Vad som Händer med Bolån Vid Separation/Skilsmässa

En skilsmässa eller separation är aldrig rolig att gå igenom. Har man dessutom ett gemensamt boende som man lånat pengar till kan det vara svårt att veta hur man ska hantera det och vad som egentligen gäller.

Här redogör vi vad som gäller med bolån och huslån vid separation.

3 alternativ för att hantera bolån vid separation

När man går igenom en separation eller en skilsmässa så har man 3 alternativ som man kan välja mellan vad gäller bolånet:

  1. Sälja bostaden och lösa lånet: Ni säljer bostaden och löser av bolånet, så att ni inte har en bostad eller ett bolån kvar efter skilsmässan, vilket oftast är det enklaste alternativet.
  2. En av er tar över bolånet: Vill ni inte sälja bostaden eller om en av er vill bo kvar i bostaden så kan de ta över bolånet, ni kontaktar då banken, går igenom en ny kreditprövning och därefter tar en av er över bolånet.
  3. Ni gör ingenting: Vill ni ta itu med bolånet senare kan ni båda stå kvar på bolånet, dela på kostnaden varje månad och om ni sedan vill sälja bostaden eller om en av er vill ta över bolånet, så kan ni ta itu med det.

Processen för att ta över bolån efter skilsmässa

För att ta över ett bolån efter en skilsmässa är det viktigt att kontakta banken som ni har bolånet med och be dem skriva över lånet till den person som ska ta över det. Generellt sett går det bra att ta över ett bolån, men det krävs att den som tar över lånet har en tillräckligt god kreditvärdighet.

För att skriva över ett bolån, följ dessa steg:

  1. Ta kontakt med banken där ni har ert gemensamma bolån.
  2. Meddela banken om ert önskemål att en av er vill ta över bolånet helt och hållet.
  3. När banken utvärderar och godkänner överföringen, se till att skriva under alla nödvändiga dokument och handlingar som banken tillhandahåller.

Genom att följa dessa steg kan ni säkerställa en smidig överföring av bolånet efter en skilsmässa.

Avgöra vem som ska behålla huset

Vem som får behålla huset (s.k. ”kvarsittningsrätt”) beror på vad du och din partner kommer överens om. Om ni kommer överens om att du eller din partner får behålla huset, så kommer den personen att få behålla det. Om ni båda vill behålla huset och inte kommer överens om vem som får göra det, så kan ni låta tingsrätten avgöra vem som får kvarsittningsrätt.

Hur man värderar huset vid separation

Innan man säljer eller tar över bostaden är det viktigt att man värderar det, så att man får ett så aktuellt marknadsvärde som möjligt, vilket är viktigt när man gör sina beräkningar för hur mycket huset är värt.

För att värdera ett hus, kontakta en mäklare och be om att få boka en tid för en bostadsvärdering. Mäklaren kommer då att besöka er och ge er ett uppskattat värde på bostaden som ni kan utgå ifrån när ni räknar på hur mycket bostaden är värd.