KYC (Know Your Customer) → Förklarat

Vad är KYC?

KYC, eller ”Know Your Customer” är den internationella benämningen för det begrepp vi i Sverige känner igen som kundkännedom.

Processen är till för att företag och finansiella institutioner ska veta hur, och på vilket sätt deras kunder kommer att använda sig utav deras tjänster.

KYC är ett sätt att motverka penningtvätt, ett problem som är utbrett världen över. För att bekämpa detta är aktörer inom en rad olika områden numera skyldiga, enligt Penningtvättslagen, att göra en riskbedömning innan de inleder en affärsrelation med en kund. Detta görs för att få kundkännedom och kunskap om i vilket syfte kunden kommer att använda sig utav företagets tjänster.

Vilka aktörer ska tillämpa KYC (Know Your Customer)?

De aktörer som är skyldiga att tillämpa penningtvättslagens krav på kundkännedom återfinns inom en rad olika branscher. Exempelvis så måste alla banker, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, spelbolag, advokater och revisorer ta reda på vem kunden är innan de låter kunden använda deras tjänster.

Det är inte bara affärsrelationer mellan olika företag som omfattas av penningtvättslagen. Alla privatpersoner som har öppnat konton för att investera i aktier har förmodligen också stött på dessa kundkännedomsfrågor.

Processen för KYC

För att verifiera kunden och ta reda på den information som krävs för KYC så görs en mängd olika kontroller. Utöver informationsinhämtning måste ett antal kundkännedomsfrågor ställas för att förstå kundens verksamhet och syfte med affärsrelationen. Dessa frågor berör t ex om kunden bedriver verksamhet med att köpa kryptovalutor eller kontanthantering.

Processen brukar fungera så här:

  1. Kunden registrerar sig för ett konto.
  2. Frågor ställs kunden om deras inkomst och inkomstkällor. För företagare kan frågor om företaget och företagets inkomstkällor ställas.
  3. ID-handlar behöver laddas upp. Detta innebär oftast en fotokopia på ens körkort eller pass samt underlag på bostadsadress. Detta kan vara en elräkning, telefonräkning, personbevis eller något annat underlag som styrker personens bostadsadress.
  4. Finansinstitutet tar några arbetsdagar på sig för att verifiera KYC-dokumenten och aktiverar därefter ens konto.

När ID-handlingar kontrolleras så inhämtas information från olika källor. Till exempel så finns det sanktionslistor där personer eller organisationer förknippade med penningtvätt finns registrerade. Det är förbjudet att ha en affärsrelation med en aktör som finns med på en sådan listor.