Vad Hemförsäkringen Täcker

Ska du eller har du tecknat en hemförsäkring och funderar lite över vilket skydd som egentligen ingår? Att veta vad som ingår i försäkringen är viktigt eftersom du i värsta fall kan missa att få med saker som du verkligen behöver i din försäkring.

Nedan reder vi ut vad de flesta hemförsäkringar täcker och vad du kan komma att behöva komplettera med.

Vad som ingår

Vad som ingår i en hemförsäkring kan variera beroende på försäkringsbolag, men vanligtvis täcker hemförsäkringen följande:

 • Egendom: Täcker skador på dina tillhörigheter som till exempel möbler, kläder och hemelektronik. Detta inkluderar också stöld och skador som orsakats av vatten, brand och andra olyckor.
 • Ansvarsskydd: Täcker kostnader om du skulle orsaka skador på någon annans egendom eller person. Detta inkluderar till exempel om du skulle råka orsaka en brand i grannens hus eller om någon skulle skada sig i ditt hem och kräva ersättning.
 • Rättsskydd: Täcker kostnader för juridisk hjälp om du hamnar i en tvist.
 • Bostadsrättstillägg (om du bor i en bostadsrätt): Täcker skador på bostadsrätten och dess innehåll, utöver det som täcks av bostadsrättsföreningens försäkring.
 • Reseförsäkring: Täcker dig när du reser utanför Sverige, inklusive kostnader för sjukvård och förseningar, oftast i upp till mellan 40 och 60 dagar, beroende på försäkringsbolag.

Ovanstående skydd kallas oftast för ”grundskydd”, och är det skydd som de allra flesta hemförsäkringar ger.

Om du vill teckna ett utökat skydd så brukar hemförsäkringar erbjuda fler skydd som du kan inkludera i din hemförsäkring.

Till exempel:

 • Drulle- eller allriskförsäkring: Täcker skador som uppkommer ifall du drullar dig i hemmet, till exempel om du tappar datorn eller mobiltelefonen på golvet. Drulle-/allriskförsäkring
 • Utökat reseskydd: Ifall du reser mycket och det grundläggande reseskyddet inte räcker. Ett utökat reseskydd kan till exempel ge dig ersättning om du behöver ställa in din resa eller om du tappar bort ditt bagage. Reseförsäkring
 • Utökat skydd för hemelektronik och värdesaker: Ifall något händer med din dator, mobiltelefon, klocka eller andra värdesaker inom och utanför hemmet.
 • Djurförsäkring: Ifall du har husdjur. Hemförsäkringens grundläggande skydd täcker inte husdjur. Djurförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring: Täcker skador som kan uppstå även utanför hemmet. Olycksfallsförsäkring

Situationer där hemförsäkringen gäller trots att det kan kännas otydligt

Det kan finnas situationer där hemförsäkringen gäller, trots att det kan kännas otydligt eller oklart om den faktiskt gör det.

Nedan följer flera exempel:

 • Träd som fallit ner och skadat hus.
 • Byte av lås, till exempel tillföljd av att du tappat bort nyckeln eller fallit offer till ett rån.
 • Laga trasiga fönster.
 • Laga trasiga vitvaror, såsom kyl och frys.
 • Sanering av skadedjur, såsom vägglöss, termiter eller getingbon.
 • Trasiga, borttappade eller stulna funktionella redskap, såsom glasögon eller kontaktlinster.
 • VVS-problem (värmepumpar, ventilationsaggregat eller varmvattenberedare).
 • Vattenskada från ett våtrum, såsom kök eller tvätt-/vattenstuga, eller vattenskada från ett rör eller kopplingar för vatten, värme eller avlopp som läckt.

Vad som inte ingår

Nedan följer exempel på när hemförsäkringen inte gäller (vanliga missuppfattningar):

 • Tak: Hemförsäkringar brukar inte ge skydd för tak eller takläckor/läckage genom tak.
 • Bil: Bil som står parkerad på husets egendom skyddas inte av hemförsäkringen.
 • Begravning: Begravning/begravningskostnader ingår inte i hemförsäkringen.
 • Akvarium: Akvarium som orsakar vattenskada täcks vanligtvis inte av hemförsäkringen.

Mer information om grundskyddet

Nedan följer mer information om skydden som ingår i grundskyddet i hemförsäkringen.

Skydd av egendom vid stöld och skador

Med hemförsäkringen har du skydd vid stöld och skador på din egendom. ”Egendom” definieras som lösa ägodelar i ditt hushåll.

Exempel:

 • Möbler
 • Kläder
 • Elektronik
 • Musikinstrument
 • Sängar och sängkläder

Skador som kan ske kan, till exempel, vara:

 • Brandskador.
 • Naturskador, till exempel översvämningar, storm och blixtnedslag.
 • Vattenskador.
 • Inbrott, stöld, rån och bedrägeri.

Lösa saker som du tar med dig utanför hemmet kan skyddas av det så kallade ”bortaskyddet”, dock är det inte alltid säkert att bortaskyddet gäller eller att ersättningsbeloppet är lika högt som det hade varit ifall föremålet hade skadats inuti hemmet.

Exempel på situationer där bortaskyddet kan vara aktuellt:

 • Dator som förvarats i förråd eller fritidshus och som råkat ut för en skada.
 • Sängkläder som skadats i ett övernattningsläger.

Reseskydd

I en hemförsäkring ingår alltid ett reseskydd som täcker resor upp till 45 dagar (vissa fall upp till 60 dagar). Behöver du ett längre skydd behöver du teckna en separat reseförsäkring.

Reseskyddet gäller för:

 • Resenären.
 • Medresenärer som är bosatta på samma folkbokföringsadress.
 • Barn under 18 som försäkringstagaren har vårdnad över. Beroende på försäkringsbolag kan det finnas krav på att barnet är bosatt på samma folkbokföringsadress, dock inte med alla försäkringsbolag.
 • Vissa försäkringsbolag har krav på att personer som ska omfattas av reseskyddet står namngivna i försäkringsbrevet.

Innan man reser bör man höra med försäkringsbolaget och ta reda på om medresenärer kommer att täckas av reseskyddet.

Hemförsäkringens reseskydd täcker oftast följande:

 • Vårdkostnader för akut sjukdom eller olycka.
 • Hemtransport till Sverige vid svåra skador.
 • Ersättning vid olyckshändelser, överfall och stöld.
 • Rättsskydd vid domstolstvist.
 • Ansvarsskydd vid skadeståndsskyldighet.

Hemförsäkringens reseskydd täcker oftast inte följande:

 • Bagageskador.
 • Bagageförseningar.
 • Flygförseningar.
 • Personförseningar.

För att få ersättning för ovanstående behöver man oftast teckna ett utökat reseskydd eller en separat reseförsäkring. Reseförsäkringar

Rättsskydd

Hemförsäkringen ersätter kostnader som uppstår vid tvistemål och rättsliga tvister. För att rättsskyddet ska gälla måste tvisten prövas i tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen.

Rättsskyddet gäller inte i andra ärenden, till exempel tvister som handläggs av Kronofogdemyndigheten, Hyresnämnden, Patent- och marknadsdomstolen eller förvaltningsdomstolar.

Skyddet ger bl.a. ersättning för advokatskostnader och kostnader för att anlita juridiska ombud.

ID-skydd

ID-skydd är ett annat skydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Med skyddet ges oftast vägledning ifall man blivit ID-kapad, hjälp med hur man kan återställa sin identitet och hur man bäst löser problemet.

När det kommer till ID-skydd är en vanlig missuppfattning att en försäkring förhindrar identitetskapning, men det är tyvärr inte fallet, varken med hemförsäkringar eller med specialanpassade ID-skyddsförsäkringar. ID-skydd betyder bara att du får hjälp med att lösa identitetsstölden på snabbast möjliga sätt, skyddet kan inte förhindra stölden.

I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att helt skydda sig mot ID-kapning. Det försäkringar gör är att hjälpa dig med att återställa din identitet snabbt ifall problemet skulle uppstå. Skyddet ingår i de flesta hemförsäkringar som en del av grundskyddet.

Relaterat: Hur du bör göra ifall din identitet blivit stulen

Överfallsskydd

Hemförsäkringen ger ersättning vid överfall och angrepp, exempelvis vid misshandel, sexualbrott och rån. För att försäkringen ska gälla får du dock inte ha begått ett brott, som exempelvis slagsmål.

Ersättningsbeloppet kan bli mindre ifall du anses ha utsatt dig för risken, exempelvis vid påverkan av alkohol eller droger. Det gäller dock inte vid sexualbrott.

Mer information om grundskyddet

Husdjur

I grundskyddet bland hemförsäkringar täcks vanligtvis inte husdjur. För att täcka sina husdjur har man vanligtvis två alternativ man kan välja mellan:

 • Teckna en separat djurförsäkring som kan skydda husdjuren
 • Teckna ett utökat skydd som kan täcka husdjuren

Vilket som kan vara fördelaktigt för en kan bara en själv som försäkringstagare avgöra. Ifall priset för det utökade skyddet är billigare än den separata husdjursförsäkringen samt har ett lika bra skydd, eller täcker de delar du anser vara viktigast, så kan det första alternativet vara fördelaktigt nog. En separat djurförsäkring brukar annars vara att föredra, eftersom många husdjur ofta vistas ute och att även ha skydd för olyckor som kan hända utomhus kan vara viktigt. Vad täcker en djurförsäkring?

Relaterat: Finns det uppfödarförsäkringar för djuruppfödare?

Hur en hemförsäkring fungerar vid flytt

Om du ska flytta är det viktigt att veta hur hemförsäkringen fungerar under flytt.

Det första du bör göra när du flyttar är att du kontaktar ditt försäkringsbolag. Hemförsäkringen gäller nämligen tills du säger upp den.

Vill du försäkra ditt nya hem som du flyttar till på ett visst datum så kan du be försäkringsbolaget uppdatera försäkringen så att den säger upp den gamla försäkringen och aktiverar det nya för det nya hemmet på samma gång, på inflyttningsdatumet.

Om du inte vill teckna en ny hemförsäkring efter att du flyttar så behöver du meddela försäkringsbolaget om det och be dem säga upp din hemförsäkring. Du kan även be dem säga upp försäkringen i förtid.

Ifall du planerar att flytta till ett nytt hus så kan du få en ny försäkringspremie (kostnad för din hemförsäkring). Faktorerna som avgör priset på din försäkring brukar vara hur många personer som ska bo i boendet, till exempel om du har en ny sambo eller familjemedlem, bostadens boyta, ny inredning som du köper till bostaden som kanske är dyrare och kostar mer att försäkra, samt boendetyp, till exempel om du flyttar från en hyresrätt till en villa. Det är därför viktigt att du är medveten om vad din nya premie kommer att bli, eftersom det finns en risk för att den inte kommer vara lika stor som din tidigare premie.

Tillfälligt boende under flytten

Om du har två boenden under flytten, till exempel om du redan flyttat in till ditt nya hem men inte ännu gett nycklarna till den nya ägaren till ditt gamla hem, så är det viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget och meddelar dem om huruvida du vill ha två hemförsäkringar för respektive boenden, eller om du vill säga upp din gamla hemförsäkring och bara ha en hemförsäkring för ditt nya boende.

Ifall du planerar att bo i ett tillfälligt boende under tiden du flyttar så är det viktigt att du pratar med försäkringsbolaget och ber dem uppdatera hemförsäkringen så att den täcker det tillfälliga boendet.

Jämför olika försäkringar

Oavsett om du ska försäkra lägenheten, eller om du ska försäkra villan och teckna en husförsäkring, så är det viktigt att du kontrollerar vad de olika försäkringarna har för villkor och vad som ingår. Jämför också priserna för att få en så heltäckande försäkring som möjligt, till ett så lågt pris du kan.

Det är viktigt att inte bara teckna första bästa försäkring utan att kontrollera den först. Annars kan du, i värsta fall, upptäcka att försäkringen inte täcker det du behöver försent när olyckan redan är framme.

Kontrollera också vad de olika försäkringarna ger dig för möjlighet till utökat skydd och välj en som passar dina behov och din boendesituation. Att lägga ned lite jobb innan du tecknar din försäkring kan göra att du slipper både oro och sparar tid och pengar i framtiden.

Läs mer: Vilken hemförsäkring har jag?

Hitta en hemförsäkring