda på vad försäkringen kommer täcka innan du tecknar den så du inte riskerar att bli utan ersättning ifall något skulle hända på resan.
 • Olycksfallsförsäkring: För seniorer är olycksfallsförsäkringar extra viktiga. De ger dig ersättning vid sjukdom eller skador, dock bör man vara medveten om att ersättningen sjunker i takt med åldern. Ta därför reda på vad som gäller för din försäkring. Ersättningen kan börja minska redan från 55 års åldern.
 • Livförsäkring: Livförsäkringar är alltid viktiga, före som efter pensionen. De ser till så att kvarlevande får ersättning och klarar sig om något skulle inträffa.

Mer information.

Försäkringar du kan behöva när du flyttar hemifrån

När man flyttar hemifrån är det viktigt att man går igenom försäkringarna som kan vara nödvändiga och som kan vara bra att ha ovan.

Försäkringarna gäller alla, inte minst de som flyttar hemifrån eftersom de inte tecknat några försäkringar ännu.

Den viktigaste försäkringen du bör se över när du flyttar hemifrån är hemförsäkringen, eftersom boendet alltid bör försäkras. Därefter bör du gå igenom checklistan och se till så att du har de nödvändiga försäkringarna du behöver.