Försäkringarna Du Behöver, Måste Ha och Kan Hoppa Över

I en djungel av försäkringar kan det vara svårt att veta vilka försäkringar man måste ha, vilka som är bra att ha och vilka försäkringar man egentligen kan skippa.

I detta inlägg redogör vi för följande:

Försäkringar du måste ha enligt lag

Den enda försäkringen du måste ha enligt lag är trafikförsäkringen, som är den försäkring du tecknar för att skydda andras egendom i det fall du orsakar en olycka med din bil.

Det finns inga andra försäkringar som du måste teckna, enligt lag.

Lagen om trafikförsäkring gäller för såväl bilar och motorcyklar som andra motorfordon som måste registreras hos vägtrafikregistret.

Nödvändiga försäkringar att teckna för din egen skull

Vissa försäkringar bör alla teckna, medan andra försäkringar är bara nödvändiga för vissa.

Försäkringarna som är nödvändiga för alla och som du bör teckna för din egen skull är:

Hemförsäkring

Hemförsäkringen är den första försäkringen du bör teckna för din egen skull. Försäkringen täcker nämligen alla skador som sker i ditt hus, och kan ge dig ersättning för stora belopp som kan vara omöjliga att täcka om du inte har en försäkring. Skador som fuktskador, vattenskador och brandskador kan inte bara vara plötsliga, men de kan också göra att huset blir obeboeligt, samtidigt som kostnaderna för att reparera huset kan vara omöjliga för hushållet att täcka. Om ett oförsäkrat hus brinner ner, till exempel, så kommer det att kosta mycket att hitta ett temporärt boende och samtidigt bygga om huset.

En hemförsäkring är därför inte bara nödvändig, men den kan även vara livsavgörande.

Det finns inget lagkrav på att man tecknar en hemförsäkring, dock rekommenderar Payup att alla hushåll har en.

Relaterat: Hemförsäkringar för studenter

Barnförsäkring

Barnförsäkring är den andra försäkringen du bör teckna. Förvisso försäkras barn till viss del av förskola och skola, dock gäller försäkringen inte alltid på barnets fritid (beror på kommun) och samtidigt täcker den inte kostnader vid sjukdom.

Privata barnförsäkringar är därför nödvändiga att ha som komplettering.

Du får följande med den privata barnförsäkringen:

 • Ditt barn försäkras även på fritiden.
 • Ditt barn försäkras även vid sjukdom.

Relaterat: Hur länge ska man ha en barnförsäkring?

Andra försäkringar

Vissa försäkringar är nödvändiga bara för vissa försäkringstagare och i vissa situationer.

Försäkringarna är:

Sjukvårdsförsäkring

Om du är arbetslös, egenföretagare eller inte får en sjukvårdsförsäkring av din arbetsgivare så kan en sjukvårdsförsäkring vara en försäkring du bör teckna. I Sverige har alla rätt till sjukvård, dock kan långa kö- och väntetider samt brist på vård vara livsavgörande i vissa fall.

Om följande stämmer in på dig så är en sjukvårdsförsäkring en nödvändig försäkring du bör teckna:

 • Du prioriterar snabb vård.
 • Du är inte nöjd med den offentliga sjukvården.

Sjukvårdsförsäkringen ger dig tillgång till följande:

 • Snabb sjukvård.
 • Specialistvård.
 • Privat vård och vård på privata sjukhus.

Köper man sjukvårdsförsäkringen själv så innebär den en extra kostnad varje månad, dock kan även företag och arbetsgivare betala för sjukvårdsförsäkringen, vilket betyder att den bara förmånsbeskattas för dig som anställd.

Relaterat: Vad är en olycksfallsförsäkring?

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringar täcker inkomstbortfall om du skulle bli arbetslös eller sjuk. Beroende på hur din ekonomi ser ut så kan en inkomstförsäkring vara en nödvändig försäkring att teckna.

Om följande stämmer in på dig så kan en inkomstförsäkring vara en försäkring som är nödvändig att teckna:

 • Du är höginkomsttagare.
 • Du känner en risk för att du kommer bli arbetslös eller utan jobb.

Kom ihåg att A-kassan är ett billigare alternativ om du tjänar upp till 25 000 kr/månad. Om du tjänar mer än 25 000 kr/månad kan det vara bra att teckna en privat inkomstförsäkring.

Djurförsäkring

Om du har ett eller flera husdjur är en djurförsäkring en försäkring som är nödvändig att teckna, eftersom den täcker dyra kostnader som kan uppstå vid till exempel veterinärvård och andra behandlingar som ditt djur kan behöva. Veterinärvårdskostnader är ofta dyra, och därför kan en djurförsäkring skydda dig mot plötsliga, höga kostnader som du i andra fall kan ha svårt att täcka.

Vanliga veterinärvårdskostnader kan ligga mellan 1000 kr och 20 000 kr, beroende på behandling.

Reseförsäkring

Planerar du att resa bort under en längre tid än 45 dagar är en reseförsäkring en försäkring du bör teckna. I hemförsäkringen ingår ett reseskydd, dock gäller skyddet oftast i upp till 45 dagar (i vissa fall upp till 60 dagar), och därefter behöver du ha en separat reseförsäkring för att vara fortsatt skyddad under resan.

Reseförsäkringar ger dig ersättning för, bland annat:

 • Vårdkostnader i utlandet.
 • Sjukhusvistelser i utlandet.
 • Akut flygbiljetter hem om något skulle inträffa och det skulle behövas.
 • Ersättning om något skulle inträffa under resan, till exempel om du blir bestulen på din plånbok eller annat.
 • Och mer.

Reseförsäkringen kan därför vara avgörande och är en försäkring som är nödvändig att teckna om du planerar att resa bort under en längre tid än 45 eller 60 dagar, och om du inte redan omfattas av din hemförsäkrings reseskydd.

Relaterat: Köpa resor med resekort

Båtförsäkring

Till skillnad mot bilar och motorcyklar så finns det inget lagkrav på att båtar ska ha en trafikförsäkring, dock kan det tyckas självklart att man bör försäkra båten, eftersom fordonet är dyrt och om något skulle inträffa så skulle det kunna vara dyrt att täcka kostnaderna som skulle kunna uppstå.

Försäkringar som kan vara bra att ha

Försäkringar som inte är nödvändiga och som inte krävs enligt lag, men som ändå kan vara bra att ha inkluderar:

 • Livförsäkring: Dina närmaste anhöriga erhåller ett engångsbelopp i händelse av din död.
 • Pensionsförsäkring: Sparande inför din pension.
 • Produktförsäkringar: Till exempel mobilförsäkring, datorförsäkring, o.s.v., om du har några dyra ägodelar.

Försäkringar du kan hoppa över

Vissa försäkringar marknadsförs som viktiga, men gör i själva verket inte så mycket. I dessa fall kan det vara bra att veta hur försäkringarna fungerar, så att du vet om du verkligen behöver dem eller helt enkelt kan hoppa över dem.

Försäkringarna inkluderar:

ID-skydd

Ett ID-skydd är en försäkring som blivit populärare på senare tid, dock råder det stora missuppfattningar om hur ID-skyddet faktiskt fungerar. ID-skydd förhindrar inte identitetsstöld eller ID-kapning, istället ger försäkringen bara vägledning, hjälp och råd om hur du bör göra ifall du råkat ut för ID-stöld. Eftersom detta skydd redan ingår i de flesta hemförsäkringar, och är information du gratis kan hitta på internet, så är ID-skyddet en av försäkringarna du kan hoppa över.

Avbeställningsskydd

Ett avbeställningsskydd är något resebyråer och flygbolag ofta erbjuder, och låter dig kunna avbeställa en resa du bokat och få dina pengar tillbaka.

Det finns flera anledningar till varför du kan hoppa över ett avbeställningsskydd:

 • Brukar ingå i många hemförsäkringar, dock täcker de oftast resor på upp till ett visst belopp. Ta därför reda på om din hemförsäkring redan ger dig ett avbeställningsskydd, innan du tackar nej till att teckna ett.
 • Avbeställningsskydd brukar även ingå i vissa resekort, och om du köper din resa med ett kreditkort bör du ta reda på om ditt kreditkort redan har ett kostnadsfritt avbeställningsskydd.
 • Bokar du resan till ett närliggande datum? Ett avbeställningsskydd kan vara onödigt om du planerar att resa dagen efter eller om du sannolikt inte kommer att avboka din resa.

Det kan emellertid finnas en plats för ett avbeställningsskydd, till exempel om du planerar att boka en resa långt i förväg. Chansen till att du kan komma att behöva avboka resan kan i sådana fall vara högre än andra fall, och då kan ett avbeställningsskydd vara en säkerhet som kan vara värd att teckna.

Assistansförsäkring

En assistansförsäkring brukar ingå i de flesta bilförsäkringar, och är i många fall onödig att teckna som en separat försäkring. Det är oftast ifall man endast har en trafikförsäkring som en assistansförsäkring kan vara bra att teckna separat, i andra fall brukar bilförsäkringarna redan täcka för assistans, bärgning och räddning, och en separat assistansförsäkring kan i sådana fall vara onödig. Ta därför reda på om din bilförsäkring redan ger en assistansförsäkring innan du väljer att teckna en separat.

Försäkringar du behöver som företagare

Även som egen företagare, arbetsgivare eller chef så finns det försäkringar du behöver teckna.

Nedan följer försäkringarna du behöver som egenföretagare, framförallt om du planerar att starta ett nytt företag. Bolagsformen är inte väsentlig när det handlar om försäkringar som företagare behöver teckna och försäkringarna som anges nedan gynnar både aktiebolag och enskilda firmor.

Företagsförsäkring

Den viktigaste försäkringen en företagare bör teckna är företagsförsäkringen.

Företagsförsäkringen är en sammansättning av olika försäkringar och innehållet varierar beroende på vilken bransch företaget är aktivt i, dock består företagsförsäkringen vanligtvis av följande:

 • Egendomsförsäkring: Skyddar saker som ägs av företaget, till exempel inventarier, maskineri, elektronik, lokaler, m.m.
 • Ansvarsförsäkring: Täcker kostnader som kan uppstå ifall ditt företag blir skadeståndsskyldig, till exempel om någon skadats av dina produkter eller tjänster.
 • Rättsskyddsförsäkring: Täcker advokatkostnader och andra juridiska kostnader som kan uppstå ifall ditt företag blir involverad i en tvist eller ett rättsligt ärende.
 • Avbrottsförsäkring: Ger ersättning vid driftstopp i verksamheten.

Om du har anställda och är ansluten till kollektivavtal

Har ditt företag anställda och är anslutet till kollektivavtal så behöver du teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet. Är du inte ansluten till kollektivavtal så kan du frivilligt välja om du vill teckna avtalsförsäkringarna eller inte.

För dig själv som chef

Företagare kan också teckna försäkringar som skyddar företagaren själv, såväl VD som chef.

Dessa försäkringar är:

 • Arbetslöshetsförsäkring: Du blir medlem i A-kassan och får ersättning om företaget inte utvecklas som du hade planerat.
 • Pensionsförsäkring eller privat pensionssparande: Kompensering för att du inte har en tjänstepension.
 • Sjukvårdsförsäkring: Eftersom företag får betala för sina anställdas sjukvårdsförsäkring så bör du ta din sjukvårdsförsäkring på ditt eget företag. Du förmånsbeskattas för den, men det är billigare än om du hade tagit kostnaden för sjukvårdsförsäkringen privat.
 • Sjukavbrottsförsäkring: Du ersätts för fasta kostnader vid sjukdom.

Vad du har rätt till som egenföretagare

Precis som vanliga anställda, har du som egenföretagare rätt till det sociala försäkringssystemet.

Följande ingår i försäkringssystemet:

 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Pension

Det är dock viktigt att du är medveten om att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) kan påverkas av vilken bolagsform företaget har, SGI:n beräknas nämligen olika beroende på bolagsform.

Försäkringar du behöver teckna som pensionär

Det finns inget som skiljer försäkringsbehovet mellan pensionärer och yngre privatpersoner åt, försäkringarna som pensionärer bör teckna är samma som försäkringarna yngre privatpersoner bör teckna, dock kan det finnas andra anledningar till att man behöver teckna försäkringarna och det kan finnas olika saker man behöver vara medveten om innan man tecknar försäkringarna.

Försäkringarna du behöver teckna som pensionär är följande:

 • Hemförsäkring: Alla med ett boende bör ha en hemförsäkring, eftersom den kan vara avgörande ifall något olyckligt sker med hemmet.
 • Reseförsäkring: Seniorer som reser ofta utomlands bör överväga en kompletterande reseförsäkring. I hemförsäkringen ingår nämligen ett reseskydd, dock gäller skyddet endast upp till 45 dagar (i vissa fall 60 dagar) och är man pensionär som befinner sig i utlandet under längre tider så är det viktigt att man tecknar en kompletterande reseförsäkring. Var medveten om att reseförsäkringar i vissa fall inte täcker befintliga sjukdomar. Om du har en befintlig sjukdom som sätter dig i en riskgrupp så är det viktigt att du tar reda på om reseförsäkringen täcker kostnader som kan uppstå ifall något händer under resan, så att du vet exakt hur ditt skydd hade fungerat innan du bestämmer dig för att gå vidare och teckna försäkringen.
 • Olycksfallsförsäkring: För seniorer är olycksfallsförsäkringar extra viktiga, eftersom de ger dig ersättning vid sjukdom eller skador, dock bör man vara medveten om att ersättningen sjunker i samband med ålder. Ta därför reda på vad som hade gällt för din försäkring innan du bestämmer dig för att teckna den. Ersättningen börjar minska från och med 55 års åldern.
 • Livförsäkring: Livförsäkringar är alltid viktiga, före som efter pension. De ser till att kvarlevande får ersättning och klarar sig om något skulle hända.

Lär dig mer

Försäkringar du behöver teckna när du flyttar hemifrån

När du flyttar hemifrån är det viktigt att du går igenom försäkringarna du bör teckna, eftersom de gäller alla, framförallt de som precis flyttat hemifrån då de inte har tecknat några försäkringar ännu. Försäkringarna du bör teckna listas ovan.

Den viktigaste försäkringen du borde prioritera när du flyttar hemifrån är hemförsäkringen, då den försäkrar hela ditt boende. Därefter bör du gå igenom försäkringarna som listas ovan så att du är säker på att du har alla de nödvändiga försäkringarna som du behöver.