UC (Upplysningscentralen): Allt Du Behöver Veta

Vad är Upplysningscentralen (UC)?

Upplysningscentralen (UC eller UC AB) är ett svenskt kreditupplysningsföretag som tillhandahåller tjänster till företag, banker, myndigheter och andra finansiella institutioner. Företaget ägdes tidigare av de svenska bankerna Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Länsförsäkringar, men såldes 2018 till det finska affärs- och konsumentinformationsbolaget Enento Group Oyj och är numer helägt av Enento.

UC samlar in och sammanställer information om privatpersoner och företag som används för att bedöma kreditvärdighet. Informationen hämtas in från bland annat Skatteverket, Trafikverket, Bolagsverket och Kronofogden, och sammanställningen heter kreditupplysning, men kallas ofta för en UC.

I en UC ingår bland annat följande information:

 • Namn och adress.
 • Inkomst och ekonomi.
 • Betalningsanmärkningar och skulder.
 • Anställning eller arbetslöshet.
 • Boende och civilstånd.
 • Tidigare kreditupplysningar och kreditansökningar.
 • Skuldsaldo hos Kronofogden och inkassokrav.

UC använder datan för att hjälpa banker och andra finansiella institutioner fatta välgrundade beslut om lån, krediter, hyresavtal, abonnemang, kontrakt och andra överenskommelser där en kreditrisk förekommer. När företag tar en UC så kan de, med andra ord, se ovanstående information.

UC är Sveriges största kreditupplysningsbolag och det bolag som de allra flesta finansiella institutioner använder för att ta kreditupplysningar.

Hur fungerar UC-score?

UC-score är en poängsiffra som används för att bedöma en persons eller företags kreditvärdighet. Det är ett uttryck för hur god eller dålig kreditvärdighet en person eller ett företag har. UC-scoren är den poäng som kommer att användas av banken eller den finansiella institutionen när de ska avgöra om de ska bevilja ett lån, en kredit, ingå i avtal eller annat. Poängen placeras på en skala och ju högre poäng du har desto bättre UC-score har du.

Skalan för UC-score ser ut så här:

745-999Utmärkt kreditvärdighet
635-744Mycket bra kreditvärdighet
559-634Bra kreditvärdighet
455-558Mindre bra kreditvärdighet
1-454Svag kreditvärdighet

En hög UC på 559 eller mer anses alltså vara bra, och en låg UC på 558 eller mindre anses vara dålig. Ju högre eller lägre UC-score du har, desto bättre eller sämre är din UC. UC-scoren uppdateras dagligen.

För att ta reda på din UC, besök Min Upplysning och gör en beställning. Du kommer då att se din UC-score i svaret.

Faktorer som påverkar ditt UC-score

UC-upplysningar påverkas av många faktorer.

Till exempel:

 • Inkomst
 • Betalningshistorik
 • Befintliga krediter och lån
 • Skulder
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Boendekostnader, utgifter, civilstånd och familj
 • Tillgångar
 • Antalet UC-upplysningar som tagits tidigare

Många av faktorerna kan man påverka själv och genom att sänka sina skulder, kostnader, minska antalet kreditförfrågningar hos UC så kan man förbättra sin UC-score och öka sina chanser till att få lån.

Eftersom antalet UC-upplysningar som tagits tidigare är en faktor som påverkar UC är en vanlig fråga hur många UC man får ha.

Antalet UC man får ha och hur många som anses vara normalt varierar och beror på flera faktorer, såsom varför upplysningarna togs och vad de avsåg. Till exempel väger tre UC:n som avser hyreskontrakt, bredbandsabonnemang och bolån inte lika mycket som tre UC:n som avser smslån. Därför finns det ingen exakt siffra på hur många UC som är normalt. Dock kan man generellt sett säga att fler än 3 UC:n som avser blancolån inom ett halvår är för många.

UC sparar kreditupplysningar i 12 månader och efter det så försvinner dem.

Allt om betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning är en anmärkning som UC anger i sitt register när en person eller ett företag inte betalar en faktura eller skuld i tid, och inte heller betalar påföljande inkassokrav. De är en indikation på att den aktuella personen eller företaget haft problem med att betala sina skulder.

För privatpersoner ligger betalningsanmärkningar kvar i Upplysningscentralens register i tre år. För företag ligger de kvar i fem år. Om betalningsanmärkningen är äldre än tre respektive fem år kommer den automatiskt att tas bort från registret, dock kan de ligga kvar längre om skulderna som de avser inte är betalda.

Vilka organisationer som kan ta en kreditupplysning via UC

UC kan tas av många olika organisationer, till exempel banker, försäkringsbolag och myndigheter.

Följande är en lista över organisationer som kan ta UC:

 • Banker
 • Försäkringsbolag
 • Statliga myndigheter
 • Hyres- och Bostadsrättsföreningar
 • Företag som jobbar med avtal, kontrakt och abonnemang
 • Kreditgivare
 • Inkassobolag
 • Borgensmän
 • Företag som behöver veta om kreditvärdighet

UC är ett viktigt verktyg för att bedöma kreditvärdighet, och det är därför viktigt att veta vilka som kan ta UC. Företag får bara ta en UC om de har rimliga behov, och om ett företag beställer en felaktig kreditupplysning har du rätt att kontakta UC AB för att fråga om den och att eventuellt ta bort den.

Anledningar till att UC används

UC används för att identifiera kreditvärdighet och förhindra bedrägeri. Det är ett viktigt verktyg som företag, banker, myndigheter och andra finansiella institutioner använder för att se till att en person eller ett företag kan betala tillbaka sina lån, skulder och åtaganden.

Följande är några anledningar till varför företag gör en UC:

 • Identifiering av kreditvärdighet.
 • Avgöra om en person eller ett företag kan betala tillbaka sina åtaganden.
 • Förhindra bedrägeri.
 • Långivare kan se om en person eller ett företag har andra lån eller skulder.
 • Kontrollera historiska betalningsuppgifter.

Med en UC kan kreditgivare få en inblick i en persons eller ett företags kreditvärdighet och därmed fatta mer informerade beslut om de vill eller inte vill ge en kredit. UC är därför ett viktigt verktyg för att skydda långivare och kreditgivare. Det är även ett viktigt verktyg för att skydda låntagare och kredittagare, eftersom det förbättrar riskbedömningar och förhindrar överbelåning och överskuldsättningar.

Så testar du din egen UC

Undrar du hur din UC ser ut och vill ta en UC på dig själv kan du göra det. Att ta en UC på sig själv är ett bra sätt att få en överblick över sin ekonomi och se vad det är företag ser när de tar en kreditupplysning på en.

För att ta en UC på dig själv, gör så här:

 1. Besök UC.
 2. Beställ en kreditupplysning.
 3. Betala och köp.

Du kommer se kreditupplysningen direkt på skärmen och kommer kunna se hur din UC ser ut samt vad du har för score.