Faktorerna som Påverkar Priset På En Option (Premien)

Optionspriset, eller ”premien” som det även kallas, påverkas av flera olika faktorer. Premien är det du betalar till säljaren när du köper en option. Det består av två komponenter; realvärde och tidsvärde. Läs mer om vilka faktorer som bestämmer priset på en option.

Realvärde

Realvärdet är skillnaden mellan lösenkurs (det pris optionen antar att tillgången kommer att ha vid ett visst datum) och den aktuella kursen på börsen.

Realvärdet är alltid positivt och kan därför aldrig vara under noll.

Realvärdets påverkande faktorer

Realvärdet påverkas av:

  • Den aktuella aktiekursen eller indexvärdet (beroende på vad det är man köper en option för): Om kursen stiger så kommer köpoptionens värde att öka och säljoptionens värde att minska. Tvärtom gäller om kursen minskar.
  • Lösenpris: En köpoption är mer värd om den har ett lågt lösenpris och en säljoption är mer värd om den har ett högt lösenpris.
  • Framtida utdelningar: En aktieutdelning bidrar ofta till att aktiekursen faller, vilket i sin tur påverkar värdet enligt ovan.

Tidsvärdet

Tidsvärdet är skillnaden mellan premien och realvärdet. På lösendagen är tidsvärdet alltid noll. Ju längre tid det är kvar till lösendagen, desto högre är tidsvärdet eftersom chansen för ett positivt utfall är större.

Tidsvärdets påverkande faktorer

Tidsvärdet påverkas av:

  • Optionens återstående löptid: Den är mer värd ju längre återstående löptid den har.
  • Volatiliteten: Högre volatilitet ger högre premie.
  • Marknadsräntan: När den riskfria räntan stiger ökar köpoptionens värde medan säljoptionens värde minskar.

Viktigt att veta om premiepriset

Det är viktigt att poängtera att ett lågt pris inte är samma sak som en billig option. Optioner är ett sätt att planera transaktioner i framtiden och därför bör du basera dina köp- och säljbeslut utifrån hur du tror att marknaden kommer att utvecklas och inte hur hög eller låg premien är.

Kom ihåg att det teoretiskt går att sätta ett pris på premien utifrån olika faktorer, men i slutändan är det alltid marknadens utbud och efterfrågan som bestämmer priset.

Läs mer: Vad är skillnaden mellan terminer, warranter och optioner?