Allt Du Behöver Veta Om Krediträntan

Med alla kreditkort kommer en slags ränta, en så kallad ”kreditränta”. Nedan förklarar vi vad begreppet betyder, hur krediträntan fungerar och vad man behöver veta om räntan.

Vad kreditränta är och dess funktion

Kreditränta, ibland även kallad ”årsränta”, är den avgift som en låntagare betalar för att få låna pengar från en kreditgivare, som vanligtvis är en bank eller ett kreditinstitut. Krediträntan är den procentuella årliga räntan som bestäms av kreditgivaren och som tillämpas på det totala lånebeloppet. Har du en kredit, och förbrukar en del av krediten, så har du i praktiken lånat pengar och kommer att behöva betala ränta på det.

Exempel: Ett kreditkort har en kreditränta på 16%. Du har använt kortet för att betala 3000 kr. Du kommer att behöva betala 16% av 3000 kr i ränta per år. Räntekostnaden blir alltså 3000 kr * 16% = 480 kr per år. Det totala beloppet du behöver betala tillbaka är 3480 kr.

Krediträntan är årlig och betalas varje månad. Enligt ovanstående exempel blir de månatliga räntebetalningarna 40 kronor (480 kronor per år, delat på 12 månader = 40 kronor per månad).

Naturligtvis kan du betala tillbaka krediter under en längre tid än 12 månader. I sådana fall tas det andra årets ränta ut på hur mycket du har kvar att betala det andra året. Om du, till exempel, det första året betalade tillbaka 1500 kr av 3480 kr så blir det andra årets räntekostnad 1980 kr * 16% = 316,80 kr, och de månatliga räntebetalningarna blir: 316,80 kr / 12 = 26,40 kr.

Det är även möjligt att betala tillbaka hela krediten när som helst, direkt. Ifall krediten återbetalas inom den räntefria perioden så betalar du ingen ränta på krediten. Mer om räntefri period.

Du betalar aldrig någon ränta på det kreditbelopp som du inte ännu förbrukat. Om du exempelvis blivit beviljad en kredit på 30 000 kr som du inte ännu använt behöver du inte betala någon ränta för krediten. Du betalar endast ränta på kreditbeloppet som du nyttjat.

Krediträntan är inte den enda kreditkostnaden

Krediträntan är som nämnt räntan du betalar för den förbrukade krediten. Dock finns det även andra kostnader som kan tillkomma bland kreditkort:

  • Årsavgift
  • Administrationsavgift

För att veta exakt hur mycket en kredit kommer att kosta är det därför viktigt att du tittar på den effektiva räntan när du bestämmer dig för ett kreditkort.

Den effektiva räntan visar på en kredits faktiska kostnad, ränta inklusive avgifter, och den fungerar på precis samma sätt som krediträntan: räknas ut årligen och betalas månadsvis.

Bland kreditkort är det mindre vanligt att man skriver ut den effektiva räntesatsen, dock ska kostnader tydligt framgå i en kredits marknadsföring. Bland lån är det mer vanligt att den effektiva räntesatsen anges, eftersom kostnaderna kan vara fler, återbetalningstiderna kan variera och att se över allt för att få en uppfattning om lånets totala kostnad kan vara svårt. Den effektiva räntesatsen gör det enklare att veta hur mycket lånet egentligen kommer att kosta.

Relaterat: Lånen som har lägst ränta 2024

Bland kreditkort är det vanligt att ingen årsavgift tas ut, eller att inga kostnader utöver krediträntan tillkommer. För att se kreditkort utan årsavgift, besök Kreditkort utan årsavgift.

Räntefria dagar erbjuds av alla kreditkort

Alla kreditkort erbjuder ett visst antal dagar som är räntefria. Betalar du tillbaka krediten du förbrukat inom den räntefria perioden behöver du inte betala någon ränta för krediten. De räntefria dagarna är vanligen på mellan 40 och 60 dagar, ibland mer och ibland mindre.

Krediträntan är avdragsgill

Räntekostnader är delvis avdragsgilla från din beskattningsbara inkomst. För ränteutgifter upp till 100 000 kr är avdraget 30%. För ränteutgifter som överstiger 100 000 kr minskar avdraget till 21%.

Till exempel: Om du har tjänat 240 000 kr något år och om du har räntekostnader för 9000 kr så får du dra av 30% av 9000 kr från din beskattningsbara inkomst. Det vill säga 9000*30% (2700 kr). Din nya beskattningsbara inkomst blir alltså ca. 237 300 kr. Men om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, får du endast dra av 21% från din beskattningsbara inkomst för ränteutgifter som överstiger denna gräns.

Mer information om skattereduktion, deklaration och ränteutgifter hos Skatteverket.

Hur du kan jämföra krediträntor när du letar kreditkort

Hos Payup hittar du många kreditkort du kan välja mellan.

Kreditkortens krediträntor framgår alltid bredvid kreditgivarna i diverse listor. Vidare kan du även sortera kreditkorten efter billigaste kreditkort först, eller se vilka kreditkort som har de lägsta räntorna just nu. Även årskostnaden framgår bredvid kreditgivarna, och du kan se vilka kreditkort som inte har någon årsavgift.

När du jämför kreditkort är det viktigt att du ser över krediträntan, antalet räntefria dagar och övriga kostnader. Välj det kreditkort du tycker kan passa dig, utefter det du söker, det du vill få ut av ditt kort och det kort som har bäst ränta.

Till exempel finns det olika kort som kan passa olika önskemål:

Kom igång med ett kreditkort som passar dig