Vad Hemförsäkringen Täcker

Ska, eller har du tecknat en hemförsäkring och funderar lite över vilket skydd som egentligen ingår? Att veta vad som ingår i försäkringen är viktigt eftersom du i värsta fall kan missa att få med saker som du verkligen behöver i din försäkring.

Nedan reder vi ut vad de flesta hemförsäkringar täcker och vad du kan komma att behöva komplettera med.

Det här ingår i hemförsäkringen

När du försäkrar hemmet, oavsett om det är ett hus eller en lägenhet, så är det viktigt att veta att hemförsäkringar kan se olika ut hos olika försäkringsbolag, dock finns det vissa saker alla försäkringar täcker (det så kallade ”grundskyddet”).

Det här täcker en hemförsäkring:

Dessa punkter ger ett ganska heltäckande skydd, men det kan ändå finnas anledning till att teckna ett så kallat ”utökat skydd”. Det utökade skyddet kan exempelvis vara:

 • Drulle- eller allriskförsäkring: Täcker skador som kan uppkomma ifall du drullar dig i hemmet, exempelvis om du tappar en dator eller mobiltelefon på golvet.
 • Utökat reseskydd: Ifall du reser mycket och det grundläggande reseskyddet inte räcker. Ett utökat reseskydd kan exempelvis ge dig ersättning om du behöver ställa in resan eller om du tappar bort ditt bagage.
 • Utökat skydd för hemelektronik och värdesaker: Ifall något händer med datorn både i och utanför hemmet.
 • Djurförsäkring: Ifall du har husdjur. Hemförsäkringens grundläggande skydd täcker inte husdjur.
 • Olycksfallsförsäkring: Täcker skador som kan uppstå även utanför hemmet.

Exempel på situationer där hemförsäkringen gäller trots att det kan kännas otydligt:

 • Nedfallet träd som skadar hus
 • Byte av lås, som exempelvis vid borttappad nyckel eller rån
 • Trasiga fönster
 • Trasiga vitvaror såsom kyl och frys
 • Sanering av skadedjur, som vägglöss
 • Trasiga, borttappade eller stulna funktionella redskap, såsom glasögon, kontaktlinser, m.m
 • VVS-problem (värmepumpar, ventilationsaggregat, varmvattenberedare, etc)
 • Vattenskada från våtrum såsom kök, vattenstuga eller vattenskada från rör/kopplingar för vatten, värme eller avlopp som läcker

Exempel på situationer där hemförsäkringen inte gäller (förekommande missuppfattningar):

 • Tak. Hemförsäkringar brukar inte täcka tak eller exempelvis takläckor/läckage genom tak.
 • Bil som står parkerad på husets egendom.
 • Begravningar/begravningskostnader.
 • Akvarium som orsakar vattenskada.

Nedan följer mer information om respektive skydd som ingår i grundskyddet.

Skydd av egendom vid stöld eller skador

Med hemförsäkringen har du skydd vid stöld och skador på din egendom.

”Egendom” definieras som lösa ägodelar i ditt hushåll. Detta kan exempelvis vara:

 • Möbler
 • Kläder
 • Elektronik
 • Musikinstrument
 • Sängar och sängkläder

Skador som kan ske kan exempelvis vara:

 • Brandskador
 • Naturskador såsom översvämningar, storm och blixtnedslag
 • Vattenskador
 • Inbrott, stöld och rån
 • Med mera

Lösa saker som du tar med dig utanför hemmet kan skyddas av det så kallade ”bortaskyddet”, dock är det inte alltid säkert att bortaskyddet kan gälla eller att ersättningsbeloppet är lika högt som det hade varit ifall föremålet hade skadats i hemmet.

Exempel på situationer där bortaskyddet kunnat vara aktuellt:

 • Dator som förvarats i förråd eller fritidshus och som råkat ut för en skada.
 • Sängkläder som skadats i ett övernattningsläger.
 • Med mera.

Reseskydd

I en hemförsäkring ingår alltid ett reseskydd som täcker resor på upp till 45 dagar. I vissa fall upp till 60 dagar. Behöver du ett längre skydd behöver du ansöka om en separat reseförsäkring.

Skyddet gäller för:

 • Resenären.
 • Medresenärer som är bosatta på samma folkbokföringsadress.
 • Barn under 18 som försäkringstagaren har vårdnad över. Beroende på försäkringsbolag kan det finnas krav på att barnet är bosatt på samma folkbokföringsadress, dock inte hos alla försäkringsbolag.
 • Vissa försäkringsbolag har även krav på att personer som ska täckas av reseskyddet är namngivna i försäkringsbrevet.

Innan man reser bör man därför höra med försäkringsbolaget och se ifall medresenärer kommer att täckas av reseskyddet.

Hemförsäkringens reseskydd täcker oftast följande:

 • Vårdkostnader för akut sjukdom eller olycka.
 • Hemtransport till Sverige vid svåra skador.
 • Ersättning vid olyckshändelser, överfall och stöld.
 • Rättsskydd vid domstolstvist.
 • Ansvarsskydd vid skadeståndsskyldighet.

Hemförsäkringens reseskydd täcker i många fall inte:

 • Bagageskador.
 • Bagageförseningar.
 • Flygförseningar.
 • Personförseningar.

För att få ersättning för ovanstående fall behöver man oftast teckna ett utökat reseskydd eller en separat reseförsäkring.

Rättsskydd

Hemförsäkringen ersätter kostnader som uppstår vid tvistemål och rättsliga tvister. För att rättsskyddet ska gälla måste tvisten prövas i tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen.

Rättsskyddet gäller inte i andra ärenden, såsom tvister som handläggs av Kronofogdemyndigheten, Hyresnämnden, patent- och marknadsdomstolen, förvaltningsdomstolar, med mera.

Rättsskyddet ger ersättning för advokatskostnader och kostnader för att anlita juridiska ombud.

ID-skydd

ID-skydd är ett annat skydd som ingår i de flesta hemförsäkringar. Med skyddet ges oftast vägledning i de fall man blivit ID-kapad, hjälp med hur du kan återställa din identitet och hur du bäst löser problemet.

När det kommer till ID-skydd är en vanlig missuppfattning att en försäkring kan skydda mot detta, men tyvärr är så inte fallet. Inte med hemförsäkringens ID-skydd och inte heller med specialförsäkringar som är specialanpassade för ID-skydd.

Det är i dagsläget tyvärr inte möjligt att helt skydda sig mot identitetsstöld. Det försäkringar kan göra är att hjälpa dig med att bäst återställa din identitet ifall problemet skulle uppstå, och lösa det så snabbt som möjligt. Detta skydd ingår i de allra flesta hemförsäkringars grundskydd.

Relaterat: Hur du bör göra ifall din identitet blivit stulen

Överfallsskydd

Hemförsäkringen ger ersättning vid överfall och angrepp, exempelvis vid misshandel, sexualbrott och rån. För att försäkringen ska gälla får du dock inte ha begått ett brott, som exempelvis slagsmål.

Ersättningsbeloppet kan bli mindre ifall du anses ha utsatt dig för risken, exempelvis vid påverkan av alkohol eller droger. Det gäller dock inte vid sexualbrott.

Mer information om grundskyddet

Grundskyddet täcker inte husdjur

I grundskyddet bland hemförsäkringar täcks vanligtvis inte husdjur. För att täcka sina husdjur har man vanligtvis två alternativ man kan välja mellan:

 • Teckna en separat djurförsäkring som kan skydda husdjuren
 • Teckna ett utökat skydd som kan täcka husdjuren

Vilket som kan vara fördelaktigt för en kan bara en själv som försäkringstagare avgöra. Ifall priset för det utökade skyddet är billigare än den separata husdjursförsäkringen samt har ett lika bra skydd, eller täcker de delar du anser vara viktigast, så kan det första alternativet vara fördelaktigt nog. En separat djurförsäkring brukar annars vara att föredra, eftersom många husdjur ofta vistas ute och att även ha skydd för olyckor som kan hända utomhus kan vara viktigt. Vad täcker en djurförsäkring?

Relaterat: Finns det uppfödarförsäkringar för djuruppfödare?

Hur fungerar en hemförsäkring under flytt?

Om du ska flytta är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag. Hemförsäkringen gäller tills du säger upp den.

Vill du försäkra ditt nya hem som du flyttar till på ett visst datum så kan du be försäkringsbolaget uppdatera försäkringen så att den täcker det nya hemmet på inflyttningsdatumet.

Om ditt försäkringsbehov upphör efter att du flyttar ut så behöver du meddela försäkringsbolaget och be dem säga upp försäkringen. Du kan även säga upp försäkringen i förtid.

Ifall du planerar att flytta till ett nytt hus så kan du få en ny premie, eller kostnad för din nya försäkring. Faktorerna som avgör det nya priset kan exempelvis vara:

 • Nytt antal personer som ska bo i boendet, till exempel en ny sambo eller familjemedlem.
 • Ny boyta.
 • Ny inredning som kanske är dyrare och kostar mer att försäkra.
 • Ny boendetyp, till exempel om du flyttar från en hyresrätt till en villa.

Tillfälligt boende under flytten

Det är inte heller ovanligt att man har två boenden under flytten: det gamla boendet och det nya. I sådana fall är det viktigt att man kontaktar försäkringsbolaget och meddelar dem ifall man vill ha dubbla hemförsäkringar för båda boenden, eller om man endast vill försäkra ett av boendena under flyttperioden.

Ifall man planerar att bo i ett tillfälligt boende bör man tala med försäkringsbolaget och be dem om en uppdaterad hemförsäkring som täcker det tillfälliga boendet.

Jämför olika försäkringar

Oavsett om du ska försäkra lägenheten, eller om du ska försäkra villan och teckna en husförsäkring, så är det viktigt att du kontrollerar vad de olika försäkringarna har för villkor och vad som ingår. Jämför också priserna för att få en så heltäckande försäkring som möjligt, till ett så lågt pris du kan.

Det är viktigt att inte bara teckna första bästa försäkring utan att kontrollera den först. Annars kan du, i värsta fall, upptäcka att försäkringen inte täcker det du behöver försent när olyckan redan är framme.

Kontrollera också vad de olika försäkringarna ger dig för möjlighet till utökat skydd och välj en som passar dina behov och din boendesituation. Att lägga ned lite jobb innan du tecknar din försäkring kan göra att du slipper både oro och sparar tid och pengar i framtiden.

Läs mer: Vilken hemförsäkring har jag?

Hitta en hemförsäkring