Smarta Kontrakt: Vad De Är och Hur De Fungerar

Ett smart kontrakt, eller ”smart contract” som det heter på engelska, är ett digitalt kontrakt som tillämpar blockkedjeteknologi.

Kontraktet innehåller villkor, och en kod som ska köras ifall kontraktets villkor uppfylls. Ingen tredje-part behöver verifiera ifall kontraktets villkor uppfylls utan detta sker automatiskt, direkt i kontraktets kod. Ifall kontraktets villkor uppfylls så körs koden i kontraktet automatiskt. Smart contracts är därför säkra, spårbara och helt transparenta.

I detta inlägg redogör vi för vad smart contracts är, hur de fungerar, hur de kan vara till ens fördel och varför de är viktiga.

Definitionen av smart contracts

Smart contracts, som på svenska ofta kallas för smarta kontrakt, är automatiska och digitala avtal. Begreppet användes för första gången i början på 1990-talet när datavetaren och juristen Nick Szabo myntade uttrycket.

Den stora skillnaden mellan den här typen av avtal och vanliga, konventionella kontrakt är att den mänskliga faktorn utesluts. Villkoren skrivs in i en kod som lagras i ett decentraliserat blockchain-nätverk. Kontraktet är med andra ord ett program, eller en självkörande kod på en blockkedja.

Förenklat kan man säga att det är en decentraliserad ”världsdator” som automatiskt har hand om utförandet, lagringen, kontrollen och andra delar i avtalsprocessen. Med andra ord så behövs ingen central myndighet eller extern partner för att tillhandahålla den här typen av kontrakt. Allt sköts automatiskt och på ett säkert sätt.

Precis som vid vanliga kontrakt så utgörs kontraktet av förutbestämda villkor mellan två eller flera parter.

Smarta kontrakt är baserade på blockchainteknik. Många olika blockchain-plattformar, bland annat Ethereum, erbjuder den här typen av kontrakt.

Hur fungerar smart contracts?

Precis som vanliga traditionella kontrakt så är ett smart contract ett avtal mellan flera parter och utgörs av olika villkor och överenskommelser. Skillnaden är att informationen i de smarta kontrakten anges i kod, vilket gör kontrakten automatiska och självutförande. Det innebär att definierade aktiviteter utförs automatiskt när villkor i avtalet uppfylls.

Smarta kontrakt kan verka komplicerade, men i själva verket så är det ganska enkelt. Det hela bygger på ”if-then”-regler i koden. If och then översätts till om och  på svenska. Det är med andra ord en kod som säger: om X händer, gör då Y. ”X” är avtalets förutbestämda villkor och ”Y” är de transaktioner som utförs när villkoren är uppfyllda.

If-then-reglerna kan illustreras med ett exempel. Låt oss anta att du köper en produkt av ett företag. Om du uppfyller villkoret om betalning, då kommer din produkt att bli tillgänglig.

  • X = betalning
  • Y = leverans av produkt

Nick Szabo liknade det med en varuautomat. Vid rätt inmatning garanteras ett visst utfall. I fallet med en varuautomat, till exempel en läskautomat, lägger du i en viss summa pengar och väljer sedan produkt. Det resulterar i att du får din produkt levererad.

Eftersom det inte finns några mellanhänder eller någon central myndighet kommer alla parter att kunna ta del av statusförändringar i realtid. Uppdateringarna skickas automatiskt.

Ethereums smarta kontrakt

Ethereum är förmodligen den kändaste blockchain-plattformen som har stöd för digitala kontrakt. Kontrakten består av kod och dess funktioner samt data lagras på en särskild adress i Ethereums blockkedja. Kontrakten är ett slags konto som har ett saldo och som kan skicka transaktioner över nätverket.

Kontrakten kontrolleras inte av någon användare, utan istället är de automatiska och självutförande. De säkras av det decentraliserade blockchain-nätverket. Användare kan interagera med kontraktet, genom att skicka valutor med instruktioner till det, men de kan inte bestämma hur kontraktet svarar. Det är kontraktets kod som avgör hur kontraktet fungerar.

Ethereum-blockkedjan påminner om Bitcoin. Båda består av ett självständigt ”peer-to-peer”-system, men Ethereums programspråk gör det möjligt för utvecklare att skriva smarta kontrakt. I Ethereums nätverk så används programmeringsspråket Solidity.

Fördelar med smarta kontrakt

Det finns många fördelar med blockchain-baserade kontrakt jämfört med vanliga konventionella kontrakt. De främsta fördelarna anses vara:

  • Säkert – De är spårbara och transparenta. Eftersom de baseras på blockchainteknik så skyddas de från hackare. Kontrakten är irreversibla, vilket innebär att ingen kan ändra avtalsvillkoren. Det minskar även risken för bedrägeri.
  • Effektivt – Eftersom att det inte finns några onödiga mellanhänder eller någon central makt så tar det mycket kortare tid att programmera och genomföra smarta kontrakt. Byråkratin som omfattar vanliga kontrakt försvinner, vilket sparar mycket tid.
  • Billigare – Det effektiva utförandet gör även att verkställighetskostnaderna minskar. Även risken för misstag och misstolkningar minskar, vilket gör de smarta kontrakten till ett billigare alternativ än traditionella kontrakt.
  • Automatiskt – Kontraktet är självutförande, vilket både gör det tidseffektivt och enklare att förstå och följa.
  • Oberoende – Eftersom kontraktet inte utförs av mellanhänder så är det oberoende av någon tredje part såsom advokater eller notarier. I stället så är det koden som avgör om villkoren uppfylls eller inte.

Hur används smarta kontrakt med kryptovaluta?

Det är möjligt att implementera kryptovalutor i digitala kontrakt. Kryptovalutan kan användas som betalningsmedel i kontraktet. Den här typen av digitala kontrakt har skapat nya möjligheter inom kryptobranschen. På en decentraliserad plattform med en egen blockchain, exempelvis Ethereum så kan användare bygga och använda smarta kontrakt.

Kontrakten är ett nytt sätt att skapa decentraliserade appar, även kallade ”dApps (decentralized apps)” på blockkedjan. Det innebär att utvecklare kan bygga nya typer av appar. När apparna laddats upp på Ethereums blockkedja så kommer de alltid att fungera som de är programmerade. Eftersom dApps är decentraliserade så innebär det att ingen enskild användare eller enhet kan kontrollera dem.

Kontrakten är tillgängliga och läsbara för alla, vilket revolutionerar hur kontrakt utformas. De kan användas inom de flesta branscher och används bland annat för att handla digitala tillgångar, kryptovalutor och spel. I framtiden så kommer vi med största sannolikhet att se mer av den här typen av avtal.

Relaterat: Var kan man handla kryptovalutor?

Kryptovalutor som har stöd för smart contracts

Det finns flera kryptovalutor som har stöd för smart contracts, bland annat:

Sammanfattning

Smart contract är ett revolutionerande digitalt kontrakt som skrivs i kod i ett decentraliserat blockchain-nätverk. Kontraktet är med andra ord en självkörande kod på en blockkedja som utesluter den mänskliga faktorn, mellanhänder och centrala myndigheter. Koden definierar avtalets villkor och transaktioner. När villkoren är uppfyllda utförs transaktionerna automatiskt.

Det finns många fördelar med den här typen av kontrakt, framför allt är de mycket säkra eftersom de är transparenta och spårbara. De är även automatiska, vilket gör dem både effektiva och billiga. Ethereum är den främsta blockchain-plattformen som använder sig av smarta kontrakt.