Optioner: Vad De Är och Hur De Fungerar

Många investerar i fonder eller aktier, men det finns många andra sätt att investera. För den som söker kortsiktiga investeringar där risknivån är betydligt högre, men även avkastningen högre så kan optioner vara ett alternativ. Men vad är en option? Vi förklarar.

Det här är en option

Optioner kan enkelt beskrivas som ett avtal mellan två parter, en köpare och en säljare, om en framtida affär. Optionen är ett kontrakt som ger dig rätten att köpa eller sälja en viss tillgång, till ett specifikt pris, vid ett specifikt datum. Du är inte tvungen till att köpa eller sälja tillgången, men du har den rätten om du skulle vilja, med din option.

Option kommer från det engelska ordet ”optional” och betyder ”frivilligt” som syftar på att köparen har en valmöjlighet. Optionen ger dig alltså valmöjligheten, om du vill genomföra affären eller inte. Vill du inte genomföra affären när datumet infaller så behöver du inte göra det. Detta är den principiella skillnaden mellan en option och en termin (där du med en termin är tvungen att genomföra affären).

Optionspriset

När du köper en option så tillkommer en kostnad för optionsköpet. Kostnaden kallas för ”premie” och är det pris du betalar för att köpa optionsvillkoret (dvs rätten att köpa eller sälja en viss tillgång vid ett visst datum till ett specifikt pris). En premie tillkommer alltid vid optionsköp oavsett om optionsvillkoret nyttjats eller inte.

Läs mer: Hur sätts optionspriset?

Olika typer av optioner

Det finns två olika optionstyper:

  • Köpoptioner som ger dig rättigheten att få köpa den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris och på ett förutbestämt datum. Den här typen av option kallas även för Call eller Call option.
  • Säljoptioner som ger dig rättigheten att få sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris och på ett förutbestämt datum. Den här typen kallas även för Put eller Put option.

Oavsett vilken optionstyp du köper så betalar du alltid en premie till säljaren.

Hur fungerar optioner?

Det finns fyra olika grundpositioner vid optionshandel.

  • Köpa köpoption (Long call): Innebär att köparen har rätt att köpa den underliggande tillgången till ett visst pris i framtiden. Den här positionen är lämplig när du tror på uppgång eller när du vill försäkra dig om den framtida köpkursen.
  • Utfärda köpoption (Short call): Innebär att säljaren är skyldig att sälja den underliggande tillgången i framtiden om köparen önskar att köpa. Den här positionen är bra när marknaden står still, eftersom du som utfärdare får en premie oavsett.
  • Köpa säljoption (Long put): Innebär att köparen har rätt att sälja den underliggande till ett visst pris i framtiden. Den här positionen är lämplig när du tror på nedgång eftersom den kan ge skydd mot ett kraftigt kursfall.
  • Utfärda säljoption (Short put): Innebär att säljaren är skyldig att köpa den underliggande tillgången till ett visst pris om köparen önskar att sälja. Den här positionen passar när du är intresserad av att köpa en viss aktie, men tycker att den nuvarande kursen är för hög.

När man handlar optioner så handlar det främst om att köpa sälj- och köpoptioner. Här kan man inte förlora mer än det som man har köpt optionerna för.

När man utfärdar optioner så tillkommer nya risker som man måste ta hänsyn till. Till exempel så finns det ingen gräns för hur mycket man kan förlora när man utfärdar optioner.