Terminer: Vad De Är och Hur De Fungerar

När man handlar med aktier finns många termer som kan tyckas krångliga och svåra att förstå sig på, till exempel warranter, optioner och ”terminer”. I detta inlägg ska vi redogöra för den sistnämnda termen.

Vad terminer är

”Terminer”, även kallade ”terminskontrakt”, är en typ av derivatkontrakt mellan två parter att köpa eller sälja en tillgång vid ett bestämt pris vid ett specifikt datum i framtiden. Tillgången kan vara en fysisk vara (t.ex. guld, olja) eller ett finansiellt instrument (t.ex. aktier, obligationer, valutor).

Det finns två huvudtyper av terminskontrakt:

  1. Standardiserade terminer (ofta kallade ”future-kontrakt”) som handlas på terminsbörser. Dessa kontrakt har standardiserade villkor vad gäller kvalitet, kvantitet och leveransdatum.
  2. OTC-terminer (Over-The-Counter), också kända som ”forward-kontrakt”, som skräddarsys mellan två parter utanför en börs.

Terminer används ofta för att säkra risk (hedge) eller spekulera i prisrörelser på den underliggande tillgången. Om du till exempel äger en stor mängd aktier och är orolig för ett möjligt prisfall, kan du sälja terminer på dina aktier. Om aktiernas pris faller, kommer förlusten på dina aktier att kompenseras av vinsten från terminskontrakten. På samma sätt kan en råvaruproducent använda terminer för att låsa in ett pris för sin kommande produktion och därmed minska risken för prisförändringar.

Hur terminer funkar

Tänk dig att du vill köpa en aktie som du tror på, men på kontot så gapar det tomt. Du vill inte sälja av andra aktier för att köpa den nya, dock vill du ändå ha aktien eftersom du tror att den kommande rapporten kommer att se bra ut. Du vet dessutom att du snart kommer att få in pengar och kommer att ha råd med att betala för din aktie. Då kan du använda dig utav terminer.

Terminer innebär att du tecknar en position i aktien och betalar för den när terminskontraktet löper ut.

Priset för aktien är det pris som aktien har när du skrivit på terminskontraktet.

Exempelvis, aktien som du trott på kostar 1000 kr när du tecknar terminskontraktet. Kontraktet löper ut om 30 dagar. Aktien har en kommande rapport som du tror kommer att vara väldigt positiv. Det visar sig vara så och aktien stiger med 10 % i värde. Nu löper kontraktet ut och aktien är värd 1100 kr, men du får köpa den för 1000 kr aktien. Du har nu gjort 100 kr i vinst med terminskontraktet.

Det är viktigt att veta att det kan gå åt båda hållen. Om en aktie sjunker i pris så är du fortfarande skyldig till att köpa aktien när terminen löper ut. Då kan du gå med förlust.

Hur man handlar terminskontrakt

Teminer kan handlas på de största handelsplattformarna för värdepappershandel, som Avanza och Nordnet. När man vet hur värdepapperna fungerar kan man besöka plattformen man vill handla terminerna på, skapa ett konto, besöka sektionen för terminer och därefter snabbt köpa terminen som man vill handla, direkt på plattformen.

Kom igång med Avanza | Kom igång med Nordnet

Viktiga saker att tänka på vid handel med terminer

Terminer anses vara ett finansiellt kontrakt med relativt hög risk. Det är därför viktigt att du är ordentligt påläst innan du väljer att investera i en aktie med ett terminskontrakt.

Risken med terminer är att du gör dig skyldig till att köpa en aktie vid ett visst datum, oavsett hur priset på aktien utvecklats.

Om aktien stigit i värde när ditt terminskontrakt löper ut så gör du en vinst på affären, men om aktien sjunkit i pris så går du med förulst på affären.

Du är alltid skyldig till att köpa aktien när terminskontraktet löper ut.

Detta är skillnaden mellan terminer och optioner. Med optioner så köper du en köpoption i en aktie. När kontraktet löper ut så erbjuds du möjligheten att köpa aktien eller att tacka nej.

Är du ny på aktiemarknaden så är det alltså bäst att vänta lite med att använda terminskontrakt tills du har större kunskap om hur aktier fungerar och vad som påverkar aktiekursen.

Terminskontrakt används inom flera områden

Terminskontrakt används också i andra typer av handel än den med värdepapper.

De används till exempel för de som köper olja eller spannmål.

Säg till exempel att du är inköpare för ett stort företag som behöver 1000 fat olja. Då kan du upprätta ett terminskontrakt om du tror att oljepriset kommer att gå upp i framtiden. På så sätt så får du din olja till ett billigare pris. Samma risk som med aktier finns emellertid även här. Det finns alltid en risk att oljepriset går ned istället för upp och att du hade kunnat få din olja billigare om du hade köpt den direkt.