Vad Händer med Bolån Vid Separation?

En skilsmässa eller separation är aldrig rolig att gå igenom. Har man dessutom ett gemensamt boende som man lånat pengar till kan det vara svårt att veta hur man ska hantera det och vad som egentligen gäller. Här gör vi ett försök att reda ut begrepp och frågetecken gällande bolån vid separation.

Ta över bolån—så går det till

Uttrycket ”ta över bolån” är, beroende på hur man ser det, egentligen något missvisande. Man kan inte ta över någon annans huslån hur som helst utan att kontakta långivaren. När man bestämt sig för att separera är det därför viktigt att så snart som möjligt kontakta långivaren för en omprövning av bolånet för den som ska bo kvar i bostaden.

Det som händer sedan är att banken tittar på ekonomin hos den som vill överta lånet för att se om denne ensam kan klara av månadskostnaden för lån samt driftskostnader.

För att få överta egendom som skaffats för gemensamt bruk, såsom bostaden, krävs också samtycke från den andra parten när man väljer att gå isär. Godkänner banken att lånet tas över av den som vill bo kvar så upprättas ett nytt låneavtal för bolånet.

Kontakta en jurist vid tveksamheter

En jurist, som är specialist på området, kan vara guld värd i många fall. Denne kan hjälpa till med att räkna på hur mycket det kommer kosta att lösa ut den andra parten vid en bodelning. Det kan vara en fördel att göra innan man kontaktar banken för omförhandling av bolånet.

En bodelning kan i sig vara en komplicerad historia. Ibland finns det upprättade samboavtal eller äktenskapsförord som innebär att egendom som varit i separat ägo innan förhållandet ska fortsätta att vara så. Däremot ska sådant som införskaffats för gemensamt bruk delas lika mellan parterna.

Att anlita en jurist kan också göra att båda parter upplever att fördelningen sker på ett rättvist sätt och att de känner sig trygga med att de inte blir lurade.

Få hjälp av Lexly