Restvärde: Vad Det Är och Hur Det Fungerar

Förklaring av restvärde

Restvärde, även kallat restskuld, är en term som beskriver hur mycket pengar man tror att något kommer vara värt efter en viss period.

Exempel: När man köper en bil med ett billån så kan man välja att komma överens om ett restvärde med bilåterförsäljaren när man skriver på låneavtalet. När lånet löper ut så ska bilens restvärde samt bilens faktiska värde (nuvärde) stämma överens. Om det är fallet så kan man lämna tillbaka bilen och skriva på ett nytt avtal för en ny bil.

Att restvärdet och nuvärdet stämmer överens är dock sällan fallet. Vanligast är att värdena skiljer sig, eftersom det inte är lätt att förutspå hur mycket ett objekt kommer att vara värt i framtiden. Om man uppskattade ett för högt restvärde, och bilen inte är värd så mycket som man trodde när lånet löpt ut, så kommer låntagaren att behöva betala för mellanskillnaden, och om man uppskattade ett för lågt restvärde, så kommer låntagaren att kunna använda mellanskillnaden som kontantinsats till nästa bilköp.

Därför är det bra att försöka sätta ett så realistiskt restvärde som möjligt, eftersom ett högt restvärde kan leda till fördelaktigare lånevillkor, men också leda till att du behöver betala en mellanskillnad när lånet löper ut.

Kontantinsats vid lån med restvärde

Med ett billån krävs även en kontantinsats från låntagaren, vanligtvis runt 20%. Den resterande delen av priset utgörs av lånet. Även om man måste stå för bilförsäkring själv så kan man ofta spara pengar genom att ha en billigare försäkring. Återförsäljaren erbjuder nämligen vanligtvis garanti för billån med restvärde.

Beräkning av restvärde

Det finns olika metoder för att räkna ut restvärdet, och vilken metod som används beror på typen av tillgång och andra faktorer som kan påverka dess värde.

Två vanliga metoder för att räkna ut restvärde är:

  1. Procentsatsmetoden: Man uppskattar det förväntade restvärdet genom att bestämma en procentandel av tillgångens ursprungliga värde. Till exempel, om du köper en bil för 100 000 kr och antar att dess restvärde vid slutet av lånets löptid kommer att vara 60%, så kommer restvärdet att vara 60 000 kr.
  2. Marknadsundersökning: Man undersöker marknaden för att få en uppfattning om vad liknande tillgångar säljer för efter ett par års användning. Till exempel, om du vill uppskatta restvärdet av en bil, kan du undersöka marknaden för att se vad andra liknande bilar säljs för efter ett par års användning.

Det är viktigt att vara medveten om att restvärdet inte är ett garanterat värde, eftersom det kan påverkas av olika faktorer, såsom marknadsförhållanden och tillgångens skick vid slutet av dess användningstid. Därför kan det vara en god idé att använda flera metoder för att uppskatta restvärdet och få en mer heltäckande bild av tillgångens ekonomiska livslängd.

Relaterat: Hur vet jag vilken bilförsäkring jag har?